Samhälle

Det här vet vi om coronaviruset

Coronapandemin sveper över världen. Här har vi samlat frågor och svar om smittspridning, antal dödsfall, vaccin och restriktioner och rekommendationer från svenska myndigheter.

Publicerad

Blir man immun om man har smittats en gång och tillfrisknar?

Folkhälsomyndigheten bedömer att det för en person som är symtomfri och har IgG-antikroppar innebär minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra.

Den 21 juli sa statsepidemiolog Anders Tegnell att ”vi ser inga personer som insjuknar två gånger i covid-19. Därför är vår bedömning att om man får covid-19 så är man immun, även om man inte utvecklat antikroppar.”

Det har hänt att personer med covid-19 inte utvecklar antikroppar men utvecklar ett immunsvar via T-celler. Det är ännu inte klarlagt vad detta innebär vad gäller skydd mot återinfektion.

När kommer ett vaccin mot det nya coronaviruset?

Ett vaccin kan tidigast bli klart i slutet av 2020, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

I augusti meddelades att Rysslands hälsodepartement har godkänt ett vaccin mot covid-19. Än så länge är vädligt lite känt om vaccinet.
Läs mer om vad vi vet om det ryska vaccinet i den här artikeln.

Det är framför allt fem vägar som är aktuella för att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset, har Ny Teknik berättat. Det är virusvektorvaccin, dna-vaccin, rna-vacin, attenuerade vaccin och proteinbaserade vacciner. Läs mer om teknikerna och dess olika fördelar och nackdelar här.

Det pågår även kliniska studier världen över för att testa läkemedel mot covid-19. En rad studier går in i fas 3, där ett större antal personer testas.

Av redan befintliga läkemedel som testas finns malariamedicinerna klorokin samt hydroxiklorokin.

Ett annat läkemedel som testas är remdesivir, som från början utvecklades mot ebola- och marburgvirusen.

Så många har dött och smittats

Här kan du hitta information om hur många människor i Sverige som har konstaterats ha covid-19 och dött, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Hur många som faktiskt har blivit smittade i landet är oklart, eftersom inte alla testas för smittan. Det pågår ett arbete för att öka kapaciteten för att kunna testa fler personer och se om de har en pågående, eller genomgången, infektion.

Forskare vid Johns Hopkins-universitetet har gjort det möjligt att följa det nya coronavirusets geografiska spridning globalt via en karta på nätet. Här kan du hitta information om hur många som har bekräftats vara smittade i världen, återhämtat sig från smittan samt dött.

Det är dock vanskligt att jämföra siffror över antal smittade och döda i olika länder med varandra. Antalet konstaterade fall av smitta är beroende av hur många tester ett land genomför. Resultatet kan därför säga mer om landets strategi för smittspårning än hur utbredd smittan är.

Vilka är symptomen på covid-19?

De flesta som har drabbats av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar, har fått lindriga symptom i form av framför allt feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Den som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av de här symptomen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det också ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna.

Lindriga besvär brukar gå över av sig själva med egenvård i hemmet.

De som har blivit allvarligt sjuka har drabbats av exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Enligt Folkhälsomyndigheten insjuknar de flesta efter cirka fem dagar från det att man har smittats, men inkubationstiden kan vara från två till 14 dagar.

Så smittar det nya coronaviruset

Sars-cov-2 smittar i huvudsak i kontakt mellan människor, och detta genom det som kallas droppsmitta. Smittan överförs då till slemhinna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när någon som är sjuk hostar eller nyser. Som regel når dropparna inte längre än någon meter.

Det nya coronaviruset kan enligt Folkhälsomyndigheten överföras via förorenade ytor, det som kallas indirekt kontaktsmitta. Risken att bli smittad via förorenade ytor bedöms dock vara mindre än via droppsmitta mellan människor. Hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål är inte klarlagt.

Hur dödligt är coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten uppger att man internationellt uppskattar att 0,5–1 procent av de som smittas av covid-19 avlider. Sambandet mellan ökad dödlighet och hög ålder är tydligt. Risken att få svårare symptom är också större om man har andra sjukdomar (till exempel diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdom). Män har ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö, uppger Folkhälsomyndigheten.

Kan man smitta utan att ha några sjukdomssymptom?

Det finns rapporter om att personer utan symptom har smittat andra personer. Men Folkhälsomyndigheten konstaterar samtidigt att det finns få studier som beskriver hur smittsam en sådan symptomfri person är, och om de utgör en betydande del av smittspridningen. Bedömningen är att de står för en mycket begränsad andel av smittspridningen i samhället.

Vilka är riskgrupperna?

Hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar (som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes) är  överrepresenterade bland de allvarliga fallen.

Risken att bli allvarligt sjuk ökar med stigande ålder. Risken för att bli allvarligt sjuk är störst för den som är över 80 år gammal.

Bland dem som är 70 år och äldre kan risken för att bli allvarligt sjuk öka om man till exempel har genomgått en organtransplantation, har en befintlig eller tidigare blodcancersjukdom, en neurologisk sjukom som ms eller parkinson, fetma eller diabetes.

Högt blodtryck verkar inte öka risken för allvarligare covid-19-fall.

Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka.

Det finns ingenting som tyder på att graviditet innebär en särskild risk att bli allvarligt sjuk med covid-19, uppger Folkhälsomyndigheten.

Så undviker du smitta

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vara uppmärksamma även på milda symptom och stanna hemma om man känner sig sjuk. Du ska också vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk och feberfri innan du går till jobbet eller till skolan.

Den 16 mars uppmanade Folkhälsomyndigheten alla i Stockholmsregionen som kan att arbeta hemifrån.

För att minska risken för smittspridning har regeringen beslutat att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Personer över 70 år uppmanas begränsa sina nära kontakter med andra. Sedan 1 april gäller besöksförbud på alla Sveriges äldreboenden för att förhindra spridningen av covid-19.

En allmänt förebyggande åtgärd för att undvika smitta är att ha god handhygien. Tvätta händerna noga med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om du inte har tillgång till handtvätt kan handsprit vara ett alternativ. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Munskydd behövs inte i vanliga situationer ute i samhället, skriver Folkhälsomyndigheten. Det är bättre att hålla avstånd till andra människor och hålla god handhygien.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar munskydd i folksamlingar och andra miljöer där det är svårt att hålla distans till andra människor.

Idrottsträningar kan fortsätta och gym och idrottshallar kan hålla öppet, så länge aktiviteterna anpassas för att minimera risken för smittspridning, enligt Folkhälsomyndighetens råd.

Myndigheten har meddelat att idrottstävlingar, matcher och cuper i alla åldrar är tillåtna från och med den 14 juni.

Från den 13 juni går det bra att genomföra resor inom Sverige, så länge man är smittfri och håller sig till övriga rådande restriktioner och rekommendationer.

UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder, en avrådan som har förlängts till 15 juli 2020.

Så vet man om någon är smittad

För att veta om någon faktiskt bär på smittan behöver man ta prover som analyseras i laboratorium.

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten avråder generellt från användning av självtester för covid-19. De bedöms inte vara tillräckligt säkra.

Den 30 april uppdaterade Folkhälsomyndigheten den nationella strategin för diagnostik av covid-19, så att den även omfattar testning av antikroppar. Ett sådant test gör det bland annat möjligt att påvisa infektion hos patienter sent i förloppet och genomgången infektion hos personal inom sjukvård och omsorg och annan samhällsviktig verksamhet.

Hur drabbas barn av viruset?

Enligt Folkhälsomyndigheten löper barn en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka.

Vad heter sjukdomen?

Det nya coronaviruset heter severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, vilket förkortas sars-cov-2. Covid-19 (coronavirus disease 2019) är det officiella namnet på den sjukdom som viruset orsakar.

Vad är en pandemi?

Onsdag 11 mars beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, att coronavirusets utbrott ska klassas som en pandemi. Det är samma status som Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong-influensan och den så kallade svininfluensan har haft.

Folkhälsomyndigheten uppger att en pandemi innebär ”en omfattande spridning till alla världens kontinenter av en helt ny typ av smittsam sjukdom. Vid en pandemi kommer sjukdomen med stor sannolikhet påverka stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.”

Det nya coronaviruset – en tidslinje

Den här artikeln uppdateras inte längre dagligen

Den 11 augusti:

 • 5 770 personer med covid-19 har avlidit i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Antalet personer som bekräftats smittade av covid-19 i Sverige är nu 83 126.

 • Globalt sett har över 737 000 människor dött i coronapandemin och över 20 miljoner bekräftats smittade.

 • Ryssland har meddelat att de tagit fram världens första vaccin mot corona – och döpt det till ”Sputnik V”. WHO vill granska data från kliniska tester innan de ger vaccinet sin kvalitetsstämpel.

 • Antalet coronafall i åldersgruppen 20-29 år ökar. ”Sedan den 29 juli har vi sett en ökning av positiva provtagna fall, och åldergruppen 20-29 år ökar mest. En tredjedel av alla nya fall i augusti tillhör den gruppen” säger Mats Erntell, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Halland.

 • Från och med den 17 augusti skärper Grekland kraven på svenskar som ska resa in i landet. För att släppas in ska alla svenska turister kunna visa upp ett negativt coronatest. Provresultatet får inte vara mer än 72 timmar gammalt.

 • Nya Zeeland rapporterar nya coronafall där personer smittats i landet för första gången på över tre månader. Beskedet har fått premiärminister Jacinda Ardern att utfärda en ny nedstängning av landets största stad Auckland, där alla som har yrken som inte bedöms som samhällsviktiga nu ska arbeta hemifrån igen. Skolorna stänger om inte barn till personer med samhällsviktiga yrken går där. Dessutom stänger offentliga instanser, barer, restauranger och företag.

 • Spridningen av coronaviruset verkar öka i Danmark. Nu skärper sex kommuner kraven på munskydd. Varje coronasmittad person i Danmark sprider nu i genomsnitt sjukdomen vidare till 1,4 personer, en siffra som har stigit den senaste tiden. På sex håll införs krav på munskydd i kollektivtrafiken. Det rör sig om kommunerna Silkeborg, Odder, Horsens, Skanderborg, Favrskov och Århus.

 • Den brittiska storflygplatsen Heathrow, som redovisar ett ras för resenärer på 88 procent i juli till följd av reserestriktioner i covid-19-pandemin, vill införa coronatest vid ankomst på flygplatsen. Kravet framförs sedan den brittiska regeringen infört 14 dagars karantän vid ankomst från länder som Spanien, Luxemburg, Belgien, Bahamas och Andorra.

Den 10 augusti:

 • Totalt har 731 570 personer dött i världen i coronapandemin.
 • I Sverige har 5 766 personer med covid-19 avlidit hittills, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.
 • Matematikprofessorn Tom Britton skriver på DN debatt att ny forskning, som visar att även relativt låg befolkningsimmunitet minskar smittspridningen, motiverar en förändrad svensk coronastrategi. Han förespråkar bland annat kontaktspårning vid enstaka fall och förstärkta lokala restriktioner vid lokal utbrott, samt att Sverige väntar med att lätta med ytterligare restriktioner till mitten av september. Han tycker också att svenska myndigheter bör rekomnedera munskydd i trånga folksamlingar inomhus. "Mer empiri talar nu för att munskydd både kan skydda från att smittas och framför allt från att smitta vidare."
 • Från stränder i Sydsverige, till exempel Tylösand utanför Halmstad och Höllviken i Skåne, rapporteras rekordträngsel. Polisen kan inte göra något åt trängseln eftersom ordningslagen inte omfattar stränder.
 • I Norge införs stränga restriktioner i en kommun söder om Oslo, Indre Østfolds kommun, sedan 59 personer har testats positivt för coronavisuet under de senaste dagarna. Fritids, förskolor, bibliotek, idrottsanläggningar och badplatser stängs. Kommunordföranden anser att regeringens beslut att öppna gränsen mot Sverige ligger bakom smittoutbrottet, rapporterar TT.
 • Den svenska vaccinsamordnaren Richard Bergström tror att ett vaccin mot coronaviruset kommer att finnas redan i början av nästa år. Men hur effektivt det är återstår att se. Det vaccin som Sverige är närmast att sluta av avtal om är det så kallade Oxfordvaccinet, ett vektorbaserat vaccin som tas fram i samarbete mellan forskare vid Oxford och läkemedelsföretaget Astra Zeneca.
 • Nära hälften av vårdpersonalen på 22 äldreboenden hade inte upplevt några sjukdomssymptom trots att de hade antikroppar mot det nya coronaviruset. Det visar en ny studie som har publicerats i Infection Ecology & Epidemiology.
 • USA har passerat fem miljoner bekräftat smittade i coronaviruset. Nära 163 000 personer har dött i landet till följd av covid-19.
 • Nya Zeeland har inte haft några fall av inhemsk coronaspridning på 100 dagar.
 • Den senaste larmet om smitta ombord på norskt kryssningsfartyg var falskt. Den danske medborgaren, en tidigare passagerar, testades först positivt men vid ett upprepat test var resultatet negativt.

Den 7 augusti:

 • Totalt har 715 024 människor dött i världen i coronapandemin.
 • I Sverige har 5 763 personer med covid-19 hittills avlidit, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.
 • Fredagens statistik från Folkhälsomyndigheten innebar att dödstalet hamnade på tre personer färre än vad som redovisades under torsdagen. Enligt Aftonbladet berodde det på att Region Dalarna hade upptäckt att tre dödsfall skulle räknas bort. "Det var så länge sedan de hade covid-19 att det inte var dödsorsaken," säger regionens presskommunikatör Theresa Granqvist till tidningen.
 • Danmark drar i nödbromsen om folksamlingar. På lördag skulle gränsen för folksamlingar ha höjts från 100 till 200 personer. Men oro för ökad smittspridning gör att regeringen väljer att behålla det nuvarande maxtaket, rapporterar TT.
 • En ny studie av sydkoreanska och kanadensiska forskare visar att covidpatienter utsöndrar ungefär lika mycket viruspartiklar oavsett om de har sjukdomssymptom eller inte. Studien omfattade 303 sydkoreanska covidpatienter varav ungefär en tredjedel saknade symptom. Forskarna drar slutsatsen att det är viktigt att isolera även covidsjuka utan symptom. Resultaten har publicerats i Jama Internal Medicine.
 • Indien har rapporterat över 60 000 nya fall av covidsmittade det senaste dygnet, vilket gör att landet totalt landar på drygt två miljoner bekräftade fall.
 • Över 2 000 personer har avlidit i USA till följd av coronaviruset det senaste dygnet. Det är de högsta dödssiffrorna sedan början av maj, skriver TT. Spridningen av coronaviruset i USA har ökat sedan slutet av juni.
 • Virussiffrorna i Libanon stiger efter de förödande explosionerna i Beiruts hamn, rapporterar TT. Landet har konstaterat 255 nya fall av smitta, den hittills högsta dygnsiffran, två dagar efter explosionerna.
 • Svenskar från Skåne och Kronobergs län måste från och med den 8 augusti sitta i tio dagars karantän innan de får resa in i Norge, enligt nya besked från den norska regeringen.
 • Däremot öppnar Norge nu för resor till och från Dalarna, Södermanland, Uppsala och Västerbotten. Sedan tidigare finns redan Blekinge, Kalmar, Örebro, Östergötland och Värmland på den norska "gröna listan".

Den 6 augusti:

 • 708 316 personer i världen har hittills dött i pandemin.
 • I Sverige har 5 766 människor avlidit med covid-19.
 • ”I Sverige har vi haft en väldigt positiv trend, nu är det en liten sväng uppåt på slutet. Riktigt vad den står för vet vi inte riktigt än, förutom att det är väldigt tydligt att det är yngre vuxna som står för en stor del av den ökningen,” sa statsepidemiolog Anders Tegnell på dagens pressträff. och syftade på åldersgruppen 20 till 29 år.

 • ”Vi verkar ha en spridning framför allt där, vilket är ett dåligt tecken för det var så det började en gång i tiden. Det finns en klar risk att det börjar med spridning i den gruppen och att det kan spridas vidare till andra,” sa Tegnell.
 • Högskoleprovet ställs in även i höst på grund av coronapandemin, rapporterar TT.
 • Barn som smittas av covid-19 riskerar att drabbas av ett hyperinflammatoriskt tillstånd som kallas MIS, multi-inflammatoriskt syndrom. I Sverige har hittills cirka 50 i övrigt friska barn insjuknat i tillståndet, rapporterar SVT Nyheter. Sjukdomen drabbar främst barn som är ett par år gamla och kan ha stor påverkan på hjärtat. Men dödsfall är ovanliga.
 • En låda med över 20 covidtester har försvunnit från ett provtagningstält vid en vårdcentral i Uppsala, rapporterar SVT Nyheter Uppsala.
 • Staden Melbourne i Australien inleder under torsdagen en sex veckor lång nedstängning. Myndigheterna i delstaten befarar att en andra våg av virussmitta har drabbat området.
 • På lördag ska gränsen för tillåtna folksamlingar höjas från 100 till 200 i Danmark. Men ökande antal smittfall gör att danska politiker och myndigheter vill dra i nödbromsen, rapporterar TT.
 • Brasilien närmar sig 100 000 dödsfall i covid-19, fem månader efter att ha registrerat sitt första coronafall.
 • På ett fängelse i Arizona, USA, har över 500 fångar, nästan hälften av alla intagna, smittats av coronaviruset, skriver TT.

Den 5 augusti:

 • 700 741 personser har dött i världen i coronapandemin.
 • I Sverige har 5 747 människor med covid-19 hittills avlidit.
 • Ytterligare fyra Hurtigrutenpassagerare och en besättningsmedlem har bekräftats smittade av covid-19. Därmed har totalt 45 personer på MS Roald Amundsen testats positivt för viruset, rapporterar TT. Passagerare ombord på ett annat kryssningsfartyg, Seadream, har satts i karantän sedan en dansk medborgare som har rest med båten har testat positivt för covid-19 efter hemkomsten till Danmark.
 • Irland skjuter upp öppnandet för pubar och nattklubbar tre veckor. Beskedet kom efter ökning av antalet smittofall.
 • Den franska regeringens vetenskapliga råd för covid-19 varnar för att landet när som helst kan få en skenande spridning av coronaviruset, rapporterar TT. Sedan Frankrike öppnades upp efter två månaders nedstängning har viruset enligt rådet fått en ökad spridning.
 • Ett hotell på Mallorca, dit resebyrån Ving erbjuder paketresor, har tvingats stänga efter att tio ur personalstyrkan har bekräftats smittade av coronaviruset. Det rapporterar Aftonbladet.
 • Coronapandemin suddar ut år av hälsoframsteg, enligt WHO:s regionalkontor för de amerikanska kontinenterna. Vaccinationsprogram avbryts och vård av kroniska sjukdomar som diabetes, hiv och tuberkulos har blivit lidande.
 • Antalet smittade av covid-19 har ökat kraftigt i Århus i Danmark. Firande fotbollsfans och studenter som träffas inför terminsstarten pekas ut som bidragande orsak, rapporterar TT. Epidemiolog Kåre Mølbak säger till tidningen Ingeniøren att landets öppningsplaner bör sättas på paus.

Den 4 augusti:

 • Den globala utvecklingen går åt fel håll och samma tendens finns i Europa. Men i Sverge är utvecklingen positiv, konstaterade statsepidemiolog Anders Tegnell under tisdagens pressträff.
 • "Vi är nere på väldigt låga nivåer och antalet allvarliga fall minskar. Det speglar hur det ser ut i IVA, nu är vi nere på enstaka inläggningar i veckan, ibland inga alls, vilket ju är jättebra. Det speglar sig inte minst på antal avlidna per dag. Det är en positiv utveckling," säger Anders Tegnell.
 • I Sverige har hittills 5 747 personer med covid-19 avlidit.
 • Globalt har hittills 694 703 personer avlidit i pandemin.
 • I en litteraturstudie har en grupp forskare från Karolinska insitutet kommit fram till att tygmunskydd kan minska spridningen av virus. Muslin, bomull och flanell skyddar bäst, enligt studien, helst i tre till fyra lager. "Dessa bevis bör vara mer än tillräckliga för att rekommendera användningen av munskydd, säger Juan Jesus Carrero, professor i epidemiologi, i ett pressmeddelande.
 • Statsepidemiolog Anders Tegnell bedömer dock att det återstår att visa om munskydd kan ha en effekt på smittspridning i samhället.
 • Den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  bedömer att 173 270 personer kommer att ha dött i covid-19 i USA fram till den 22 augusti. Hittills har drygt 155 00 personer dött i pandemin i USA.
 • Norska rederier skärper sina coronarutiner efter att smitta har brutit ut på ett av Hurtigrutens kryssningsfartyg. Fjord Line kräver till exempel munskydd för anställda med kundkontakt.

Den 3 augusti:

 • Över 18 miljoner människor har smittats av coronaviruset i världen, enligt Johns Hopkins-universitetet i USA. Av dessa har nära 690 000 avlidit.
 • Vanlig förkylning kan skydda mot covid-19. Ny forskning tyder på att upp till en tredjedel av befolkningen kan ha immunceller som reagerar på det nya coronaviruset även om de aldrig har kommit i kontakt med det. Effekten kommer från andra former av coronavirus som inte orsakar mer än en vanlig förskylning. I en tysk studie som publicerades i Nature i veckan hade 35 procent (24 personer i en grupp om 68 friska personer) T-celler som reagerade på sars-cov-2. Fynden skulle kunna förklara varför barn och unga vuxna vanligtvis inte blir svårt sjuka i covid-19, rapporterar TT.
 • Under augusti månad väntas ett besked från Folkhälsomyndigheten om idrottsrörelsen får börja ta in publik på sina evenemang igen. Inom de närmsta dagarna ska representanter från idrottsrörelsen träffa regeringen och idrottsministern, rapporterar TT.
 • Hurtigruten ställer in sina kryssningar och erkänner dåliga rutiner efter covid-utbrott på ett av fartygen.
 • Svensk industri börjar återhämta sig. Enligt inköpschefsindex från Swedbank/Silf ökade den svenska tillverkningsindustrin sin aktivitet i juli och befinner sig nu i tillväxt för första gången sedan februari.
 • Honduras förlänger utegångsförbudet mellan klockan 17 och 07 med en vecka. Planen är nu att förbudet gäller till den 9 augusti.
 • Kosovos premiärminister Avdullah Hoti uppger att han är coronasmittad, rapporterar TT.

Den 24 juli:

 • 5 697 personer har avlidit i Sverige som en följd av att de har insjuknat i covid-19.

 • 634 069 personer har avlidit i värden av covid-19.

 • Antalet personer som behöver vårdas för covid-19 i Region Stockholm har ökat något denna vecka, efter att under en period har minskat. När det var som allra värst var över 1 100 patienter med covid-19 i behov av sjukvård i regionen. Den siffran har sakta men säkert sjunkit under lång tid, och är nu nere på under 100 patienter. Men denna vecka har det för första gången vänt igen, från 72 till 88 patienter, enligt den senaste lägesrapporten från regionen.

 • Allmänheten på Gotland har blivit allt sämre på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, varnar länsstyrelsen. Samtidigt pekas en ny tydlig riskgrupp ut på ön – restauranganställda.”Verksamheterna tar ansvar, men det personliga ansvaret från allmänheten brister”, säger Amy Rankin, stabschef på länsstyrelsens coronastab till TT.

 • Sju timmar innan statsminister Mette Frederiksen meddelade den stora nedstängningen i Danmark avrådde Sundhedsstyrelsens direktör från en sådan. Ett tidigare okänt mejl visar att Sundhedsstyrelsens direktör Søren Brostrøm direkt avrådde från en stängning av skolor och förskolor, avslöjar danska BT.

 • Norge öppnar för resor till fler områden i Sverige. De nya reseråden gäller från och med midnatt. Sedan en tid tillbaka har norrmän haft grönt ljus att resa till Sverige, men endast till Blekinge, Kronoberg och Skåne. ”Regionerna Kalmar, Värmland, Örebro och Östergötland läggs till på listan för vart norrmän får resa till i Sverige”, säger Olaug Bollestad, Norges jordbruks- och livsmedelsminister, på en pressträff, skriver TT.

Den 21 juli.

 • 5 646 personer har avlidit i Sverige som en följd av de insjuknat i covid-19.

 • 610 565 har avlidit totalt i världen av covid-19.

 • Folkhälsomyndigheten ser inga fall där personer insjuknar två gånger i covid-19 och drar slutsatsen att den som har haft covid-19 är immun.

 • Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre scenarier för smittspridningen i Sverige.

 • Sedan en tid tillbaka är Folkhälsomyndighetens rekommendationer att personer med påvisade antikroppar kan umgås med riskgrupper. ”Vi ser inga personer som insjuknar två gånger i covid-19. Därför är vår bedömning att om man får covid-19 så är man immun, även om man inte utvecklat antikroppar”, säger Anders Tegnell till TT. ”Risken för att man själv ska bli smittad och smitta andra minskar, nära noll. Vi tycker då att man kan umgås med människor, även om de tillhör riskgrupper.”

 • Ett lärarfackförbund i Florida har stämt guvernören för beslutet att öppna skolorna i augusti.

 • I Brasilien har 80 000 covid-sjuka avlidit. Ett fas 3-test för ett vaccin från kinesiska Sinovac ska genomföras med 900 personer. Om vaccinet blir godkänt planerar Brasilien att tillverka 120 miljoner doser.

Den 17 juli.

 • 40 procent av Stockholmarna kan nu vara immuna mot covid-19, det säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson till Dagens Nyheter. Andelen personer med antikroppar bedöms nu ligga på 17,5 till 20 procent av befolkningen i huvudstaden, och lika många tros ha T-cellsimmunitet.

 • Dramatisk ökning av smittspridningen i USA. 137 000 döda och flera delstater rapporterar om överfulla intensivvårdsavdelningar. Delar av Kalifornien, Texas, Florida och Arizona är mycket hårt drabbade, det rapporterar TT.

Den 16 juli.

 • Region Stockholm kräver nu att den som testats positiv för covid-19 ska bekräfta att hen hjälper till med smittspårningen. Den som testat positivt måste bekräfta i regionens app att den tagit kontakt med personer i sin närhet. Gör den inte det kommer regionen att höra av sig för att hjälpa till med smittspårningen.
 • Statligt understödda ryska hackare påstås ha försökt stjäla information om försöken att ta fram ett vaccin mot covid-19. Anklagelserna kommer från den brittiska cybersäkerhetsmyndigheten NCSC som pekar ut hackergruppen APT-29, samma grupp som tros ligga bakom operationer under den amerikanska presidentvalskampanjen 2016. Den ryska regeringen tillbakavisar anklagelserna.
 • Även mildare fetma kan vara en riskfaktor vid covid-19. Redan vid ett BMI på 30 ökar riskerna för att drabbas allvarligt av sjukdomen, visar en italiensk studie.

Den 15 juli.

 • Coronasjuka i Sverige ska på prov behandlas med medicin mot prostatacancer, rapporterar TT. Studien ska genomföras på patienter som vårdas för covid-19 men som inte är svårt sjuka. Sjukhusen i Malmö, Jönköping och Sundsvall kommer att delta.
 • Vaccintillverkaren Modena inleder den 27 juli tester på människor. 30 000 försökerpersoner i USA ska ingå i studien, rapporterar TT.

Den 14 juli.

 • Socialstyrelsen öppnar för att den som testat positivt för antikroppar mot covid-19 kan få besöka äldreboenden.
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering och Socialstyrelsen tillsätter en utredning för att kartlägga de som blivit långtidssjuka i covid-19.

 • Tillverkningen av vaccinmaterial kan starta redan inom 4-6 veckor, uppger en tjänsteman vid den amerikanska regeringen.

Den 13 juli.

 • Region Stockholm kommer att fortsätta med gratis antikroppstester. Tester går att boka via Vårdguiden 1177.

 • WHO varnar för att den globala utvecklingen går åt fel håll. Om regeringar inte inför mer omfattande strategier för att stoppa virusspridningen kommer läget att bli "värre, och värre, och värre" säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus.

 • Över 10 000 coronafall har konstaterats bland vårdpersonal i Sverige, enligt siffror som Folkhälsomyndigheten sammanställt åt TT.

Den 12 juli.

 • På söndagen rapporterade WHO in en ny högstanivå i antalet nya bekräftade smittade världen över på ett dygn. 230 000 nya fall hade då registrerats. Flest nya fall fanns i USA, Brasilien, Indien och Sydafrika.

Den 9 juli.

 • Folkhälsomyndigheten noterar en tydlig nedgång i antalet konstaterat smittade av covid-19, samtidigt som man varnar för en smittspridning bland yngre personer. Generaldirektör Johan Calrson är kritisk då smittan riskerar att spilla över på riskgruper. Han menar att att det är orimligt att de som inte tillhör en riskgrupp ska kunna levasom vanligt, samtidigt som andra ska hålla sig borta.
 • Utrikesdepartementet kommer i sommar ta beslut om reserekommendationer varannan vecka: den 15 juli, den 29 juli och 12 augusti. Detta eftersom läget bedöms vara oförutsägbart och föränderligt.
 • Från och med i dag, torsdag, går Danderyds sjukhus efter tre månader ner i normalläge igen.
 • För att minska trängseln på Helsingborgs stränder har kommunen lanserat en särskild app, Badplatsjakten, som går ut på att hitta gömda koder på 23 olika stränder.
 • Ytterligare 49 personer i Västra Götalandsregionen kan ha fått fel svar på sitt coronatest efter att prover har blandats ihop, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Skåningar som kan visa upp ett folkbokföringsbevis är välkomna till Danmark från och med natten till lördag, meddelar det danska utrikesdepartementet.
 • Över fem miljoner invånare i australiensiska Melbourne omfattas nu av skärpta restriktioner, som innebär att alla måste hålla sig hemma förutom om de ska handla, motionera, få vård eller jobba.

