Övriga nyheter

Expertråden som lyfter svenska industriföretag

3D-PRINTNING. 3d-printning har hittills oftast handlat om att snabbt ta fram prototyper i plast. Men tack vare nya material och nya tekniker verkar det som att additiv tillverkning är på väg att ta steget mot fullvärdig serieproduktion. Foto: Jörgen Appelgren
3D-PRINTNING. 3d-printning har hittills oftast handlat om att snabbt ta fram prototyper i plast. Men tack vare nya material och nya tekniker verkar det som att additiv tillverkning är på väg att ta steget mot fullvärdig serieproduktion. Foto: Jörgen Appelgren
1. Bernt Henriksen.
1. Bernt Henriksen.
2. Lena Fagervall. Foto: Björn Leijon
2. Lena Fagervall. Foto: Björn Leijon
3. Anders Sjöberg.
3. Anders Sjöberg.
4. Thomas Stetter.
4. Thomas Stetter.
5. Jennie Schaeffer.
5. Jennie Schaeffer.
6. Kristina Blomqvist.
6. Kristina Blomqvist.
7. Helena Hedblom. Foto: Kenneth Sundh
7. Helena Hedblom. Foto: Kenneth Sundh
8. Anders Aabakken.
8. Anders Aabakken.
9. Ylva Wretås.
9. Ylva Wretås.
10. Åke Gustafsson
10. Åke Gustafsson
Det krävs mycket för att behålla en konkurrenskraftig industri i Sverige. Automationsnästets experter ger råd till företag om hur de kan utveckla sin verksamhet. Kanske har billverkarna Nevs på bilden lyssnat till råden? Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Det krävs mycket för att behålla en konkurrenskraftig industri i Sverige. Automationsnästets experter ger råd till företag om hur de kan utveckla sin verksamhet. Kanske har billverkarna Nevs på bilden lyssnat till råden? Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Med hjälp av ny teknik kan man se vad som händer inne i styrsystemet, bakom skydds­plåtar eller på andra sidan jordklotet. Augmented reality – eller förstärkt verklighet – har nått industrin. Foto: Jae C. Hong/ AP / TT
Med hjälp av ny teknik kan man se vad som händer inne i styrsystemet, bakom skydds­plåtar eller på andra sidan jordklotet. Augmented reality – eller förstärkt verklighet – har nått industrin. Foto: Jae C. Hong/ AP / TT
MÄNNISKA-ROBOT-SAMARBETE. Robotarna lämnar sina burar och samarbetar med männi-skan. Och många robotar är lätta att programmera, vilket gör det möjligt att automatisera även små serier. Som ABB-roboten Yumi här. Foto: Jörgen Appelgren
MÄNNISKA-ROBOT-SAMARBETE. Robotarna lämnar sina burar och samarbetar med männi-skan. Och många robotar är lätta att programmera, vilket gör det möjligt att automatisera även små serier. Som ABB-roboten Yumi här. Foto: Jörgen Appelgren
3D-PRINTNING. 3d-printning har hittills oftast handlat om att snabbt ta fram prototyper i plast. Men tack vare nya material och nya tekniker verkar det som att additiv tillverkning är på väg att ta steget mot fullvärdig serieproduktion. Foto: Jörgen Appelgren
3D-PRINTNING. 3d-printning har hittills oftast handlat om att snabbt ta fram prototyper i plast. Men tack vare nya material och nya tekniker verkar det som att additiv tillverkning är på väg att ta steget mot fullvärdig serieproduktion. Foto: Jörgen Appelgren

AUTOMATIONSNÄSTET. Robotar blir smartare och fabrikerna uppkopplade. 3d-skrivare och augmented reality, eller förstärkt verklighet, når industrin. Samtidigt följer nya utmaningar med kompetensförsörjning, it-säkerhetsrisker och allt tuffare konkurrens.

I Automationsnästet guidar landets främsta experter i de svåraste frågeställningarna.

Med hjälp av vår samarbetspartner Automation Region har vi presenterat 25 nästen under tre år. Här är några av svaren.

1. BESTÄLLARKOMPETENS.

De tidiga skedena är avgörande för vilken automation man får, och till vilket pris. Många tillverkande företag kan utveckla sin beställarkompetens. Vilka råd kan du ge till företag som saknar rätt beställarkompetens ?

