Innovation

En världsomsegling genom genpoolen

Hittills okända gener, uppfiskade ur världshaven, kan hjälpa till att lösa klimatfrågan, enligt Craig Venter. Han söker bland annat effektivare mekanismer för fotosyntes under sin globala provtagningsexpedition.

Publicerad

Den senaste resan började i San Diego i slutet av mars i år och avslutas med besök i Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet under hösten.

-?Ett syfte är att förstå den biologiska mångfalden, den är kanske tio eller hundra gånger större än vi anade. Vi fann tusentals varianter på det som man tidigare antog bara var ett slags organismer, säger Craig Venter.

Men det är inte bara ren grundvetenskaplig nyfikenhet som ligger bakom Venters expedition. I haven finns mikroorganismer som utvecklat effektiva mekanismer för till exempel fotosyntes eller kvävefixering.

En förhoppning är att deras nyupptäckta gener ska kunna utnyttjas inom biotekniken, till exempel för att producera bränsle. Något Craig Venter själv driver, genom sitt företag Synthetic Genomics. Men samtidigt är alla data från expeditionen offentliga, resultaten läggs i öppna databaser som går att nå via internet.

Principen för kartläggningsexpeditionen är enkel och rättfram: en världsomsegling där man tar hundratals prover på havsvattnet från olika djup och platser samt filtrerar fram mikroorganismerna. Inte för en art åt gången, utan hela högen samtidigt. Sedan identifieras de olika generna och organismerna i efterhand med avancerad datorbearbetning.

Tekniken bygger på nya avancerade biokemiska analysmetoder och enorm datorkraft.