Den 8 juli:

 • Det danska hälsodepartementet meddelar att danskar som vill resa utomlands ska kunna göra ett coronatest och få ett digitalt coronapass. På så sätt ska de kunna intyga att de är friska.
 • Finland lättar ytterligare på sina coronarelaterade restriktioner och kommer från och med måndag att öppna för resenärer från 17 länder att komma in i landet utan att behöva sitta i 14 dagars karantän, berättar nyhetsbyrån TT. Sverige omfattas inte av beslutet.

Den 7 juli:

 • På många håll i världen är smittläget problematiskt, sammanfattade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson läget på tisdagens pressträff. I flera länder som tidigare har haft lockdown och nu lättat sina restriktioner har nya utbrott skett, som i Storbritannien och Spanien. I Brasilien och Indien är spridningen omfattande. Samtidigt har smittan börjat spridas på nya platser, som Serbien och Kroatien. I Sverige ser läget mer positivt ut. Här syns en snabbt fallande tendens med ett mycket lågt antal allvarliga fall och minskat antal milda fall, enligt Johan Carlson. Detta är inte en effekt av minskad provtagning, betonade han. Antalet provtagna har tvärtom ökat förra veckan jämfört med veckan innan. Antalet iva-vårdade minskar också. Vissa svenska semesterorter har dock gett signaler om att den sociala distanseringen inte upprätthålls. Länsstyrelsen i Kalmar larmar om trängsel på Öland. Uppmaningen är att hålla avstånd, och att undvika kontakter med människor du inte umgås med normalt.
 • En granskning genomförd av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, visar att  personer med covid-19 på äldreboenden i vissa fall inte har fått någon individuell bedömning av läkare. Det har hänt att personer med den nya smittan inte fick vårdas på sjukhus, trots att det har funnits ett sådant behov. Bristerna på 91 boenden var allvarliga, och ska nu fortsätta granskas.
 • Den svenska biståndsorganisationen Sida ger 320 miljoner kronor i obundet bidrag till Världshälsoorganisationen WHO för åren 2020 och 2021. Totalt 30 miljoner ges som extra stöd till WHO för organisationens arbete med covid-19 under 2020.
 • Det blir allt vanligare att smitta sprids från djur till människa, enligt en ny rapport från FN. Ungefär 60 procent av alla infektioner som drabbar människor bedöms komma från djur och smittan ska i många fall överföras via livsmedel. Ett sätt att minska risken för framtida pandemier är att förbättra övervakningen och regleringen av livsmedelshantering.
 • Smittspridningen i Iran har tagit fart på nytt den senaste veckan. Bara det senaste dygnet har också 200 personer med covid-19 dött, vilket är en toppnotering, berättar nyhetsbyrån TT. Landet började i mitten av april lyfta sina strikta restriktioner kopplade till den nya smittan. Nu ska nya åtgärder införas, bland annat krav på att bära ansiktsmask i offentligheten.
 • Sedan nya fall av covid-19 konstaterats i den australiensiska delstaten Victoria får invånarna i den hårdast drabbade staden Melbourne från och med onsdag bara lämna hemmet för arbete, motion, sjukvård eller för att köpa mat. De nya reglerna ska gälla i åtminstone sex veckor framåt. För första gången på hundra år stängs delstatsgränsen mellan Victoria och New South Wales.

Den 6 juli:

 • För att öka beredskapen inför en potentiell andra smittvåg har regeringen gett fyra myndigheter (Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och landets länsstyrelser i uppdrag att förbereda sig på en ökad smittspridning. Myndigheterna ska titta på olika scenarier och bland annat bidra med allmänna råd till regioner och kommuner för att förhindra smittspridning. Folkhälsomyndigheten ska lämna in en rapport senast den 20 juli som tar upp olika scenarier för hur smittspridningen kan utvecklas i närtid. Den 1 september ska de andra mynidgheterna ha gjort sina bedömningar, baserat på detta.

Den 2 juli:

 • Antalet allvarliga fall av covid-19 fortsätter att sjunka i Sverige, berättade biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten under torsdagens pressträff på Folkhälsomyndigheten. Kurvan för de lindriga fallen tycks gå ganska abrupt nedåt, något myndigheten ännu inte vet vad det kan bero på. Det kan möjligen handlat om att man tidigare har rapporterat in uppgifter i klump, men är inte bekräftat. Antalet IVA-vårdade minskar och antalet avlidna per dag fortsätter sakta nedåt. Målet fortsätter att vara att plana ut kurvan och Folkhälsomyndigheten ser att trycket i vårdet har lättat.
 • Den 7 juli träder nya föreskrifter i kraft. De nya reglerna innebär att det ska vara minst en meter mellan olika sällskap på en restaurang, och att det inom ett sällskap är var och ens ansvar att hålla det avstånd som är nödvändigt.
 • Från och med lördag denna vecka lättar regeringen på det allmänna inreseförbudet till Sverige. Då kan bland annat EU-medborgare som reser från länder utanför EU resa in i Sverige oberoende av syfte, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Sveriges regioner har fått i uppdrag att smittspåra, det vill säga att kartlägga hur det nya viruset har spridit sig till bekräftat smittade, men på flera håll läggs ansvaret på patienterna själva, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
 • USA har köpt upp nästan hela lagret av remdesivir, ett läkemedel som kan förkorta tiden som covid-19-patienter vårdas på sjukhus. Det innebär att utbudet av läkemedlet är begränsat under de kommande tre månaderna. Sverige har viss tillgång av remdesivir.
 • Flera amerikanska delstater stoppar sitt planerade öppnande sedan rekordmånga amerikaner har bekräftats med den nya smittan under ett dygn. I exempelvis Kalifornien kommer bland annat restauranger, barer, biografer och museer att hålla stängt i stora delar av delstaten i åtminstone tre veckor framåt.

Den 1 juli:

 • Folkhälsomyndigheten bedömer att personer med ett positivt antikroppstest kan umgås med riskgrupper. Men i flera regioner är sådana tester ännu inte prioriterade, utan en sådan allmänn provtagning kan dröja till i höst, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Ett potentiellt vaccin mot det nya coronaviruset, AZD1222, som utvecklas vid universitetet i Oxford uppges i fösök ha gett rätt sorts immunitetsrespons, och som alltså ska kunna ge ett skydd mot covid-19. Försök i fas 3 har inletts, där man studerar vaccinet på en större grupp personer.

Den 30 juni:

 • På global nivå fortsätter ökningen av antalet nya covid 19-fall. Antalet nya fall ökar framför allt i Brasilien, USA och Indien. "Det är fortfarande en omfattande, global pandemi" sa Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten under tisdagens pressträff. I Sverige fortsätter antalet IVA-fall att minska.
 • Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för påvisning av antikroppar mot covid-19. Enligt myndigheten är det troligt att IgG-antikroppar mot covid-19 helt eller delvis ger ett skydd mot en ny infektion med allvarliga symptom. Ett positivt antikroppstest ger sannolikt ett skydd på uppåt ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat. " Vi bedömer i dagsläget att ett positivt antikroppstest ökar möjligheten till umgänge med framför allt närstående, vilket kan vara betydelsefullt särskilt för personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp. De kan också i större utsträckning träffa närstående som har antikroppar även om de själva inte har det. Men man behöver alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen och ta ett eget ansvar som individ, säger Karin Tegmark Wisell" i ett pressmeddelande. Även den som får ett positivt testresultat ska fortsätta följa myndigheternas generella rekommendationer och restriktioner och lagstiftningen som syftar till att minska smittspridningen i samhället.
 • Drygt 3 000 personer i Halland har lämnat in självtester för covid-19 de senaste två veckorna, men uppåt var tredje prov har inte kunnat analyseras av tekniska skäl. Det har varit problem med märkningen av vissa prover och även värmen har orsakat problem.
 • Enligt en ny studie publicerad i Läkartidningen finns det stora skillnader på hur det nya coronaviruset har drabbat personer i Sverige beroende på i vilket land de är födda. I studien lyfts faktorer som trångboddhet och mindre möjligheter till social distansering i hemmet och på jobbet som bidragande orsaker till skillnaderna.
 • Från och med i dag lättar UD sin avrådan om icke nödvändiga resor till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Dessutom Monaco, San Marino och Vatikanstaten.
 • Från och med midnatt natten mot onsdag måste invånare i flera delar av Melbourne, Australien, stanna hemma så länge de inte ska till jobb, skola, träning eller en mataffär. Detta ska gälla i fyra veckor framåt. Samtidigt ska kaféer och restauranger bara få sälja mat och dryck att ta med.
 • Flygbolaget Lufthansa har börjat erbjuda kunder i Frankfurt och München ett snabbtest för covid-19, berättar nyhetsnyrån TT. Detta ska bidra till att friska resenärer ska kunna slippa de karantänskrav som har satts upp i bland annat Tyskland och Österrike. Provet tas antingen före eller direkt efter en resa, och resultatet kopplas samman med resenärens biljett.

Den 29 juni:

 • Enligt Folkhälsomyndighetens prognos inför sommaren kan flera svenska turistregioner behöva vårda fler patienter med covid-19 än det finns plats för, på grund av semesterbesökare.
 • Tre svenska läkarföreningar har tagit fram gemensamma nationella rekommendationer för hur covid-19 ska behandlas, berättar nyhetsbyrån TT. Rekommendationerna vänder sig till vårdpersonal. Bland det som lyfts ram finns bland annat att alla i så hög utsträckning som möjligt ska få testa sig för en pågående coronainfektion, för att de som är smittade ska få veta det och för att dessa inte ska smitta andra.
 • Under den gångna veckan har nästan 260 000 nya smittade registrerats i Brasilien. Landetn har börjat testa misstänkta covid 19-fall inom det offentliga sjukvårdssystemet.
 • Världshälsoorganisationen WHO:s sammanställning visar att Sverige registrerade det högsta antalet nya smittade hittills i förra veckan, totalt 9 094. Detta kan dock förklaras med att Sverige testar i betydligt högre grad än tidigare, och även fångar upp fler lindriga fall.
 • WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus säger att pandemin inte ens är i närheten av att vara över. ”Trots att många länder gjort vissa framsteg, så ökar pandemin i styrka globalt."Trots att många länder gjort vissa framsteg, så ökar pandemin i styrka globalt."

Den 28 juni:

 • Svenska myndigheter vill att ett av de mellan fyra och sex krisberedskapslager som ska byggas upp i Europa ska ligga i Sverige. Lagren ska fyllas med skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial, däribland handskar och respiratorer.
 • Hundratals personer har blivit smittade av ett nytt utbrott av sars-cov-2 i den kinesiska huvudstaden Peking, 14 fall har rapporterats det senaste dygnet. För att hantera utbrottet införs nu ett utegångsförbud för nära en halv miljon invånare i närheten av huvudstaden. Nu får bara en person per hushåll gå ut en gång per dag för att köpa mat och medicin.
 • Det ska bli obligatoriskt att bära munskydd vid särskilda platser där folksamlingar kan uppstå i Iran, berättar nyhetsbyrån TT. Kravet ska gälla fram till åtminstone den 22 juli. I huvudstaden Teheran gäller sedan tidigare krav på munskydd i kollektivtrafiken.

Den 26 juni:

 • Nära 1 av 5 i vårdpersonalen vid Danderyds sjukhus hade antikroppar mot det nya coronaviruset i våras, berättar nyhetsbyrån TT. Undersökningen baserar sig på blodprover som togs mellan den 14 april och den 8 maj av totalt 2 149 medarbetare, varav 19,1 hade antikroppar mot covid-19. Undersköterskorna var överrepresenterade, där en av fyra hade antikroppar.
 • Sveriges regioner har accepterat en donation av ebolamedicinen Remdesivir från bolaget som ligger bakom läkemedlet. Remdesivir kan lindra symptomen för personer som är sjuka i covid-19.
 • Världshälsoorganisationen, WHO, har pekat ut Sverige som ett riskland för smitta. Men enligt statsepidemiolog Anders Tegnell har organisationen bara tittat på antalet nya bekräftade fall per dag, vilka ökar för att vi ökat antalet som testas.

Den 25 juni:

 • Globalt närmar vi oss 10 miljoner fall av covid-19 och nästan en halv miljon avlidna. USA, Sydamerika, Mellanöstern och Indien fortsätter att slå rekord varje dag. i Europa är situationen mer stabil, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten. Här har vi hamnat på en platå. I Sverige märks en uppåtgående trend, kopplad till ökad testning. De allvarligare fallen fortsätter att minska, samtidigt som fler lindriga fall fångas upp. Vi har inte längre någon överdödlighet i Sverige, det dör alltså inte fler i Sverige nu än normalt.
 • Personer som jobbar inom olika typer av serviceyrken är överrepresenterade bland de svenska covid-19-fallen, berättar statsepidemiolog Anders Tegnell. Taxi-, buss- och spårvagnsförare finns bland de överrepresenterade.
 • Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska personal inom äldrevården vid misstänkt och bekräftad covid-19 använda både munskydd och visir.
 • Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet har undersökt och testat redan godkända läkemedel mot covid-19. Nu ska forskarna detaljstudera 20-30 läkemedel som i labbmiljö har visat sig påverka det nya coronaviruset. Efter sommaren ska det finnas ett resultat.
 • Sverige förlänger förbudet mot inresa för medborgare från länder utanför EU till den 7 juli.
 • Alla svenska turister, förutom de från Västerbotten, kommer inte att kunna resa in i Danmark utan särskilda skäl, rapporterar Sydsvenskan. Västerbotten är den enda region i Sverige där antalet smittade legat under 20 per 100 000 invånare de senaste två veckorna, den gräns som Danmark har satt. För att invånare i Skåne ska kunna resan in i Danmark behöver de kunna visa ett färskt coronatest på att de är friska, eller ha särskilda skäl att korsa gränsen.
 • Nu måste norrmän även när de reser till Gotland sitta i karantän när de återvänder hem, efter ett nytt besked. Tidigare fanns Gotland med på listan över områden i Norden som inte skulle kräva karantän vid hemkomsten.
 • Enligt en ny studie kan så mycket som 42,5 procent av invånarna i den österrikiska skidorten Ischgl bära på antikroppar mot det nya coronaviruset. Resultatet bygger på tester av 79 procent av befolkningen på orten.
 • Från och med nästa vecka måste människor bosatta i utkanten av Portugals huvudstad Lissabon sitta i karantän igen, för att förhindra smittspridning. De kommer bara att få lämna sina hem för att handla nödvändiga varor eller för att ta sig till och från jobbet.
 • På måndag kan kyrkor, biografer, kaféer och restauranger i Irland öppna igen. Det blir obligatoriskt för den som färdas med kollektivtrafiken i landet att bära munskydd, och dessa ska även bäras i affärer och på platser där det är svårt att hålla avstånd.
 • Världshälsoorganisationen, WHO, noterar en ökning av antalet covid 19-fall under en vecka i Europa förra veckan, för första gången på månader.
 • Ett potentiellt vaccin mot covid-19 som utvecklas av forskare vid Imperial College i London ska börja testas på omkring 300 frivilliga de kommande veckorna, rapporterar BBC. Blir försökte lyckat blir nästa steg ett mer omfattande test, med 6 000 personer, i oktober. Forskarna hoppas att vaccinet ska kunna distribueras i början av 2021.
 • Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, rekommenderar att ebolamedicinen Remdesivir godkänns vid behandling av covidsjuka.
 • För första gången sedan den 13 mars har Eiffelltornet öppnat igen.

Den 24 juni:

 • En tredjedel av alla iva-patienter som vårdades för covid-19 under mars, april och maj låg på sjukhus i över en månad, enligt statistik från Socialstyrelsen.
 • Det nya coronaviruset fanns troligen i Sverige redan i december 2019, berättar SvD. Enligt Anders Lindblom, smittskyddsläkare i Region Dalarna, är det troligt att flera personer i regionen hade smittats redan då.
 • Tolv anställda vid neurologiavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö har bekräftats smittade med covid-19 den senaste veckan, berättar Sydsvenskan. Detta bedöms vara ett utbrott. Ingen patient på avdelningen ska ha smittats. Däremot har en patient på kardiologavdelningen, som under semestertid slagits ihop med neurologiavdelningen, bekräftats med covid-19. Patienten isolerades, har nu tillfrisknat och skrivits ut.
 • Vid dagens partiledarmöte meddelades att granskningskommissionen om Sveriges hantering av pandemin ska vara klar under första kvartalet 2022.
 • Totalt 17,2 procent som testats för antikroppar mot det nya coronaviruset i Stockholm bar på antikroppar, uppger Karolinska universitetslaboratoriet till Svenska Dagbladet. Det står dock inte klart om testerna bygger på ett slumpmässigt urval, eller något annat, vilket har betydelse för resultatets representativitet.
 • Alla som vistas utomhus eller i offentliga miljöer i den amerikanska delstaten Washington måste bära munskydd, efter ett nytt beslut. Den som bryter mot kravet riskerar böter eller fängelse.
 • Ny forskning tyder på att det kan finnas ett samband mellan hur omfattande äldreomsorgen är i ett land och andelen som dör i covid-19, berättar nyhetsbyrån TT. Ju fler vårdplatser per capita, desto fler dödsfall. En möjlig förklaring till detta är att äldre människor i länder med färre vårdplatser per capita har stannat hemma och har skyddats av samma mindre antal familjemedlemmar.
 • För att stoppa smittspridningen ska personer från coronadrabbade delstater i USA som reser in i New York-området sitta i två veckors karantän, från och med i morgon, torsdag.

Den 23 juni:

 • Över 9 miljoner människor globalt har bekräftats smittade av det nya coronaviruset hittills. ”Tyvärr fortsätter situationen åt fel håll” säger statsepidemiolog Anders Tegnell om världsläget. I Sverige har antalet konstaterade fall ökat under ett par veckor, sedan man började testa allt mer. Antalet avlidna per dag minskar successivt i Sverige.
 • Flera svenska regioner kommer inte att öppna upp för antikroppstester förrän efter sommaren, berättar nyhetsbyrån TT. Detta gäller bland annat Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Västra Götaland och Värmland.
 • Regeringen har beslutat att Sverige ska vara med i de EU-gemensamma upphandlingarna för ett framtida coronavaccin.
 • Electrolux i västgötska Nygård ska börja tillverka andningsskydd.
 • Det nya coronaviruset sprider sig till många av Latinamerikas ursprungsfolk, berättar nyhetsbyrån TT. Dessa är särskilt sårbara för viruset, bland annat eftersom tillgången till sjukvård, mediciner och rinnande vatten är dålig. Bara i områdena längs Amazonasfloden ska minst 20 000 människor ha smittats.
 • Brasiliens president Jair Bolsonaro har dömts att bära munskydd när han rör sig i offentliga sammanhang, berättar nyhetsbyrån TT. Bryter han mot detta riskerar han böter på drygt 3 500 kronor om dagen. Det har varit obligatoriskt att bära munskydd i offentliga sammanhang Brasilien sedan april.
 • Sedan ett slakteri i tyska Gütersloh drabbats av virusutbrott återinförs strika coronarestriktioner i storstadsregionen. Över 1 500 personer vid slakteriet har testats positivt för covid-19.
 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har på tisdagen meddelat att engelska biografer, museer och konstgallerier, frisörer, pubar, restauranger, och tivolin kan öppna igen den 4 juli. Den tidigare regeln om social distansering på två meter ska nu också ändras till en meter, även om rekommendationen om två meter kvarstår.
 • Finland fortsätter lätta sina reserekommendationer. Från och med måndag den 13 juli kan finländarna resa fritt till ett stort antal länder i Europa igen, dock inte Sverige.

Den 22 juni:

 • Tidiga resultat från forskning vid Karolinska institutet visar att vissa patienter som blir sjuka i covid-19 och får virus i blodet kan bli av med viruset med hjälp av blodplasma från personer som har tillfrisknat från covid-19. Blodplasman innehåller neutraliserande antikroppar. I ett nästa steg ska minst 100 personer ingå i studien, varav hälften får blodplasma och hälften inte.
 • Svenskarna reste mindre inrikes under midsommar i år jämfört med förra året. Samtidigt har dock resandet ökat jämfört med för några veckor sedan. Detta enligt data från Telia Crowd Insight. Till exempel ökade resorna mellan Stockholms och Dalarnas län mmed 414 procent under midsommarhelgen jämfört med under vecka 22 och 23.
 • Det ska inte längre råda någon brist på plasthandskar, andningsmasker, skyddsvisir och förkläden inom sjukvården, berättar nyhetsbyrån TT. Däremot finns inget centralt beredskapslager för att hantera eventuella kommande kriser.
 • För anställda i Region Syddanmark kan en resa på sommarsemester till Sverige ses som "ett allvarligt missbruk" av anställningen och leda till arbetsrättsliga konsekvenser. I klarspråk: du riskerar att få sparken. Detta berättar Kvällsposten. Enligt Lena Borregaard, HR-direktör för Region Syddanmark, är informationen som förmedlats i ett brev till de anställda att se som ett försök till god kommunikation, "så att medarbetarna undviker obehagliga överraskningar" när de kommer hem från Sverige och andra länder i EU som danska UD avråder att resa till.
 • Sex förorter i australiensiska Melbourne har satts i karantän sedan nya fall av coronasmitta upptäckts.
 • Brasilien har passerat en miljon registrerat smittade av det nya coronaviruset, och har officiellt över 50 000 avlidna i covid-19.
 • Flera lokala utbrott i Tyskland har gjort att det så kallade reproduktionstalet, R-värdet, har ökat kraftigt de senaste dagarna. R-talet anger hur många personer sm en smittad person i sin tur smittar, i genomsnitt. I lördags var värdet i Tyskland 1,79, en siffra som ökade till 2,88 dagen efter. Eftersom utbrotten har varit relativt begränsade tror den tyska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten inte på en större samhällsspridning av viruset.
 • Världshälsoorganisationen, WHO, uppmanar till att snarat öka produktionen av läkemedlet dexametason, ett slags kortison som visat lovande resultat i behandlingen av coronapatienter.
 • Portugals huvudstad Lissabon återinför vissa restriktioner för att hejda det nya coronavirusets spridning. Nu är det inte tillåtet med folksamlingar på över tio personer. Kaféer och butiker måste stänga senast klockan 20.

Den 21 juni:

 • Sveriges Radio Ekot rapporterar att andelen tim- och bemanningsanställda har varit betydligt högre på äldreboenden som har drabbats av covid-19 i Region Stockholm jämfört med äldreboenden i regionen där ingen har drabbats. Enligt en enkätundersökning från Smittskydd Stockholm var minst 30 procent av personalen på över hälften av de äldreboenden där äldre har konstaterats ha covid-19 tim- eller bemanningsanställda. Dessutom hade nästan var femte anställd på dessa äldreboenden gått till jobbet med symptom.
 • Spanien har i dag, söndag, öppnat sina gränser för resenärer från övriga EU. Drygt 600 personer kommer att kontrollera temperaturen på ankommande passagerare på flygplatser i landet. Personer som misstänks bära på det nya coronaviruset kommer att undersökas av läkare.
 • Mer än hälften av de statligt anställda har jobbat hemifrån under coronakrisen, enligt en rapport från Jobbhälsoindex som Dagens Nyheter refererar till. Mer än var tredje har jobbat hemifrån just på grund av krisen, övriga gör det även i vanliga fall.

Den 18 juni:

 • Totalt 5 053 personer med covid-19 har avlidit i Sverige.

 • Totalt 56 043 personer har bekräftats smittade av coronaviruset i Sverige. Samhällssmittan tycks vara mindre utbredd nu än tidigare i våras. I maj hade bara 0,3 procent i Folkhälsomyndighetens nationella undersökning en pågående coronavirusinfektion, jämfört med 0,9 procent i april. ”Förekomsten har minskat. Vi tolkar det som att epidemin har passerat toppen i Sverige och att vi har mindre smittade i samhället än i april när det peakade”, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på pressträffen 18 juni, skriver TT.

 • Totalt har 449 530 människor i världen rapporterats avlidna av covid-19. Över 8,3 miljoner människor i världen har bekräftats smittade med viruset.

 • Under vecka 17-22 har Folkhälsomyndigheten samlat in 400 prover per vecka från blodgivare i åldern 18-72 år i nio svenska regioner. Enligt de första preliminära resultaten var andelen blodgivare med antikroppar mot covid-19 1,6 procent vecka 17 och 5,0 procent i vecka 22.

 • En del patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 har tecken på hjärnskada, enligt en studie från Göteborgs universitet. Totalt har 47 patienter med mild, måttlig och svår covid-19 fått lämna blodprover under vårdförloppet. Resultaten har sedan jämförts med en frisk kontrollgrupp. Undersökningen visar att patienter med särskilt svår covid-19 ibland får påtagliga symptom på att hjärnan inte fungerar som den ska. Men redan vid måttlig infektion, hos patienter som var inlagda på sjukhus men inte behövde respiratorvård, gick det att upptäcka skador.

 • Personliga koder från appen Alltid Öppet, där man bokar tid för coronatestning, har läckt och lagts ut på internet. Appen har tillfälligt stängt sin bokningsfunktion. Ett uppehåll görs för funktionen till på måndag den 22 juni, meddelar Region Stockholm.

 • Danmark öppnar gränsen för svenskar från Skåne, Halland, Blekinge, Sörmland och Västerbotten från 27 juni.

 • 17 000 slumpvis utvalda göteborgare ska testar för covid-19 på en vecka i en masstestning som startar veckan efter midsommar.

 • I Kiruna och Gällivare är smittspridningen nu högre än riksgenomsnittet. Förra veckan var 8 procent av coronatesterna positiva i Norrbotten. Den här veckan har andelen stigit till 12 procent. Enligt smittskyddsläkare Anders Nystedt beror den ökande smittspridningen i Gällivare på ett reparationsstopp i LKAB:s gruva. Då arbetade en stor andel inhyrd arbetskraft, och Nystedt säger att riktlinjerna inte följdes som de skulle, skriver TT.

Den 17 juni:

 • Totalt 5 041 människor med covid-19 har avlidit i Sverige.
 • Totalt 54 562 personer har bekräftats smittade av coronaviruset i Sverige.
 • Totalt har 444 368 människor i världen rapporterats avlidna av covid-19. Över 8 miljoner människor i världen har bekräftats smittade med viruset.

 • Coronapandemins offer hedrades i en minnesceremoni i riksdagen på onsdagen.

 • Utrikesdepartementet öppnar för turistresor till tio länder inom EU och Schengen. Avrådan från så kallade icke nödvändiga resor hävs från och med 30 juni. De aktuella länderna är Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Beslutet är inte grundat på överväganden om smittspridningsrisken, enligt UD, utan på risken att hamna i karantän eller svårigheter att ta sig hem. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti.

 • Dödligheten i covid-19 är 0,6 procent av de smittade enligt en ny studie i Stockholm. Folkhälsomyndigheten har i ett urval studerat 1 667 personer i Stockholms län med bekräftad covid-19 som insjuknade den 21–30 mars. Samtidigt har man beräknat hur många obekräftade sjukdomsfall som kan ha funnits och gjort jämförelser med Skatteverkets dödsregister. Studien visar att i gruppen 70 år och äldre var dödligheten 4,3 procent, medan den hos personer yngre än 70 år var 0,1 procent. Över hela gruppen blev siffran 0,6 procent.

 • Företaget Werlabs har analyserat 50 000 blodprover från vecka 18 till 24. Av de personer som har valt att testa sig i Stockholm de senaste sex veckorna har 14 procent antikroppar. I Göteborg är andelen som har antikroppar enligt företaget 11,5 procent och i Malmö 5 procent. Snittet över samtliga tester ligger på 10,8 procent.

 • Kortisonläkemedlet dexametason börjar användas i Storbritannien för att vårda coronapatienter. Forskare vid Oxford University har nu kommit fram till att dödligheten minskar med drygt en tredjedel för patienter som vårdas med respirator, samt med en femtedel för dem som vårdas med syrgas. Läkemedelsverket ger grönt ljus till svenska läkare att använda läkemedlet för patienter med covid-19.

 • Gällivare kommun slår larm om ”okontrollerad och samhällsfarlig” spridning av covid-19, men smittskyddsläkaren i Norrbotten håller inte med utan kallar det för enbart spridning.

Den 16 juni:

 • I Sverige har vi sett en brant ökning av antalet nya fall av covid-19 de senaste dagarna. Detta beror helt och hållet på att vi har kommit in i en ny period av testning, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten. Vi testar många fler än tidigare och hittar också många fler lindriga fall. Vad gäller utvecklingen har Sverige peakat och är på väg neråt, konstaterar han.
 • Sveriges nya vaccinsamordnare heter Richard Bergström. Han ar tidigare bland annat varit rådgivare för WHO och vice ordförande vid Karolinska institutet.
 • I minst 234 av Sveriges 290 kommuner har äldreboenden haft bekräftade eller misstänkta fall av covid-19, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
 • Dåligt fungerande transporter har gjort att så mycket som en fjärdedel av de coronaprover som har tagits på vårdpersonal i Blekinge har försenats.
 • Totalt 30 000 stockholmare bokade in sig för coronatest på måndagen, den första dagen som regionen öppnat för provtagning för allmänheten. Majoriteten, 25 000, bokade antikroppstest, som alltså syftar till att visa om man har haft covid-19. Resterande bokningar var för att undersöka om man har en pågående infektion.
 • Region Skåne satsar 24 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska effekterna av coronakrisen.

