Digitalisering

Effektivare nät köps in för miljarder

Tommy Ljunggren styr globala operatören Vimpelcoms inköp av nya nät. De nya näten sparar enormt mycket pengar åt operatörerna. Foto: Helen Ahlbom
Tommy Ljunggren styr globala operatören Vimpelcoms inköp av nya nät. De nya näten sparar enormt mycket pengar åt operatörerna. Foto: Helen Ahlbom
Snorre Corneliussen
Snorre Corneliussen

Nu har telekomoperatörerna startat övergången till framtidens mobila och fasta bredbandsnät. Intelligensen flyttar till molnet. Hela branschen står inför ett stort teknikskifte med investeringar för många tusen miljarder kronor.

Publicerad

”Min bedömning är att operatörerna i många länder borde ha flyttat över huvuddelen av den mobila bredbandstrafiken och telefonitrafiken till virtualiserade nät till år 2020”, säger Tommy Ljunggren, chefsarkitekt för Vimpelcom som är en av världens största operatörer med 200 miljoner abonnenter i 14 länder.

Den traditionella proprietära tekniken i telekomnäten ska nu ersättas av en ny produktgeneration baserad på en ny standard, Network Function Virtualization, som telekomindustrin utvecklat.

Ny Teknik har talat med ett antal nätoperatörer och systemleverantörer. Alla bekräftar att övergången till de nya virtuella näten har startat. Hur snabbt operatörerna skiftar över trafikvolymerna till de virtuella näten och molnet är inte helt klart. Några menar att övergången tar cirka tio år. Varje operatör måste utvärdera när teknikskiftet blir lönsamt för dem.

Det som hänt de senaste åren är att operatörer världen över har verifierat tekniken.

– Vimpelcom har flyttat all mobil bredbandstrafik till en virtualiserad plattform i fem länder, Armenien, Kirgizistan, Laos, Tadzjikistan och Uzbekistan. Vi har nu verifierat att tekniken fungerar som förväntat.

Läs mer:

Det är kinesiska ZTE som har levererat tekniken.

– Vår slutsats är att Vimpelcom kan sänka investeringarna med 20 till 30 procent och driftkostnaden med lika mycket, jämfört med traditionell teknik, säger Tommy Ljunggren.

Vimpelcom genomför nu en upphandling för utbyggnad i samtliga 14 länder de är verksamma i. Vimpelcom vill att de nya nätprodukterna ska baseras på NFV.

– Vi ska nu välja leverantör för vår tekniska plattform för alla länder de närmaste månaderna, säger Tommy Ljunggren, som tidigare var arkitekt för Telias nätverksamhet i många år.

Teknikplattformen omfattar bland annat maskinvara baserat på x86-arkitektur samt en virtualiseringsmotor som klarar applikationer baserade på industristandarden Open Stack. När denna teknikplattform finns på plats kan Vimpelcom installera applikationer, kallade Virtual Network Functions (VNF), för olika nättjänster på samma plattform. En eller flera applikationer klarar en nättjänst, till exempel mobilt bredband.

Först i Vimpelcoms kö står flytt av mobilt bredband till virtualiserade nät för de återstående länderna.

– Vi räknar med att den nya plattformen kommer på plats under 2017 i samtliga länder, säger Tommy Ljunggren.

När de nya virtuella näten finns i drift ska Vimpelcom på samma teknikplattform även införa flera nättjänster. Det gäller bland annat fast bredband och telefoni enligt standarden Volte.

– Jag räknar med att vi ska ha en handfull virtuella applikationer för fast och mobila tjänster i drift i vårt virtuella nät inom två år, säger Tommy Ljunggren.

Han tror att de flesta operatörerna genomför teknikskiftet nu.

– Den mobila bredbandstrafiken och telefonitrafik flyttas till den virtuella miljön före 2020. Då kan vi dra nytta av detta och erbjuda en del av de avancerade tjänsterna i 5g, säger Tommy Ljunggren.

Läs mer:

– Virtualisering är en viktig del och en förutsättning för införande av 5g.

Snorre Corneliussen, chef för strategi och teknik i Ericsson, bedömer att ett antal av företagets kunder har virtualiserat huvuddelen av sin telefonitrafik och bredbandstrafik år 2020. Det gäller operatörer som Swizzcom, Telefonica och Telstra.

Källor med insyn i Kinamarknaden bedömer att även de stora kinesiska operatörerna rör sig i denna riktning.

Bengt Nordström på konsultföretaget Northstream säger att han hittills inte hört talas om någon operatör som råkat ut för något allvarligt bakslag med den nya tekniken. Han understryker att utmaningen för operatörerna är att teknikskiftet gäller centrala noder och funktioner där operatörerna inte får ha några driftstörningar.

– Min uppfattning är att det tar fem till tio år innan alla fasta och mobila nät är virtualiserade, säger Bengt Nordström.