Digitalisering

En mobiltelefon ger 86 kilo avfall

Arbetare på Foxconn-fabrik i Kina. Foto: Kin Cheung / TT
Arbetare på Foxconn-fabrik i Kina. Foto: Kin Cheung / TT

Tillverkning av en mobiltelefon ger upphov till 86 kilo avfall, till exempel i form av gruvavfall och slaggprodukter. Det visar en beräkning av Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Publicerad

De två organisationerna har beräknat hur mycket avfall som skapas när elva vanliga konsumentprodukter tillverkas och uppskattat klimatkostnaderna för avfallet.

Syftet är att förbättra kunskapen och medvetenheten hos konsumenter om den totala mängden avfall som produkterna ger upphov till.

– Konsumenter har svårt att se den totala påverkan som deras konsumtion har på miljön. De ser bara det avfall som uppkommer när de slänger sina uttjänta produkter – de ser aldrig allt det avfall som uppstått i produktionen. Det gör det svårare för konsumenter att ändra sina beteenden till mer hållbara, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

I beräkningarna har avfall från tillverkning, materialutvinning och elproduktion inkluderats. Avfall från transporter har exkluderats på grund av osäkerheter.

Resultaten visar att en mobiltelefon, som i färdigt skick väger 169 gram och kostar cirka 6 000 kronor, ger upphov till 86 kilo avfall och klimatutsläpp som beräknas till 140 kronor.

Mest avfall, 1 200 kilo, noterades för en bärbar dator. Framför allt bidrar kretskort, LCD-modul och C-ROM- eller DVD-ROM-enheter till avfallsmängden på grund av användningen av guld.

En elektrisk borrmaskin genererar 52 kilo avfall enligt studien, medan ett par bomullsbyxor skapar 25 kilo avfall, träningskläder 17 kilo och läderskor 12 kilo.

Klimatkostnaden var också störst, 270 kronor, för den bärbara datorn.

– Det finns stora miljövinster med att producera färre produkter, mer hållbara produkter och att använda de produkter vi redan har längre. Detta förstärker argumenten att vi bör tänka på hur vi konsumerar och uppmuntrar företag att införa mer hållbara affärsmodeller – laga, låna och återanvänd är en viktig väg mot hållbarhet, säger Åsa Lindskog på Avfall Sverige, i pressmeddelandet.

Rapportförfattarna poängterar dock att resultaten ska ses som en illustration av verkligheten och att beräkningarna är ett försök att kvantifiera storleksordningarna.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!