Den 15 juni:

 • Från och med i dag, måndag, öppnar Region Stockholm för att alla regionens invånare ska kunna testas för covid-19.
 • Den norska folkhälsomyndigheten stoppar insamlingen av data i appen Smittestopp, och raderar all data som har samlats in hittills. Detta efter ett beslut av motsvarigheten till Datainspektionen.
 • EU har i dag öppnat en ny sajt som ska ge resande enkel tillgång till information för att kunna planera sina resor. Sajten är reopen.europa.eu och fungerar på alla 24 officiella EU-språk.
 • Från och med i dag, måndag, kan kaféer och restauranger i Paris öppna fullt ut. Familjer i Frankrike ska nu också kunna besöka äldre släktingar på ålderdomshem.
 • I dag öppnar också många europeiska länder sina gränser för andra länder i Europa, men inte för alla. Danmark öppnar till exempel sina gränser för turister från Tyskland, Norge och Island. Men för svenskar är det bara tillåtet att resa till Danmark med särskilda skäl. Norge öppnar för danska turister, men inte för andra svenskar än gotlänningar. Också Finland öppnar för turister, från Norge, Danmark, Island och Baltikum. Men inte för svenska.  Svenska UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Delar av Peking har stängts ner på grund av nya utbrott av coronasmitta. Bland annat har idrottsanläggningar stängts och nära 100 000 personer ska testas för smittan.
 • Regeringen är beredda att skjuta till upp till fem miljarder svenska kronor till flygbolaget Sas, men med villkoret att flygets klimatutsläpp kraftigt reduceras.
 • Det amerikanska läkemedelsverket FDA stoppar malariamedicinerna hydroxiklorikin och klorokin som behandling av covid-19. Substanserna fick snabbgodkännande, som nu alltså dras tillbaka.

Den 14 juni:

 • Statsminister Stefan Löfven (S) säger i SVT:s Agenda att antalet döda i covid-19 på svenska äldreboenden inte har med den svenska strategin att göra. Han menar i stället att dödsfallen går att knyta till brister i samhället, som nu rättas till. Sverige har enligt Stefan Löven följt i princip samma huvudstrategi som många andra länder, alltså att hålla smittspridningen nere för att sjukvården ska kunna ta hand om de patienter som har covid-19 och behöver vård.
 • Det senaste dygnet har 57 nya fall av coronasmitta registrerats i Kina, den högsta siffran på ett dygn sedan april. Många av de senaste dagarnas nya smittofall knyts till Peking. Därmed har en oro växts för en andra smittvåg i Kina.
 • I Delhi, Indien, ska 500 tågvagnar utrustas för att kunna vårda uppåt 8 000 patienter med covid-19. Detta sedan antalet smittade har stigit kraftigt, vilket har medfört brist på sjukhussängar, berättar nyhetsbyrån TT. Indien har rapporterat 320 000 fall av covid-19 hittills, varav närmare 12 000 bara det senaste dygnet.

Den 12 juni:

 • Från och med måndag kan alla i Region Stockholm med symptom på covid-19 få testa sig gratis, och alla de som tror att de har haft sjukdomen men är friska sedan minst två veckor kan testas gratis för att se om de har utvecklat antikroppar mot det nya coronaviruset. Anmälan ska göras via 1177.
 • Norge slopar karantänskravet för resor till och från vissa delar av övriga Norden från och med måndag 15 juni.. För Sveriges del gäller detta än så länge bara Gotland.
 • Flera delstater i Australien fortsätter lätta på sina coronarestriktioner från och med nästa månad, berättar ABC News. Till exempel kan evenemang på sportarenor och festivaler genomföras, dock inte med full kapacitet för att folk kan placeras på lagom avstånd från varandra. Utländska studenter kan också tillåtas återvända till vissa delstater sm öppnar sina inre gränser.

Den 11 juni:

 • Ytterligare 19 personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Den totala dödssiffran stiger därmed till 4 814 personer. Samtidigt har 1 474 nya fall av smitta konstaterats. Sedan utbrottet startade har totalt 48 288 personer bekräftats smittade i Sverige, visar de senaste siffrorna. 2 244 personer har fått eller får intensivvård.
 • Antalet coronasmittade har ökat med nästan 1 500 fall i Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Det är det högsta antalet nyanmälda fall under ett dygn hittills. Den stora ökningen beror på att provtagningen har ökat.

 • Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om hur testningen för covid-19 ska ske – både för smitta och för antikroppar. Testerna ska kräva medicinsk bedömning, men inte kosta något för den som tar det. Uppgörelsen innebär att alla med symptom för aktiv infektion ska få testas, efter en medicinsk bedömning. Det behöver inte handla om ett läkarbesök utan kan vara en digital kontakt. Staten tar kostnaderna och regionerna åtar sig att genomföra testerna

 • Folkhälsomyndigheten ändrar sina föreskrifter och allmänna råd som preciserar det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas, enligt myndigheten. De nya allmänna råden träder i kraft den 13 juni.

 • Öppna gränserna inom EU redan från måndag, manar EU-kommissionen i en ny framstöt till medlemsländerna. Hur kommissionen ska få alla att lyssna till uppmaningen återstår dock att se. Flera länder har i nuläget flaggat för att man ännu inte tänker öppna för exempelvis resor från Sverige, med hänvisning till smittspridningsläget.

 • När det gäller de yttre gränserna manas till en gradvis öppning för icke nödvändiga inresor från länder utanför EU och Schengensamarbetet från den 1 juli. Redan från det datumet anser EU-kommissionen att det går att lyfta stoppet när det gäller Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien.

 • Från och med måndagen den 14 juni häver Finland de coronarelaterade gränskontrollerna för resor till och från Danmark, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen, efter ett beslut i dag. Sverige ingår inte i den här lättnaden på grund av smittoläget.

 • Flygbolaget Ving inför krav på munskydd för passagerare.

Den 10 juni:

 • Totalt 4 795 människor med covid-19 har avlidit i Sverige. 46 814 har bekräftats smittade av coronaviruset i Sverige
 • Totalt har över 7,2 miljoner människor i världen bekräftats smittade med viruset. Totalt 412 013 människor har dött.

 • I normala fall saneras 8 000 skyddsmasker av varianten "skyddsmask 90" varje år. Men i år ska Försvarsmakten sanera inte mindre än 95 000 stycken – en effekt av den pågående coronapandemin. Att sanera en mask tar tre dagar. En del i processen är att doppa maskerna i vatten och virkon, som tillsammans bildar flera desinfekterande ämnen. Som mest kan 160 masker saneras per dag.

 • Närmare 300 arbetsplatser i landet inom vård och äldreomsorg ska inspekteras för att kontrollera om den skyddsutrustning som används håller måttet. Syftet är att säkerställa att all utrustning antingen är CE-märkt, eller har tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket för att användas under pandemin. Arbetsplatserna besöks inte fysiskt. I stället kommer verksamhetsansvariga själva uppmanas att skanna in underlag som visar att utrustningen är godkänd.
 • I juli väntas Australien vara fritt från coronaviruset, meddelar hälsodepartementet i landets mest folkrika delstat New South Wales. Trots de låga smittotalen har vissa delstater, bland annat Queensland och Western Australia, fortsatt att hålla sina gränser stängda. Totalt har över 7 200 människor rapporterats smittade av coronaviruset i Australien och 102 människor har avlidit.

 • Över tusen nya fall av coronaviruset har bekräftats i Argentina under förra dygnet. Landet, som har drabbats lindrigare än många av sina grannländer, har under de senaste dagarna upplevt en kraftig ökning av antalet nya smittade. Totalt har nära 25 000 personer bekräftats vara smittade och 717 har avlidit, sedan smittspridningen tog fart i början av mars. Antalet nya smittade i Argentina är trots allt lägre än i många andra sydamerikanska länder. I Chile rapporterades nära 4 000 nya fall på tisdagen och i Brasilien över 32 000.

Den 9 juni:

 • Ytterligare 23 personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Den totala dödssiffran stiger därmed till 4 717 personer.
 • Sedan utbrottet startade har totalt 45 924 personer bekräftats smittade i Sverige. 2 209 personer har fått eller får intensivvård – det aktuella antalet covidpatienter som vårdas är 296. Antalet bekräftat smittade har ökat de senaste dagarna, vilket kan förklaras med att man börjat testa mycket inom primärvåden.
  – Iva-vården stöder antagandet att vi inte har någon ökad epidemi, eftersom fallen där fortsätter att sakta minska. Antalet avlidna per dag verifierar också det, där vi har en nedåtgående trend, sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid pressträffen på tisdagen.

 • Finansminister Magdalen Andersson ser tecken på ljusning i den svenska ekonomin.
  – Den senaste tiden har ett antal indikatorer visat tecken på att vi nu är i en vändning, både i Sverige men också i olika delar av Europa, säger Magdalena Andersson på en presskonferens på tisdagen.

 • Moskva har börjat lätta på de restriktioner som infördes när den ryska huvudstaden stängde ner i slutet av mars – trots tusentals nya virussmittade varje dag. Staden kommer att öppna stegvis de kommande veckorna. Ryssland har över 484 600 bekräftade fall av covid-19 – den tredje högsta siffran i världen. Landet har registrerat omkring 6 100 döda i covid-19. Den av pandemin uppskjutna militärparaden, som högtidlighåller segern i andra världskriget, är nu planerad till den 24 juni.

 • WHO kom på måndagskvllen med en varning riktad till världens ledare. Viruset, som har tagit fler än 400 000 människors liv, sprider sig nu som allra värst på de amerikanska kontinenterna.
  – Även om situationen i Europa förbättras så förvärras den globalt. Över 100 000 nya fall har rapporterats nio av de senaste tio dygnen, och i går (söndag), rapporterades över 136 000 fall – flest under ett enskilt dygn hittills, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO.

Den 8 juni:

 • Nedgången sett till antalet nya fall av covid-19 inom EU verkar ha avstannat, sa Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten under måndagens presskonferens. Samtidigt noterar han en successiv ökning av antalet fall i världen. Just nu är smittspridningen störst i Sydamerika, men även USA har många nya fall.  I Sverige har regionerna utökat provtagningen och detta har bidragit till att man fångar fler lindriga covid 19-fall. Detta har bidragit till att antalet konstaterade fall har ökat, berättade Anders Tegnell. På sikt ska den utökade testningen bidra till bättre kontroll på smittan  inom Sverige.
 • Från och med i dag, måndag, får 50 personer samlas i Danmark, en ökning från 10. I dag öppnar även fler allmänna platser, som lek- och badplatser, simhallar, gym och diverse träningshallar.
 • I dag, måndag, börjar staden New York lätta på sina restriktioner. Arbetare inom bland annat bygg- och tillverkningsindustri kan återgå till sina jobb och vissa butiker kan öppna för trottarhandel.
 • Även i Indien lättar restriktionerna från och med i dag. Köpcentrum och tempel runt om i landet kan nu öppna igen, efter tio veckor.
 • Nya Zeeland meddelar att landet inte längre har några pågående fall av covid-19. Restriktionerna inom landet kommer därmed att trappas ner, men för in- och utresor gäller de hårda restriktionerna vidare.
 • Kuba har inte haft några covid 19-relaterade dödsfall på åtta dagar. Därmed bedömer landets president Miguel Díaz-Canel att smittan är under kontroll, men uppmanar till fortsatt försiktighet för att inte smittan ska ta fart igen.
 • Arton personer ur Guatemalas presidents stab och säkerhetspersonal har testat positivt för det nya coronaviruset. Därför ska nu presidenten och vicepresidenten, som båda testats negativt, jobba på distans.
 • Först när det finns ett vaccin för covid-19 kommer elever i Filippinerna att få tillbaka till skolan, berättar nyhetsbyrån TT. Så länge kan lektioner hållas på distans.

Den 7 juni:

 • Tjugosex forskare skriver på DN Debatt att arbetet för att bekämpa smittan måste förändras, bland annat genom att sätta alla som har haft kontakt med covid 19-sjuka i karantän och rekommendera munskydd där det är mycket folk.
 • Brasiliens hälsodepartement slutar publicera siffror över utvecklingen i covid-19 på nätet, och upphör också att offentliggöra hur många som konstaterats smittats och dött i sjukdomen totalt. Enligt Brasiliens president Jair Bolsonaro ska den här informationen inte spegla det läge som landet befinner sig i. Beslutet har kritiserats av journalistorganisationen ABI, då transparensen minskar.

Den 5 juni:

 • Trenden med minskat antal avlidna per dygn fortsätter i Sverige. "Tittar vi tio dagar tillbaka ligger vi på 46 per dygn. Det fortsätter sakta nedåt," säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.
 • Antalet bekräftade fall av smitta har ökat i Västra Götaland. Men "allting talar ändå för att det är en långsamt minskning" säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall till nyhetsbyrån TT. Regionen har nämligen ökat testningen kraftigt.
 • Tidskriften Lancet har återkallat en studie som visade en ökad risk för hjärtproblem bland patienter som behandlas med malariamedicinen hydroxiklorokin mot covid-19. Det görs på begäran av tre av forskarna bakom studien. Lancetstudien fick WHO att tillfälligt avbryta försök med läkemedlet.
 • Kungliga Vetenskapsakademien varnar för att coronaviruset kan slå hårt mot finansieringen av svensk forskning framöver eftersom en stor del kommer från aktieutdelningar.
 • Spanska barer och restauranger får öppna i Madrid och Barcelona från och med början av nästa vecka. Tidigare har endast utomhusserveringar fått vara öppna.
 • Munskydd blir obligatoriskt i kollektivtrafiken i England från och med den 15 juni.

Den 4 juni:

 • Från och med den 13 juni kan alla i Sverige utan symptom resa fritt i landet igen.
 • Folkhälsomyndigheten har noterat ett ökat antal fall av det nya coronaviruset i Sverige och en stor del av ökningen kommer från Västra Götaland, berättade statsepidemiolog Anders Tegnell under torsdagens pressträff. Antalet iva-fall ligger trots detta på en lägre, stabil nivå.
 • Under en pressträff på torsdagen berättade socialminister Lena Hallengren (S) att regionerna kommer att få ersättning för coronatestning. Staten kommer även att ersätta regionerna för serologisk testning, det vill säga antikroppstestning som görs för att visa om någon har haft smittan. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) berättade att alla vid bekräftad eller misstänkt covid-19 ska kunna testa sig kostnadsfritt. Staten vill lägga totalt 6,9 miljarder kronor på coronatester, vars inriktning är både symptom och smittspårning. En miljard är för smittspårning.
 • Fältsjukhuset i Älvsjö som skulle avlasta vården under pandemin har inte tagit emot en enda patient och avvecklas nu. Avvecklingen påbörjas i morgon fredag.
 • Ett äldreboende i Gnosjö som tidigare uppmärksammats sedan åtta boende på kort tid avled och som mest 18 av 26 boende var sjuka har drabbats av ett nytt utbrott. Fem boende och två i personalen har bekräftats smittade, berättar Värnamo Nyheter.
 • Regeringen har beslutat att säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring lättare ska kunna resa till Sverige. Beslutet träder i kraft den 8 juni.
 • Landsgränsen mellan Frankrike och Spanien samt mellan Spanien och Portugal öppnar igen den 22 juni, berättade Spaniens industri- och turismminister Reyes Maroto på torsdagen.
 • Nederländerna öppnar för turister igen den 15 juni, dock måste bland annat svenskar som reser dit tillbringa två veckor i karantän.
 • Enligt en ny studie i New England Journal of Medicine ska malariamedicinen hydroxiklorokin bara hjälpa marginellt bättre än placebo mot det nya coronaviruset. I studien ingick 821 personer som exponerats för coronasmittan.
 • Iran rapporterar rekordmånga nya fall av coronasmitta under ett dygn: 3 574 under torsdagen.

Den 3 juni:

 • I Sverige har hittills 40 803 konstaterats med covid-19 och 2 121 som har insjuknat har fått intensivvård. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten ligger Sverige kvar på ungefär samma platå som tidigare, och utvecklingen på sikt ser "hyfsat positiv" ut, framför allt inför sommaren. Den går dock inte lika starkt nedåt som tidigare, utan har flackats av. Det kan bero på att fler svenskar har börjat slappna av, träffa mer folk och resa mer.
 • Uppgifter från Telias mobildata visar att svenskarna började resa betydligt mer vecka 22 än tidigare under våren. Resorna var då bara 6 procent färre än samma vecka förra året. En resa motsvarar en rörelse på mer än 500 meter, med en tydlig start- och slutpunkt. Det är framför allt de kortare resorna som har ökat.
 • Region Skåne ska utöka provtagningen för det nya coronaviruset, framför allt i storsdagskommunerna Malmö och Helsingborg. Nu ska bland annat poliser och personal inom räddningstjänst erbjudas test vid symptom.
 • Tyskland lyfter sin reseavrådan för alla EU-länder och Storbritannien, Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz från den 15 juni.
 • För att få fart på den tyska ekonomin har Tysklands regering enats m ett stimulanspaket om 130 miljarder euro. I paketet ingår bland annat tillfälligt sänkt mervärdesskatt och kraftig rabatt till den som köper elbil. Högt skuldskatta kommuner ska också få lättnader.
 • Från och med måndag får barer, kaféer och restauranger i Belgien ta emot kunder igen, och kyrkor och gym kan åter öppna.
 • Världshälsoorganisationen WHO återupptar sina studier av malariamedicinen hydroxiklorokin för att behandla covid-19, berättar nyhetsbyrån TT. Försöken stoppades nyligen på grund av en studie som visade att dödligheten i covid-19 kunde öka vid en sådan behandling, men studien visade sig innehålla brister.
 • Det kinesiska bioteknikbolaget Cansinos kliniska fas 1-studie av ett potentiellt vaccin mot covid-19 har nu granskats och resultatet av granskningen har publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Resultaten visar att endast 50 till 75 procent av försökspersonerna utvecklade tillräckligt höga nivåer av neutraliserande antikroppar, beroende på vaccindos. Neutraliserande antikroppar är de som förstör virusets funktion. Vid en fas 1-studie genomför försök med frivilliga, friska människor. Här ingick 108 personer. Cansino har inlett fas 2-studier, där vaccinet ska testas på en större grupp människor.
 • Den svensk-brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca är ett av fem bolag som den amerikanska regeringen ser som en möjlig tillverkare av ett vaccin mot covid-19, berättar The New York Times. De fem bolagen kommer att få medel av regeringen, hjälp att genomföra kliniska tester och logistiskt stöd.

Den 2 juni:

 • I Region Stockholm och Västra Göraland har fallen på iva ökat något de senaste dagarna.
 • Förra veckan testades knappt 36 500 personer i Sverige för det nya coronaviruset, en ökning jämfört med veckan innan, då antalet låg på cirka 29 000 prover. Målet är att utöka antalet tester för att förhindra smittspridning och för att de som inte har covid-19 ska kunna återgå till arbetet.
 • Enligt myndigheterna i den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, där det nya coronaviruset började spridas, ska det inte finnas några nya fall av insjuknade i covid-19. Av närmare 10 miljoner människor som har testats i staden under de senaste veckorna ska 300 fall av smitta ha upptäckts, men dt handlar om personer utan sjukdomssymptom. Dessa placeras i en egen kategori.

Den 1 juni:

 • Den successiva minskningen av antalet nya covid 19-fall i Sverige verkar ha stannat av, berättade statsepidemiolog Anders Tegnell under en pressträff på Folkhälsomyndigheten måndagseftermiddagen. En möjlig förklaring är att fler testas. I dag vårdas 550 patienter i intensivvården med respirator i Sverige och av dessa har 310 covid-19, berättade Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall.
 • Från och med nästa vecka ska vuxna som bor eller jobbar i Region Sörmland med symptom på covid-19 få ta prov för att se om de bär på det nya coronaviruset, berättar nyhetsbyrån TT. Enligt Maria Remén, smittskyddsläkare i regionen, är utökad testning ett viktigt led i att begränsa smittspridningen, då de som testas positivt kan vidta de åtgärder som behövs för att skydda andra från att bli smittade.
 • Enligt appen Covid Symptom Study ska andelen smittade ha minskat i de flesta svenska regioner, berättar nyhetsbyrån TT. Men smittspridningen är fortsatt hög. Appen grundar sig på data från ungefär 172 000 frivilliga i Sverige, som själva lägger in sina symptom, och studien leds av forskare. Knappt 2 procent av Sveriges befolkning bedöms vara smittade av det nya coronaviruset, baserat på studien.
 • I dag, måndag, lättar Finland på flera pandemirelaterade restriktioner. Nu tillåts evenemang med 50 deltagare och offentliga lokaler, restauranger och kaféer som hållit stängt kan öppna igen så länge de verkar för att minimera smittspridning. Tillställningar med 500 personer kan hållas från och med augusti, så länge om arrangören ser till att smittläget inte förvärras.
 • Från och med i morgon, tisdag, får de flesta restauranger i Frankrike öppna igen. I Paris gäller det dock endast uteserveringar. Reserestriktionen på max 100 kilometer ska nu också lyftas. Museer kan öppna och fler elever återvända till skolorna, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Yngre grundskoleelever i England kan gå till skolan igen från och med i dag, för första gången på över två månader. Från och med i dag får också upp till sex personer träffas utomhus i landet. Och de som tillhör de mest sårbara riskgrupperna får också gå ut.
 • Ukraina fortsätter att lätta på sina restriktioner, bland annat förbudet mot resor mellan städer. Gym och bad får öppna igen.
 • I Fillippinernas huvudstad Manila lättar restriktionerna delvis från och med i dag, måndag. Tåg och pendelbussar får nu köra igen, i begränsad skala. Nu behöver inte heller invånarna ansöka om tillstånd för att gå ut. Många arbetsplatser har också fått öppna igen. Däremot håller skolor, barer och restauranger med sittplatser fortsatt stängt.
 • Även i Turkiet börjar de coronarelaterade restriktionerna att lätta. Restauranger, stränder och museer kan öppna igen, samtidigt som bilresor och vissa inrikesflyg tillåts, berättar nyhetsbryån TT.
 • Latinamerika är hårt drabbat av det nya coronaviruset. Åtminstone en miljon människor är smittade, varav hälften i Brasilien.
 • Från och med i dag, måndag, får restauranger i Australien ta emot fler gäster samtidigt som djurparker, museer och gallerier kan öppna igen. Även regionalt resande blir tillåtet.
 • Armeniens premiärminister Nikol Pasjinian har testat positivt för det nya coronaviruset.

Den 31 maj:

 • Antalet äldreboenden i Stockholmsregionen där de boende har covid-19 minskar, berättar Sveriges Radio Ekot. Familjeläkarna som har hand om läkarinsatserna på nära hälften av regionens äldreboenden uppger att 50 av de 123 äldreboenden där viruset tidigare har konstaterats nu är smittfria. Även enligt Stockholms stad minskar antalet covid-19 fall på äldreboenden.
 • Sedan i onsdags råder intagningsstopp på en ortopedisk vårdenhet vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Detta på grund av spridning av covid-19, bland både patienter och personal, berättar Jönköpings-Posten. Smittspårning och andra smittsförebyggande åtgärder har därför gjorts. På måndag morgon ska beslut tas om intagningsstoppet ska fortsätta.
 • Världshälsoorganisationen WHO hoppas att ett fungerande vaccin mot det nya coronaviruset ska vara klart före årsskiftet. Tio vaccinkandidater testas redan på människor och tyder på önskvärd effekt, men de behöver testas på många fler innan man kan dra några slutsatser om vaccinets verkan.
 • Svenskar får resa via Danmark för att ta sig till andra länder, enligt ett beslut från den danska regeringen, som har gällt i en vecka, berättar Sydsvenskan. Den som är bosatt i Sverige och reser som turist behöver dock ha ett dokument med sig som visar att hen har bokat hotell på destinationsorten.
 • Grekland har uppdaterat sina riktlinjer för de som reser till landet från och med 15 juni Svenskar som flyger från Stockholm till Grekland måste sättas i karantän vid ankomst, berättar nyhetsbyrån TT. Det gäller även den som testas negativt för covid-19.
 • al-Aqsamoskén i Jerusalem, som är islams tredje heligaste plats, har hållit stängt i nära två månader på grund av pandemin. Men nu öppnar den igen.
 • Det lutande tornet i Pisa har hållit stängt i nästan tre månader, men har nu öppnat igen med vissa restriktioner för att förhindra smittspridning.

Den 30 maj:

Den 29 maj:

 • Antalet nya fall på intensivvården i Sverige kopplade till covid-19 fortsätter att minska. Sedan utbrottet startade har totalt 2 048 personer med covid-19 fått eller får intensivvård. Samtidigt noterar Folkhälsomyndigheten nu en möjlig tendens till något ökande smittspridning i Sverige, något som kan förklaras av ökad provtagning.
 • Från och med den 15 juni kan gymnasieskolan återgå till ordinarie verksamhet, berättade utbildningsminister Anna Ekström (S) under en pressträff på fredagseftermiddagen. Undervisningen på Komvux och yrkeshögskolan kommer dock att ske delvis på distans för att undvika smittspridning. Gymnasieskolor, högskolor, universitet och annan vuxenutbildning ska kunna återgå till en mer ordinarie verksamhet till hösten. Enligt Folkhälsomyndigheten har skolstängningar oftast inte någon avgörande betydelse för att dämpa smittspridning i samhället, men skolstängningar kan ge negativa effekter för barn, unga och samhället i stort.
 • Folkhälsomyndigheten har beslutat att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper tillåts i alla åldrar från och med den 14 juni. Samtidigt tas rådet om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare bort, men idrottsföreningar och arrangörer måste fortsätta vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning. Bedömningen är att risken för smittspridning framför allt uppstår i samband med trängsel och folksamlingar vid sidan av den här typen av aktiviteter. Därför kommer inga större matcher med publik att tillåtas. I Sverige råder fortfarande maxantalet på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Folkhälsomyndigheten ska lämna besked om inrikesresor under sommaren "inom någon vecka", säger myndighetens generaldirektör Johan Carlson till nyhetsbyrån TT.
 • Den svenska tullen har gjort stora beslag av skyddsutrustning som inte uppfyller säkerhetskraven, rapporterar TV4 Nyheterna. Det handlar om totalt 40 000 visir, munskydd och anann skyddsutrustning som har beslagtagits från mitten av april till början av maj.
 • I Moskva skrivs dödstalen knutna till covid-19 upp, från 639 till 1561 dödsfall, berättar BBC. På måndag ska Ryssland öppna upp igen.

Den 28 maj:

 • I Västra Götalandsregionen märks ett trendbrott nu av. Efter en tydligt nedåtgående trend och sedan en utplaning har man nu sett en liten uppgång vad gäller antalet inlagda patienter med covid-19 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Men enligt Sara Byfors, chef på enheten för laborativ bakterieövervakning vid Folkhälsomyndigheten, är det relativt få patienter som läggs in per dygn. Region Gotland rapporterade att antalet sjukdomsfall per 100 000 invånare ligger på 117,3, nivån är strax över Region Skåne och Blekinge.
 • Majoriteten av dem som dött i covid-19 i Sverige var 70 år eller äldre, och drygt hälften av dessa individer bodde på äldreboenden. Det visar Socialstyrelsens senaste statistik.
 • I februari bedömde regeringen Sveriges beredskap inför coronapandemin som god. Men det fanns flera brister, berättar Sveriges Radio Ekot. Till exempel levererades inte skyddsutrustning som planerat i februari till vissa regioner.
 • Vaccinjätten MSD ska försöka utveckla vaccin mot covid-19. Bolaget har två kandidater, båda är vektorvaccin. Världshälsoorganisationen WHO uppger att det finns 124 vaccinkandidater på gång mot covid-19.
 • Från och med måndag den 1 juni öppnar Norge för arbetsresor från hela Norden, utan krav på tio dagars karantän.
 • Från och med tisdag den 2 juni får barer, restauranger och badstränder i Frankrike öppna igen. I vissa områden, som betecknas som gröna, måste restaurang- och barbord vara placerade minst en meter ifrån varandra. I orangea områden, däribland Paris, blir endast uteserveringar tillåtna. Också museer och monument öppnar på tisdag, med krav på munskydd.
 • I Storbritannien får grupper på upp till sex personer nu träffas, så länge det sker utomhus och på lämpligt avstånd från varandra. Fler av landets skolor ska också kunna öppna igen i början av nästa vecka. I England inleder man också ett omfattande test- och smittspårningsprogram för att stoppa smittan.
 • Över 100 000 personer med konstaterad covid-19 har dött i USA. Landet har drabbats hård av den nya coronasmittan och har hittills över 1,6 miljoner konstaterade smittofall.
 • Ryssland planerare för lättade restriktioner. Den 1 juni ska livsmedelsbutiker och viss annan detaljhandel kunna öppna.
 • Museer, parker och konstgallerier i Seoul-området i Sydkorea stänger nu igen, detta sedan nya fall av smitta har rapporterats där.
 • Ikea öppnar nu gradvis upp omkring 350 varuhus som har varit tillfälligt stängda som en följd av den pågående pandemin. Övriga 100 varuhus kan öppna kommande veckor.

