Innovation

ESS ska ge kunskap på molekylnivå

Neutronstrålningen ger en detaljrik bild av hur olika material ser ut på molekylnivå. Neutronerna studsar mot provets atomkärnor och sprids på ett karakteristiskt sätt.

Publicerad

Genom att analysera spridningsmönstret får forskarna kunskap om provets uppbyggnad, kunskap som inte går att få med röntgen, elektronmikroskop eller synkrotronljus.

Neutronstrålningen anses "snäll", vilket innebär att provet inte förstörs eller påverkas i sin funktion. En provmängd motsvarande en kub med en tiondels millimeters sida räcker för att ge detaljerad information om provmaterialet.