Opinion

”Digitala verktyg - en fråga om jämlikhet”

REPLIK. Förskolan ska rusta barnen för framtiden och många har tillgång till surfplattor hemma - men långt ifrån alla. Och den är ett komplement, barnen ska fortsätta att "tugga smågrus och skrapa knäna", skriver Ebba Östlin, kommunalråd i Botkyrka.

Vad händer egentligen med barns och pedagogers lek och lärande när man köper in och börjar använda surfplattor i förskolan? Steinar Aadnekvam tar upp ett spännande och hyperaktuellt ämne i sin debattartikel.

I Botkyrka kommun ser vi förskolan som det första steget av det livslånga lärandet. Just nu pågår en digitalisering av våra skolor och vi kan se många positiva effekter på lärande processen. Pekplattor och andra verktyg öppnar helt nya möjligheter även när det gäller små barns lärande.

I Botkyrka används surfplattan bland annat som ett språkutvecklande verktyg. Att filma en lek eller ett experiment för att sedan tillsammans med barnen titta på och prata om vad de var med om ökar barnets förståelse och bidrar till ett ökat ordförord. Därför vill vi inte vänta med att införa digitala verktyg tills barnen börjar i skolan.

Barn i förskoleåldern lär sig otroligt mycket. Vi ser det som en möjlighet att lägga grunden till barnens livslånga lärande. De digitala verktygen kommer aldrig att konkurrera ut annan viktig verksamhet, utan att de ska vara ett komplement. Barnen ska fortfarande "tugga smågrus och springa i en skogsglänta och skrapa upp knäna", som Steinar Aadnekvam uttrycker det.

Att jobba med pekplattor och andra digitala verktyg är ännu nytt och vi vill ligga i framkant därför har vi initierat ett forskningsprojekt som pågår på tre förskolor i kommunen. Stockholms universitet tittar på vad som händer när förskolebarn får tillgång till och utforskar digitala verktyg. De tittar även på hur barnen samspelar och lär sig när de använder surfplattan.

En av förskolans uppgifter är att rusta alla barn med tillräckliga kunskaper för att möta framtidens behov. Lika villkor ska gälla för alla barn, oavsett bakgrund. Många barn har surfplattor hemma, men inte alla. Därför ser vi digitala verktyg i förskolan och skolan som en fråga om rättvisa och jämlikhet. Vi vill utjämna den "digitala klyftan".

Surfplattan är också ett bra verktyg för pedagogerna vid pedagogisk dokumentation och vid kommunikation med föräldrar. Genom bilder och filmer synliggörs barnets lärande och vardag på ett sätt som uppskattas mycket av föräldrarna.

Ebba Östlin, (S) kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor i Botkyrka kommun