Den 27 maj:

 • I Europa ser utvecklingen allt bättre ut, då smittspridningen går ner. Samtidigt blir det allt mer tydligt att Sydamerika nu är den kontinent som genererar mest nya fall. Det berättade Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten under onsdagens pressträff. I Sverige ligger vi kvar på den sakta nedgående platån vad gäller antalet nya fall av covid-19 som har varit en tid, dock märks en liten ökning de senaste dagarna som myndigheten inte kan förklara ännu och ska analysera närmare. Det kan ligga mer personalfall bakom ökningen, enligt Anders Tegnell. Medelvärdet för antalet avlidna per dag går ner. Skillnaderna mellan olika regioner i landet är stora, men siffrorna ligger också väldigt stabilt, sa Anders Tegnell. De båda storstadsregionerna Skåne och Västra Götaland har till exempel legat stabilt över tid. Västra Götaland har dock en högre andel sjukdomsfall per 100 000 invånare än Region Skåne, som har en låg smittspridning. Region Uppsala ligger i samma nivå som Skåne, berättade Anders Tegnell. I Västerbotten är kurvan väldigt flack. Folkhälsomyndigheten uppger att vi har en väldigt stabil situation inför sommaren.
 • I en intervju med nyhetsbyrån TT avråder statsepidemiolog Anders Tegnell privatpersoner från att testa sig för antikroppar mot covid-19. Det är svårt att göra en bra tolkning av svaren på individnivå, vad antikropparna betyder för hur individen kan bete sig, risker för individen och dess omgivning.
 • Ivo har gjort en stor tillsyn av verksamheter inom vård och omsorg, och upptäckte brister av allvarlig karaktär i var tionde granskad verksamhet. Det innebär risker för patienter och brukare. Äldreomsorgen sticker ut i granskningen, och det handlar där framför allt om brister i vårdhygien.
 • Region Skåne ser inga tecken på ökad smittspridning av det nya coronaviruset. Det säger regionens smittskyddsläkare Eva Melander. Smittspridningen i regionen är för närvarande låg. Hittills har 15 000 personer provtagits för det nya coronaviruset i regionen och antalet konstaterade fall ligger på 1 583. Regionen ska nu utöka sin provtagning för att testa personal inom polis och räddningstjänst.
 • Allt fler privata aktörer i Sverige erbjuder nu och säljer tester för antikroppar mot covid-19, berättar nyhetsbyrån TT. Det här är tester som ska visa om någon har burit på smittan. Att bära på antikroppar mot covid-19 behöver dock inte innebära att man säkert har blivit immun mot smittan, eller att immuniteten är långvarig. Detta är ännu inte klarlagt. Folkhälsomyndighetens bedömning är att man troligen inte kan smittas igen under en och samma säsong. Enligt myndigheten varierar kvaliteten på antikroppstester mellan olika tillverkare, och det finns inga sådana tester som har rekommenderats till allmänheten.
 • Från och med den 2 juni får hela förskole- och skolklasser samlas i Norge.
 • Forskare i Danmark har utvecklat en robotarm som kan föra in en provsticka i halsen på de individer som ska testas för det nya coronaviruset, i stället för att en människa ska behöva göra det. Detta kan bidra till att minska smittorisken för sjukvårdspersonal. Robotarmen har inte fått myndighetsgodkännande ännu.
 • Frankrikes regering förbjuder användning av malariamedicinen hydroxiklorokin vid behandling av patienter med covid-19. Flera studier har visat att medicinen potentiellt kan vara farlig för dessa patienter.
 • Människorättsgruppen Human Rights Watch och Johns Hopkins-universitetet i USA uppger i ett gemensamt uttalande att Venezuelas siffror över smittade och avlidna i det nya coronaviruset med största sannolikhet är falska, berättar nyhetsbyrån TT. Den verkliga siffran kan vara betydligt högre och nu vill Human Rights Watch att FN agerar i frågan.
 • Flygbolaget Sas öppnar flera linjer i juni, däribland fyra inrikeslinjer från Arlanda och de internationella flygningarna från Köpenhamn till Amsterdam, New York och Chicago.

Den 26 maj:

 • Totalt 4 125 människor med covid-19 har avlidit i Sverige sedan utbrottet. 34 440 har bekräftats smittade av coronaviruset i Sverige.
 • Färre testades för det nya coronaviruset i Sverige förra veckan, knappt 28 800 personer totalt. Det är en minskning med cirka 4 000 jämfört med veckan innan. En möjlig förklaring är att förra veckan var en kort vecka. Samtidigt har målet varit att kunna testa 100 000 i veckan från mitten av maj. I slutet av veckan ska Folkhälsomyndigheten ta fram en vägledning för provtagning inom äldrevården, för att se över behovet och använda kapaciteten på ett bra sätt, meddelade myndigheten under tisdagens pressträff.
 • Folkhälsomyndigheten står fast vid att 70 år är en lämplig gräns för riktlinjer kopplade till det nya coronaviruset och äldre, den kommer alltså inte sänkas eller höjas. En rekommendation till personer över 70 år är att undvika kontakt med människor, men myndighetens generaldirektör Johan Carlson har samtidigt sagt att risken för smittspridning utomhus är påtagligt lägre än inomhus. Därför kan personer över 70 år träffa andra utomhus, så länge säkerhetsavstånden hålls.
 • Region Stockholm ser en möjlighet att återuppta viss planerad vård igen, om man får klartecken från den särskilda sjukvårdsledningen. Regionen vill också utöka testkapaciteten för det nya coronaviruset och därmed också börja testa personer som ingår i kategorin "övrig samhällsviktig verksamhet". Målet är att ta drygt 40 000 tester i veckan.
 • Danderyds sjukhus, i Region Stockholm, går tillbaka till stabsläge under tisdagen. Detta innebär att sjukhuset nu ska kunna återgå till mer normal drift. Sjukhuset har varit i förstärkningsläge sedan den 13 mars.
 • Kammarrätten i Stockholm avslår Arbetsmiljöverkets överklagan av ett beslut i förvaltningsrätten om skyddsutrustning på äldreboendet Serafen. Arbetsmiljöverket beslutade att personalen skulle ha munskydd och visir när de jobbar med patienter som insjuknat i covid-19. Förvaltningsrätten sa nej, då bedömningen var att beslutet var för otydligt.
 • Danmark rapporterar inga dödsfall kopplade till covid-19 under det senaste dygnet, för fjärde gången på två veckor.
 • För att få fart på den franska bilindustrin utlovar Frankrikes president Emmanuel Macron statliga åtgärder motsvarande drygt åtta miljarder euro, berättar nyhetsbyrån TT. Presidenten vill bland annat att landet ska bli Europas ledande producent av miljövänliga fordon genom att tillverka över en miljon elbilar och elhybrider per år under de kommande fem åren.
 • Kroatien öppnar för att medborgare i EU/ESS turistar i landet i sommar, så länge man kan visa upp en bekräftelse på en semesterbokning, har ett ägarbevis eller ett hyreskontrakt för en fastighet eller liknande, berättar nyhetsbyrån TT. Svenska UD avråder från alla icke nödvändiga resor fram till den 15 juli.
 • Från och med i dag, tisdag, krävs inget särskilt tillstånd för att exportera sjukvårdsutrustning till länder utanför EU.
 • I Indonesien ska 340 000 soldater och poliser bevaka så att regler om att bära munskydd och hålla avstånd följs.
 • H&M har börjat öppna upp allt fler butiker igen, som varit stängda för att förhindra smittspridning. Drygt 1 500 av klädjättens 5 000 butiker håller stängt.

Den 25 maj:

 • Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är det en allt mer tydlig trend att antalet personer med covid-19 som behöver intensivvård sjunker, men trycket på intensivvården är fortfarande högt. Allt fler testas också för det nya coronaviruset i Sverige. Under måndagens pressträff på Folkhälsomyndigheten berättade Anders Tegnell att 32 000 personer i veckan nu testas. Målet från regeringshåll är att göra 100 000 tester i veckan.
 • Statsepidemiolog Anders Tegnell säger till nyhetsbyrån TT att han är öppen för att äldreboendena gör mer undantag från besöksförbudet, så länge besöken sker under kontrollerade former och de som gör besöken får bra instruktioner så det blir tryggt för de äldre. Detta för att bryta isoleringen för äldre.
 • Världshälsoorganisationen WHO stoppar kliniska tester av malariamedicinen hydroxiklorokin och klorikin mot covid-19. Enligt en studie i The Lancet i förra veckan kan det finnas en ökad risk att dö för covid-patienter om de behandlas med dessa mediciner, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I Spanien använder man ett nytt system för att samla in data om antalet dödsfall knutna till det nya coronaviruset. Detta har gjort att man har identifierat fall som räknats dubbelt och att felaktigt angivna dödsorsaker har kunnat uteslutas. Därmed har också 2 000 färre dödsfall rapporterats på måndagen än dagen innan. Siffrorna ska kontrolleras.
 • I Storbritannien kan utomhusmarknader och bilsalonger öppna igen den 1 juni, och den 15 juni kan tusentals butiker och köpcenter åter öppna, så länge smittspridningen går ner. I mitten av juni ska även de äldsta eleverna kunna återvända till sina skolor, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • På de flesta håll i Italien, dock inte i regionen Lombardiet, öppnar nu gym och badhus. För att undvika smittspridning måste gymbesökarna hålla två meters avstånd till varandra och badhus får inte släppa in fler badgäster än att varje person har sju kvadratmeter bassängyta för sig själv, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Ungern öppnar gränsen söderut för serbiska och ungerska medborgare.
 • Japan lyfter i dag, måndag, det nationella nödläget i landet.
 • I Indien ska inrikesflygen börja flyga igen, för första gången på två månader.
 • Utländska medborgare som har varit i Brasilien de senaste 14 dagarna stoppas från att komma in i USA. Brasilien är det land som drabbast värst hittills i Sydamerika av det nya coronaviruset.
 • I Chile fortsätter antalet smittade att öka, och merparten av de konstaterat smittade finns i huvudstaden Santiago. Under måndagen rapporterades 5 000 smittofall, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Flygbolaget Lufthansa återupptar flygningar till 20 orter från mitten av juni, däribland till och från Frankfurt till övriga Europa.

Den 24 maj:

 • Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik har nu totalt 3 998 personer med bekräftad covid-19 avlidit i Sverige, och totalt 33 459 personer hittills har bekräftats smittade.
 • En av forskarna bakom Astra Zenecas och universitetet i Oxfords arbete för att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset säger att vaccinprojektet har 50 procent chans att lyckas. Ett skäl är att smittspridningen i Storbritannien minskar.
 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson meddelar att delar av skolorna i England kan börja öppna igen från den 1 juni. Till en början gäller det barn i åldersgrupperna 4–5 år, 5–6 år och 10–11 år. Från den 15 juni ska även en del äldre barn kunna gå i skolan igen. I övriga Storbritannien håller skolorna stängt.
 • Från den 9 juni öppnar Cypern för direktflyg från 19 länder, dock inte från Sverige.

Den 23 maj:

 • För att få fart på turismen igen har Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på lördagen uppmanat landets barer, restauranger och resmål att starta om sina aktiviteter, men utan att uppge något exakt datum för när de kan öppna igen. I Sverige avråder utrikesdepartementet i nuläget från icke nödvändiga resor till alla länder till och med den 15 juli.

Den 22 maj:

 • Totalt 3 925 människor med covid-19 har avlidit i Sverige. Det är alltså en ökning med 54 personer det senaste dygnet. 32 809 har bekräftats smittade av coronaviruset i Sverige.

 • I samarbete med Folkhälsomyndigheten arbetar Region Sörmland för att öka provtagningen i länet. ”Det pågår ett test i Eskilstuna som innebär att medarbetare inom hälso- och sjukvård med symptom kan åka till en plats där de får provtagningsutrustning”, skriver Region Sörmland i ett pressmeddelande.
  ”Personen genomför sedan själv provtagning med salivprov i kombination med egenprovtagning av svalg och näsa".

 • På Skånes universitetssjukhus har tre avdelningar beslutat att inte ta emot nya patienter efter flera fall av covid-19 bland personalen, rapporterar P4 Malmöhus. Mag- och tarmavdelningen är värst drabbad, där 21 personer – vilket motsvarar hälften av personalstyrkan konstaterades smittade i slutet på april. 

Den 20 maj:

 • Totalt 1 104 prover från vecka 18 (27 april till 2 maj) från nio svenska regioner har analyserats för att undersöka förekomsten av antikroppar mot covid-19. Alla åldergrupper ska vara representerade, både barn och äldre, och resultaten visar att skillnaden mellan de olika åldersgrupperna är rätt stora, konstaterar statsepidemiolog Anders Tegnell under onsdagens pressträff på Folkhälsomyndigheten. Totalt 6,7 procent av proverna bland personer mellan 20 och 64 år var positiva, att jämföra med 4,7 procent i åldersgruppen 0 till 19 år och 2,7 procent i åldersgruppen 65 till 70 år. Det här är ett tecken på att de som är äldre är bra på att isolera och skydda sig själva, enligt Anders Tegnell. Den stora gruppen över 65 år har lyckats hålla sig undan smitta, sa han. Stockholm har väsentligt högre andel personer som haft smittan (7,3 procent av de insamlade proverna var positiva) än Skåne (4,2 procent av de insamlade proverna var positiva) och Västra Götaland (3,7 procent av de insamlade proverna var positiva), konstaterar Anders Tegnell också utifrån undersökningen. Resultaten verkar ungefär stödja de modeller och prognoser som myndigheten haft hittills. Provets känslighet uppgår till 98,3 procent och specificiteten till 97,7 procent.
 • Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för när ett vaccin mot covid-19 är på plats, berättade statsminister Stefan Löfven under en presskonferens på onsdagen. Syftet är att se till att Sverige får ta del av vaccinet, titta på vilka som ska få det och i vilken prioritetsordning.
 • För att öka antalet personer som testas för det nya coronaviruset vill Region Skåne öppna för att personer med symptom ska kunna kontakta 1177, via Vårdguidens e-tjänst, och beställa ett test, berättar nyhetsbyrån TT. När detta kör i gång är ännu inte klart.
 • För att motverka trängsel på stränderna i Halland planerar regionen för att vidareutveckla turistappen "A day in Halland", berättar Sveriges Radio. Användarna ska kunna få information om på vilka stränder det finns mycket folk och när det brukar vara trångt. Bad bedöms inte öka irisken för smittspridning, men det gör trängsel.
 • Från och med i morgon, torsdag, blir det obligatoriskt för alla över sex år att bära munskydd på offentliga platser där det är svårt att hålla minst två meters avstånd till andra i Spanien. Barn mellan tre och fem år rekommenderas också att bära munskydd.

Den 19 maj:

 • Alla som söker vård med symptom ska provtas för covid-19, meddelar regeringen i dag, tisdag. Förra veckan provtogs knapp 32 700 personer, att jämföra med 29 000 veckan innan. Målet är att ta 100 000 prover i veckan.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har nu definierat vilka som ska ingå i kategorin "övrig samhällsviktig verksamhet", som ska testas för covid-19 i ett tredje steg. Här finns bland annat personer som jobbar med eldistribution, dricksvattenförsörjning, avlopp, järnväg, väg, räddningsstjänst och polis.
 • Siffror från ourworldindata.org visar att Sverige har högst antal covid-19-dödsfall per capita i Europa de senaste sju dagarna, 6,25 dödsfall per en miljon invånare per dag. En förklaring till Sveriges relativt höga tal kan enligt statsepidemiolog Anders Tegnell vara att siffran mäts på olika sätt i olika länder, vilket kan göra att situationen här verkar värre än på annat håll.
 • Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning för hur smittfrihet kan bedömas. Den innnebär bland annat att individer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas vara smittfria efter minst två dygn utan feber samt allmän förbättring, när det också har gått minst sju dygn sedan insjuknandet.
 • Region Kronoberg misstänker att 18 patienter och 15 anställda på Ljungby lasarett kan ha smittats av sars-cov-2 under samma period. Fyra personer som har vårdats på lasarettet har avlidit i sviterna av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar. Regionen har inte kunnat hitta något annat samband mellan de 18 patienterna än att de har vårdats på samma avdelning på lasarettet, vilket gör att man inte kan utesluta att de har smittats där.
 • Tre akutsjukhus i Region Stockholm ska lämna sina krislägesavtal sedan inflödet av covid-19-patienter och sjukfrånvaron bland vårdpersonal har minskat, berättar Dagens Samhälle. Det handlar om Capio S:t Görans sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus. Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har dock fortsatt sådana avtal igång.
 • Flera svenska kommuner har beställt skyddsutrustning under coronakrisen som har visat sig vara felaktig eller undermålig, berättar Sveriges Radio Ekot. Det rör sig framför allt om handsprit, munskydd och ansiktsmasker. Ingen av kommunerna ska dock ha hunnit använda produkterna i vård och omsorg innan felen upptäcktes.
 • Malmö universitet fortsätter med studier på distans till och med den 8 november, berättar Sydsvenskan.
 • I Norge avvecklar sjukhuset Haraldsplass Diakonale i Bergen sin intensivvårdsavdelning för patienter som insjuknat i covid-19 då behovet har minskat, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Spanien öppnar nu upp för direktflyg och fartyg från Italien igen.
 • I El Salvador stoppar högsta domstolen det nödläge som landets president utlyste i helgen med anledning av coronapandemin, rapporterar nyhetsbyrån TT. Nödläget skulle innebära att skolor stängs och att man inte fick röra sig i områden där många har smittats.
 • Omkring halva Chiles senat sitter i karantän sedan de kommit i kontakt med kollegor som smittats av det nya coronaviruset.
 • För att förhindra spridningen av det nya coronaviruset förlänger Kanada och USA resebegränsningarna mellan ländernas gränser med ytterligare 30 dagar.
 • Världshälsoorganisationen WHO:s hantering av den pågående pandemin ska utvärderas av en oberoende grupp, för att lära av krisen och stärka den globala beredskapen inför framtiden, meddelar bland annat EU:s utrikeschef Josep Borrell.

Den 18 maj:

 • Trenden vad gäller smittspridning är positiv i Europa, som visar tecken på återhämtning. Det sa statsepidemiolog Anders Tegnell under Folkhälsomyndighetens pressträff på måndagen. Myndigheten har fått många frågor om barn kan delta i koloniverksamhet och läger i sommar. Så länge de anordnas lokalt är myndigheten positiv till detta, sa Anders Tegnell.
 • Drygt 15 procent av de anställda vid Karolinska universitetssjukhuset var eller hade varit smittade av det nya coronaviruset i slutet av april, enligt en studie av 11 000 individer i personalen.
 • Läkemedelsverket förbjuder ytterligare ett självtest för covid-19. Testet marknadsförs till svenska konsumenter på sajten aponea.se och bedöms inte uppfylla de regler och krav som kan tillämpas i det medicintekniska regelverket. Läkemedelsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten har generellt avrått från användning av självtester för covid-19.
 • Sveriges kommuner får ytterligare sex miljarder i statligt stöd i år, meddelar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Detta bland annat för att undvika nedskärningar.
 • Under en pressträff på måndagen uppmanade demokrati- och kulturminister Amanda Lind (MP) anhöriga till avlidna att inte vänta för länge med att hålla begravningar, annars riskerar begravningsverksamheten bli för ansträngd.
 • Nästa vecka kan det komma nya, svenska rekommendationer knutna till den pågående coronasmittan.
 • I Funäsfjällen i Härjedalen öppnar liftanläggningarna under Kristi Himmelfärdshelgen, men bara för personer som bor i länet.
 • Kullagertillverkaren SKF varslar 300 tjänstemän om uppsägning. Bakgrunden är den pågående coronakrisen i kombination med en omställning till mer digitalisering och automatisering, berättar Göteborgs-Posten.
 • Flera länder lättar på sina restriktioner denna vecka: I Danmark får nu högstadie- och gymnasieelever komma tillbaka till skolan igen. Restauranger, kaféer och bibliotek får också hålla öppet.
 • I Portugal kan nu restauranger och kaféer öppna, liksom förskolor och högskolor.
 • I Belgien öppnar sklorna igen.
 • I Italien kan bland annat kyrkorna öppna för besökare.
 • I Grekland är Akropolis i huvudstaden Aten nu öppet för allmänheten igen.
 • Det första kända fallet av covid-19 har upptäckts bland Ecuadors urfolk, berättar nyhetsbyrån TT. Det handlar om en 17-årig flicka, som fick symptom för två veckor sedan. Hon har isolerats och vårdas på sjukhus. Det finns en oro för att spridning av det nya viruset inom den aktuella stammen kan få katastrofala följder, eftersom de är känsligare för sjukdomar. I Ecuador har minst 33 000 personer smittats av sars-cov-2 hittills och 2 700 har dött.
 • Qatar stänger alla sina butiker och pausar all kommersiell aktivotet från den 19 till den 30 maj för att försöka stoppa spridningen av det nya coronaviruset. Detta beslut gäller dock inte apotek, matbutiker och matleveranser.
 • Flygbolaget Finnair planerar för att börja flyga till flera destinationer i Asien igen i juli, däribland Japan, Singapore och Sydkorea samt Peking och Shanghai i Kina, berättar nyhetsbyrån TT. Finnair vill uppnå cirka 30 procent av sin ordinarie flygkapacitet i juli.

Den 17 maj:

 • Sverige har haft som mål att genomföra 100 000 coronatester i veckan från och med mitten av maj, men i förra veckan provtogs bara 30 000. Nu ska också ska testning av personer inom annan samhällsviktig verksamhet inledas i regionerna. Vissa regioner har börjat med det, medan andra inväntar ett förtydligande av vilka som egentligen avses tillhöra denna grupp, berättar nyhetsbyrån TT. går vidare. Nya riktlinjer är nu på gång för att förtyliga vilken samhällsviktig personal som regionerna i första hand ska fokusera på.
 • Den svenska läkemedelsjätten Astra Zeneca har som mål att ha tillverkat 30 miljoner doser vaccin redan i september i år. Vid årets slut ska antalet doser uppgå till 100 miljoner, rapporterar Bloomberg. De första doserna ska gå till Storbritannien, som ska bidra med 65,5 miljoner pund (motsvarande drygt 780 miljoner kronor) till vaccinutvecklingen.
 • Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för att spreja gator och husväggar med desinficeringsmedel för att förhindra smittspridning. Enligt WHO är detta ineffektivt och kan utgöra en hälsofara, berättar nyhetsbyrån TT. Gator och trottoarer ska enligt organisationen inte heller vara några virusreservoarer.
 • I Nepal har det första officiella dödsfallet knutet till det nya coronaviruset rapporterats, berättar nyhetsbyrån TT. Det handlar om en 29-årig kvinna som avled på väg från ett sjukhus till ett annat. Eftersom landet har genomfört färre än 100 000 tester hittills och har en befolkning på 28 miljoner är det möjligt att andra coronarelaterade dödsfall inte har upptäckts.
 • När Chiles huvustad Santiago stängde ner för att hejda det nya coronavirusets spridning på lördagen minskade trafiken och folksträmmarna med 85 procent, enligt myndigheterna. Nedstängningen innebär att stadens invånare ska hålla sig hemma med undantag för inköp och absolut nödvändiga ärenden.
 • I Etiopien, med nästan 115 miljoner invånare, finns hittils få bekräftade fall av covid-19, runt 300. Oron är dock att de åtgärder som införs för att förhindra smittspridning ska skörda fler offer än viruset i sig, då fler kommer att drabbas av fattigdom och små- och medelstora företag kan gå under, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Indiens nedstängning, som bland annat innebär att skolor, kyrkor, tempel och köpcenter håller stängt samt att lokal tågtrafik är stoppad, förlängs till slutet av maj.
 • I Egypten tidigareläggs det nattliga utegångsförbudet från 24 maj och sex dagar framåt för att förhindra smittspridning i samband med slutet av fastemånaden ramadan. Utegångsförbudet kommer därmed att börja klockan 17 varje dag.
 • I Sydafrika har rekordmånga nya virusfall rapporterats på söndagen, 1 160 stycken. I landet råder nedstängning sedan 27 mars. Det pågår även omfattande testning.

Den 16 maj:

 • På grund av den rådande coronapandemin råder det brist på narkosmedlet propofol i Sverige, något som bland annat har gjort att svenska sjukhus tvingats använda alternativa preparat eller operera patienter med lokalbedövning eller ryggbedövning i stället för att söva dem. Nu har Sverige fått en leverans av narkosmedlet av Norge, där trycket på intensivvården inte har varit lika stort.
 • Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har gett ytterligare ett hemmatest för det nya coronaviruset ett snabbgodkännande, berättar New York Times. Det kommer endast att finnas tillgängligt på recept.

Den 15 maj:

 • R-värdet, som anger hur många invidider en person som är smittad i sin tur själv smittar, ligger strax under 1 i Sverige. Det meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell under Folkhälsomyndighetens pressträff på fredagen. Trycket på sjukvården är i många delar av landet fortfarande högt.
 • Västra Götalandsregionen har nått en platå vad gäller smittspridning, uppger regionens sjukvårdsdirektör Ann Söderström. Hittills har nära 4 000 i regionen konstaterats ha smittan.
 • Regeringen föreslår att kommuner ska få ansvaret för kontroll av restauranger, barer och kaféer. Kommunerna skulle därmed också kunna besluta om stängning vid trängsel.
 • Patienter med covid-19 ska på försök behandlas i tryckkammare i Karlskrona, med målet att försöka dämpa den inflammation som svårt sjuka drabbas av, berättar Sveriges Radio P4 Blekinge. Karolinska institutet, Försvarsmakten och Region Blekinge ligger bakom studien.
 • Norge förlänger sina reserestriktioner till den 20 augusti.
 • Invånare i Estland, Lettland och Litauen får nu resa fritt mellan länderna utan att behöva sitta i karantän. Alla som kommer utifrån behöver dock isolera sig i två veckor.
 • Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att nära en kvarts miljard människor kan smittas av det nya coronaviruset det kommande året och 150 000 kan dö om inte drastiska åtgärder vidtas, berättar nyhetsbyrån TT. Uppmaningen från WHO är nu att regeringarna i Afrika vidtar snabba och kraftfulla åtgärder för att förstärka sina länders vårdkapacitet.
 • Över tre miljoner människor i kinesiska Wuhan ska ha testats för det nya coronaviruset sedan i april. Alla stadens 11 miljoner invånare ska testas.
 • Flygbolaget Norwegian har tidigare i veckan meddelat att man planerar att införa ett krav på munskydd under flygningar. Nu uppger bolaget att man avvaktar uppdaterade smittskyddsrekommendationer från flygsäkerhetsmyndigheten EASA innan ett sådant krav införs.
 • Forskare har identifierat ett coronavirus i fladdermöss med nära släktskap till sars-cov-2. Bland annat liknar spike-proteinerna, som är det som gör det möjligt för det nya coronaviruset att smitta människor, varandra. Forskarnas slutsats är att det nya coronaviruset har utvecklats på naturlig väg. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Den 14 maj:

 • Hittills har 28 582 smittofall konstaterats i Sverige, 3 529 personer med covid-19 har avlidit, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Enligt Sara Byfors, chef för laborativ bakterieövervakning på myndigheten, har smittan planat ut på en ny nivå. Samtidigt fortsätter antalet iva-vårdade att gå ner i Stockholm och i landet. Totalt 1 783 personer med covid-19 får eller har fått intensivvård i Sverige.
 • Det svenska inreseförbudet från tredje land förlängs till den 15 juni.
 • Transportstyrelsen har på begäran av Folkhälsomyndigheten förbjudit studentflak.
 • Malmö befarades nå en peak vad gäller smittspridning i slutet av maj. Men Region Skånes nya prognoser tyder på att smittspridningen kan bli ganska jämn, utan en stor puckel.
 • En majoritet i riksdagen är positiva till att tillfälligt ändra lagen, så att landets kommuner inte är skyldiga att erbjuda hemtjänst för sommargäster under den pågående pandemin, berättar Sveriges Radios Ekot.
 • Enligt regeringens nya, reviderade prognos kommer totalt 1,3 miljoner anställda att ha varit korttidspermitterade mot slutet av 2020. Kostnaden för staten bedöms därmed uppgå till 95 miljarder kronor.
 • Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA tror att ett vaccin mot det nya coronaviruset i bästa fall kan vara redo för ett godkännande om ett år.
 • I Japan har nödläget i dag lyfts i 39 av 47 prefekturer, detta då smittspridningen har avtagit på många håll. Tokyo och Osaka omfattas inte av lättnaden.
 • I den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, där de första fallen av det nya coronaviruset konstaterades i december, har man inlett masstestning för virussmittan. Detta sedan sex nya fall av covid-19 bekräftats.
 • USA:s president Donald Trump vill öppna landet och landets skolor igen, detta trots att Vita husets smittskyddsexpert Anthony Fauci varnat för att lyfta restriktionerna för snabbt.
 • I Qatar måste alla bära munskydd utomhus, annars riskerar man upp till tre års fängelse och böter, rapporterar nyhetsbyrån TT.

Den 13 maj:

 • Nya siffror från Telia tyder på att svenskarna rör sig mer igen. Rörligheten ökade i hela landet förra veckan men allra mest i Stocksholmsregionen och på Gotland.
 • Socialstyrelsen har publicerat statistik för smittspridning på LSS-boenden. Totalt har 307 personer av de 30 000 som bor på LSS-boende konstaterats vara smittade av det nya coronaviruset. Det ligger i nivå med smittspridningen i befolkningen i övrigt. Färre än 30 personer på LSS-boenden har avlidit.
 • Utrikesdepartementet förlänger avrådan för utlandsresor till den 15 juli.
 • Barnrättsorganisationen Bris satsar på en ai-robot för att hjälpa barn med oro för corona.
 • Ulf Andersson, professor vid Karolinska institutet, hoppas att proteinet HMGB1, som finns i cellkärnan hos människor och djur, kan bli en nyckel till att lindra sjukdomsförloppet vid covid-19. Genom att behandla proteinet med specifika antikroppar ska det förhoppningsvis gå att minska lunginflammationen vid svåra virusinfektioner.
 • Region Stockholm fick i fredags en stor sändning långärmade skyddsrockar från Ikea. Sedan dess har regionen fått över en miljon rockar och fler är på väg. Totalt har 4,7 miljoner skyddsrockar beställts från Ikea och H&M. Förhoppningsvis ska en del rockar kunna säljas vidare till andra regioner.
 • Flygbolaget SAS inför från och med den 18 maj krav på att passagerare bär ansiktsmask, något som följer europeiska branschpraxis.
 • Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för att det är lång väg kvar till att nå flockimmunitet, och meddelar också att det nya coronaviruset kan bli ytterligare ett allmänt utbrett virus som kanske aldrig försvinner.
 • EU-kommissionen har presenterat riktlinjer och rekommendationer för turism och resande i sommar. Det handlar bland annat om att munskydd bör användas i transportcenter och fordon, och att förhandsbokning rekommenderas för måltider, poolplatser och besök på gymmet. Några datum för när resandet över gränserna kan starta igen nämns inte i rekommendationen. Det är medlemsländerna själva som avgör när och vilka restriktioner som kan lyftas.
 • Island räknar med att kunna lätta på restriktionerna för utländska besökare senast den 15 juni.
 • Från och med den 15 juni kommer Österrike och Tyskland att öppna sin gemensamma gräns och slopa kontrollerna där.
 • Tyskland har också kommit överens med Frankrike och Schweiz om lättnader i gränskontrollerna från och med helgen. Framför allt är det affärsresor och besök hos släkt som blir möjliga.
 • Norge tillåter från och med nu EES-medborgare att resa in i landet om de äger en fastighet eller måste besöka familjemedlemmar. 14 dagars karantän gäller dock vid inresa.
 • FN varnar för att 1,2 miljoner barn kan dö i fattiga länder i Afrika, Asien och Latinamerika till följd av att knappa sjukvårdsresurser dirigeras om till coronapatienter.
 • Över 147 000 amerikaner beräknas ha dött i coronapandemin i början av augusti, enligt en ny prognos. Det är en uppräkning med 12 000 personer jämfört med prognosen för en dryg vecka sedan.
 • I Brasilien rapporteras över 12 400 människor ha dött i coronapandemin. Därmed är landet det sjätte värst drabbade efter USA, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien.
 • Venezuela förlänger restriktionerna med ytterligare en månad.
 • Chiles huvudstad Santiago sätts från och med fredag, 15 maj, i karantän för att förhindra smittspridning.
 • Indiens tågnät, som är världens största, drar igång igen.
 • Lokala myndigheter planerar att virustesta samtliga invånare i kinesiska Wuhan, där virusutbrottet tog sin början. Sex nya fall av smitta har noterats i staden sedan karantänen öppnade den 8 april.
 • Finland vill att alla invånare med symptom ska testa sig för coronaviruset. Detta som ett led i utökad testning och smittspårning. Landet har som mål att kunna utföra 10 000 tester om dagen före sommaren.