Bernt Henriksen, kompetenscenterchef, produktionsutveckling, Prevas.

– Kunnande finns det på många händer inom företaget men det kan vara mycket smart att ta extern hjälp med att leda och få ut det optimala genom processen. Med processen syftar jag på att man inte fuskar och/eller tar genvägar med resan genom förstudien, kravhanteringen, förfrågningsunderlaget och upphandlingsutvärderingen. Och glöm inte delaktigheten, alltså att involvera alla som kommer att ha en relation till utrustningen i processen. Bra metoder, verktyg och mallar finns.

2. STANDARDER.

Det kan gå riktigt illa om man inte väger in alla säkerhetsaspekter i automatiseringen. Och ansvaret faller tungt på arbetsmiljöansvarig chef på fabriken. Riskbedömningen måste vara lika uppdaterad som resten av underhållet. Vilka råd kan du ge till företag om hur de ska ta sig an problematiken?

Lena Fagervall, projekt­ledare SIS/TK 282 Maskinsäkerhet SIS, Swedish ­Standards Institute.

– En god start för att få mer kunskap och även vara med och påverka, är att gå med i en av SIS standardiseringskommittéer för att få information om vad som händer inom området och vilka regler som gäller.

– Förutom kunskapen får man ett nätverk att bolla säkerhetsfrågeställningar med och hjälp att tolka regelverken. Det viktigaste skälet för att uppfylla regelverket är för att skydda sin personal. Genom att uppfylla säkerhetsreglerna kan olyckor förhindras.

3. 3D-PRINTNING.

3d-printning har hittills oftast handlat om att snabbt ta fram prototyper i plast. Men tack vare nya material och nya tekniker verkar det som att additiv tillverkning är på väg att ta steget mot fullvärdig serieproduktion. Vilka råd kan du ge till företag som inte vet var de ska börja?

Anders Sjöberg, marknadschef, Digital Mechanics.

– Läs på om de olika teknikerna och additiv tillverkning så mycket det bara går. Det finns mycket intressant information om de olika teknikernas för- och nackdelar som är viktiga att känna till. Titta sedan på företagets behov och försök hitta applikationer där tekniken kan ge nytta. Vill man ta en genväg går det naturligtvis att ta hjälp av oss som bollplank.

– Viktigt här att ta ställning till är att 3d-printning (additiv tillverkning) är en egen tillverkningsmetod.

4. SMARTA FABRIKEN.

Uppkopplade och självorganiserade fabriker. Produkter och tjänster kopplas ihop. I Tyskland kallas det Industri 4.0 men det har också talats om tredje vågens industriautomation och smarta fabriker. Vilka råd kan du ge till företag som inte vet hur de ska ta sig an Industri 4.0?

Thomas Stetter, divisionschef Digital Factory, Norden och Polen, Siemens.

– Viktigast är att fullt ut dra nytta av alla möjligheter som redan finns. Vi står på en nivå som motsvarar Industri 3.8. Börja med att se över de mest kritiska delarna av produktionsanläggningen, se över flaskhalsar och utforska vad moderna automationslösningar kan tillföra.

– Utvärdera till exempel simuleringslösningar som kan korta rusttiderna på vissa kritiska produktionsöar. Och öppna upp för partnerskap. Världen har ­blivit för komplex för att agera på egen hand.

5. INNOVATION.

Nya möten och branschöverskridande samarbeten mellan automationsindustrin och olika användarbranscher inom process och tillverkning. Så kan automations­industrin vara en katalysator för utveckling. Vilka råd kan du ge till ­företag som vill börja jobba med innovation?

Jennie Schaeffer, universitetsadjunkt, Mälardalens högskola.

– Se hela företaget som en resurs och inkludera flera i byggandet av en innovationsstrategi, inte bara FoU!

– Skapa en kultur som stödjer debatt, informell kommunikation, tid och stöd för nya idéer, öppenhet, trygghet och en lämplig grad av utmaning för människorna i din organisation. Motverka konflikter. Arbeta gärna med visuella metoder. Var inte rädd för att skissa stort, skapa råa prototyper av alla möjliga idéer och inspireras av hur designer arbetar.

