Digitalisering

EU-beslut om snabbt bredband åt alla

EU-kommissionen tog idag beslut om att alla i unionen ska få tillgång till 30 Mbit/s bredband, och hälften 100 Mbit/s.

Publicerad

Kommissionen fattade beslut om tre åtgärder för att bygga ut såväl fiberbaserat som trådlöst bredband.

Enligt besluten ska hela befolkningen i EU ha tillgång till grundläggande bredband 2013, och till 2020 ska alla få snabbt bredband, 30 Mbit/s, och hälften av befolkningen upp till 100 Mbit/s.

Dessutom vill man se över radiospektrum så att trådlöst bredband kan byggas ut så att även avlägsna områden får snabba uppkopplingar.

EU-kommissionen påpekar att Europa idag har den högsta genomsnittliga bredbandsspridningen i världen, 24,8 procent, men att bara 1 procent av befolkningen har fiberanslutning med hög hastighet direkt till hemmet. I Sydkorea har 15 procent av befolkningen sådana anslutningar och i Japan 12 procent.