Den 12 maj:

 • 0,9 procent av Sveriges befolkning och 2,3 procent av stockholmarna hade covid-19 vecka 17 (20-26 april), enligt Folkhälsomyndighetens undersökning. Undersökningen baserar sig på stickprov.
 • Totalt har 27 272 personer konstaterats smittade av det nya coronaviruset hittills i Sverige, visar Folkhälsomyndighetens statistik. Totalt 3 131 personer har dött, 1 765 personer får eller har fått intensivvård.
 • Det svenska målet om att göra 100 000 tester för pågående coronainfektion i veckan från i mitten av maj tycks bli svårt att nå. Förra veckan låg siffran på nästan 29 400, visar Folkhälsomyndighetens statistik. Samtidigt uppges det finnas labbkapacitet att hantera 100 000 tester i veckan. Den nationella strategin är att testa patienter i första hand, vård- och omsorgspersonal i andra hand, personer i annan samhällviktig verksamhet i tredje hand och slutligen personer i övriga samhället. Hittills har nästan 150 000 individers prover analyserats för att undersöka förekomsten av det nya coronaviruset, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Enligt en app som forskare vid Lunds universitet lanserade i slutet av april ska ungefär 3 procent av befolkningen i Stockholm, Södermanlands, Västmanlands, Gävleborgs och Dalarnas län ha tydliga symptom på covid-19 just nu. Lägst andel smittade, mellan 1,5 och 2 procent, ska enligt appen finnas i Skåne, Kronoberg, Jönköping och Västernorrland. Appen går ut på att användarna själva rapporterar symptom. Totalt ska 130 000 personer delta i studien Covid Symptom Study och ha laddat ned appen.
 • Flygbolaget Finnair inför nya krav för att förhindra smitta, däribland krav på munskydd som täcker näsa och mun ombord på sina flygplan från och med den 18 maj och fram till åtminstone slutet av augusti. Passagerare kommer också att placeras så långt ifrån varandra som möjligt i flygplanen.
 • I Danmark har R-talet, som anger hur många personer varje smittad själv smittar, sjunkit från 0,9 till 0,7 från den 1 till den 7 maj. Detta samtidigt som landet har börjat lätta på sina restriktioner kopplade till det nya coronaviruset. I går, måndag den 11 maj, inledde Danmark fas 2 där mer av samhället öppnade. Detta kan göra att smittrycket går upp. En annan del av landets strategi är att alla som har träffat en konstaterat smittad också ska testas för viruset.
 • I Spanien kommer två veckors karantän bli obligatoriskt för resenärer som kommer från utlandet från och med fredag. Det är dock okej för dessa att handla mat eller besöka sjukvårdsinrättningar.
 • I Australien har bara ett fåtal nya fall av det nya coronaviruset rapporterats det senaste dygnet.

Den 11 maj:

 • I Sverige har hittills totalt 26 670 konstaterats med covid-19, varav strax över 9 600 i Stockholmsregionen, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Totalt 1 738 personer har eller har fått intensivvård. Enligt Socialstyrelsen ska ingen region ha ett kritiskt läge vad gäller skyddsutrustning, men flera har ett allvarligt läge. Leveranser är på väg in i närtid och till sommaren, enligt Johanna Sandwall, krisberedskapschef.
 • Det finns inga konkreta planer på att införa intyg för de som har tillfrisknat från covid-19 i Sverige, meddelar biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten. Norge har dock öppnat för ett sådant intyg, bland annat för att man ska kunna resa till Sverige och sedan komma tillbaka utan att behöva sitta i karantän.
 • Region Stockholm planerar redan för massvaccinering mot det nya coronaviruset, trots att det ännu inte finns något färdigt vaccin. Syftet är att utreda hur en storskalig vaccinering bäst ska gå till.
 • Över 100 tester av vårdpersonalKarolinska universitetssjukhuset måste göras av för att de har visat sig vara oanvändbara, berättar SVT Nyheter. Bland annat har provrör läckt och etiketter ramlat av så man inte kan knyta ett prov till en person.
 • Från mitten av juni planerar Svenska Turistföreningen, STF, att öppna sin fjällverksamhet igen, berättar nyhetsbyrån TT. Men för att undvika trängsel kommer antalet personer som tas emot i fjällstugorna att begränsas.
 • För att mildra effekterna av minskat resande på grund av det nya coronaviruset anslår regeringen tre miljarder kronor i stöd till de regionala kollektrivtrafikmyndigheterna, berättar nyhetsbyrån TT. Stödet ska hjälpa kollektivtrafiken att kunna upprätthålla sin volym och sina turer trots att biljettintäkterna har minskat.
 • I dag, måndag, öppnar biblioteken i Berlin igen. I morgon öppnar några av stadens museer upp för ett begränsat antal besökare. Alla besökare ombeds bära munskydd och hålla två meters avstånd till andra.
 • Från och med i dag kan små museer, bibliotek och bokhandlare öppna för besök igen i Frankrike. Även frisörsalonger, klädbutiker och florister kan öppna igen. Mindre grupper av elever kan tillåtas återvända till grundskolorna. Det är nu tillåtet för invånarna att röra sig utomhus utan intg, men de får inte färdas mer än 10 mil bort från den adress där de är skrivna, berättar nyhetsbyrån TT. I kollektivtrafiken är munskydd obligatoriskt.
 • I Frankrike vill finansministern att biltillverkare flyttar mer produktion till landet för att kunna få statligt stöd, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I Belgien får de flesta affärer öppna igen i dag, måndag, med krav på fysisk distansering. Munskydd är rekommenderat.
 • I Nederländerna får teater och konserlokaler öppna igen, för max 30 besökare åt gången, inklusive dem som jobbar i lokalerna. Grundskolor öppnar delvis. Även bilskolor, frisörsalonger, fysioterapeuter och bibliotek får öppna, så länge krav på fysisk distansering upprätthålls.
 • I Schweiz öppnar grund- och mellanstadieskolor igen i dag. Restauranger, museer och bokaffärer kan också öppna, men samlingar över fem personer är fortsatt förbjudna.
 • I Spanien får krogar och restauranger öppna uteserveringar igen, med begränsat antal sittplatser, berättar nyhetsbyrån TT. Halva landets befolkning får träffa familj och vänner från och med i dag, måndag, så länge skarorna inte är större än tio personer. Madrid och Barcelona omfattas inte av lättnaderna.
 • I Polen kan hotellen öppna igen. Utländska turister måste dock sitta i karantän i två veckor vid ankomst till landet, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I Danmark kan köpcentra öppna igen i dag, måndag.
 • I Norge ska alla skolor vara öppna igen från och med i dag, måndag.
 • I Kroatien öppnar offentliga platser, barer och restauranger igen i dag. Sällskap upp till tio personer är tillåtna. Förskolor och skolor kan hålla öppet på frivillig basis, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I Grekland ska alla butiker kunna ha öppet igen, från och med i dag.
 • På flera håll i Australien öppnar nu skolor, lekparker och utomhuspooler igen.
 • Enligt Världshälsoorganisationen WHO är faran för smittspridning av det nya coronaviruset långt ifrån över. WHO manar till extrem vaksamhet när samhällen börjar lätta på sina restriktioner.

Den 10 maj:

 • Folkhälsomyndigheten har börjat titta på om rekommendationerna för äldre med anledning av det nya coronaviruset kan ändras och bli differentierade, berättade myndighetens generaldirektör Johan Carlson i SVT:s Agenda på söndagskvällen. Myndigheten ska bland annat titta på vilka underliggande sjukdomar som tillsammans med ålder orskar de största problemen och hoppas kunna ge besked om nya rekommendationer före sommarsemestrarna.
 • Enligt Anders Tegnell,. statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, är det fortsatt högt tryck på sjukvården, även i intensivvården, samtidigt som kurvan nu tycks avta. Detta ökar sannolikheten för att spridningen av det nya coronaviruset avtar till sommaren, säger han.
 • I ett tv-tal på söndagen sa Storbritanniens premiärminister Boris Johnson att det ännu inte är läge att upphöra med nedstängningen. Men en öppning ska nu ske i tre steg under två månader. Det första steget innebär att människor kan gå ut och vistas i parker och sporta utomhus med andra inom det egna hushållet, så länge de håller fysisk distans. Alla som kan arbeta hemifrån ska fortsätta med det, men för de som inte kan det uppmanas man i första hand att gå eller cykla till jobbet.
 • I Tyskland ökar antalet nya fall av coronasmitta igen. R-talet, som anger hur många personer varje smittad person själv smittar, har ökat till 1,1 enligt landets federala smittskyddsmyndigheten. I fredags bedömdes värdet ligga på 0,83. Tyskland har börjat lyfta på vissa av sina restriktioner kopplade till det nya coronaviruset.
 • I Sydkoreas huvudstad Seoul har flera nya fall av covid-19 konstaterats. För att förhindra smittspridning stäger staden nu barer och nattklubbar tillsvidare.

Den 9 maj:

 • I den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern, i nordöstra delen av landet, har kaféer och restauranger börjat öppna igen.

Den 8 maj:

 • ”För första gången sedan en dryg månad tillbaka är antalet inlagda patienter på IVA under 500”, sa Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen under fredagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten.
 • Totalt har 3 175 personer hittills avlidit i sviterna av covid-19 i Sverige. ”Även där har vi förhoppningsvis en nedåtgående trend och vi hoppas verkligen att den håller i sig och blir tydligare under den närmaste tiden”, sa Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
 • Antalet patienter med covid-19 har minskat på Karolinska universitetssjukhuset, som trappar ned från förstärkningsläge till stabsläge. Just nu har sjukhuseet fler än 90 patienter inne på intensivvård med möjlighet att ta in 30 till.
 • Det traditionella midsommarfirandet i Leksand, som brukar samla mellan 20 000 och 30 000 människor, har ställts in på grund av coronapandemin.
 • Det är en bra bit kvar till regeringens mål om 100 000 coronatester i veckan. Förra veckan analyserades 29 000 prover om pågående virusinfektion, rapporterar TT.
 • Regeringen är missnöjd med hur regionerna sköter testningen och har tillsatt Harriet Wallberg, tidigare bland annat rektor för Karolinska institutet, som testkoordinator för att driva på arbetet. ”Nu har vi en laboratoriekapacitet för 100 000 tester i veckan, men den är inte så mycket värd om den inte används”, säger socialminister Lena Hallengren
 • Arbetslösheten i USA steg till 14,7 procent i april. 20,5 miljoner jobb försvann i det värsta raset sedan depressionen på 1930-talet.
 • Åklagare har inlett en förundersökning om flera fall av arbetsmiljöbrott på ett äldreboende i Solna utanför Stockholm efter att flera coronarelaterade dödsfall har rapporterats därifrån. Misstankarna innefattar vållande till kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan.
 • Australien börjar lätta på coronarestriktionerna. Målet är att alla restriktioner ska vara borta i juli.
 • Storföretagen Tele2, H&M och Spotify har börjat masstesta sin personal för att upptäcka om de har haft covid-19. Testerna görs via företaget Werlabs och mäter förekomst av antikroppar i blodet. Svaret ska ges på en halvtimme.Men frågan är vad sådana tester är värda. ”Vi rekommenderar inte de här testerna på individnivå eftersom de inte är 100 procent säkra. Det finns fortfarande frågetecken kring hur man ska tolka resultatet och hur lång immuniteten blir. Däremot är de nyttiga för studier i en population”, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
 • Danmark lättar på restriktionerna. Snart öppnar butiker, restauranger och skolor igen. Men gränserna förblir stängda.
 • Hela Finlands regering arbetar på distans de närmaste dagarna sedan två ministrar har varit i kontakt med en person som misstänks vara smittad av coronaviruset.
 • I Norge tycker regeringen att smittspridningen är under kontroll. På måndag öppnar alla skolor igen och grupper om 20 personer får samlas igen.
 • Frankrike lättar på restriktionerna på måndag. Då kan människor återigen börja röra sig fritt. Kaféer, restauranger och gymnasieskolor kommer att kunna öppna inom tre veckor i områden med låg smittspridning.

Den 7 maj:

 • I Sverige har hittills 24 623 personer konstaterats med covid-19, 3 040 har dött. Antalet intensivvårdade hittills uppgår till 1 645. Enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är situationen för sjukvården fortfarande tuff, men vi har i stor utsträckning lyckats hålla oss under gränsen för vad sjukvården klarar. I Stockholm har antalet nya smittofall på äldreboenden minskat, något Anders Tegnell uppger kan tyda på att de åtgärder man har vidtagit har effekt. För att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen behöver basala hygienrutiner följas och personal ska kunna vara hemma, även vid väldigt milda symptom, säger Malin Grape, chef vid Folkhälsomyndighetens enhet för beredskap och krishantering. Vad gäller användning av munskydd och visir säger Malin Grape att frågan är svår, och det saknas studier.
 • I Skåne ska mer personal i äldreomsorgen provtestas från och med i dag, torsdag. Detta för att fortsätta hålla smittspridningen i regionen på en låg nivå, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Regeringen har utsett Stefan Strömberg, tidigare bland annat rikspolischef, till särskild utredare med uppdrag att granska alla stödåtgärder som staten infört med anledning av coronakrisen. Fusk och fiffel ska stoppas, enligt justitieminister Morgan Johansson (S), till exempel när aktiebolag delar ut miljarder till sina ägare och samtidigt vill få stöd från staten eller när företag fuskar med permitteringar.
 • Företag som gör stora aktieutdelningar kan få betala tillbaka sina korttidsstöd, meddelar Tillväxtverket. Kullagerjätten SKF har efter beskedet dragit tillbaka sin ansökan om korttidsstöd, berättar nyhetsbyrån TT.
 • För att skydda människoliv och hindra spridningen av det nya coronaviruset i världens fattigaste länder vädjar FN nu om ytterligare motsvarande cirka 46,1 miljarder kronor i stöd till sitt humanitära arbete mot smittan, enligt nyhetsbyrån TT.
 • Antalet konstaterat smittade av det nya coronaviruset ökar snabbt i Brasilien, berättar nyhetsbyrån TT. Bara det senaste dygnet har antalet ökat med över 10 500 personer, uppger landets hälsodepartement. På lfera håll i landet har icke-nödvändiga verksamheter stängt, och städer har börjat sättas i karantän.

Den 6 maj:

 • Totalt 2 941 personer med covid-19 har dött i Sverige och sammanlagt 23 918 har konstaterats smittade med det nya coronaviruset. Många av de nya smittofallen är vård- och omsorgspersonal, som i allt högre grad provtas, enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt 1 620 personer med konstaterad covid-19 har intensivvårdats i Sverige och trycket på intensivvården fortsätter att vara högt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
 • Flera högskolor och universitet i landet förbereder sig för att fortsätta ha distansundervisning också i höst, på grund av det nya coronaviruset, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Linköpings universitet har sedan tidigare stoppat höstens utbytesstudier.
 • Länsstyrelsen i Gotlands län meddelar att turistsäsongen på Gotska sandön ställs in i år.
 • Tjeckien har utfört masstestning för att undersöka förekomsten av antikroppar mot det nya coronaviruiset, berättar nyhetsbyrån TT. Testerna visar på en låg grad av immunitet i landet, mellan 4 och 5 procent av befolkningen beräknas vara immun.
 • I kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, som har varit hårt drabbat av det nya coronaviruset, ska sistaårselever i gymnasiet nu få gå tillbaka till skolorna, berättar nyhetsbyrån TT. För att få återvända till skolan behöver eleverna ha virustestat sig, bära munskydd och hålla en meters avstånd. Vid skolingången ska också deras kroppstemperatur kontrolleras.
 • I veckan sätts miljonstäderna São Luis och Fortaleza i Brasilien i karantän för att förhindra smittspridning, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I Nederländerna kan högstadieskolor, kaféer, restauranger och museer öppna igen från den 1 juni, meddelade landets premiärminister Mark Rutte på onsdagen. Vid resa med kollektivtrafiken kommer ansiktsmasker att bli obligatoriskt. Redan nästa vecka kan förskolor, låg- och mellanstadiet börja öppna igen.
 • I Spanien förlängs undantagstillståndet med ytterligare två veckor från och med söndag, med anledning av det nya coronaviruset.
 • I USA har ett nytt coronavirustest som nyttjar gentekniken Crispr fått godkänt för användning i labb som är certifierade att genomföra kliniska testresultat.

Den 5 maj:

 • Hittills har totalt 23 216 personer i Sverige bekräftats smittade av det nya coronaviruset, 2 854 personer har avlidit. Behovet av intensivvård går enligt Folkhälsomyndigheten ner, samtidigt som myndigheten ser en ökning av antalet smittade i landet, bland annat i Skåne. Detta ska till stor del bero på att man provtar personal.
 • Redan i november förra året kan det ha funnits enskilda personer som var smittade med det nya coronaviruset i Sverige, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till nyhetsbyrån TT. I Frankrike har man konstaterat att en man bar på viruset redan den 27 december förra året, fyra dagar innan det första rapporterade fallet i Kina.
 • Forskare vid bland annat KTH har hittat spår av det nya coronaviruset i Stockholms avloppsvatten, berättar Dagens Nyheter. Högst koncentration av viruset fanns vid Bromma reningsverk, som har hant om avloppsvatten från bland annat Hässelby och Järva i norra Stockholm. Genom att undersöka avloppsvattnet ska forskare kunna följa hur mängden virusrester utvecklas över tid, och förutspå nya utbrott av sjukdomen. Att man har hittat spår av viruset i avloppsvattnet innebär inte att vatnnet är smittsamt, det finns inga kända fall av en sådan smittpsridning.
 • På tisdagseftermiddagen har EU-ländernas telekomministrar hållit ett webbmöte om användandet av appar i kampen mot det nya coronaviruset. Enligt EU-kommissionen kan tekniken vara särskilt användbar när restriktionerna lyfts, samtidigt som det är viktigt att integritets- och personuppgiftsregler respekteras. Frankrike vill ha en smittspridningsapp på plats den 2 juni, berättar nyhetsbyrån Reuters.
 • Storbritannien har nu gått om Italien sett till antalet dödsfall till följd av det nya coronaviruset. Över 32 000 personer med covid-19 har dött i England, Wales, Skottland och Nordirland, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
 • I Uganda börjar restriktionerna till följd av det nya coronavirusets spridning nu att lätta. Restauranger och vissa affärer får nu åter hålla öppet. Skolor håller dock fortsatt stängt och ingen kollektivtrafik är ännu igång.
 • I USA har 1 015 dödsfall till följd av covid-19 registrerats det senaste dygnet. Det är den lägsta siffran för ett dygn på en månad, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Den socialdemokratiske arbetsmarknadsministern Mohamed Ben Omar i Niger har dött i sviterna av det nya coronaviruset, berättar nyhetsbyrån TT. Han hade varnat för sars-cov-2 och uppmanat invånarna att skydda sig.

Den 4 maj:

 • Hittills har 22 727 personer i Sverige konstaterats med covid-19 och 2 769 har dött, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Drygt 8 500 av sjukdomsfallen har konstaterats i Stockholmsregionen och drygt 2 700 fall i Västra Götalandsregionen. Myndigheten noterar en sjunkande trend vad gäller antalet personer som fått intensivvård.
 • Enligt en ny studie från KTH kan 10 procent av invånarna i Stockholm och dess kranskommuner redan ha smittats av det nya coronaviruset före påsk. Studien baserar sig på hemmatester som skickats ut till 1 000 slumpmässigt utvalda personer, varav forskarna fick tillbaka 548. Av dessa var totalt 446 provsvar godkänt utförda. För att verifiera resultatet och se hur smittspridningen har förändrats sedan i påsk ska 1 000 personer till inbjudas göra tester.
 • I Region Stockholm har antalet avlidna per vecka avtagit de senaste veckorna, berättar regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson. Men vårdläget är fortsatt ansträngt och invånarna uppmanas fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, berättar nyhetsbyrån TT. Covid-19 har hittills drabbat 212 av 400 äldreboenden i länet.
 • Folkhälsomyndigheten undersöker varför fler med covid-19 har dött i Sverige än i våra grannländer. Ett viktigt skäl kan vara att smittan tidigt nådde landets äldreboenden, enligt biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.
 • En första version av ett coronavaccin som utvecklas vid Karolinska Institutet har testats på kaniner, med lovande resultat, enligt forskarna bakom försöket. Det rapporterar Aftonbladet. Kaninerna ska ha utvecklat antikroppar av vaccinet och inte ha tagit skada på något oväntat sätt. Försök på människor kan påbörjas nästa år.
 • Läkemedelsverkets förbud för företaget Zandcell att marknadsföra och sälja ett självtest för covid-19 har fastställts av Förvaltningsrätten i Uppsala. Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten avråder generellt från självtester då de inte anses tillräckligt tillförlitliga.
 • Vid Islands Brygge i Danmarks huvudstad Köpenhamn har polisen ritat upp särskilda umgängeszoner där maximalt tio personer i taget får vistas, för att förhindra trängsel.
 • Flera länder i Europa har börjat lätta på sina restriktioner, berättar nyhetsbyrån TT. I Tyskland återgår många elever i årskurs fyra och avgångsklasserna till skolan. I Österrike återgår omkring 100 000 avgångselever i gymnasier och yrkesskolor till sina skolor. I Portugal får nu små butiker, frisersalonger och bilhandlare öppna på nytt. I Polen får hotell, museer och butiker öppna. I Italien får invånarna nu ta längre promenader och besöka släktingar, för första gången på nio veckor. Restauranger får öppna för försäljning av hämtmat, och drygt fyra miljoner som arbetar på byggen och fabriker får återgå till sina jobb. I Island får förskolebarn och skolelever nu börja gå i sina förskolor och skolor igen, samtidigt som gränsen för sammankomster höjs från 20 till 50 deltagare.
 • Klockan 15 i dag, måndag, hölls en europeisk webbsänd givarkonferens där syftet var att samla in pengar till ett vaccin mot det nya coronaviruset. EU-kommissionen hade som mål att samla in motsvarande drygt 80 miljarder kronor, ett mål som också uppnåddes. Ett 40-tal länder deltog.
 • Från och med i dag, måndag, erbjuds passagerare som ankommer eller lämnar Wiens internationella flygplats Schwechat ett covid-19-test för 190 euro per person. De som ankommer till landet och testas negativt behöver inte omfattas av landets krav på två veckors karantän.
 • I Egypten får hotellen öppna igen, åtminstone för inrikesgäster och så länge flertalet regler upprätthålls för att förhindra smittspridning, rapporterar nyhetsbyrån TT. Maximalt var fjärde rum får vara belagt i maj och att hotellen har en egen klinik med läkare som kontrollerar gästernas kroppstemperatur regelbundet.
 • Från och med i dag, måndag, får många av Irans moskéer öppna igen, men uppmaningen är att hålla avstånd.
 • I Japan kommer det undantagstillstånd som råder i landet att fortsätta till den 31 maj, berättar nyhetsbyrån TT. Tidigare var beskedet att restriktionerna skulle hävas på onsdag, den 5 maj.
 • I Nigeras huvudstad Abuja och mångmiljonstaden Lagos lättar man delvis på det omfattande utegångsförbud som har gällt på grund av det nya coronaviruset.

Den 3 maj:

 • Socialminister Lena Hallgren säger i SVT:s Agenda att Sverige nu har kapacitet att genomföra 100 000 coronatester i veckan. Folkhälsomyndigheten vill nå upp till den nivån från mitten av maj.
 • Folkhälsomyndigheten är inte beredd att bedriva smittspårning via appar i mobilen, berättar Sveriges Radio Ekot. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell finns det för många juridiska och integritetsmässiga problem med tekniken, samt är det oklart hur pass effektiv metoden är.
 • Under helgen har flera krogar i Stockholm fått stänga efter larm om trängsel. En krog i centrala Göteborg har också fått stänga.
 • I Frankrike var antalet nyregistrerade dödsfall kopplade till det nya coronaviruset på söndagen 135 stycken, det lägsta sedan 22 mars, när bara avlidna på sjukhus räknades in i statistiken, rapporterar nyhetsbyrån TT. Även antalet intensivvårdspatienter minskar.
 • I Italien har antalet nya dödsfall knutna till covid-19 nått den lägsta nivån sedan landet försattes i karantän den 10 mars, 174 människor har avlidit det senaste dygnet, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • I Spanien kan invånarna nu ta sig ut för att motionera igen.
 • Läkemedelsjätten Roche har fått ett akutgodkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att börja använda sitt antikroppstest som ska visa om en patient har varit smittad av det nya coronaviruset eller inte. Det uppger bolaget själv, och tillägger att deras test ska ha 99,8 procents exakthet och 100 procents känslighet.

Den 2 maj:

 • Det omtvistade fältsjukhuset utanför Östra Sjukhuset i Göteborg står nu tomt, efter att covidpatienterna flyttats till nyinrättade IVA-platser på Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar SVT Nyheter Väst.
 • Statsepidemiolog Anders Tegnell säger till nyhetsbyrån TT att rekommendationern att undvika resor också inom Sverige kan gälla över hela sommaren. Detta bland annat då det är stora skillnader vad gäller smittspridning i olika delar av landet.
 • Flera kommuner i Sörmlands län har mörkat spridningen av det nya coronaviruset på äldreboenden till länsstyrelsen. Det visar en granskning som Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren har gjort.

Den 1 maj:

 • Sedan den 21 april har Sveriges R-tal, som anger hur snabbt en virussmitta sprider sig, legat under 1,0, rapporterar SVT Nyheter och hänvisar till statistik från Folkhälsomyndigheten. Detta innebär att varje sjuk person smittar i snitt färre än en person.
 • Läkemedelsverket har förbjudit tre självtester till för covid-19, marknadsförda av Arsan Medical, Spyder Group och Sypip. "Testerna bedöms inte uppfylla tillämpliga regler och krav i det medicintekniska regelverket", skriver myndigheten.
 • Enligt BBC testas nu över 100 000 britter om dagen, som ett led i att försöka bekä,pa det nya coronaviruset.
 • På fredagen har den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beslutat att det experimentella läkemedlet remdesivir får användas inom sjukvården i USA vid behandling av covid-19, trots att det inte är formellt godkänt som läkemedel. Effekten av remdesivir är inte entydig, det finns studier som visar att det inte påskyndar tillfrisknandet hos svårt sjuka covid-patienter. EU tittar dock också på om remdesivir ska godkännas för användning.
 • I delstaten New York ska alla skolor hålla stängt under resten av läsåret, för att förhindra smittspridning.
 • Indien förlänger sin nedstängning i ytterligare två veckor. Det innebär bland annat att resor fortsätter vara förbjudna, och att skolor, universitet, restauranger och biografer fortsätter hålla stängt.

