Övriga nyheter

Elmarknaden blir inte stabil på länge

Susanna Balstcheffsky är chefredaktör på Ny Teknik.
Susanna Balstcheffsky är chefredaktör på Ny Teknik.

LEDARE. Elpriset i Sverige är historiskt lågt och det lär det vara de närmaste åren.

Publicerad

Marknadspriset på kol och olja har också sjunkit dramatiskt, vilket visserligen inte påverkar det svenska elpriset nämnvärt. Men det är ett märkligt tillstånd eftersom världens politiker samtidigt letar efter verktyg för att göra fossila bränslen dyrare för att få bukt med koldioxidutsläppen.

Orsaken är de massiva mängder amerikansk skiffergas och olja som gått att utvinna till låg kostnad med ”fracking” – hydraulisk frakturering – och gjort att USA kunnat minska sin oljeimport. Samtidigt fortsätter Opec-länderna med sin stora oljeproduktion trots minskad efterfrågan. Resultatet är att marknaden badar i olja till lågt pris.

Under samma period har Tyskland skiftat till subventionerad vindkraft och solel som produceras av hundratusentals enskilda, små elproducenter. På kort tid förlorade de stora elbolagen makten över hur elen produceras.

De här tre skeendena förändrar energimarknaden totalt, i Sverige och i utlandet. I inget av de tre fallen gick det att förutspå de fulla konsekvenserna. Så när de stora energibolagen behöver långsiktiga spelregler inom energipolitiken, verkar det bli allt svårare att tillgodose detta ganska rimliga önskemål.

Nu ska fyra kärnkraftsreaktorer avvecklas tidigare än planerat. Både Vattenfalls Torbjörn Wahlborg och Eons Ingemar Engkvist pekar på den höjda effektskatten som en orsak till beslutet. Men även att de låga elpriserna gör det omöjligt att klara investeringar, exempelvis härdkylning vid Oskarshamn 2 som är ett säkerhetskrav efter Fukushima.

Det är värt att notera att Vattenfall känner sig ekonomiskt pressat att stänga de två Ringhalsreaktorerna mot samägaren Eons vilja. Vattenfall hänvisar till att det kostar flera hundra miljoner kronor att avvakta med beslutet.

Bortfallet kommer inte att påverka energibalansen. Däremot måste elsystemet anpassas till en mycket mer varierande elproduktion. Det arbetet måste få högsta prioritet.