Säkerhet

Flaskhalsen efter Kalix-attacken: datorer måste rensas manuellt

Kalix kommuns omkring 500 persondatorer måste rensas manuellt. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Kalix kommuns omkring 500 persondatorer måste rensas manuellt. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT

Flera servrar är igång igen efter it-attacken i Kalix. Men arbetet drar fortsatt ut på tiden – samtliga 500 datorer måste nämligen gås igenom manuellt.

Publicerad

– I dagsläget har vi omkring 10 procent av vårt bestånd igång, säger Maria Henriksson, kommundirektör i Kalix.

Prognosen för när alla system kan vara igång igen i Kalix är fortfarande osäker.

– Jag har sagt tidigare att det lär ta flera månader och jag tror fortfarande att det stämmer ganska bra, säger Maria Henriksson.

En del av de mest kritiska systemen, som de för hemtjänsten och hemsjukvården, fungerar nu på nytt. Näst på tur står ekonomi- och personalsystemen, som man hoppas kunna slå på inom en snar framtid.

– Vi har fakturor på hundratusentals kronor som inte blir betalda och det är inte kul att få förseningsavgift på varenda faktura. Det är hög prio att få dem betalda, även om alla vet att kommunen kommer att betala, säger Henriksson.

500 datorer ska rensas

Vad gäller servrarna har processen gått framåt, omkring 50 procent av dem fungerar igen. Men för att kunna använda servrarna krävs det att man har datorer.

Därför ligger fokus i nuläget på att rensa kommunens runt 500 persondatorer, något som likt så mycket annat måste göras manuellt.

För närvarande har man en grupp anställda som jobbar med att få igång de högst prioriterade datorerna.

– Där har vi tagit in extra folk som sitter och blåser ut det gamla och blåser in det nya. Något annat som tar tid är att ju att vi måste uppgradera säkerhetssystemen också.

"Verksamheten pågår"

Detta arbete har till viss del underlättats av att man lyckats beställa nya hårdvara från vissa leverantörer.

Trots uppförsbacken ser Maria Henriksson ljuspunkter, bland annat vad gäller de kommunanställdas förmåga att sköta sina arbetsuppgifter manuellt.

– Det är inte så att något är normalt än, men verksamheten pågår.

Fakta: It-attacken i Kalix

Det var under natten mot den 15 december som Kalix kommun utsattes för en it-attack som påverkade all samhällsservice.

Detta innebar bland annat att hemtjänsten och hemsjukvården till en början inte kom åt sina system, däribland medicinlistor och personalscheman. Likt övriga verksamheter i kommunen fick man övergå till att sköta arbetet manuellt.

Attacken ledde även till att kommunen tvingade lägga upp en tillfällig hemsida för att få ut information till medborgare och, inledningsvis, personal.

Angreppet var en så kallad ransomware-attack, alltså ett utpressningsvirus där hackarna låser ett datasystem med krav på lösesumma för att låsa upp det igen. Kommunen säger sig inte ha betalat några pengar till hackarna.

Polisen rubricerar händelsen som grovt dataintrång.