Digitalisering

Ericsson: Vi levererar kommersiella 5g-nät redan i år

David Hammarwall Foto: Peter Ottsjö
David Hammarwall Foto: Peter Ottsjö
Ericssons monter på MWC 2018. Foto: Peter Ottsjö
Ericssons monter på MWC 2018. Foto: Peter Ottsjö

Ända sedan 2015 har Ericsson byggt radioutrustning som är kompatibla med 5g-standarden. Det ger dem ett försprång, anser 5g-chefen David Hammarwall. ”Våra första kommersiella nätverk kommer i år”, säger han.

Publicerad Uppdaterad

Ericsson har ingått 5g-partnerskap med Zain Group, en stor operatör i Mellanöstern. Ericsson bygger ett nationellt nätverk för internet of things tillsammans med Singtel i Singapore. Ericsson levererar utrustning för 600 megahertz- och millimeterband åt T-Mobile. Ericsson skruvar fast massive mimo-radio åt Sprint i USA.

Och det var bara några av alla utannonseringar det svenska bolaget kom med under mobilmässan Mobile World Congress i Barcelona. Sedan tidigare har Ericsson säkrat 5g-kontrakt med både Deutsche Telekom och Verizon.

Det går snabbt nu, konstaterar David Hammarwall, som är Ericssons chef för 5g-produkter.

– Det som hänt är att vi accelererat standarden med 18 månader jämfört med den ursprungliga planen.

Läs nyheterna från Mobile World Congress här!

I december ifjol kunde samarbetsorganisationen 3GPP – där Ericsson är en nyckelspelare – enas om en så kallad icke fristående standard för 5g. Under sommaren kommer en komplett standard.

Det är lite förbryllande med en standard före standarden.

– Med den icke fristående standarden kan man lägga på ett nytt 5g-nätverk ovanpå 4g-nätverk. Då är man fortfarande beroende av 4g-nätverket som ett ankare, men kan ha 5g-trafik på 5g-frekvenserna. Man behöver då 4g för funktionalitet och mobilitet men kan få 5g-standardens användarupplevelse.

Den icke fristående standarden har fått telekomjättarna Nokia, Huawei och Ericsson att öka takten.

– Vi har accelererat våra produkter enormt mycket och har annonserat att våra första kommersiella nätverk kommer att gå igång i slutet på det här året. Det finns en extremt starkt efterfrågan av 5g på marknaden, från USA, Kina och till viss del Europa. Men det är ett väldigt tryck från USA och Asien. En anledning är att trafiken i nätverken ökar med ungefär 40 procent varje år. Till slut slår man i taket för 4g-tekniken.

Vad händer då?

– Det betyder att kapaciteten i nätverken tar slut. så När man inte kan trycka in mer trafik går användarupplevelsen ner. I allmänhet får alla en sämre datatakt, du kan inte titta på din hd-video.

Det kan bli upplopp.

– Haha, ja, det kan bli upplopp. Nej, men i ärlighetens namn så tar vi nu fram en portfölj som adresserar kapacitetsproblemen både i 4g och 5g. De produkterna är både 4g- och 5g-redo, så det alla operatörer sjösätter nu är massive mimo-teknik med massor av antenner som samverkar. Det kan rullas ut nu, med 4g, och när marknaden är mogen kan vi mjukvaruändra för att få en 5g-carrier istället.

En avgörande komponent för varje mobilnät är tillgången på spektrum. Med 5g kommer radiotrafiken att färdas längs högre frekvenser än tidigare, som på mellanbanden mellan 3,5 gigahertz och 4,9 gigahertz. Post- och telestyrelsen har precis utannonserat att de nu kan erbjuda 3,5 gigahertz i Stockholms-området.

Men att allokera utrymme på millimeterbanden mellan 28 och 39 gigahertz kommer att bli minst lika viktigt. På så höga frekvenser är radiovågarna korta, men Ericsson har utvecklat teknik för att försäkra sig om att trafiken når dit den ska.

