Digitalisering

Expert: ”Bränderna en mardröm för Samsung”

Grafik: Jonas Askergren
Grafik: Jonas Askergren

Batteribränderna i Galaxy Note 7 berodde på två skilda fel. Batteriexperten Kristina Edström är förvånad över att felen inte upptäcktes i Samsungs kontroller.

Publicerad

Samsung berättade för en vecka sedan om slutsatserna i sin utredning av mobiltelefonbränderna. En elektrod i litiumjonbatteriet hade placerats fel och några batterier hade fått en felaktig svets. Felen ledde till att det isolerande skiktet mellan den positiva och negativa elektroden skadades, varpå batteriet kortslöts och började brinna.

Läs mer:

Slutsatserna har redovisats av Samsung på en presskonferens samt i film och grafik på företagets hemsida. Det gillar Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet:

– Jag tycker att det är fint att de är ärliga. Separatorn mellan negativ och positiv elektrod är så viktig för säkerheten, säger hon.

Samtidigt är hon förvånad över att Samsung inte har haft bättre kontroll på sin produktionsprocess.

I de batterier där den negativa elektroden var felplacerad satt den för nära batteriets hörn, vilket ledde till att elektroden böjdes och blev deformerad. Det är en svag punkt i cellkonstruktionen som går att undvika, menar Kristina Edström:

– Det är inte alla tillverkare som väljer att lägga elektroden i sådana böjar. Man kan välja att skära plattor och lägga dem på varandra i stället. Men om man gör böjarna måste man ha en väldig koll på sin produktionsteknik, säger hon.

Och Samsung borde ha upptäckt den felplacerade elektroden i sina kvalitetskontroller, anser Kristina Edström.

– Det borde gå att se med mikroskopiska metoder. Det är betydligt svårare att se om separatorn hamnar fel, säger hon.

Några batterier fick dessutom en felaktig svets vid den så kallade tabben som bildar den positiva polen där batteriet ansluts till telefonen. Felet förvärrades av att flera batterier saknade isoleringstejp.

– Tabbarna svetsas fast med laser, men ibland kan värmen under laserpunkten bränna sönder separatorn och isoleringstejpen, berättar Kristina Edström.

Samsung har nu lanserat ett kontrollprogram som innebär att batteriernas insida ska undersökas med röntgen. Det välkomnar Kristina Edström.

– Det låter jättebra – och nödvändigt för trovärdigheten. Med röntgen tror jag att man skulle kunna upptäcka båda felen, säger hon.

Batteribränderna är ett stort bakslag för Samsung och kan få konsekvenser för branschen i stort.

– Bränderna är en mardröm för Samsung naturligtvis. Och de är en mardröm för hela branschen. Men jag tror att Samsung inser hur otroligt viktigt det är att vidta åtgärder, säger Kristina Edström.

Litiumjonbatterier är mycket vanliga i mobiltelefoner och även den dominerande batteritypen i eldrivna fordon. Men Kristina Edström tror inte att mobilbränderna kommer att hindra omställningen till ett fossilfritt samhälle.

– Nej, den politiska diskussionen om en fossilfri fordonsflotta är så stark, så den kommer ändå vinna just nu.

Just nu pågår en del diskussioner om lagreglering för att lägga fast säkerhetskrav för batteritillverkning. Det är något Kristina Edström är positiv till.

– Vi behöver ha en gemensam internationell standard för tillverkning av batterier. Ju mer energi du stoppar in i en burk, desto större säkerhetsproblem får du.

Läs mer: