Innovation

ESS i Lund först i Skandinavien med tung forskningstitel

Blivande forskningsanläggningen ESS i Lund har under högtidliga former förärats den svårlästa titeln europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium, eller ERIC.

Publicerad

Kort innebär den nya tituleringen att EU:s medlemsländer nu kan delta i beslutsfattandet och direkt bidra med finansiering till ESS.

”European Spallation Source är en av de mest imponerande europeiska forskningsinfrastrukturerna, som nu dessutom får en prestigefylld ERIC-status”, säger Robert-Jan Smits, EU-kommissionens generaldirektör för Forskning och Innovation, i ett pressmeddelande.

ESS är den första anläggningen i Skandinavien som får ERIC-status. Totalt finns det elva stycken i Europa. I och med utmärkelsen startar projekt Brightness där EU bidrar med närmare 20 miljoner euro till anläggningens vetenskapliga och tekniska prestanda.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!