Fördelen med millimeterfrekvenser är bland annat att man kan uppnå extremt korta svarstider. Under Mobile World Congress i Barcelona demonstrerade Ericsson, via sin monters eget 5g-nät, en fördröjning på strax över tre millisekunder. Korta svarstider är en avgörande egenskap för den kritiska maskinkommunikation 5g ska kunna erbjuda.

– Traditionellt sett har man sett att täckningen blir ganska mycket sämre när du går upp i frekvens. Men nu har vi tagit tekniksprång med massive mimo, massiv multiantennteknik. Tittar man på 3,5-gigahertzbanden introducerar vi produkter som 64 stycken sänd- och mottagarantenner. Då kan man bilda väldigt starka strålar som gör att man får en mycket högre signalstyrka och att man filtrerar bort all störning runtomkring. Och i väldigt stor utsträckning kan man då kompensera för skillnaden i täckning.

Ska man se det som att mellanbanden tillhör den första utrullningen av 5g och att millimeterbanden kommer senare?

– Det vi har lanserat nu, det som ska vara igång kommersiellt i slutet på det här året, är både för 3,5 gigahertz och för millimetervågor. 28-39 gigahetz kommer att vara viktiga tidiga marknader. USA-marknaden är exempelvis väldigt fokuserade på millimetervågor för tidig lansering.

Varför är de så angelägna om det?

– Det finns många tillämpningar. En är fixed wireless access. Att man har som en bredbandstjänst till hemmen. Det är väldigt dyrt att gräva fiber den sista kilometern. Då kan det vara mer effektivt att sätta upp en millimetervågsantenn, eller på 3,5 gigahertz för den delen, och använda smart antennteknik på dedikerad bandbredd.

Men kan hushållen verkligen få bra täckning på millimeterbanden?

– På infrastruktursidan, på basstationsidan, så är det hundratals antenner typiskt sett. Vi använder väldigt speciell teknik för att bilda väldigt starka smala strålar precis till de hushållen. För att få absolut bäst prestanda kanske du monterar en antenn utomhus, men slipper fortfarande gräva fram fiber.

En del bedömare ser med misstänksamhet på hur väl millimeterbanden kommer att fungera med tanke på utmaningarna med att transportera trafik så högt upp. Fixed wireless access, eller fast trådlös tillgång, gör det enklare eftersom rörligheten är tagen ur ekvationen, men David Hammarwall uppger att Ericsson också har stöd för full mobilitet på millimeterbanden.

– Pocket routers kommer, det kommer att finnas i smartphones. Vi har redan kört millimetervågor tidigt i testbäddar och nu i våra förkommersiella lösningar. Vi får väldigt god prestanda på 28 millimeter.

Faktum är att det 28-gigahertzband Ericsson använder i sin monter passerar en mobil terminal. Den sitter på en robot som åker omkring på mässgolvet. Och under OS i Sydkorea lät de en bil koppla upp sig mot millimeterbandet.

– Där var det överlämningar mellan olika noder och vi kunde visa väldigt bra prestanda.

– Men när man bygger ett nät så tittar man inte bara på en frekvens i isolation, utan på hela nätverket. Det är både lowbands, sedan har du kanske rullat ut i ett 1800- och ett 2100-band. Du kan ha rullat ut i 3,5 ghz-bandet och i 28 ghz. Det betyder att hela det här nätverket samverkar. Millimetervågsantennerna kanske når hälften av alla användare. Men till de 50 procenten av användarna levererar den oerhört mycket kapacitet. Då frigörs resurser på de övriga banden. 3,5 gigahertzbandet kan kanske nå 70 procent av de återstående användarna och ge väldigt bra prestanda till dem.

– Resterande kan täckas av lowband, också med god prestanda. Ser man det här som ett helt nätverk som samverkar så bidrar varje band med väldigt mycket kapacitet. Det är bara att man måste vara lite smart med att allokera rätt användare till rätt band.

