Populärteknik

Flygande vindkraft halverar elpriset

På 300 meters höjd ska vindkraftverket ge 30 kW. Foto: Altaeros Energies
På 300 meters höjd ska vindkraftverket ge 30 kW. Foto: Altaeros Energies

<b><FONT COLOR="FF0000"> TEXT+TV </FONT COLOR="FF0000"></b>En heliumballong med inbyggd vindturbin kan ge elkraft till platser som har höga energipriser eller saknar elnät.

Publicerad

För två år sedan presenterade det amerikanska företaget Altaeros Energies en idé och en prototyp av ett luftburet vindkraftverk. Då sökte de finansiärer för att förverkliga projektet. Enligt företagets webbplats finns nu pengarna på plats och inom kort ska deras kraftverk Bat stiga till väders i Alaska för en kommersiell test under 18 månader.

På 300 meters höjd där vindstyrkan är omkring den dubbla jämfört med den på marken ska vindkraftverket kunna generera 30 kilowatt vilket bedöms räcka för att förse tolv hushåll med el.

Att Alaska valts som testplats beror på att den har de förhållanden där Bat passar bäst. Nämligen områden som antingen helt saknar elnät eller där energin är dyr. Elpriset från det flygande vindkraftverket beräknas ligga på motsvarande två kronor/kWh vilket är hälften av elkostnaden i många delar av Alaska, skriver New York Times som tillägger att i vissa delar av delstaten kan elpriset vara så högt som sex kronor/kWh.

Elkraften från den heliumfyllda ballongen leds ner till jorden i kablar som även förankrar ballongen i ett fundament som exempelvis kan transporteras på lastbil. Enligt Altaeros Energies tar det omkring 24 timmar att få igång elproduktionen efter utrustningen kommit på plats. Där kan den övervakas på distans och kräver ingen personal för driften förutom vid översyn och kontroll.

Då anläggningen är mobil kan Bat komma till användning vid exempelvis naturkatastrofer, militärbaser och på öar som saknar el.

Luftballongen kan även förse med kommunikationsutrustning som mobilbasstationer och meteorologisk mätutrustning.

<iframe width="468" height="264" src="//www.youtube.com/embed/kldA4nWANA8?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>