Populärteknik

En majoritet av Mars vatten kan finnas kvar under ytan

Enligt Caltech skulle andelen tungt väte i atmosfären vara mycket större om Mars vatten hade försvunnit ut i rymden. Foto: Nasa/JPL-Caltech
Enligt Caltech skulle andelen tungt väte i atmosfären vara mycket större om Mars vatten hade försvunnit ut i rymden. Foto: Nasa/JPL-Caltech

Kemin visar att hela det tidigare havet inte kan ha försvunnit ut genom Mars atmosfär. Caltech anser att 30-99 procent av vattnet ligger fångat i planetens skorpa.

Publicerad

De geologiska spåren visar att vatten har funnits på Mars. Vetenskapen uppskattar att volymen torde ha räckt för att en gång täcka planeten med ett till stora delar grunt hav, vars djup varierade från 100 meter till 1 500 meter.

Man har länge ansett att vattnet gick förlorat genom atmosfären, som en följd av Mars låga gravitation. Det kan ha skett med en mindre andel – men nu hävdar California Institute of Technology att huvuddelen aldrig lämnade den röda planeten. Det rapporterar Nasa, som har finansierat forskningen.

Caltech presenterade sina nya slutsatser vid 52:a upplagan av Lunar and Planetary Science Conference (LPSC) i The Woodlands, Texas. Forskarna hävdar att beräkningarna kring det vatten som skulle ha omvandlas till gasform och försvunnit genom atmosfären inte täcker in den generösa volym som en gång fanns på Mars. De anser att 30 till 99 procent fortfarande ligger fångat av mineral i planetens skorpa.

Forskarna har utgått från de mängder av data som ligger samlade i Nasas Planetary Data System (PDS). De tittade bland annat på den kemiska sammansättningen av Mars atmosfär samt skorpa, och då specifikt förhållandet mellan vanligt väte och deuterium, en stabil isotop av väte vanligen kallat tungt väte.

I det väte som tillsammans med syre bildar vatten utgörs 0,02 procent av tungt väte – och när det flyktiga vätet lämnar planeten så är det tunga vätet inte lika benäget att bryta sig loss från den övre atmosfären. Kvarvarande deuterium skulle alltså skvallra om den mängd väte som totalt har lämnat planeten tillsammans med syret i vattnet, och den uppmätta andelen motsvarar på inga vägar hela Marshavet.

Vatten interagerar med och bryter ner bergarter där det binds i lera och andra hygroskopiska mineral, vilket har hänt även på Mars. På jorden pågår ett kretslopp där de tektoniska plattorna drar med sig stora mängder vatten till så stort djup som 32 kilometer. Det visar tidigare studier av Marianergraven. Men Mars saknar tektoniska plattor och därför har ytan torkat ut permanent. Men om man får tro forskarna så ligger den stora mängd vatten som inte har lämnat atmosfären bundet i den röda skorpan.