Miljö

Expert: Måste förstå vad man ska mäta i den smarta staden – och varför

Jenny Carlstedt, expert inom it för samhällsutveckling på Sweco.Foto: Johanna Hanno Foto: Johanna Hanno
Jenny Carlstedt, expert inom it för samhällsutveckling på Sweco.Foto: Johanna Hanno Foto: Johanna Hanno
Smarta städer handlar om att samla in data och dra nytta av den. I Stockholms stads databas Gatuvy finns 25 terabyte där hela Stockholms stadsrum har laserskannats och fotograferats. På bilden syns Gamla stan.
Smarta städer handlar om att samla in data och dra nytta av den. I Stockholms stads databas Gatuvy finns 25 terabyte där hela Stockholms stadsrum har laserskannats och fotograferats. På bilden syns Gamla stan.

Det är enkelt att fylla staden med sensorer som samlar in data, men betydligt svårare att veta hur den ska användas, enligt Jenny Carlstedt, expert på smarta städer.

Det råder fortfarande osäkerhet kring vad en smart stad egentligen är för något – eller ett smart samhälle, som Jenny Carlstedt föredrar att kalla det. Hon jobbar med informationsflöden i framtidens samhällen på Sweco sedan ungefär fyra år tillbaka.

Begreppen kritiseras ibland för att vara luddiga och abstrakta, vilket Jenny Carlstedt tror beror på att de fortfarande håller på att definieras. Under åren hon har jobbat med området så har hon märkt hur fokus har förflyttats: från att den rena tekniken var drivkraften bakom utvecklingen till att den nu snarare betraktas som en möjliggörare.

– Man satte upp en massa sensorer men insåg att det inte räckte. Det handlar om att förstå vad och varför man ska mäta för att skapa nyttorna. Nu drivs utvecklingen främst av att man gör det för medborgarna och för en ökad hållbarhet, säger hon.

Hittills har projekten till exempel bestått av smartare trafikstyrning genom att mäta och analysera flöden.

– Eller att man börjar fundera över varför köerna alltid uppstår på ett visst klockslag. I stället för att bygga en helt ny väg kanske man kan förändra människors beteenden så att de reser mer utspritt.

Det finns en utmaning i att standardisera datainsamlingen så att informationen blir tillgänglig för alla. Men i dagsläget kanske man får nöja sig med att skapa behovet, menar hon.

Det största hindret för utvecklingen av smarta samhällen ligger förmodligen hos människorna själva, säger hon. Den tekniska utvecklingen går fort och samhällsbyggarbranschen är traditionell.

– En ny stadsdel kan ta decennier från planering till färdigställande. Men kommer behovet att vara lika stort när allt väl är på plats? Hur bygger vi även in flexibilitet så att vi kan anpassa oss till teknikutvecklingen? frågar sig Jenny Carlstedt.