6. IT-SÄKERHET.

Styr och reglersystemen är inte längre enbart lokala nätverk utan blir en del av företagens it-system. Men digitalisering, molntjänster och ihopkopplade system innebär också nya risker. Vilka råd kan du ge till företag som vill börja jobba med sin it-säkerhet?

Kristina Blomqvist, programansvarig för ökad säkerhet i industriella ­informations- och styrsystem på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Vi rekommenderar vår Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem (finns till nerladdning på vår hemsida), som ger en introduktion till området.

– Vägledningen är framtagen tillsammans med Svenska Kraftnät, Livsmedelsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, FRA, Säkerhetspolisen och Totalförsvarets forskningsinstitut. Vägledningen finns även översatt till engelska.

7. INDUSTRILOKALISERING.

Korta beslutsvägar, goda relationer på arbetsmarknaden och hög kunskapsnivå. Det är några av fördelarna med att ha verksamhet i Sverige. Men det finns flera kritiska faktorer för att bibehålla en stark tillverkningsindustri. Hur kan landet Sverige stötta tillverkande företag i deras kontinuerliga effektiviseringsprocess?

Helena Hedblom, vd för Atlas Copco Secoroc AB och divisionschef för Rock Drilling Tools.

– Att automatisera kräver hög kompetens och teknisk förståelse. Med kompetenta integratörer har vi skapat avancerade automationslösningar. Sverige har hög kompetens på ingenjörer och annan arbetskraft vilket är en stor tillgång. Vi behöver fylla på med personal med gedigen teknisk och produktionsteknisk utbildning och CNC-kunnande. Även underhåll är en nyckelfunktion som ofta brister. Sverige behöver ligga i framkant inom dessa områden.

8. AUGMENTED REALITY.

Med hjälp av ny teknik kan man se vad som händer inne i styrsystemet, bakom skyddsplåtar eller på andra sidan jordklotet. Augmented reality – eller förstärkt verklighet – har nått industrin. Vilka råd kan du ge till företag som vill börja jobba med augmented reality?

Anders Aabakken, teknikchef globalt, ABB Facts.

– Det absolut viktigaste är att inse att virtual eller augmented reality nu är en tillgänglig teknologi för ”normala” företag – både avseende kostnad och användarvänlighet. Det är bra att tänka igenom något användningsområde innan man presenterar tekniken och låter alla få chansen att tänka hur den skulle kunna användas brett i företaget. Tekniken kan både skapa mervärde och reducera kostnader. Med teknik i framkant ger det också bieffekten att man blir lite stolt både som chef och medarbetare.

9. KOMPETENSFÖRSÖRJNING.

Samhället i stort, företagen och arbetslivet påverkas av digitaliseringen, som ställer helt nya krav på kompetenser. Behoven ­förändras snabbt och ingen utbildning lär räcka ett helt yrkesliv. Vilka råd kan du ge till alla som vill veta mer om dessa utmaningar och möjligheter?

Ylva Wretås, strateg arbetsmarknad och kompetensförsörjning, Västerås stad.

– Jag tror att vi var och en behöver vara nyfikna och framför allt se möjligheterna. Frågan diskuteras i många sammanhang. Detta är inte något vi har framför oss, det är något som pågår just nu och just här! Vi behöver nyttja det faktum att vi i Sverige redan är ledande inom digitalisering och skapa värde av detta. Så mitt råd lyder nog: Var aktiv, delta i diskussionen och agera med nyfikenhet.

10. MÄNNISKA-ROBOT-SAMARBETE.

Robotarna lämnar sina burar och sam­arbetar med människan. Och många robotar är lätta att programmera, ­vilket gör det möjligt att automatisera även små serier. Vilka råd kan du ge till företag som vill veta mer om möjligheterna med människa-robot-samarbete?

Åke Gustafsson, produktionsingenjör, Volvo Personvagnar.

– Det är viktigt att alltid göra en riskanalys, som omfattar hela arbetscykeln och alla tillhörande verktyg med mera. Det finns i dag ett stort utbud av ­säkra robotar med helt olika egenskaper.

– Det gäller att välja rätt robot för arbetsuppgiften. Även om roboten betraktas som säker, så skiljer installationen sig inte från en normal robotinstallation. Det gäller att välja rätt robot och rätt integratör.

Läs mer:

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev om automation!