Den 30 april:

 • Antalet fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen har ökat de senaste dagarna. Men exakt vad ökningen beror på är oklart. Enligt torsdagens sammanräkning har regionen 2 459 bekräftade fall av smitta hittills och 209 personer har avlidit.
 • I Lunds stadspark spred kommunen ut hönsgödsel för att förhindra smittspridning bland valborgsfirande studenter. Samma sak har gjorts i Linköping.
 • Svenskarnas resande ökar trots rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Det visar ny data från Telia. Förra veckan ökade resandet med tio procent jämfört med veckan innan.
 • Luftrengöringsföretaget Camfil i Trosa har ställt om sin produktion och ska tillverka andningsskydd till vårdpersonal. I dag får Region Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset den första leveransen. Till att börja med är målet att förse Region Stockholm med 100 000 andningsskydd i veckan.
 • Uppskattningar att mellan 8 000 och 20 000 svenskar kan komma att dö av coronaviruset är inte helt orimliga, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
 • Nedstängning av samhällen under coronapandemin har gjort att luftföroreningarna har minskat. Det i sin tur har lett till att mer än 11 000 förtida dödsfall har undviktits i april, enligt en studie från det Helsingforsbaserade centret för forskning för energi och ren luft.
 • Covidpatienter som har varit nedsövda och legat i respirator kan behöva flera månader för att återhämta sig, rapporteras från flera håll. Patienterna kan till exempel behöva syrgasbehandling eller drabbas av kognitiva störningar.
 • Motstridiga besked rapporteras kring läkemedlet remdesivir, som ursprungligen utvecklades som en behandling mot ebola. Läkemedelsföretaget Gilead uppger att en studie från USA:s hälsomyndighet NIH visar att remdesivir har effekt för behandling av covid-19, men studien har ännu inte presenterats i sin helhet. Samtidigt har motsatt slutsats, att remdesivir inte påskyndar tillfrisknandet hos svårt sjuka covidpatienter, dragits i en kinesisk studie.
 • Lunds universitet lanserar en corona-app som ska kartlägga hur coronaviruset sprids över Sverige. Det är en svensk variant av en app som har funnits i Storbritannien i en månad och i USA i två veckor.
 • Spanien rapporterar det lägsta dödstalet i covid-19 det senaste dygnet som har noterats på nära sex veckor.
 • Ryssland har noterat över 100 000 fall av coronasmitta. Hittills har drygt 1 000 personer dött i landet på grund av covid-19. Vårdanställda har larmat om brist på skyddsutrustning och tester.
 • Jemen har rapporterat sina första två dödsfall i coronapandemin. Ett smittoutbrott i Jemen kan leda till katastrofala följder för befolkningen som redan är hårt drabbad av kriget.
 • Finlands grundskolor öppnar igen den 14 maj. Men öppnandet ska ske gradvis.
 • Storbritannien rapporterar högre dödssiffror i coronapandemin, men ökningen beror på att dödsfall på äldreboenden och i hemmen nu har börjat räknas in i statistiken.
 • I Polen får hotell och shoppingcenter öppna från den 4 maj. Från och med nästa onsdag får landets förskolor välja om de vill öppna igen.

Den 29 april:

 • Under Folkhälsomyndighetens pressträff på onsdagseftermiddagen betonade statsepidemiolog Anders Tegnell att smittspridningen är långt ifrån över och att vi behöver fortsätta följa de allmänna råden. I flera regioner i landet där smittspridningen legat på en låg nivå har antalet fall börjat öka, däribland i Region Halland.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck, framför allt de som är i slutet av sin graviditet och inför förlossning, att vara särskilt försiktiga med anledning av det nya coronaviruset. Rekommendationen är att gravida som har riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och fetma rådgör med sin barnmorska eller läkare och begränsar sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.
 • Folkhälsomyndigheten ska genomföra ett nytt test, på cirka 4 000 slumpvis utvalda personer i landet, för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Resultatet av undersökningen ska bli klar i början av juni.
 • En ny undersökning från Smittskydd Stockholm visar att antalet coronasmittade ökar snabbare i de södra delarna av Stockholms län än i övriga delar av länet. Samtidigt ökar smittspridningen i Kungsholmen och på Värmdö.
 • Region Skåne har haft en förhållandevis låg utvecklingstakt av den nya smittan, men det kan snabbt raseras om invånarna ändrar sitt beteende, däribland inte håller avstånd. Det sa regiondirektör Alf Jönsson under en presskonferens på onsdagsmorgonen. Hittills har 752 fall av covid-19 konstaterats i regionen, 68 personer har dött. Skåne väntas nå toppen vad gäller vårdbelastning i slutet av maj, enligt rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Volvo Cars varslar 1 300 tjänstemän i Göteborg och Skövde. Vd Håkan Sameulsson säger till Sveriges Radio Ekot att coronakrisen har påverkat bolaget mer än väntat.
 • EU-kommissionens vice ordförande för justitiefrågor, Vera Jourova, vill att medlemsländerna så snart som möjligt lyfter sina reserestriktioner för andra medlemsländer för att öppna för turism inom unionen igen. EU-kommissionen väntas presentera nya riktlinjer i mitten av maj.
 • I Danmark ska även invånare som inte visar symptom kunna testas för det nya coronaviruset. Om testet visar att de bär på smittan ska de gå i självkarantän och uppmanas hjälpa till att varna andra genom att spåra en möjlig smittskedja, rapporterar nyhetsbyrån TT. De invånare som visat sig ha smittats av det nya viruset ska också testas vid tre tillfällen, dag 4, 6 och 8.
 • Tyskland förlänger sin världsomfattande resevarning till åtminstone den 14 juni, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Från och med i morgon, torsdag, blir det obligatoriskt att bära ansiktsskydd i butiker.
 • I Polen ska hotell och köpcentrum få öppna igen den 4 maj, uppger nyhetsbyrån Reuters. Förskolorna i landet ska få välja om de vill öppna från den 6 maj.
 • I Litauens huvudstad Vilnius ska restauranger och kaféer få öppna igen, så länge all servering sker utomhus.
 • I Malawi förbjuder landets högsta domstol regeringen att införa en 21 dagar lång karantän som skulle omfatta hela landet. Domstolen har gett människorättsorganisationen HRDC rätt när de menat att regeringen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda landets fattiga och mest utsatta under en karantän, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Nicaragua är det enda landet i Centralamerika som inte har infört strikta restriktioner med anledning av det nya coronaviruset. Invånarna har sedan tidigare uppmanats hålla avstånd, men uppmanas nu också också till social distansering och god handhygien för att minska smittspridning, enligt nyhetsbyrån AFP.

Den 28 april:

 • Experter i Storbritannien och Italien utreder en eventuell koppling mellan covid-19 och ett oväntat stort antal barn som har drabbats av det ovanliga inflammatoriska syndromet Kawasakis sjukdom. I Sverige finns inga rapporter om liknande fall.
 • Antikroppar från tillfrisknade coronapatienter ska ges till 50 personer i en skånsk studie. Antikropparna hämtas från blodplasma från tillfrisknade patienter och ges till personer som lider så svårt av covid-19 att de behöver syrgasbehandling.
 • Ungern börjar öppna samhället igen nästa vecka.
 • I Österrike får hotellen slå upp portarna om en månad.
 • I Grekland får småföretag och frisörsalonger öppna igen i maj.
 • SAS varslar 40 procent av personalen.
 • Enligt en uträkning av University of Washington kommer antalet dödsfall i coronaviruset att överstiga 74 000 i USA fram till och med augusti.
 • Arbetet med det digitala verktyg, den så kallade corona-appen, som skulle kartlägga upplevda symptom och svenskarnas beteende i coronakrisen har stoppats. "Riskerna var betydligt större än vinsterna", säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Verktyget har utvecklats av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men stoppas efter att regioner och länsstyrelser har uttryckt oro över att verktyget skulle öka befolkningens oro och leda till ett större söktryck hos vården.
 • Samtalen om coronaviruset har blivit färre till 1177 Vårdguiden i april jämfört med mars.
 • Världshälsoorganisationen WHO oroas över smittspridningen i Afrika, östra Europa, Latinamerika och vissa asiatiska länder. ”Vi har en lång väg framför oss”, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus.
 • I Finland tycker statsepidemiologen att smittspridningen går för långsamt.
 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är tillbaka på jobbet efter att ha insjuknat i covid-19.
 • I Nya Zeeland anser premiärminister Jacinda Ardern att landet har lyckats stoppa den allmänna smittspridningen av coronaviruset.

Den 27 april:

 • Socialstyrelsen presenterar ny statistik över de 1 700 som först avled i coronapandemin i Sverige. Statistiken baseras på dödsorsaksintyg och ska uppdateras löpande.
 • Av den nya statistiken framgår att 90 procent av dem som har avlidit var 70 år eller äldre. Andelen män är 54 procent och kvinnor 46 procent.
 • Socialstyrelsens statistik visar ungefär 10 procent fler döda i coronapandemin än Folkhälsomyndighetens löpande redovisning. Det beror enligt Socialstyrelsen på att deras siffror även inkluderar fall där läkare har ställt diagnos men inget laboratorietest har bekräftat smittan.
 • Ungefär 80 procent av de 1 700 första dödsfallen rör personer med högt blodtryck
 • Världens största fordonstillverkare, tyska Volkswagen, återstartar i dag tillverkningen i sin största fabrik, som ligger i Wolfsburg.
 • Delstaten New York siktar på att lätta på restriktionerna i den norra delen av delstaten den 15 maj, bland annat för byggsektorn.
 • Tester av drygt 500 medarbetare på Danderyds sjukhus tyder på att omkring en femtedel av personalen har haft det nya coronaviruset. Antikroppstestet har utvecklats av KTH och Scilifefab.
 • Fem krogar i centrala Stockholm tvingas stänga tillfälligt efter helgens coronainspektioner. Restaurangerna har inte sett till att gästerna har hållit tillräckligt avstånd.
 • Större kyrkor i Sydkorea får öppna för gudstjänster igen, men med vissa restriktioner.
 • I Bangladesh trotsar hundratals textilfabriker restriktionerna och öppnar sin verksamhet igen. Flera leverantörer säger att de pressas av återförsäljare. "Vi får acceptera coronaviruset som en del av livet. Om vi inte öppnar fabrikerna så blir det ekonomisk kris", säger Mohammed Hatem, vice ordförande för en branschorganisation.
 • Italien planerar att låta tillverkningsindustrin och byggsektorn komma igång igen den 4 maj. Men skolorna förblir stängda till i september.
 • Samtliga coronasmittade som har vårdats på sjukhus i kinesiska Wuhan, där viruspandemin startade, har nu skrivits ut, enligt officiella uppgifter.
 • Spanien rapporterade på söndagen den lägsta dödssiffran till följd av coronaviruset på över en månad, 288 döda under ett dygn. Totalt har drygt 23 000 människor dött i pandemin enligt siffror från Johns Hopkinsuniversitetet.
 • I Saudiarabien lättas utegångsförbudet till att endast gälla mellan klockan 9 och 17.
 • Tiotals läkare och sjuksköterskor i Pakistan hungerstrejkar för att få tillräcklig skyddsutrustning till dem som vårdar coronapatienter.
 • Världshälsoorganisationen WHO varnar för att antikroppar i blodet inte behöver betyda att man har utvecklat immunitet mot det nya coronaviruset. Studier av antikroppar visar att vissa människor endast utvecklar låga nivåer. "Fram till 24 april 2020 har ingen studie utvärderat huruvida antikroppar mot sars-cov-2 ger immunitet mot detta virus hos människor", skriver WHO i en vetenskaplig sammanställning som publicerades på fredagen.

Den 24 april:

 • I Sverige har 2 152 personer dött hittills i coronapandemin.
 • 17 567 personer i Sverige har bekräftats vara smittade med coronaviruset. Det är 812 fler än på torsdagen. ”Vi har hamnat på en högre nivå”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Exakt vad det beror på är inte klarlagt än men Anders Tegnell pekar dels på ökad provtagning av personal i sjukvård samt av boende i äldreboenden, men också fler patienter med covid-19 som har lagts in på sjukhus.
 • Även i Stockholm ökar antalet fall av smitta. ”Det är definitivt inte över”, säger Anders Tegnell.
 • För att undvika trängel har kollektivtrafiken i Skåne lanserat en ny tjänst. Sensorer i dörrarna räknar resenärer som går ombord, sedan visas i appen om tåget eller bussen redan är knökfullt. I sådana fall kan väntande resenärer välja en annan färdväg.
 • Spanien noterar det lägsta dödstalet per dyng på över en månad.
 • Enligt beräkningar av New York Times är Ecuadors dödssiffror i coronapandemin 15 gånger högre än den officiella statistiken.
 • Drygt en tredjedel av de symptomfria personer på två äldreboenden som testades för det nya coronaviruset i Stockholm visade sig bära på sjukdomen, rapporterar Sveriges Radio Ekot. 54 symptomfria äldre testades och 20 svar var positiva.
 • USA börjar närma sig 50 000 döda i coronapandemin. Det senaste dygnet har 3 176 personer avlidigt i covid-19, vilket är en av de högsta dygnssiffrorna hittills i landet. Vissa delstater, som Georgia och Texas, planerar ändå att lyfta en del restriktioner.
 • Kanada satsar 7,9 miljarder kronor på forskning och masstillverkning av ett nytt vaccin mot coronaviruset.
 • Tjeckien lyfter på de stränga reserestriktionerna. Invånarna får resa utomlands även i andra syften än arbete. Men när de kommer hem måste de uppvisa negativt virustest, annars sätts de i karantän.
 • Var femte person i staden New York kan bära på coronaviruset, antyder tester som genomfördes i veckan.
 • Tillsynen av restauranger och uteserveringar ska skalas upp i Stockholm, säger inrikesminister Mikael Damberg efter rapporter om trängsel.
 • Sydafrika ska börja lätta på vissa restriktioner från och med den 1 maj.
 • Ungern planerar att lätta på utegångsförbudet för invånarna i början av maj.

Den 23 april:

 • Folkhälsomyndigheten har korrigerat sin matematiska modellering och bedömer nu att 26 procent av stockholmarna kommer att ha eller ha haft coronasmittan den 1 maj.
 • Enligt de nya beräkningarna inträffade toppen för smittspridningen i Stockholms län den 8 april.
 • På varje bekräftat fall av covid-19 går det 75 obekräftade fall av smitta, enligt den justerade modelleringen.
 • Totalt har 2 021 människor med covid-19 avlidit i Sverige.
 • Det senaste dygnet har 751 nya fall av smitta anmälts i Sverige. "Det är ett ganska högt värde som vi får titta närmare på. Det är absolut inte så att vi ser en nedgång", säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.
 • Indonesien förbjuder allt resande inrikes med flyg och till sjöss fram till i början av juni på grund av coronapandemin.
 • Klädjätten H&M har ställt om produktionen på en fabrik i Kina för att kunna leverera långärmade skyddsrockar till vården. Region Stockholm har lagt en beställning på tre miljoner rockar.
 • Antalet döda i Frankrike har stigit över 21 300 men antalet intensivvårdade fortsätter att minska.
 • På onsdagen tillät spanska regeringen att barn fick gå ut på kortare promenader.
 • Google varnar för att hackare med statligt stöd försöker utnyttja coronakrisen.
 • I Tyskland har ett nytt vaccin fått klartecken för att testas på människor.
 • I Sverige är det inte aktuellt med en smittspårningsapp likt den i Norge, uppger Folkhälsomyndigheten.
 • Restriktionerna i Finland kommer att vara kvar åtminstone till den 13 maj, men därefter planerar regeringen lättnader.
 • I Italien har över 25 000 människor dött i coronapandemin men antalet som intensivvårdas fortsätter att minska.

Den 22 april:

 • Tiomiljonersstaden Harbin i nordöstra Kina inför ännu hårdare reserestriktioner. Fordon som har registrerats på andra platser får inte komma in i bostadsområden.
 • I Sverige har över 200 000 anställda beviljats korttidspermittering, enligt siffror från Tillväxtverket.
 • Den norska appen för smittspårning, Smittestopp, kan röja smittades identitet. Men norska och danska dataskyddsmyndigheter anser att nyttan väger tyngre än integritetsskyddet.
 • FN varnar för hungersnöd i coronapandemins spår i redan utsatta delar av världen. Antalet människor som lider av akut matbrist kan närapå fördubblas till 265 miljoner i år.
 • USA:s president Donald Trump planerar att införa ett invandringsstopp i 60 dagar till följd av coronapandemin. Syftet ska vara att skydda inhemska jobb. Åtgärden kritiseras av Demokraterna.
 • I Storbritannien inleds tester av ett Oxfordutvecklat vaccin på människor med start den 23 april.
 • Totalt 1 022 människor i Stockholm har avlidit med bekräftad covid-19. Det har lett till att stadens ordinarie bårhus blivit fulla. Ett nytt bårhus har öppnats vid Globen och avlidna placeras även i kylcontainrar utanför sjukhus.
 • Antalet coronapatienter som läggs in på intensivvårdsavdelningar i Frankrike fortsätter att minska för trettonde dygnet i rad, rapporterar tv-kanalen BFMTV.
 • Dödstalen i Finland ökade med 43 personer i tisdags, vilket med finska mått är en kraftig ökning. Totalt har därmed 141 människor avlidit i landet, rapporterar TT.
 • Från Italien rapporteras en svag ökning av antalet coronarelaterade dödsfall.
 • I Berlin införs krav på munskydd i den lokala kollektivtrafiken från den 27 april.
 • Svenska Läkemedelsverket avråder från köp av självtester för covid-19. Myndigheten anser inte att det finns några sådana tester som är tillräckligt säkra.

21 april:

 • Nya matematiska beräkningar från Folkhälsomyndigheten visar att toppen för smittspridningen i region Stockholm har passerat. Enligt uträkningen inträffade dagen med flest fall av smitta den 15 april, när 86 000 personer var infekterade samtidigt. Senare upptäcktes fel i rapporten. En uppdaterad version ska publiceras den 23 april.
 • Den 1 maj bedöms ungefär en tredjedel av invånarna i Stockholms län ha eller ha haft covid-19, enligt beräkningen.
 • Totalt har 15 322 personer i Sverige konstaterats bära på smittan.
 • I Sverige har totalt 1 765 personer avlidit hittills.
 • Österrike planerar att låta restauranger och skolor öppna den 15 maj.
 • Virusdöden i England och Wales skrivs upp efter nya siffror från statistikmyndigheten ONS.
 • Hårt virusdrabbade Italien hoppas kunna börja lätta på restriktionerna i samhället den 4 maj.
 • Hongkong förlänger restriktionerna med ytterligare två veckor.
 • Dödssiffran i Frankrike har passerat 20 000 personer. Men antalet patienter som läggs in på intensivvårdsavdelningar fortsätter att minska.
 • Coronarelaterade anmälningar om skador och olyckor till Arbetsmiljöverket ökar. Förra veckan gjordes 60 sådana anmälningar.
 • Alla med coronasymptom ska testas i Danmark, meddelar hälsoministern. Syftet är dels att stoppa epidemin, dels att få en överblick av hur viruset sprider sig i befolkningen.
 • I Tyskland får butiker som är mindre än 800 kvadratmeter öppna igen. Skolorna börjar gradvis öppna från den 4 maj.

20 april:

 • Antalet smittade i Sverige är nu 14 777 personer och antalet avlidna är 1 580.
 • Under måndagens presskonferens presenterade Folkhälsomyndigheten statistik över antalet nya fall av smitta med ett rullande medelvärde för de senaste sju dagarna. ”Platån blir ännu tydligare”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
 • Enligt Socialstyrelsen finns nu 1 098 intensivvårdsplatser på landets sjukhus. Det är mer än en fördubbling mot de 526 som fanns före coronautbrottet. ”Fortfarande finns drygt 20 procent tillgänglig kapacitet kvar”, säger Johanna Sandwall på Socialstyrelsen. Men belastningen är ojämn över landet.
 • Indien lättar på vissa restriktioner inom jordbrukssektorn.
 • Från och med i dag börjar Norge sakta öppna samhället igen. Barn kan börja i förskolan, resor inom landet tillåts och vissa affärsverksamheter kan dra igång.
 • Säkerhetspolisen i Sverige varnar för att färmmande makt försöker utnyttja coronakrisen. Det ska enligt Säpo handla om olika former av erbjudanden, lån och donationer som kan vara förenade med villkor om framtida samarbetetn eller inflytande, rapporterar Aftonbladet.
 • New Yorks guvernör Andrew Cuomo anser att coronautbrottet i delstaten är på nedgång.
 • Antalet smittade stiger snabbt i Turkiet och har nu passerat 86 000.
 • Från Stockholm och Göteborg rapporteras om trängsel på restauranger och i parker trots Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Antalet nya dödsfall i Italien till följd av covid-19 fortsätter att minska. På söndagen rapporterades ytterligare 433 döda, den lägsta siffran på en vecka.
 • Smittspridningen inom äldrevården i Sverige har slutat att öka, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.
 • Sverige har inget nationellt läkemedelslager, men nu går fyra regioner samman för att bygga upp ett lager för kritiskt viktiga läkemedel, framför allt sådana som används i intensivvård.
 • Spanien meddelar på söndagen att ytterligare 410 människor ha avlidit i sviterna av coronaviruset. Det är den minska ökningen som rapporterats för ett dygn under de senaste veckorna.
 • Från Sydkorea rapporteras det lägsta antalet nya smittade på två månader. Landet börjar nu mjuka upp sina restriktioner.
 • Nära två tredjedelar av världens dödsfall till följd av coronaviruset har inträffat i Europa, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Totalt har över 100 000 pesoner dött i Europa av covid-19.

17 april:

 • Totalt har 1 400 personer dött i covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. "Här ser vi en lite nedåtgående trend. Det är fortfarande ett stort antal avlidna per dag men vi ser inte någon fortsatt uppgång utan snarare en avmattning", säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
 • 626 nya fall av smitta rapporteras för det senaste dygnet. "Trenden vi har sett de senaste dagarna, med en plattare kurva, har stabiliserats," säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
 • Antalet tester för covid-19 ska utökas kraftigt, meddelar regeringen. Mellan 50 000 och 100 000 tester ska tas per vecka. Folkhälsomyndighetens prioritering anger att patienter på sjukhus, människor som tillhör riskgrupp och boende inom omsorg ska testas i första hand.
 • FN-organet Uneca bedömer att minst 300 000 människor i Afrika kommer att avlida till följd av coronaviruset.
 • Ekot avslöjar att alla som avlider på äldreboenden inte testas för det nya coronaviruset. Sveriges dödssiffror kan därför vara högre än vad som anges i Folkhälsomyndighetens dagliga statistik.
 • CNN rapporterar att Kina har infört ökad censur av vetenskapliga studier från kinesiska forskare som handlar om ursprunget till virusutbrottet.
 • USA förbereder sig för att öppna samhället igen. Det ska ske i tre faser där först gym och restauranger får dra igång, därefter ska skolor och barnomsorg öppnas och icke-nödvändiga resor tillåtas. I den tredje fasen ska de flesta företag kunna dra igång sina verksamheter.
 • Antalet avlidna i coronapandemin räknas upp med 50 procent i kinesiska Wuhan, meddelar ledningen i storstaden. Orsaken ska vara att uppgifter har lämnats sent, i vissa fall har fel information rapporterats och en del dödsfall har inte anmälts alls. Totalt innebär det att viruset har krävt 3 869 liv i staden, skriver TT.
 • Volvo Cars drar igång sin verksamhet igen.
 • Det är ännu inte klarlagt hur smittan tog sig in på svenska äldreboenden. Men äldreforskare pekar på att den pressade situationen på äldreboenden och hemtjänst kan ha bidragit, rapporterar TT. Varje vårdare träffar många vårdtagare och personalen är ofta unga timvikarier. Enligt forskaren Marta Szebehely vid Stockholms universitet har pengarna till äldreomsorgen under en lång tid inte hängt med ökningen av antalet äldre.
 • Det danska folketinget är överens om en delvis öppning av samhället igen. Många företag kommer att kunna dra igång sina verksamheter på måndag. Högskolor och restauranger förblir stängda.
 • Antalet konkurser i Sverige fördubblades under de två första veckorna i april i år jämfört med samma period 2019, rapporterar Tillväxtverket.
 • Bilförsäljningen har minskat med hälften i Europa till följd av coronautbrottet. Störst nedgång noteras i Italien.

16 april:

 • Sverige har över 12 000 fall av konstaterad smittade personer. Men den uppgång av antalet smittade som Folkhälsomyndigheten hade förväntat sig efter påskhelgen har uteblivit. "Vi ligger fortfarande kvar på samma nivå som för ett par veckor sen. Platån fortsätter att hålla i sig. Möjligen ser vi en viss nedgång," säger statsepidemiolog Anders Tegnell
 • Enligt Anders Tegnell sker en "avstanning" på flera håll i Europa, men i Nord- och Sydamerika samt delvis i Ryssland börjar smittspridningen ta fart.
 • Österrike ska testa all personal och alla boende på äldreboenden och sjukhem.
 • USA gör sig redo för att öppna samhället igen. Under dagen ska riktlinjer för hur det ska gå till presenteras.
 • Från Italien kommer positiva tecken. Antalet intensivvårdspatienter på sjukhusen har minskat tolv dagar i rad och antalet nya registrerade smittofall är det lägsta sedan den 13 mars.
 • Polen meddelar att restriktionerna ska börja lätta nästa vecka.
 • Antalet konkurser i Sverige fortsätter att öka i coronapandemins spår. Kreditupplysningsföretaget UC spår att antalet konkurser kommer att öka med 28 procent i april, rapporterar TT.
 • USA:s president Donald Trump har tidigare meddelat att landet fryser sin finansiering av Världshälsoorganisationen WHO, vilket han har fått kraftig internationell kritik för. Nu ökar Bill och Melinda Gates stiftelse, som är den näst största givaren till WHO efter USA, sitt bidrag till organisationen från 100 till 250 miljoner dollar.
 • 668 personer på det franska hangarfartyget Charles de Gaulle och en medföljande fregatt har testats positivt för coronaviruset. I förra veckan bestämdes att fartyget skulle återvända till kuststaden Toulon tidigare än planerat.
 • Tyskland förlänger reglerna för att hålla avstånd fram till den 3 maj. Men en del affärer får öppna nästa vecka. Landets skolor ska öppnas successivt med start den 4 maj.
 • I Belgien får trädgårdshandlare och byggbutiker öppna igen och sjukhem får ta emot besök. Landet har dock fortsatt höga dödstal i covid-19.

15 april:

 • Folkhälsomyndigheten i Sverige är försiktigt positiv sedan antalet nya fall med konstaterad smitta ser ut att minska. "Det är positivt att vi inte har nått upp till den höjd vi hade innan helgen", säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.
 • Danmark öppnar skolor och förskolor för de yngsta barnen med start onsdagen den 15 april. Under veckan ska den planerade hälso- och sjukvården sakta rulla igång igen.
 • Den svenska regeringen presenterar vårpropositionen där man räknar med snabbt stigande arbetslöshet och ett djupt fall i BNP till följd av coronakrisen.
 • Det dagliga antalet avlidna i covid-19 i USA ökar igen efter två dagars minskning. Totalt har antalet döda passerat 25 000 människor, enligt en sammanställning av Johns Hopkins University. USA är det land i världen som har högst antal konstaterat smittade och avlidna i pandemin.
 • Finland häver avspärrningen av landskapet Nyland, där Helsingors ligger.
 • Volvo Cars, AB Volvo och Scania förbereder för mjukstart av sina fabriker.
 • Frankrike blev det fjärde landet att passera 15 000 dödsfall i coronapandemin efter Italien, Spanien och USA. Totalt har Frankrike noterat över 100 000 fall av bekräftat smittade personer. Men det finns också tecken på att smittspridningen planar ut. För sjätte dygnet i rad faller antalet intensivvårdspatienter.
 • En studie från statistikmyndigheten ONS i Storbritannien visar att landets dödstal i pandemin kan vara betydligt högre än vad som tidigare har redovisats, rapporterar TT. I studien har även personer som avlidit utanför sjukhus, till exempel i vårdhem, räknats med. Hundratals sådana fall misstänks ha varit smittade av coronaviruset.
 • Internationella valutafonden, IMF, räknar med att den globala ekonomin krymper med tre procent i år på grund av coronapandemin. Prognosen för svensk del är nästan sju procent.

14 april:

 • I Sverige har 1 033 personer dött till följd av covid-19. Men sannolikt är det en stor eftersläpning i rapporteringen på grund av påskhelgen. "Det är nog först i morgon vi får riktiga siffror", säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
 • DN Debatt riktar 22 forskare skarp kritik mot Folkhälsomyndighetens strategi att försöka begränsa smittspridningen med rekommendationer i stället för med förbud. Forskarna hänvisar bland annat till Sveriges dödssiffror jämfört med Italiens. Statsepidemiolog Anders Tegnell uppgav dock på en presskonferens att forskarnas dödstal inte stämmer.
 • För att stoppa spridningen av det nya coronaviruset och vårda sjuka har hemtjänsten i Nyköping inrättat ett specialteam. Gruppen består av 16 medarbetare som åker runt till personer som insjuknat i covid-19.
 • I Danmark ska skolor och förskolor nu öppna igen, efter att ha hållit stängt sedan den 11 mars. Förskolebarnen ska dock sitta med minst två meters mellanrum, vilket gör att alla inte kommer att få plats, rapporterar Dagbladet Information.
 • I Norge har majoriteten av de 54 personer som dött till följd av covid-19 den senaste veckan bott på vårdhem, berättar nyhetsbyrån TT. Det handlar om väldigt gamla patienter med allvarliga underliggande sjukdomar, som därmed är mer sårbara för sjukdomen än andra.
 • I dag, tisdag, öppnar tusentals butiker i Österrike igen efter ha hållit stängt för att förhindra smittspridning. Uppmaningen från förbundskansler Sebastian Kurz är dock att invånarna ska fortsätta självisolera sig, att arbeta hemifrån och hålla sig inne.
 • Indien förlänger sin nedstängning till åtminstone den 3 maj, meddelar landets premiärminister Nrendra Modi. I landet har drygt 10 000 fall av smittade konstaterades, och 338 har dött till följd av covid-19.