En omtalad egenskap 5g-tekniken ska kunna erbjuda är det telekombolagen kallar network slicing. Genom att avsätta en skiva av nätverket kan man på just det avgränsade området garantera en viss kapacitet, som aldrig blir lägre än de gränsvärden kunden angett.

– Vissa användarfall behöver absolut ingen datatakt, men de behöver väldigt kort fördröjning. För andra är det helt okritiskt med fördröjning. Då kan man optimera olika skivor för de villkoren. Det gäller även om man tittar på ett helt nätverk: Om du behöver väldigt hög robusthet, då kan man ha det på lite lägre band för att hantera den mobiliteten. Medan ett användarfall som behöver väldigt hög datatakt kan tryckas upp till de lite högre banden där har man mycket mer bandbredd.

På tal om robusthet så ägnar Ericsson mycket tid och kraft och resurser åt artificiell intelligens. Ericssons ai har fått i uppgift att ”optimera mobilitetsbeslut”. Den spanar efter tecken på att det är dags lämna över till en ny cell redan före prestandan hunnit sjunka.

– Vi introducerar artificiell intelligens i våra nätverk redan under det här året. Vi har ai-teknik där vi proaktivt kan förutse när det är dags att ta ett beslut – innan man når en nivå där prestandan har blivit väldigt låg. Det blir en rejäl minskning av handovertiden.

Vad har den standard som kom ifjol inneburit för Ericsson?

– När delstandarden kom betydde det att vi kan gå in i full exekvering för att implementera 5g-mjukvara. Så vi vet vilka protokoll som är gemensamma mellan de olika mobilerna och nätverken. Från och med december kunde vi gå in i full exekvering för att utveckla 5g-produkter. Det är därför vi kunnat annonsera att vi kommer att kunna ha det här klart i slutet av året och gå igång med operatörerna på alla stora marknader.

Vad menar du när du säger exekvering?

– Vi går igång och testar den nya standarden i ett snabbt spår och vi har våra testbäddar och förkommersiella system uppe och snurrar. Parallellt jobbar vi med våra kommersiella produkter som kommer att integreras tillsammans med våra partners som tillverkar chipp. Vi ser till att standarden fungerar end-to-end.

I vilket land kommer Ericcsons första 5g-produkt att landa?

– Vi kommer att gå igång på alla marknader inom den här tidramen.

Nokia och Huawei är två starka konkurrenter. Hur står ni er mot dem?

– Jag tycker vi är oerhört välpositionerade. Vi har kunnat gå ut och säga att våra produkter ända sedan 2015 faktiskt redan är 5g-redo. Det betyder att alla nya produkter som vi rullar ut med Ericsson Radio System kommer att kunna köra 5g-mjukvara, att du kommer att kunna starta en 5g-tjänst. Det är unikt att ha så framtidssäkrade produkter.

Hur kan de produkter ni lanserade 2015 vara kompatibla med 5g?

– Jag tror att det finns många anledningar. En är att vi alltid varit starka på radio. Vi har ett övertag i radioprestanda. Vi har varit absolut ledande i standardisering med 5g och därför vetat ungefär i vilken rikning vi är på väg. Vi har alltså ganska länge känt till vilka krav som till slut kommer att ställas på 5g och därför byggt våra produkter utefter det.

När och hur kommer slutanvändarna märka av 5g de kommande åren?

– Naturligtvis kommer de stora fördelarna att komma när man börjar få täckning på 5g och utrullningen kommer att ske under 2019. Under 2020 kommer det att bli allt mer vanligt att vi får väldigt god täckning. 2023 tror jag blir året vi kommer att se ganska stor täckning på många marknader. Man kommer få en fantastisk bredbandsuppkoppling. En väldig kapacitet och låg fördröjning. I den tidrymden så ser vi också att industriella applikationer kommer att bli väldigt viktiga för 5g.