Samhälle

Electrolux överklagar amerikansk tull

Omgiven av en grupp stålarbetare i jobbkläder och med skyddshjälm har USA:s president Donald Trump undertecknat beslutet att införa de kontroversiella stål- och aluminiumtullarna. De nya tullarna börjar gälla om 15 dagar. Foto: TT
Omgiven av en grupp stålarbetare i jobbkläder och med skyddshjälm har USA:s president Donald Trump undertecknat beslutet att införa de kontroversiella stål- och aluminiumtullarna. De nya tullarna börjar gälla om 15 dagar. Foto: TT

Electrolux överklagar det amerikanska handelsdepartementets beslut att ta ut en tull på 72,4 procent på tvättmaskiner som importerats från Mexiko till USA, skriver den svenska vitvarutillverkaren i ett pressmeddelande.

Publicerad

Electrolux fick besked om den omstridda tullsatsen i november i fjol.

Enligt Electrolux påstår USA:s handelsdepartement (DOC) felaktigt i sitt tullbeslut att Electrolux inte skulle ha lämnat in uppgifter i rätt tid.

”Electrolux anser att DOC:s beslut saknar juridisk grund eftersom DOC varken delgett Electrolux relevanta dokument eller information om den tidsram som ska gälla för inlämnande av uppgifterna, vilket strider mot såväl föreskrifterna i WTO:s antidumpningsavtal som DOC:s egna interna riktlinjer”, skriver Electrolux.

Om tullsatsen inte sänks ”väsentligt” kommer det innebära en engångskostnad på 70 miljoner dollar (cirka 570 miljoner kronor) enligt Electrolux.

”Electrolux anser dock att bolaget har mycket starka grunder för sitt överklagande och kommer i nuläget inte att redovisa någon reserv för en sådan potentiell kostnad”, skriver bolaget.