13 april:

 • I Sverige har nu närmare 11 000 coronafall bekräftats.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppgav på måndagen att man ser en risk för brist på kemikalier inom drickvattenförsörjning samt utmaningar inom jordbruk, energiförsörjning och elektroniska kommunikationer som en följd av coronakrisen.
 • För svenska gymnasieelever råder för närvarande distansundervisning. Men Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson meddelar att små grupper kan kallas till skollokalerna efter påsklovet, om det verkligen krävs. Det kan då handla om elever som behöver få särskilt stöd, undervisas i praktiska moment eller genomföra prov.
 • Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är det enda som kan stoppa det nya coronavirusets spridning ett vaccin. De restriktioner som många länder har infört behöver lyftas långsamt och under kontrollerade former, i kombination med smittspårning, betonar WHO-chefen Tedroos Adhanom Ghebreyesus.
 • I Italien har nu över 20 000 personer dött till följd av covid-19, sedan sammanställningarna började göras den 21 februari.
 • I Frankrike ska de rådande restriktionerna fortgå till den 11 maj, meddelar landets president Emmanuel Macron. Landet bedöms ha nått en hög platå, med över 98 000 konstaterat smittade. Och smittspridningen tycks börja stabiliseras. Restriktionerna innebär bland annat att invånarna har beordrats att hålla sig hemma, utom när de handlar mat, behöver sjukvård, ska till jobbet eller tränar på egen hand. Enligt Emmanuel Macron kommer Frankrike att kunna testa alla medborgare som har symptom på covid-19 den 11 maj. Därmed ska skolor, förskolor och övriga samhället steg för steg kunna öppna igen. Restauranger och kaféer ska dock hålla stängt längre än så.
 • Internationella valutafonden, IMF, avskriver skulder på drygt fem miljarder kronor fördelade på 25 länder, framför allt fattiga länder i Afrika, för att bekämpa det nya coronaviruset. Det här ska göra det möjligt för länderna att använda sina ekonomiska resurser till medicinska insatser.
 • I USA öppnar regeringens smittskyddsrådgivare för att börja öppna samhället igen nästa månad. Landet har haft det högsta antalet dödsfall knutna till covid-19 i världen. Delstaten New Yorks guvernör Andrew Cuomo tror också att den värsta perioden är över, och menar att delstaten kan påbörja en återgång till det normala. New York har varit värst drabbat av det nya coronaviruset alla landets delstater.
 • I Ukrainas huvudstad Kiev har över 90 personer på Petjerskaklostret smittats av det nya coronaviruset, två har dött. De 93 smittade står för nästan en femtedel av samtliga bekräftade fall i huvudstaden, rapporterar nyhetsbyrån TT. På klostret bor cirka 250 personer. Det är nu försatt i karantän. Totalt har över 3 100 personer bekräftats smittade av det nya coronaviruset i Ukraina, 93 har dött.
 • I Iran har antalet konstaterat smittade nu nått över 73 000 personer, och över 4 500 har dött till följd av covid-19, rapporterar nyhetsbyrån TT. För att förhindra smittspridning är förbjudet att resa mellan landets olika provinser fram till den 20 april.
 • I Sydkorea har minst 116 patienter som friskförklarats från covid-19 testats positivt igen. Enligt landets smittskyddsmyndighet kan det bero på att viruset har återaktiverats i kroppen. Andra experter tror att det kan bero på bristfällig testutrustning, eller att små rester av viruset har legat kvar i kroppen vilket inte behöver göra att personen kan smitta andra.
 • I Marocko har över 4 300 personer gripits sedan de brutit mot landets restriktioner som ska förhindra smittspridning. I landet råder utegångsförbud sedan den 19 mars, förutom om man har tillstånd att gå till jobbet.
 • I Rysslands huvudstad Moskva införs ett nytt dgitalt system för resetillstånd för att förhindra smittspridning. Det kan bli aktuellt att utöka systemet till att även kontrollera människor som rör sig i sina egna kvarter, meddelar myndigheterna. Detta rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • I Kina var antalet nya fall av coronasmittade under söndagen 108, det högsta antalet på sex veckor. Majoriteten av dessa har varit i utlandet, enligt landets nationella vårdmyndighet.

12 april:

 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har skrivits ut från intensiven.
 • EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelar att äldre människor kan behöva hållas isolerade till årets slut, för att skyddas mot det nya coronaviruset. Hennes förhoppning är att ett europeiskt laboratorium ska lyckas ta fram ett vaccin innan 2020 är till

9 april:

 • 9 141 personer hittills har konstaterats smittade i Sverige och 793 personer har dött.
 • Under en pressträff på torsdagen sa statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten att bedömningen är att Sverige ännu har två olika epidemier: en i Stockholm och en i övriga landet. Förhoppningen är att Stockholm vad gäller smittan ligger på den plana delen, men Anders Tegnell betonar att denna kan bli rätt lång.
 • Läkemedelsverket förbjuder ett till självtest för covid-19. Testet har marknadsförts via Göteborgsbaserade Lifelab och myndighetens motivering är att försäljare och tillverkare inte har kunnat visa tillräcklig dokumentation för att visa produkternas säkerhet och prestanda. Sedan tidigare har två andra självtester för covid-19 förbjudits i Sverige, som såldes av Zandcell AB respektive Dental Clinic Sweden. Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten avråder generellt från användning av självtester för covid-19. Detta beror på att det finns begränsad information om testernas exakthet och känslighet för att diagnostisera covid-19.
 • Nästan 5 000 nya fall av coronaviruset har konstaterats i Tyskland, vilket är en ökning för tredje dagen i rad, rapporterar nyhetsbyrån TT. Totalt har 108 202 människor rapporterats smittade i landet.
 • I Polen fortsätter gränserna att vara stängda fram till den 3 maj. Företag hålla stängt till den 19 april, för skolor, flyg och tåg gäller stängningen i ytterligare två veckor.
 • I USA har nästan 2 000 personer rapporterats avlidna till följd av det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. Det är den högsta dygnssiffran hittills. Drygt 430 000 har konstaterats med smittan i landet. Nya studier pekar på att viruset kan ha börjat spridas i New York redan i mitten av februari, rapporterar New York Times.

 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson intensivvårdas fortfarande, men är stabil och på bättringsvägen, säger kulturministern Oliver Dowden på torsdagen.

8 april:

 • 8 419 personer är konstaterat smittade i Sverige och 687 personer har dött. Under en presskonferens berättade Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell att det finns tecken på avplaning av smittspridning i Stockholm, och att huvudfokus nu kan skifta till andra delar av landet.
 • I ett pressmeddelande berättar Folkhälsomyndigheten att den nu ska ta hjälp av mobildata för att följa svenskarnas rörelsemönster i samband med coronapandemin. Det här kan bland annat komma att användas som underlag för att fatta beslut om möjliga åtgärder. Informationen får myndigheten från Telia. Datan ska vara anonymiserad och aggregerad, och bygger på operatörens mobiltelefonnät för svenska kunder.
 • Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala går samman och i borgen med upp till 125 miljoner kronor var för att säkra inköp av skyddsutrustning och desinfektion till landets kommuner via gemensamma upphandlingar, rapporterar nyhetsbyrån TT. Varor ska köpas in och fördelas enligt Socialstyrelsens prioritering.
 • Vid Linköpings universitetssjukhus har hälften av alla 50 anställda på en operationsavdelning visat sig vara smittade av det nya coroanviruset. Flera av dem saknade eller hade mycket lindriga symptom, berättar Sveriges Radio Ekot. Alla som fick positiva testsvar fick gå hem. Hur vanligt det är att någon bär på coronaviruset utan att känna sig sjuk är inte klarlagt, då det saknas riktade studier.
 • Karolinska universitetssjukhuset snabbutbildas sjuksköterskor så de kan rycka in som assisterande intensivvårdssjuksköterskor. De ska då kunna hjälpa intensivvården med patienter som har covid-19. Utbildningen ska tre dagar.
 • I samband med en studie vid KTH kan medarbetare på Danderyds sjukhus i Stockholm testas för att ta reda på om de har haft covid-19. Det här är ett led i att säkerställa att KTH:s test för att hitta antikroppar mot covid-19 ger säkra svar.
 • Det privata vårdbolaget Attendo ska börja testa frisk personal för att se om de har haft covid-19, berättar nyhetsbyrån TT. De som inte har symptom ska kunna återgå till jobbet. Men det är inte klarlagt om den som haft sjukdomen faktiskt utvecklar immunitet, och man vet inte heller hur länge den immuniteten i så fall varar.
 • Försvarskoncernen Saab inför korttidsarbete för 500 medarbetare inom affärsområdet Industrial Producet and Services, på affärsenheten Aerostructures. Detta på grund av en minskad efterfrågan och störningar i underleverantörsledet. De flesta berörda kommer att gå ned till 60 procent av sin ordinarie arbetstid från den 14 april.
 • I den italienska orten Canonica d´Adda får kvinnor och män nu inte handla mat på samma dag, som ett led i att skydda den allmänna hälsan, enligt stadens borgmästare.
 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är kvar på intensivvårdsavdelning för övervakning efter att ha smittats av det nya coronaviruset, men hans tillstånd ska vara stabilt.
 • I USA har 1 939 personer dött i covid-19 det senaste dygnet. Majoriteten av invånarna i landet uppmanas att hålla sig inomhus och endast gå ut om de har nödvändiga ärenden.Nästan 400 000 personer har konstaterats smittade med det nya coronaviruset i USA.
 • I Frankrike har 541 personer dött i covid-19 det senaste dygnet. Det innebär att 10 869 personer i landet har dött till följd av det nya coronaviruset. Smittspridningen ska dock ha avtagit, som en följd av de stränga restriktioner som nu råder och som styr hur invånarna kan röra sig.
 • Etiopien har utlyst ett nationellt nödläge till följd av det nya coronaviruset. Hittills har 52 fall av smitta rapporterats i landet, och två dödsfall.
 • Nyhetsbyrån TT rapporterar att hygienjätten Essity ska tillverka ansiktsmasker till vården och att bolaget inom kort ska börja leverera miljontals av dessa varje månad. Essity ska leverera till vården genom ett avtal med Socialstyrelsen.

7 april:

 • 7 693 personer är konstaterat smittade i Sverige och 591 personer har dött.
 • Tillväxtverket har fått in cirka 8 000 ansökningar för permitteringsstöd.
 • Arbetsmiljöverket ska få snabbehandla godkännande av skyddsutrustning utan CE-märkning

 • Norge ska gradvis börja lyfta bort restriktioner efter påsk. Förskolor öppnar 20 april, skolor börjar öppna veckan efter. Även det omtalade hytteförbudet hävs efter påsk.

 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är kvar på sjukhus, där han intensivvårdas för covid-19

 • Saudiarabien inför utegångsförbud i nio städer för att stoppa spridningen av coronaviruset. Det rör bland annat huvudstaden Riyadh. Invånarna får endast lämna hemmet mellan kl 6 på morgon och 15 på eftermiddagen för att utföra ärenden inom bostadsområdet.

 • Världshälsoorganisationen WHO varnar i en rapport för att det behövs ytterligare nästan sex miljoner sjuksköterskor. Störst är bristen i fattiga länder i Afrika, Sydostasien, Mellanöstern och delar av Sydamerika.
 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vårdas på intensivvårdsavdelning efter att ha smittats av coronaviruset. Utrikesminister Dominic Raab tar över Johnsons roll.
 • Antalet avlidna i covid-19 har minskat med fem procent det senaste dygnet i New York, USA:s värst drabbade stad.
 • Antalet nya dödsfall i Italien med koppling till coronaviruset ökar igen. Det senaste dygnet avled 636 personer med covid-19, det är över 100 fler fall än föregående dygn.
 • Antalet döda i USA på grund av coronapandemin överstiger 10 000 fall, rapporterar Reuters. Amiral Brett Giroir i den amerikanska regeringens coronastab varnar för en topp i antal döda och antal med intensivvårdsbehov nästa vecka.
 • En snabbundersökning som USA:s hälsodepartement har genomfört på 323 sjukhus visar att det saknas sjukhusplatser, respiratorer och skyddsutrustning. Bristerna skapar ett kaosliknande läge för personal och anhöriga.
 • Fyra områden i Kenya, bland annat huvudstaden Nairobi, ska isoleras för att begränsa smittospridningen. Flyg, tåg och vägtrafik till och från områdena förbjuds i tre veckor.
 • Från Pakistan rapporteras sammandrabbningar mellan vårdpersonal och polis sedan hundratals vårdanställda protesterade mot brist på skyddsutrustning. Polisen ska ha använt batonger för att skingra de vårdanställda.
 • Enligt AFP har över 50 000 dött av coronaviruset i Europa, vilket innebär att Europa är den kontinent i världen med flest dödsfall i covid-19. Värst drabbat är Italien, följt av Spanien och Frankrike.
 • I Tunisien varnar inrikesdepartementet för att de som är sjuka och inte isolerar sig enlitg rådande regler och smittar någon annan med det nya coronaviruset kan åtalas för dråp. I landet råder nu utegångsförbud mellan klockan 18 och 6 för att stoppa spridningen av sars-cov-2. Drygt 600 personer har konstaterats smittade i landet.
 • I kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, den stad där det nya coronaviruset först upptäcktes, får friska invånare nu resa ut ur staden. Det krävs dock att man kan via en app visar att man har den gröna hälsokod som behövs för att visa att man inte bär på virussmittan.

6 april:

 • I Sverige har hittills 7 206 konstateras smittade av det nya coronaviruset och 477 har dött, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Nära 430 personer som har smittats intensivvårdas.
 • Apple har designat en ansiktsmask och ska börja massproducera denna vid sina fabriker i Kina och USA. I slutet av veckan kan en miljon ansiktsmasker exporteras, meddelar bolagets vd Tim Cook på Twitter. I första hand ska ansiktsmaskerna nå den amerikanska sjukvården.
 • I USA har minst 1 147 dödsfall registrerats till följd av det nya coronaviruset det senaste dygnet. Över 337 000 personer har konsterats vara smittade i landet och över 9 600 personer har dött.
 • Volvo Cars förlänger sitt produktionsstopp med en vecka, till den 20 april berättar Sveriges Radio Ekot.
 • I Österrike kan restriktionerna för att förhindra smittspridning komma att lätta, uppger nyhetsbyrån Reuters. Det beror på att landet har noterat en märkbar nedgång av nya smittfall.

5 april:

 • Hittills har 6 830 personer i Sverige konstaterats smittade av det nya coronaviruset, och 401 personer har dött, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Totalt 541 personer har fått eller får intensivvård.
 • I Region Stockholm har intensivvårdskapaciteten mer än tredubblats, rapporterar nyhetsbyrån TT. Omkring 70 intensivvårdsplatser var lediga för att ta emot patienter på söndagsmorgonen.
 • Folkhälsomyndigheten vill öka testkapaciteten för det nya coronaviruset till upp till 100 000 tester i veckan, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på myndigheten, i SVT Agenda. I dagsläget tas mellan 12 000 och 13 000 tester i veckan.
 • I Storbritannien har regeringen börjat vädja till sina invånare att stanna hemma genom att sprida budskapet "Stanna hemma, rädda liv" i populära tv-spel som Candy crush.
 • I Danmark kan restriktionerna gradvist komma att lätta efter påsk, säger statsminister Mette Frederiksen i en intervju med nyhetsprogrammet 21 Søndag. Men om det faktiskt blir så beror på utvecklingen under den närmaste veckan.
 • I Italien finns tecken på att utbrottet avtar. Ökningen av antalet konstaterat smittade var den lägsta på fem dagar på söndagen, och antalet nya dödsfall som kan knytas till det nya coronaviruset det senaste dygnet är det lägsta på över två veckor, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • I Frankrike befinner sig närmare 29 000 coronapatienter på sjukhus, varav nära 7 000 får intensivvård. På söndagskvällen bekräftade Frankrike 357 nya dödsfall i covid-19 det senaste dygnet.
 • I Spanien minskar antalet nya dödsfall per dygn i den nya coronasmittan. Det senaste dygnet har 674 personer avlidit. Totalt har över 130 000 personer i landet konstaterats med smittan, och drygt 12 400 personer har dött.
 • I Grekland har två flyktingläger satts i karantän sedan man konstaterat att det finns smittade i lägren.
 • I Pakistan samlades drygt 100 000 medlemmar av den sunnimuslimska rörelsen Tablighi Jamaat i mitten av mars för ett jättemöte i Lahore. Nu har minst 154 av deltagarna konstaterats smittade av det coronaviruset varav två har dött. Därför har 20 000 av deltagarna satts i karantän och myndigheterna försöker spåra resten. Totalt har 2 818 fall av smittade registrerats i Pakistan, och 41 personer har dött.
 • I USA ska omkring tusen militärer skickas till virusdrabbade New York. Det handlar framför allt om läkare och sjuksköterskor som ska hjälpa till i kampen mot det nya viruset, uppger president Donald Trump. I delstaten New York är antalet konstaterat smittade över 120 000. Delstatens guvernör tror att en topp kan komma inom två veckor.
 • I Kina har 30 nya fall av den nya coronasmittan rapporterats under lördagen. Majoriteten, 25 personer, har rest in i Kina från utlandet.

4 april:

 • Regeringen föreslår en tillfällig lagändring som gör det möjligt att snabbare ta beslut som kan begränsa smittspridningen i Sverige. Lagändringen föreslås gälla i högst tre månader.
 • I Turkiet har omkring 24 000 personer hittills konstaterats smittats av det nya coronaviruset, varav 501 personer har dött. Landet har stoppat internationellt flyg, stängt skolor, barer och kaféer och också ställt in större bönestunder för att förhindra vidare smittspridning, rapporterar nyhetsbyrån TT. De som är yngre än 20 år eller äldre än 65 uppmanas stanna hemma.

3 april:

 • Ett krislägesavtal aktiveras för intensivvården i Region Stockholm. Det här innebär att vårdpersonal kan få längre arbetsdagar och högre ersättning.
 • Uppåt femton personer från Riksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby ska tillverka handsprit till vården, rapporterar Sveriges Radios Kulturnytt i P1.
 • Vart fjärde äldreboende i Stockholms län har covid-19-fall, rapporterar SVT Nyheter.
 • I helgen öppnar fältsjukhuset i Älvsjö med en kapacitet för 140 smittade patienter.
 • Patienter i Danmark som har testats negativt för det nya coronaviruset har sedan visat sig bära på viruset, rapporterar Jyllands-Posten. Nu har flera anställda på en avdelning på sjukhuset i danska Holstebro smittats av patienter. Nu ska provtagningsrutinerna skärpas. Enligt en överläkare på sjukhuset i Hvidovre är runt 15 procent av testerna missvisande. Därför har man där börjat ta prover från lungorna, med hopp om att detta ska ge mer tillförlitliga resultat.
 • Det svenska företaget Mölnlycke har importerat fyra miljoner skyddsmasker från Kina, som bland annat skulle vidare till de hårt virusdrabbade länderna Italien och Spanien. Men de har stoppats i Frankrike, berättar Sveriges Radio Ekot. I Frankrike har man infört en ny regel som innebär att landet kan beslagta produkter inom landets gränser som kan användas i kampen mot det nya coronaviruset.
 • I mångmiljonstaden Wuhan, som först drabbades hårt av det nya coronaviruset, varnar myndigheterna för en andra våg av viruset, berättar nyhetsbyrån TT. Invånarna ska därför fortsätta hålla sig isolerade och undvika att lämna hemmet om det inte är absolut nödvändigt. Fyra nya dödsfall kopplade till det nya coronaviruset har rapporterats i Wuhan under tordagen.
 • I Hongkong stängs från och med fredag kväll alla pubar och barer i två veckor.
 • I USA uppmanas alla invånare i staden New York att täcka både näsa och mun när de träffar andra människor, med en halsduk eller bandana men inte med sjukvårdens ansiktsmasker, berättar nyhetsbyrån TT. Antalet smittade i delstaten New York uppgick på torsdagen till över 92 500 personer, och 2 373 personer har dött. I hela USA har över 240 000 personer smittats av det nya viruset och drygt 5 800 personer dött.

2 april:

 • Antalet laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Sverige uppgår nu till 5 466. Totalt 282 personer har dött i covid-19.
 • Region Stockholm vill aktivera krislägesavtalet, som bland annat gör det möjligt att utöka arbetstiden för vårdpersonal inom intensivvården och högre timersättning, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Folkhälsomyndigheten förtydligar vad som gäller för idrottsföreningar: att undvika närkontakt, försöka hålla träningar utomhus, begränsa antalet åskådare och skjuta upp matcher och cuper när det är möjligt.
 • Kommunal har utlyst skyddsstopp på en epidemiavdelning på Östra sjukhuset i Göteborg, rapporterar nyhetsbyrån TT. Fackförbundet anser att sjukhuset inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning. Strax efter klockan 19 på torsdagskvällen hävdes skyddsstoppet.
 •  Stockholms lokaltrafik, SL, uppger att kollektivtrafiken ska köra med full kapacitet på måndag igen.
 • Vårändringsbudgeten kommer att innehålla 20 miljarder kronor extra till Sveriges kommuner och regioner, varav fem miljarder redan har aviserats och de ytterligare cirka 15 miljarder kronorna aviserades vid en pressträff på torsdagen. Krispaketet har sin grund i coronakrisen som har uppstått.
 • Regeringen har gett Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, Nod, uppgiften att samordna civilsamhällets insatser under coronakrisen, meddelar Regeringskansliet i ett pressmeddelande.
 • AB Volvo vill tillverka 1 000 3d-printade visir om dagen vid lastbilsfabriken i Tuve, ett arbete som ska utföras av frivilliga anställda som är permitterade.
 • Almedalsveckan ställs in i år, meddelar Region Gotland. "Att ställa in årets Almedalsveckan är det ansvarsfulla beslutet att fatta i nuläget", säger Lisbeth Bokelund (MP), ordförande för Almedalsveckan, i ett pressmeddelande.
 • Järvaveckan flyttas fram till nästa år på grund av det nya coronavirusets framfart.
 • Restriktionerna i New South Wales, Australien, väntas fortsätta till åtminstone den 30 juni, berättar nyhetsbyrån TT. Invånarna får lämna sitt hem för att få medicinsk hjälp, gå till arbetet, studera, träna eller handla mat och annat som anses vara nödvändigt, men inte annars. Här gäller också ett maxantal för folksamlingar på två personer.
 • Över 5 000 personer har nu dött i sviterna av det nya coronaviruset i USA, varav närmare 900 det senaste dygnet. Antalet bekräftat smittade uppgår till 215 416 personer.
 • Det nya coronaviruset har nu nått tre nya länder i Afrika: Botswana, Burundi och Sierra Leone.
 • Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt det första testet som går ut på att detektera antikroppar mot covid-19, rapporterar The Verge.
 • British Airways ska permittera 36 000, motsvarande 80 procent, av sina anställda, rapporterar BBC.
 • För att hjälpa länder som drabbats hårt av det nya coronaviruset har Världsbanken lanserat en krisplan, där omkring 19 miljarder kronor i ett första steg riktas till arbetet att hantera viruset i 25 länder.

1 april:

 • Antalet fall av covid-19 i Sverige uppgår nu till 4 974 bekräftat smittade och 239 personer har dött.
 • Sveriges Radio Ekot rapporterar att minst 29, eller en tredjedel, av alla vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad har en eller flera boende som har smittats av det nya coronaviruset. Detta har också bekräftats av Stockholms stadsledningskontor.
 • Det har införts förbud mot att hämta ut läkemedel för längre tid än tre månader framåt, för att undvika hamstring.
 • Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya direktiv, som inte är frivilliga att följa. Däremot finns inga straff mot dem som inte följer dem. De nya föreskrifterna innebär att butiker och kollektivtrafik måste ha koll på hur många personer som vistas på samma plats eller i samma fordon samtidigt. Kollektivtrafiken ska köras i vanlig omfattning för att undvika trängsel, och får alltså inte dra ned på antalet avgångar. Idrottsföreningar uppmanas att skjuta fram eller ställa in matcher, cuper och tävlingar. I idrottsutövande uppmanas också att undvika närkontakt. Föreningar uppmanas att genomföra möten digitalt, eller att ställa in eller flytta fram dem. På gym och i badhus uppmanas till att hålla avstånd och att inte byta om i de allmänna omklädningsrummen.
 • Storstockholms lokaltrafik, SL, uppmanar nu att inte resa kollektivt om man inte absolut måste, för att undvika risken för smittspridning.
 • Riksdagens partier överväger att ställa in Almedalen.
 • Över 70 länder deltar eller är på väg att delta i en global forskningsstudie för att hitta ett läkemedel mot covid-19, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.
 • USA:s president Donald Trump bekräftade att riktlinjerna för social distansering i USA förlängs till 30 april. ”Det är absolut nödvändigt att följa dem” sa han sent tisdag kväll, svensk tid. I staden New York stängs lekplatserna nu för att förhindra smittspridning.
 • Indonesien öppnar virussjukhus på den obebodda ön Galang, med plats för 360 sjukhusplatser.
 • I Italien har antalet döda till följd av det nya coronaviruset det senaste dygnet uppgått till 727 personer. Över 111 000 har hittills bekräftats vara smittade i landet och över 13 000 har dött i sviterna av det nya viruset.
 • I Frankrike har 509 personer dött på sjukhus i sviterna av det nya coronaviruset det senaste dygnet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Över 52 000 personer i landet har bekräftats smittade.
 • Tyskland förlänger sina restriktioner med anledning av det nya coronaviruset fram till åtminstone 19 april.
 • Flygbolaget Bra meddelar att alla flygningar stängs in från och med måndag.
 • Det internationella klimatmötet i Glasgow som var planerat till november skjuts upp på grund av det nya coronavirusets spridning.

31 mars:

 • Antalet fall av covid-19 i Sverige uppgår nu till 4 435, varav 180 har dött.
 • Regeringen har under en pressträff på tisdagen meddelat att det besöksförbund införs på äldreboenden, för att förhindra smittspridning. Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att planera för att testa fler i landet. Sjukvården är fortsatt prioriterad, men nu vill regeringen att fler grupper testas, som är samhällskritiska. Fram till för några dagar sedan hade 36 000 testats för covid-19, berättade statsminister Stefan Löfven (S) under pressträffen.
 • Svenska forskare ska testa att ge blodplasma och antikroppar från personer som har blivit friska från covid-19 till svårt sjuka patienter, berättar Sveriges Radio Ekot. Detta då det finns en möjlighet att det kan förbättra tillståndet för de svårt sjuka patienterna. Men forskarna behöver tillstånd från Etikprövningsmyndigheten för att kunna inleda försök.
 • Trafikverket har stängt all ny bokning för teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj, på grund av det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. I Stockholm har 8 000 prov avbokats.
 • I Spanien är religiösa sammankomster nu förbjudna och detta fram till 11 april, för att förhindra smittspridning.
 • I Sydafrika ska regeringen dra i gång masstestning, ett program där screening, testning, spårning och medicinsk behandling ingår. Detta för att undersöka förekomsten av det nya coronaviruset och för att se till att personer med svåra symptom ska få vård, rapporterar nyhetsbyrån TT. En del i arbetet är att använda mobiltelefoner för att spåra vilka kontakter smittade har.
 • Från och med i morgon, onsdag, gäller hårdare restriktioner i Panama för att förhindra smittspridning. Kvinnor får gå och handla mat eller besöka apotek varannan veckodag, medan män får göra detsamma övriga dagar. Ingen får vara ute mer än två timmar per dag, och ingen får gå ut alls på söndagar. Detta ska gälla femton dagar framåt.

30 mars:

 • I Sverige uppgår nu antalet konstaterade covid-19 fall till 4 028, 146 som insjuknat har dött, enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten på måndagseftermiddagen.
 • Jönköpings största grundskola Junedalsskolan kommer att hålla stängt i veckan. Detta sedan två personer i personalen har konstaterats smittade av det nya coronaviruset, berättar Jönköpings-Posten.
 • Frågan om vilka mun- och armskydd vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter som insjuknat i det nya coronaviruset flyttas över till regionerna, rapporterar nyhetsbyrån TT. Det blir regionerna som nu får ta fram detaljrekommendationer, medan Folkhälsomyndigheten står för mer allmänna råd. Folkhälsmyndigheten informerar på sin hemsida att varje verksamhet ska bedöma risken i den aktuella vårdsituationen. Detta ska göras av arbetsgivaren, i samråd med personalen.
 • Regeringen föreslår tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att fler ska omfattas av a-kassan, och att fler ska få behålla en större del av sin lön om de blir arbetslösa. Förslaget innebär också att de sex karensdagarna i a-kassan tas bort och att det blir lättare att bli kvalificerad för a-kassa. Partierna vill också utöka antalet platser vid yrkesutbildningarna.
 • I Finland kommer alla införda åtgärder att pågå till åtminstone 13 maj, en månad längre än det tidigare beskedet, berättar nyhetsbyrån TT. Det här innebär att skolundervisning fortsatt ska ske på distans, att max tio personer får samlas, skärpta gränskontroller och att landskapet Nyland, där bland annat huvudstaden Helsingfors ligger, fortsatt är avspärrat. Dessutom måste alla landets restauranger, kaféer och barer hålla stängt fram till den sista maj.
 • I Frankrike har över 3 000 personer dött på sjukhus till följd av det nya coronaviruset. De som dör i hemmet eller på ett äldreboende ingår inte i regeringens dagliga rapportering, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Italien fortsätter vara nedstängt fram till åtminstone den 12 april, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Från och med i dag, måndag, träder nya strikta regler i kraft i Rysslands huvudstad Moskva för att förhindra smittspridning. Endast personer med särskilda tillstånd kommer att få röra sig fritt i staden, däribland personer med samhällsviktiga jobb. Övriga invånare får bara lämna hemmet för att handla mat eller mediciner, göra vårdbesök eller rasta sin hund. För att se till att de nya reglerna upprätthålls ska ett "smart system för övervakning" användas, berättar nyhetsbyrån AFP. Exakt vad systemet går ut på är dock inte känt.
 • Från och med i dag stänger Ryssland också sina gränser för fordon, tåg och fotgängare. Hamnar omfattas också av restriktionerna, som ska förhindra smittspridning. Totalt har drygt 1 260 fall av smittade konstaterats i landet och fyra personer har dött.
 • I Nigerias huvudstad Abuja och storstaden Lagos är invånarna från och med i dag, måndag, och två veckor framåt beordrade att stanna hemma för att förhindra smittspridning. Alla affärer och företag ska hålla stängt, bara matbutiker, sjukhus och bensinstationer får hålla öppet. Omkring 100 personer har bekräftats smittade med det nya coronaviruset i Nigeria. En person har dött.
 • I USA har en tidigare oljetanker lagt till på Manhattan. Fartyget har omvandlats till sjukhus, och har 1 000 patientsängar. Här ska patienter som inte har covid-19 få vård.
 • Nu står det klart att årets bilmässa i Detroit ställs in. Bilmässan skulle ha hållits mellan den 7 juni och 20 juni. Lokalerna där mässan skulle ha hållits ska byggas om till ett tillfälligt sjukhus.

