Digitalisering

Domstolen: Inte fel av PTS att neka Huawei

Nytt domstolsbakslag för Huawei. Arkivbild Foto: Mark Schiefelbein AP/TT
Nytt domstolsbakslag för Huawei. Arkivbild Foto: Mark Schiefelbein AP/TT

Huawei kommer fortsatt att vara utestängt från det svenska 5G-nätet. Det står klart efter att förvaltningsrätten i Stockholm avslagit den senaste protesten från det kinesiska företaget.

Publicerad

(Texten är uppdaterad)

Beskedet från förvaltningsrätten är det senaste i en lång rad domar som har präglat auktionen av 5G-frekvenser i Sverige.

Tisdagens dom rör Huaweis protest mot att Post- och telestyrelsen (PTS) förbjöd operatörer som använde teknik från Huawei att delta i auktionen av 5G-frekvenser. Något som innebar att Huawei i princip förbjöds i svensk 5G-infrastruktur.

I domstolsinlagan, som nu avslagits, protesterar Huawei både mot förbudet i sig och mot att beslutet fattades snabbt. Bolaget anser även att det borde fått en tidigare mer förvarning innan förbudet utannonserades och vann laga kraft.

Förvaltningsrätten går nu på PTS linje och skriver att myndighetens beslut började gälla omedelbart på goda grunder – "Sveriges säkerhet" – när det meddelades i november 2020. Beslutet kommer inte att upphävas.

Nationell säkerhet

Orsaken bakom PTS första beslut var att Försvarsmakten och Säkerhetspolisen flaggat för att Huawei-utrustning skulle kunna vara innebära en potentiell risk för rikets säkerhet på grund av bolagets påstådda nära kopplingar till den kinesiska staten. Något som Huawei protesterat emot.

Enligt Henrik Devell, Huaweis presstalesperson, är beskedet "olyckligt", och han kallar besluten som ligger bakom Huawei-förbudet för eventuellt "rättsvidriga".

Bolaget påpekar även att sista ordet ännu inte är sagt. Förvaltningsrätten ska under våren även komma med slutligt besked i frågan om PTS villkor för 5G-auktionen – att inga operatörer som använder Huaweiteknik fick delta – var lagliga eller ej.

Att denna fråga fortfarande inte är beslutad om var ännu en orsak för att åtminstone tillfälligt stoppa förbudet, argumenterar Huawei: "Det juridiska läget är nu mycket oklart, vilket kommer att påverka Huaweis verksamhet och operatörernas investeringar."

Överväger alternativ

Huawei har vid upprepade tillfällen protesterat mot PTS beslut om att bannlysa teknik från bolaget i svenska 5G-nät, framför allt för att PTS till en början inte ansåg att Huawei var en part i 5G-auktionen.

Domstolarna gick först på Huaweis linje och höll med om att bolaget borde ses som en part. Det var därför förvaltningsrätten tog upp Huaweis krav på att PTS beslut borde inhiberas.

Huawei säger till TT att det nu ska "bedöma sina lagliga handlingsalternativ, i syfte att nå ett resultat som gynnar inte bara Huawei, utan också telekomindustrin och det svenska samhället i dess helhet."