Innovation

Etiknämnden: Macchiarini har fuskat grovt

Den ökände kirurgen Paolo Macchiarinis forskning byggde på fusk. Det konstaterar Centrala etikprövningsnämnden i ett utlåtande.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

– Det här är inget forskningsfusk light. Forskningen ger en helt vilseledande bild, säger expertgruppens ordförande Lena Berke till TT.

Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) har låtit granska sammanlagt sex vetenskapliga artiklar, däribland ”huvudartikeln” som publicerades i tidskriften The Lancet 2011. Artikeln beskriver operationen av den första patienten som fick en syntetisk luftstrupe vid Karolinska universitetssjukhuset.

Och CEPN är inte nådig i sin kritik mot Paolo Macchiarini och hans kollegor.

”Expertgruppen finner att det har getts vilseledande och förskönande information om patienters faktiska tillstånd samt att betydelsefull information undanhållits i detta syfte och att det konstituerar oredlighet i forskning”, heter det i pressmeddelandet.

– Dessutom saknades etiska tillstånd, trots att man påstod motsatsen, vilket också är att betrakta som oredlighet, säger expertgruppens ordförande Lena Berke till TT.

Läs mer om Macchiarini-fallet här!

Expertgruppen uppmanar nu samtliga tidskrifter att dra tillbaka de aktuella artiklarna.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, är ”lättad” över dagens besked.

”Redan för ett år sedan fanns det tillräcklig grund för mig att agera gentemot Karolinska institutets ledning men nu finns det svart på vitt på att det inte gick rätt till. Det var forskningsfusk”, skriver hon i ett uttalande

Detta är andra gången som Paolo Macchiarinis forskning granskas. Den första granskningen, utförd av Bengt Gerdin, visade också på forskningsfusk. En slutsats som dock förkastades av den dåvarande universitetsledningen.

– Utredarna kommer fram till att Bengt Gerdins utredning var en väldigt bra rapport, så all heder åt honom. Utredarna beskriver den som omsorgsfull, genomgripande och analytisk, säger Lena Berke.

Enligt expertgruppen bör samtliga författare till de sex artiklarna fällas för vetenskaplig oredlighet, det vill säga forskningsfusk, även om det största ansvaret landar på Paolo Macchiarini.

Läs mer:

Katarina Le Blanc är professor i stamcellsforskning och stod som medförfattare till Lancet-artikeln. Hon köper dock inte CEPN:s tolkning av den konvention som bland annat reglerar medförfattarnas ansvar.

TT: Men ni har väl ändå ett ansvar, eller?

– Ja, men frågan är om det även innebär att vi är skyldiga. Min forskargrupps bidrag var mycket litet, vi hade ingen insyn och vi handlade i god tro. När det väl stod klart för oss att det var fusk vidtog vi de åtgärder vi kunde, säger Katarina Le Blanc.

CEPN:s utlåtande är bara rådgivande. I Sverige är det alltid det aktuella lärosätet som beslutar om en forskare ska fällas för forskningsfusk eller inte.

TT har sökt Karolinska institutet som dock inte vill uttala sig om rapporten.

– Men jag skulle bli väldigt förvånad om de kommer fram till en annan slutsats än vår, säger Lena Berke.