Samhälle

Estoniateorierna: Smuggling och ubåtsangrepp

Teorierna kring vad som orsakade Estonias snabba förlisning har varit många och brokiga genom åren. Vi presenterar ett litet axplock.

Publicerad

Estonias förlisning orsakades av hårt väder och utslitna gångjärn på färjans bogvisir, enligt den haverikommission som tillsattes av Sverige, Estland och Finland efter katastrofen. Kommissionens slutsats har dock ifrågasatts många gånger och flera alternativa teorier har presenterats.

De aktualiseras nu av de nya uppgifterna i en dokumentärserie om ett tidigare okänt hål i Estonias skrov.

Krock med militärt fartyg

En teori som förts fram av flera överlevare och anhöriga till personer som omkom i Estoniakatastrofen är att Estonia krockade med ett militärt fartyg. Teorin stöds bland annat av Lars Ångström, före detta riksdagsledamot i försvarsutskottet.

Fartyget som krockade med Estonia kan enligt dem inte ha varit civilt eftersom en sådan olycka inte skulle ha hemlighållits för riksdag och regeringar. Den svenska militära underrättelsetjänsten Must och underrättelseorganet Kontoret för särskild inhämtning (KSI) vet, enligt denna teori, vilket militärt fartyg det handlade om, men har hemlighållit detta.

Enligt teorins anhängare användes den civila passagerarfärjan Estonia för att föra ut stulet krigsmaterial från det forna Sovjetunionen, men utredningen undvek att utreda vad Must kände till om uppgifterna om militär last ombord. En tulltjänsteman har uppgett att han fått order om att inte kontrollera två militära transporter på Estonia.

Förespråkarna uppmanar nu regeringen att kräva svar från underrättelsetjänsten när det gäller uppgifterna.

Sprängning

Den tyska journalisten Jutta Rabe förde i spelfilmen "Baltic Storm" från 2003 fram teorin om att Estonia sänktes av en hemlig, troligen rysk, organisation.

Vid förlisningen fanns enligt Jutta Rabe två lastbilar ombord med utrustning till det amerikanska robotförsvaret, något som ryska agenter ville förhindra. Lasten kan efter förlisningen ha bärgats av en hjulförsedd ubåt.

Jutta Rabe organiserade själv en dykexpedition och har videobilder av spår på havsbotten som enligt henne stödjer teorin. Enligt havsforskare kan spåren ha kommit från fiskeredskap.

Vapensmuggling

I "Felixrapporten", som ska ha författats 1996 av en tidigare KGB-agent, användes Estonia av ryska maffian för vapensmuggling. Fartyget sjönk när smugglarna fick reda på att de avslöjats och försökte dumpa lasten genom att öppna rampen mitt ute i havet. Andra har uppgett att det har handlat om den estniska maffian eller andra kriminella organisationer

I rapporten, som enligt det estniska justitiedepartementet inte har något faktaunderlag, hävdas att "Estonia" var navet i den ryska maffians smuggling och att fartyget sjönk när fartygets kapten dumpade en knark- och metallast.

Andra påståenden som har cirkulerat är att Estonia torpederats av en rysk ubåt eller att utpressare placerat en bomb som detonerade på fartyget.