Miljö

Experten om silverputsens baksida: ”En olämplig metod”

Bestick. Foto: Pixabay
Bestick. Foto: Pixabay
Elin Kusoffsky, Uppsala Foto: Göran Ekeberg/Add light.
Elin Kusoffsky, Uppsala Foto: Göran Ekeberg/Add light.

En av Ny Tekniks mest populära artiklar de senaste åren handlar om det bästa sättet att putsa silver. Men vi kan ha missat en viktig aspekt.

Publicerad

Varje år hamnar Ny Tekniks artikel om det bästa silverputsmedlet bland de mest lästa. Den hemmagjorda putsen utgår från aluminiumfolie, bakpulver och hett vatten.

Men det finns ett problem med metoden som inte tas upp i artikeln, noterar Elin Kusoffsky, utredningsingenjör och uppströmsansvarig på Uppsala Vatten och Avfall.

Om bakpulverlösningen hälls ut i avloppet följer silver med till reningsverket. Det innebär att det finns en risk för att silvret sprids till miljön, antingen via utgående vatten från reningsverket eller med avloppsslammet, berättar hon.

– Det silver som eventuellt inte renas vid avloppsreningsverket kommer släppas med vattnet och silvret är toxiskt för de organismer som lever i våra ytvatten. Det silver som renas kommer däremot att hamna i avloppsslammet, som i många delar av Sverige används som gödselmedel på åkermark. Mängden silver som tillförs miljön, antingen via vatten eller slam, bör hållas så låg som möjligt för att minimera riskerna för våra ekosystem, säger Elin Kusoffsky till Ny Teknik.

Silvrets toxiska egenskaper gör att det är högprioriterat att fasa ut metallen från våra avlopp, berättar hon.

I till exempel Uppsala fanns det totalt 5,4 kilo silver i de cirka 13 000 ton avloppsslam som producerades 2018. Hur stor andel av detta som just silverputs kan tänkas stå för kan Elin Kusoffsky inte svara på.

Men hon betonar att silver inte kan brytas ned och att det är lättast att ta hand om föroreningarna där de uppkommer, snarare än när de har blandats med hela stadens avloppsvatten. Därför är det viktigt att fokusera på att minimera silvermängden där vi hanterar silver, till exempel vid putsning, anser hon.

I första hand är Elin Kusoffskys rekommendation att inte alls använda sig av silverputsmetoden som Ny Teknik har berättat om. Men om någon ändå gör det bör vattenbadet från putsningen lämnas till återvinningscentralen.

– Silver är inte miljövänligt, så enkelt är det. Det har negativa konsekvenser för miljön och alla sätt som innebär att du inte spolar ner något silver är bra.

Polerpasta kan generera mer silver

Det kan i sammanhanget vara bra att veta att polerpasta som stryks på exempelvis silverbestick och sedan sköljs av kan generera tio gånger mer silver per disk än den metod Ny Teknik tipsat om.

Detta enligt en rapport om silverputs som reningsverket Gryaab i Göteborg tog fram 2011:

”Metoden med aluminiumkärl och bikarbonat släpper ungefär samma mängd silver som om man bara diskar godset tvål och vatten, 0,041 mg/100 cm2 respektive 0,051 mg/100cm2. Aluminiumsläppet från aluminiumkärlet är dock mycket stort. Vid disk av godset i vatten och tvål så får man inte bort silversulfiden på silvret så det är inget alternativ till polering i någon form”, står det bland annat i rapporten.

Enligt Svenskt Vatten är det framför allt silverbehandling av kläder som är den bidragande orsaken till utsläpp av silver i våra avlopp i dag. Silver används i vissa plagg för att döda bakterier och ta bort dålig lukt. Mellan 30 och 90 procent silver har läckt ut efter bara tio tvättar av de silverbehandlade träningskläderna, uppger organisationen.

– Över tid riskerar vi att lagra upp ör mycket silver i vår miljö och på sikt behöver nivåerna därför halveras jämfört med dagens halter. Vi behöver gå från dagens totala flöde av silver till alla svenska reningsverk på cirka 500 kilo per år till under 200 kilo per år, säger Anders Finnson, som arbetar på Svenskt Vatten med att fasa ut farliga ämnen från vattenmiljön.