Innovation

Fjärrstyrning av läkemedel möjlig med ny teknik

Forskare vid MIT har i sin studie om fjärrstyrning av små enheter i kroppen testat en prototyp som är stort som ett riskorn. De tror att enheten kan bli ännu mindre. Foto: Fadel Adib et al. / MIT
Forskare vid MIT har i sin studie om fjärrstyrning av små enheter i kroppen testat en prototyp som är stort som ett riskorn. De tror att enheten kan bli ännu mindre. Foto: Fadel Adib et al. / MIT
Forskare vid MIT har utvecklat en ny metod för att ladda och kommunicera med enheter inuti människokroppen, något som kan möjliggöra fjärrstyrning av smarta piller. Foto: Fadel Adib et al./MIT
Forskare vid MIT har utvecklat en ny metod för att ladda och kommunicera med enheter inuti människokroppen, något som kan möjliggöra fjärrstyrning av smarta piller. Foto: Fadel Adib et al./MIT

Forskare vid MIT har utvecklat en ny metod för att styra läkemedel inuti kroppen på distans och övervaka sådant som tryck och glukosnivåer.

Publicerad

Smarta piller kan i framtiden styras på distans. Det system som utvecklas vid MIT är trådlöst och gör det möjligt att ladda upp och kommunicera med små enheter som finns inuti kroppen. Detta kan möjliggöra en kontrollerad läkemedelsdistribution i kroppen för patienter med exempelvis alzheimer eller malaria, berättar MIT News.

Enheterna, stora som riskorn, styrs med hjälp av radiovågor, som ska vara oskadliga för mänsklig vävnad. I djurförsök kunde radiovågor som skickades från en meters avstånd ladda enheter som var 10 centimeter in i kroppen.

Om enheterna låg nära huden kunde de styras på upp till 38 meters avstånd.

MIT-forskarna tror att tekniken i framtiden också kan underlätta övervakning av organ och vävnad, som tryck och glukosnivåer. De små enheterna kan dessutom samverka med neurostimulatorer för att behandla patienter med parkinson eller epilepsi.

Den vetenskapliga artikeln kommer att presenteras vid en konferens i augusti, Association for Computing Machinery Special Interest Group on Data Communication, SIGCOMM.