Digitalisering

EU-domstolen fällde Sverige för utebliven datalagring

EU-domstolen har fällt Sverige för att EU:s direktiv som datalagring inte införts som lag i tid. Justitieminister Beatrice Ask bedömer att ett lagförslag inte kan komma före valet.

Publicerad

EU tog beslut om direktivet för lagring av data kring telekommunikation i februari 2006. Direktivet går ut på att operatörer tvingas spara uppgifter om vilka som kommunicerat med varandra via telefon, mail eller sms, liksom tidpunkter för kommunikationen. Innehållet i meddelandena behöver däremot inte sparas.

Starkt pådrivande till direktivet var Sveriges dåvarande justitieminister Thomas Bodström.

Danmark blev först att införa direktivet som nationell lag.

I november 2007 överlämnades en utredning om hur direktivet skulle kunna bli svensk lag, men sedan dess har processen blivit en besvärlig politisk fråga.

Justitieminister Beatrice Ask har tidigare sagt att ett lagförslag troligen inte kan komma före valet.

– Det är ändå en viktig principiell fråga i vilken omfattning man ska tvinga privata företag att lagra uppgifter om enskilda människors agerande, kommenterar hon domen, och vidhåller att ett lagförslag inte kan komma före valet.

Anledningen är enligt Beatrice Ask att regeringen samtidigt vill ta hänsyn till resultatet av en pågående utredning om vilka metoder polisen ska kunna använda.