Innovation

Din 3d-skrivare kan sprida skadliga partiklar – så minskar du riskerna

Forskningsledaren Rodney Weber, professor vid universitetets School of Earth & Atmospheric Sciences. Foto: Allison Carter
Forskningsledaren Rodney Weber, professor vid universitetets School of Earth & Atmospheric Sciences. Foto: Allison Carter

När tråden smälts släpper 3d-skrivarna ut partiklar i rummet. Nu visar tester på människolungor och råttors immunsystem att ämnena är giftiga.

Publicerad Uppdaterad

I takt med sjunkande priser har allt fler 3d-skrivare hamnat hemma hos privatkonsumenter. Nu visar det sig att processen där tråden smälts kan frigöra hälsofarliga partiklar – vilket är synnerligen dåligt om printern står i ett utrymme där användaren tillbringar en stor del av dygnet.

Det är Georgia Institute of Technology som har samlat in partiklar från olika 3d-skrivare. Forskarna har även undersökt viken inverkan de flyktiga ämnena har. Universitetet tog hjälp av Weizmann Institute of Science i Israel som exponerade celler i människolungor och råttors immunsystem för partiklarna.  

– Alla de här testerna, som utfördes vid höga doser, visade att det finns en toxisk respons på partiklar från diverse typer av filament som används i 3d-skrivare, säger forskningsledaren Rodney Weber, som är professor vid universitetets School of Earth & Atmospheric Sciences, på hemsidan.

Högre temperaturer ger också ökade utsläpp, vilket är fallet för ABS-plast – en sampolymer av akrylnitrit-, butadien- och styren-monometer. Filament av polylaktid (PLA) smälter å andra sidan vid en lägre temperatur. I slutändan blev det dock ett slag mellan giftighet och kvantitet.

– Analysen visade att PLA-partiklar är giftigare än ABS-partiklar, vid en jämförelse per partikel. Men eftersom skrivarna släpper ut så pass mycket mer ABS så visar det sig i slutändan att det är de partiklarna som ger störst skäl till oro. Sammantaget pekar testerna mot att en exponering för de här filamentpartiklarna över tid skulle kunna vara lika giftigt som luften i en stadsmiljö som har förorenats av fordonsutsläpp, säger Weber.

Forskarna upptäckte att ABS-partiklarna skiljde sig kemiskt från det ursprungliga filamentet. Detta kan bero på att tillverkarna trimmar trådens egenskaper med små tillsatser av andra ämnen som dock inte redovisas.

Slutsatsen som dras efter undersökningen är att exponeringen blir låg om 3d-skrivaren står i en kommersiell byggnad med god ventilation, exempelvis ett kontor eller i en skollokal. Men i en traditionell hemmamiljö skulle exponeringen kunna bli mycket högre.

Forskarnas rekommendationer vid hemmabruk:

  • Se till att ventilationen är god.
  • Sätt temperaturen för munstycket på den lägre delen av de gradtal som rekommenderas för filamentet .
  • Häng inte över maskinen när den skriver ut.
  • Använd bara maskiner och filament som har testats och bekräftat ger låga utsläpp.