Digitalisering

Finland bygger första 5G-näten

Uleåborg får Finlands första 5G-nät för test av den nya mobiltekniken som kan ge överföringskapacitet på 10 gigabyte per sekund.

Publicerad

Forskningsorganisationen VTT och Uleåborgs universitet ska tillsammans bygga testnätet, som uppförs i två delar. Dels ett slutet nätverk i VTT:s lokaler och ett publikt nät i universitetets regi.

I det slutna nätverket kan företag testa olika tekniska lösningar, och i det öppna blir det möjligt att testa användarlaster.

Det finns ännu ingen standard för 5G-nät, men tanken är att tekniken ska kunna tas i drift 2020.