29 mars:

 • I Sverige har 110 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset. Antalet konstaterade smittade uppgår till 3 700. Nyhetsbyrån TT rapporterar att ungefär hälften av alla konstaterade fall upptäcks i Region Stockholm.
 • I Region Stockholm har 1 657 personer konstaterats vara sjuka i covid-19, 68 personer har avlidit. Nära 450 patienter vårdas på sjukhus för covid-19, varav nästan 100 får intensivvård, rapporterar nyhetsbyrån TT. Drygt 6 500 personer har anmält intresse om att hjälpa vården i regionen, däribland vårdstudenter, sjuksköterskor och läkare.
 • Totalt 278 personer i Sverige får eller har fått intensivvård, visar Svenska intensivvårdsregistret.
 • I Italien har 756 personer dött i covid-19 det senaste dygnet, en minskning av antalet dödsfall för andra dagen i rad, rapporterar nyhetsbyrån TT. Sedan utbrottet har 10 779 personer i Italien dött i sjukdomen. Totalt cirka 97 700 fall av smitta har registrerats i landet.
 • I Spanien har 838 nya dödsfall registrerats det senaste dygnet kopplade till covid-19. Totalt har över 6 500 personer i landet dött i sviterna av det nya coronaviruset. Närmare 79 000 personer har konstaterats smittade, berättar nyhetsbyrån TT. Landet har skärpt sina restriktioner, så även alla som jobbar inom icke nödvändiga ekonomiska sektorer måste stanna hemma i två veckor. Tidigare var det tillåtet att lämna sitt hem för att jobba.
 • Syriens hälsodepartement bekräftar det första dödsfallet i covid-19. Det handlar om en kvinna som avled strax efter att hon kommit till sjukhus, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I mångmiljonstaden Wuhan, som varit hårt drabbat av det nya coronaviruset, tillåts nu vissa inresor, men ingen får lämna staden förrän den 8 april, enligt planen.
 • I Australien skärps restriktionerna ytterligare för att förhindra smittspridning. Endast två personer får träffas utomhus, att jämföra med det tidigare tio. Invånarna ska stanna hemma, de undantagen som ges är för nödvändiga inköp, motion, läkarbesök samt att åka till jobb eller utbildning som inte kan skötas på distans. Landet har nära 4 000 bekräftade fall av covid-19. Detta rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Under de senaste två dygnet har antalet dödsfall i covid-19 i USA mer än fördubblats, enligt siffror från Johns Hopkins University. Nu uppgår antalet till närmare 2 200.
 • I Turkiet har 108 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset och antalet bekräftat smittade uppgår till 7 402.

28 mars:

 • I Italien har 889 dött i covid-19 det senaste dygnet. Antalet som dött till följd av det nya coronaviruset har nu passerat 10 000, rapporterar nyhetsbyrån TT. Antalet konstaterade fall av smittan närmar sig 92 500. Drygt 12 400 av de smittade har friskförklarats. Ett nytt stimulanspakent ska hjälpa invånare i nöd, i form bland annat matkuponger och matpaket.
 • I Frankrike har 319 personer dött i covid-19 på sjukhus. Över 4 200 personer får intensivvård för sjukdomen. Landet har beställt en miljon ansiktsskydd och fördubblat antalet intensivvårdsplatser till 10 000, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • I Spanien har antalet döda på grund av det nya coronaviruset nu stigit till över 5 600, varav 832 det senaste dygnet. Antalet konstaterat smittade uppgår till 72 248.
 • Nordirland skärper sina restriktioner och förbjuder nu folksamlingar med fler än två personer., berättar The Guardian. Alla som kan arbeta hemifrån måste göra det.

27 mars:

 • Folkhälsomyndigheten rapporterar att antalet konstaterat smittade av det nya coronaviruset i Sverige uppgår till 3 046 personer, och 92 personer har dött. Statistiken är uppdaterad fredag 14.00. Ett skäl till att dödssiffran har ökat är att Region Stockholm har gått bakåt i tiden och hittat fler dödsfall.
 • Regeringen har vid ett extra sammanträde på fredagen beslutat att sänka gränsen för det högsta antalet personer som tillåts vid allmänna sammankomster, från 500 till 50 personer. Detta gäller från och med söndag, 29 mars. Statsminister Stefan Löfven (S) uppmanade under en pressträff på fredagseftermiddagen också alla att avstå från icke nödvändiga resor i påsk och stanna hemma.
 • Över 5 000 personer har anmält sig för att förstärka vården i Region Stockholm, berättar Dagens Nyheter.
 • På flera sjukhus i landet kommer en partner eller anhörig skickas hem från förlossningen när barnet är fött, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Sedan tidigare har alla 49 förlossningskliniker i Sverige stängt för anhöriga som uppvisar symptom som kan tyda på covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset.
 • Från och med i dag, fredag, och tre veckor framåt ska invånarna i Sydafrika stanna hemma för att förhindra smittspridning. Inte ens motion eller att gå ut med hunden ska vara tillåtet.
 • Singapore har från och med i dag, fredag, infört nya hårda regler för att förhindra smittspridning, rapporterar nyhetsbyrån TT. Den som medvetet sätter sig närmare än en meter från en person på allmän plats eller ställer sig närmare än en meter från en person i en kö riskerar böter eller till och med fängelsestraff.
 • Från och med i morgon, lördag, begränsar Vietnam inrikesflyg och samlingar på över 20 personer inomhus och över 10 personer utomhus förbjuds. Fram till och med fredag morgon, svensk tid, hade landet 153 konstaterade fall av det nya coronaviruset. Alla större stänger stänger ska stänga allt utom samhällsviktiga verksamheter till den 15 april. Över 57 000 personer i Vietnam är satta i karantän.

26 mars:

 • Totalt 2 806 personer har konstaterats smittade av det nya coronasmittade i Sverige, 66 personer har dött, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.
 • Region Skåne ökar antalet intensivvårdsplatser.
 • Region Gotland rapporterar fyra nya smittofall. Sjukvårdsledningen på ön har nu gått upp i stabsläge.
 • Flera regioner i Sverige har brist på utrustning för att genomföra tester för covid-19, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Regionerna vill bland annat testa medarbetare så de kan komma tillbaka snabbare efter sjukdomar.
 • Arbetsmiljöverket tittar på möjligheten att godkänna tillverkning av icke CE-märkt skyddsutrustning. Detta skulle göra det möjligt för till exempel skyddsmasker som tillverkats av privatpersoner att nå hälso- och sjukvården.
 • Röda korset öppnar en stödlinje för de som är oroliga över det nya coronaviruset och dess spridning.
 • Spanien förlänger nödläget i landet till den 12 april, vilket innebär att invånarna endast får lämna sina hem för att köpa mat, mediciner eller ta sig till sitt arbete.
 • I USA har antalet döda i covid-19 nu passerat 1 000 personer, visar Johns Hopkins University. Över 68 500 personer i landet har bekräftats smittade av det nya coronaviruset.
 • I Thailand har antalet bekräftat insjuknade i covid-19 nu passerat 1 000 personer, rapporterar nyhetsbyrån TT. Landet har stoppat inresande för personer som inte är bosatta i Thailand och genomför även temperaturkontroller av förare och passagerare vid vägspärrar för att förhindra smittspridning.
 • Från och med i morgon, fredag, stoppar Ryssland internationell flygtrafik, det vill säga både till och från landet, rapporterar nyhetsbyrån TT. Endast särskilda flygningar för att hämta ryska medborgare ska vara tillåtet.
 • Italien rapporterar att 712 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset det senaste dygnet. Över 80 000 personer har konstaterats smittade i landet.

25 mars:

 • Enligt de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten har totalt 2 510 personer rapporterats smittade med covid-19 i landet hittills. Nationellt har 42 personer har dött sedan de smittats av det nya coronaviruset. Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att vi för närvarande har en stabil situation i Sverige. Totalt har hittills cirka 24 000 personer testats för covid-19.
 • Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson har under en presskonferens på onsdagen berättat att 18 personer i regionen har dött det senaste dygnet på grund av det nya coronaviruset.
 • Svenska intensivvårdsregistrets statistik visar att 176 patienter som har smittats med det nya coronaviruset antingen intensivvårdas eller har intensivvårdats i Sverige.
 • Blodanalyser från Sahlgrenska Universitetssjukhusets enhet för klinisk mikrobiologi visar att personer som har varit sjuka i covid-19 kan bli immuna mot att smittas igen, berättar Göteborgs-Posten.
 • Läkemedelsverket förbjuder två självtester för covid-19, berättar nyhetsbyrån. Det handlar om tester som marknadsförts av företagen Zandcell och Dental Clinic Sweden, som inte har kunnat uppvisa tillräcklig dokumentation vad gäller testernas säkerhet. Tester för hemmabruk är generellt mindre exakta med mindre känslighet än de som används inom vården.
 • Utrikesdepartementet kallar nu tillfälligt hem viss personal med familjer från särskilt utsatta riskområden, totalt 21 länder, berättar Sveriges Radio Ekot. Detta bland annat för att medarbetarna ska ha tillgång till adekvat vård om de blir sjuka, men också på grund av utresebestämmelser som kan tas på kort varsel.
 • Kullagertillverkaren SKF korttidspermitterar drygt 1 500 tjänstemän i Göteborg i åtta veckor på grund av det nya coronavirusets konsekvenser, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • I Finland ska landskapet Uusimaa eller Nyland på svenska, där bland annat huvudstaden Helsingfors ligger, spärras av. Karantänen kommer att gälla fram till den 19 april. Den innebär också att resor till och från Nyland begränsas. Totalt bor närmare 1,7 miljoner människor i landskapet.
 • I Frankrike har 230 personer som insjuknat i covid-19 och vårdats på sjukhus dött det senaste dygnet, enligt hälsomyndigheter i landet. Totalt uppges över 25 000 personer ha smittats av det nya coronaviruset i Frankrike. Över 2 800 personer får livsuppehållande vård, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Från och med i dag, onsdag, är icke nödvändiga resor inom Irland förbjudna. Alla butiker som inte säljer nödvändiga varor måste också hålla stängt.
 • I Australien inför man nu begränsningar för hur många som får delta vid en begravning, till maximalt tio personer. Vid bröllop får bara totalt fem personer delta, inklusive brudparet. Detta för att förhindra smittspridning.
 • I USA uppmanas alla som har vistats i staden New York att sätta sig i självkarantän i två veckor, för att förhindra smittspridning. Delstaten New Yorks guvernör Andrew Cuomo räknar med att kulmen kommer att nås om två till tre veckor, berättar nyhetsbyrån Reuters.
 • Från och med i dag, onsdag, måste Panamas invånare hålla sig inomhus, för att förhindra smittspridning. Undantag ges för bland annat vårdpersonal.
 • I Mexiko uppmanas invånarna att hålla minst en och en halv meters avstånd från varandra för att förhindra smittspridning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Sammankomster med fler än 100 personer är inte längre tillåtna.
 • För att följa de nya reglerna som ska förhindra vidare smittspridning stänger Svenska Turistföreningen, STF, sina 44 fjällstugor från den 30 mars. De åtta fjällstationerna kommer dock att hålla öppet.

24 mars:

 • Sverige närmar sig 2 300 bekräftat smittade och totalt 36 personer har dött på grund av det nya coronavirusets spridning. Det pågår smittspridning på flera håll i landet, enligt Folkhälsomyndigheten.
 • Från och med i morgon, onsdag, blir det förbjudet med annat än bordsservering på svenska restauranger, barer och kaféer. Detta meddelade regeringen på tisdagseftermiddagen. En uppmaning från Folkhälsomyndigheten är också att lokalerna ha det glest mellan borden. Allt för att förhindra smittspridning. Myndigheten har återigen även uppmanat alla att begränsa sitt resande under påsken, och fundera på om en planerad resa verkligen är nödvändig. Enligt Johan Carlson, generaldirektör på myndigheten, kan man inte räkna med att belasta sjukvården eller sociala tjänster som normalt om man till exempel skulle bli sjuk när man har åkt till sin sommarstuga. Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, enligt myndigheten, men för att minska risken för smittspridning ska vissa försiktighetsåtgärder vidtas och träning utomhus är att föredra.
 • Storstockholms lokaltrafik, SL, förstärker trafiken efter kritik av trängsel och hårt tryck på flera busslinjer, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Under en presskonferens på tisdagen har Världshälsoorganisationens talesperson Margaret Harris uppgett att 85 procent av de nya fall som rapporterats in till organisationen sedan i måndags kommer från Europa och USA.
 • Från den 8 april hävs resestriktionerna för den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan i Hubeiprovinsen, som har varit hårt drabbat av det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Från och med midnatt, natten mot onsdag, lyfts reserestriktionerna i övriga Hubeiprovinsen, vilket innebär att de som är friska får lämna provinsen. Under måndagen har endast ett nytt fall av coronasmitta bekräftats i Wuhan, efter fem dagar utan nya smittade, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Finland vill begränsa vidare smittspridning genom att förbjuda pubar, nattklubbar, kaféer och restauranger att servera gäster. Mat för avhämtning ska vara tillåtet, samt verksamhet i personalmatsalar och skolmatsalar, med vissa restriktioner.
 • I Frankrike har ytterligare 240 personer avlidit i covid-19 på sjukhus i landet, vilket innebär att det nya coronaviruset har lett till minst 1 100 dödsfall i landet.
 • I Italien har nästan en av tio sjukvårdsanställda smittats av det nya coronaviruset, rapporterar Sveriges Radio. Sedan den 12 mars har 24 läkare dött, varav de flesta var verksamma i Lombardiet, den hårdast drabbade regionen i Italien. Nu uppmanar sjukvårdsstiftelsen Gimbe alla regioner att testa sin sjukvårdspersonal.
 • I USA har nu över 46 000 smittats i landet sedan utbrottet, enligt bekräftade uppgifter. Åtminstone 500 personer har dött i sviterna av det nya viruset i landet.
 • Från och med i dag, tisdag, börjar Kuba sätta turister i karantän för att förhindra smittspridning. Turister på kubanska hotell kommer att få lämna sina hotell först när de har hittat ett flyg hem, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
 • Kongo-Kinshasas president Felix Tshisekedi har på tisdagen utlyst nationellt undantagstillstånd, vilket bland annat innebär att huvudstaden Kinshasa isoleras från övriga landet genom in- och utreseförbud.
 • Indiens invånare ska nu omfattas av restriktioner för att förhindra smittspridning.
 • Läkemedelsföretaget Astra Zeneca skänker nio miljoner ansiktsmasker till vården runt om i världen, rapporterar nyhetsbyrån TT. Italien får den första sädningen av masker denna vecka.
 • Thai Airways meddelar att man ställer in alla sina flygningar till Stockholm och Köpenhamn från 1 april, som en följd av det nya coronavirusets spridning.

23 mars:

 • Region Uppsala har på måndagen rapporterat det första dödsfallet knutet till det nya coronaviruset. Det handlar om en äldre person med underliggande sjukdom. Även i Dalarna har en coronasmittad patient avlidit.
 • I Region Stockholm har sex nya dödsfall som kan knytas till det nya coronaviruset konstaterats, detta enligt ett pressmeddelande från regionen
 • Över 80 patienter som insjuknat i covid-19 har eller har fått intensivvård i Sverige, berättar nyhetsbyrån TT. En knapp tredjedel av dessa tillhör inte någon riskgrupp, vilket betyder att de vare sig är över 65 år gamla eller har en underliggande sjukdom.
 • Under måndagen har Försvarsmakten rest ett fältsjukhus med 20 intensivvårdsplatser vid Östra sjukhuset i Göteborg.
 • Enligt läkaren Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensksomaliska läkarföreningen, är sex av de som hittills dött i Sverige på grund av det nya coronaviruset svensksomalier. De flesta hade underliggande sjukdomar. Föreningen har nu släppt information om den nya smittan på somaliska.
 • Lastbilstillverkaren AB Volvo säger upp 5 000 konsulter på grund av coronakrisen, berättar Sveriges Radio Ekot. Enligt Di Digital sägs i princip alla AB Volvos it-konsulter upp. Volvos presschef säger till tidningen att all produktion och all verksamhet som inte är absolut kritisk stängs ner.
 • Alla nationella prov i grund- och gymnasieskolan ställs in under våren på grund av det nya coronaviruset.
 • Ett 50-tal Scanianställda som har permitterats har fått i uppdrag att jobba för Getinge för att hjälpa bolaget att öka sin produktion av respiratorer.
 • Danmark förlänger sina åtgärder för att förhindra smittspridning till annandag påsk, meddelar statsminister Mette Frederiksen.
 • Storbritannien skärper sina restriktioner tre veckor framåt för att förhindra smittspridning. Invånarna får nu bara ses två personer i taget, med undantag för personer i samma hushåll, och alla uppmanas att hålla sig hemma förutom vid absolut nödvändiga ärenden. Britterna får gå ut och träna en gång om dagen. Bröllop förbjuds, men inte begravningar. Alla brittiska medborgare som befinner sig på semester utomlands har uppmanats att resa hem.
 • I dag börjar landstäckande rörelsebegränsningar att gälla i Grekland, för att försöka förhindra vidare spridningen av det nya coronaviruset.
 • I Nederländerna gäller nu att polisen får upplösa grupper på mer än tre personer i offentliga rum, för att försöka förhindra smittspridning.
 • Två hundar i Hongkong har testats positiva för det nya coronaviruset, berättar Sveriges Radio. Men inget tyder på att de har smittat någon annan. ”För att kunna sprida smittan räcker det inte att bli infekterad, utan man måste också kunna uppföröka viruset och gärna bli sjuk för att smitta”, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), till Vetenskapsradion, berättar nyhetsbyrån TT.
 • För alla som inte bor i Hongkong gäller ett inreseförbud från den 25 mars och två veckor framåt.
 • Fyra afrikanska länder har fått sina första bekräftade fall av covid-19. Det handlar om Madagaskar, Uganda, Eritrea och Angola.
 • Invånare i de nigerianska städerna Lagos och Abuja uppmanas nu att stanna hemma för att förhindra smittspridning.
 • Sydafrika uppmanar invånarna att inte ge sig ut i onödan, för att förhindra smittspridning. På torsdag införs hårdare karantänsregler.
 • Både Senegal och Elfenbenskusten har utlyst nödläge på grund av det nya coronaviruset.
 • I Frankrike tillåts invånarna nu endast motionera en och en, eller tillsammans med sina barn, och i högst en timme åt gången. Man får inte ta sig längre än en kilometer från sin bostad. Vårdanställda i landet med dokumentation från sina chefer nu få resa gratis med det statliga järnvägsbolaget SNFC, för att underlätta kampen mot det nya coronavirusets spridning. Det senaste dygnet har 186 nya dödsfall till följd av covid-19 registrerats i landet, berättar nyhetsbyrån Reuters. Totalt 2 082 personer i Frankrike vårdas för närvarande på intensiven.
 • Australien vidtar kraftigare åtgärder för att förhindra smittspridning och vill nu stänga pubar, klubbar, gym och kyrkor, rapporterar nyhetsbyrån TT. Från och med i morgon, tisdag, stänger skolorna förutom för barn till föräldrar med samhällsviktiga arbeten.
 • Från och med i dag, måndag, gäller utegångsförbud i hela Saudiarabien, från klockan 19 till 06, föra tt förhindra smittspridning. Utegångsförbudet ska gälla i 21 dagar framåt.
 • Flera indiska jättestäder, däribland Delhi, Bombay och Bangalore, sätts i karantän fram till den 31 mars, för att förhindra smittspridning. Det här innebär bland annat att industrier, affärer, kontor, marknader och platser för religiös utövning håller stängt.
 • I Taiwan införs ett mobilbaserat elektroniskt ”stängsel” som med hjälp av användarnas platsdata ska se till att de som ska befinna sig i karantän verkligen stannar hemma, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
 • I Ryssland har nu över 400 smittade av det nya coronaviruset upptäckts, enligt officiella siffror. Det rapporterar nyhetsbyrån TT.

22 mars:

 • Folkhälsomyndigheten kommer under de två närmaste veckorna att genomföra slumpvisa tester för att ta reda på hur utbredd den nya coronavirussmittan är i landet. Underlaget kan bland annat användas för att göra bättre bedömningar av hur länge virusspridningen kommer att pågå. Totalt ska ett tusental personer att testas.
 • I Region Stockholm uppgår nu antalet bekräftat smittade av det nya coronaviruset sedan utbrottet till 760 stycken. Viktigt att notera är dock att endast personer i olika riskgrupper nu testas.
 • P4 Stockholm rapporterar att all planerad vård i regionen successivt ska ställas in, för att frigöra personal till intensivvården. Akuta operationer kommer dock att genomföras.
 • Totalt 68 personer, varav 29 personer mellan 26 och 65 år gamla, får just nu intensivvård för det nya coronaviruset i Sverige.
 • Ett fältsjukhus, med intensivvårdsplatser, ska byggas upp vid Stockholmsmässan i Älvsjö.
 • Nya Karolinska i Solna skapar 50 nya vårdplatser för personer som smittas av det nya coronaviruset, berättar Dagens Nyheter. Dessutom flerdubblas antalet vårdplatser för Ecmo-behandling, där blodet syresätts i en maskin utanför kroppen.
 • I Åre har åtta nya fall av covid-19 bekräftats under det senaste dygnet och flera av dessa kan kopplas till after ski, berättar regionens smittskyddsläkare i ett pressmeddelande. Hela after ski-verksamheten på orten har stängt ner.
 • Världshälsoorganisationens nödsituationschef Mike Ryan säger på söndagen att man behöver fokusera på att hitta de som insjuknat i covid-19, isolera dessa och personer som de har varit i kontakt med, för att stoppa smittspridningen.
 • Spaniens regering meddelar att det utlysta nödläget, som innebär att invånarna bara får lämna sina hem om de har särskilda skäl och då endast en i taget, förlängs med 15 dagar. Totalt 1 725 personer har dött och 28 572 har smittats av det nya coronaviruset, rapporterar den rikstäckande dagstidningen El País.
 • Danmarks folkhälsomyndighet berättar i ett pressmeddelande att man nu ska testa upp till 3 000 personer dagligen för det nya coronaviruset. Det är personer med medelsvåra till svåra symptom som ska testas.
 • Tyskland har på söndagen förbjudit kontakt mellan fler än två personer under två veckor, förutom för personer inom samma hushåll, för att förhindra smittspridning. Landet har det senaste dygnet fått över 7 300 nya bekräftade fall.
 • I Storbritannien ombeds nu de 1,5 miljoner britter som av sjukvårdsmyndigheten NHS bedömds löpa störst risk att drabbas hårt av det nya coronaviruset att stanna hemma i tolv veckor för att skydda sig själva.
 • I Frankrike har parlamentet godkänt en lagstiftning som innebär att landet utlyser hälsonödläge i två veckor, vilket ökar regeringens befogenheter i kampen mot den nya smittan.
 • I Italien har 651 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset det senaste dygnet, en minskning jämfört med dygnet innan. Av samtliga som bekräftats ha smittats av det nya viruset i landet ska nästan var tioende, 4 826 personer, jobba inom vården.
 • I USA har över 100 personer dött till följd av det nya coronaviruset bara det senaste dygnet. Delstaten New York rapporterar över 15 000 bekräftade fall hittills, och har sedan lördagskvällen infört nya restriktioner för att invånarna ska stanna hemma.
 • I Chile, där över 600 personer har bekräftats smittade av det nya coronaviruset, råder nu utegångsförbud från klockan 22 till 06 för att förhindra smittspridning.
 • I Ecuador, som införde utegångförbud tisdagen den 17 mars, har 14 dödsfall och 789 insjuknade rapporterats under söndagen. För att ta kontroll över den värst drabbade provinsen Guayas har nu militär kallats in.
 • I Colombia måste invånarna nu hålla sig hemma i minst 19 dagar, med vissa undantag.
 • Venezuelas president Nicolás Maduro har lovat att landet ska betala löner för anställda vid små och medelstora företag som påverkas av landets karantänregler.
 • På söndagen har antalet smittade av det nya coronaviruset stigit i Kanada, från 1 099 till 1 430. Antalet döda har ökat från 13 till 20. För att förhindra smittspridning har Kanada bland annat stängt gränserna för icke nödvändiga resor.
 • I Syrien har det första coronavirusfallet nu bekräftats, en 20-årig kvinna.
 • I Australien uppmanas nvårnarna att sluta resa inom landet för att förhindra smittspridning.

21 mars:

 • Under lördagen fick 23 personer som smittats med det nya coronaviruset intensivvård i Region Stockholm. Utöver dessa patienter vårdas 158 personer på sjukhus för smittan i regionen.
 • Enligt Folkhälsomyndighetens nya rapport har 123 nya fall av covid-19 bekräftats och ytterligare fyra personer dött i den nya coronasmittan. Därmed har totalt 20 personer dött i Sverige på grund av det nya viruset.
 • Afterski och nattklubbsverksamheten i Åre har stängt för att förhindra smittspridning.
 • På lördagen har Italien rapporterat nästan 800 nya dödsfall, det högsta antalet hittills sedan utbrottet av den nya smittan. Landets premiärminister Giuseppe Conte har på lördagskvällen meddelat att alla företag i landet  som inte bedriver samhällsviktig verksamhet ska stänga ner för att förhindra vidare smittspridning. I regionen Lombardiet har nu fysisk aktivitet utomhus, även om den sker individuellt, förbjudits.
 • I Spanien rapporterar den rikstäckande dagstidningen El País rapporterar att landet har köpt 640 000 tester för det nya coronaviruset. Regeringen vill också köpa robotar som kan utföra automatiska tester, enligt tidningen. Hittills har totalt 1 326 personer i landet bekräftats ha dött till följd av det nya viruset, och antalet bekräftade fall närmar sig 25 000.
 • Svenska Dagbladet rapporterar att forskare vid Uppsala universitet jobbar för att ta fram ett nytt snabbtest som görs via blodprov för coronasmitta. Provet ska kunna visa både om personen är smittad och om personen har varit det tidigare.
 • I dagsläget omfattas nästan en miljard människor i 35 länder av någon slags karantän eller utegångsförbuid, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
 • Världshälsoorganisationen WHO har lanserat en chatbot som svarar på frågor om det nya coronaviruset sars-cov-2 och sjukdomen covid-19 via meddelandetjänsten Whatsapp.
 • I Oslo är det sedan lördag kväll förbjudet för restauranger och barer att servera alkohol. Detta beror på att krogarna inte har bedömts klara av att följa de utökade smittskyddsreglerna i landet, som kom till för att förhindra vidare smittspridning, som att gäster och personal måste hålla minst en meters avstånd från varandra.
 • Ikea stänger tillfälligt alla sina restauranger i Sverige, men fortsätter att hålla varuhusen öppna, berättar nyhetsbyrån TT.
 • H&M stänger tillfälligt alla sina cirka 300 butiker i Storbritannien på grund av det nya coronavirusutbrottet.

20 mars:

 • Under en pressträff på fredagseftermiddagen har Folkhälsomyndigheten uppmanat alla som planerar resor till turistområden i fjällen att tänka efter innan de åker. Det är inte problematiskt att vara i naturen. Däremot ser myndigheten risker med att vara i trånga miljöer, som skidliftar och köer i affärer. Om man insjuknar i det nya viruset och befinner sig i ett turistområde kan det bli svårt att få vård och svårt att ta sig hem. Dessutom menar myndigheten att det inte är acceptabelt att arrangera diskotek, pubar och barer där människor trängs. "Det är en för stor risk när det är en samhällsfarlig sjukdom", säger generaldirektören Johan Carlson.
 • Arbetet med att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset pågår för fullt på flera håll i världen. KI-professorn Matti Sällberg, som utvecklar ett genetiskt vaccin, tror att det kan ta endast nio månader tills ett vaccin kan börja användas lite mer brett, berättar nyhetsbyrån TT. Detta då forskarna är inriktade på att ta fram just ett genetiskt vaccin, där man utgår från den genetiska koden, i stället för att först producera de delar av viruspartikeln som ska bidra till att skapa immunitet. Läkemedelsverkets vaccinexpert Charlotta Bergquist har dock uppgett att ett färdigt vaccin som kan användas brett kan dröja ett par år.
 • Volvo Cars meddelar att man tillfälligt stänger fabriker i Torslanda, Skövde och Olofström samt i belgiska Gent och amerikanska South Carolina.
 • Swedavia varslar 800 medarbetare och korttidspermitterar 1 900 tillsvidareanställda medarbetare, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.
 • I Argentina har landets president utlyst obligatoriskt utegångsförbud för att förhindra smittspridning. Förbudet gäller från och med i dag, fredag, och åtminstone mars månad ut. Transport till närliggande mataffärer och apotek, som får hålla öppet under denna tid, är fortfarande tillåtna.
 • I Spanien stänger alla hotell i sju dagar för att förhindra smittspridning.
 • Från och med i dag fredag har USA:s folkrikaste delstat Kalifornien infört karantän för att förhindra smittspridning.
 • I Polen har regeringen lanserat en ny app där människor som sitter i karantän på grund av det nya coronaviruset ska skicka selfies till myndigheterna för att bevisa at de stannar hemma, berättar nyhetsbyrån AFP.

19 mars:

 • Under en pressträff på torsdagseftermiddagen har statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten nu avrått från resor till och från storstadsregioner. Att göra sådana resor riskerar att sprida den nya coronasmittan i landet, säger han. I ett pressmeddelande ber Folkhälsomyndigheten alla att tänka över om en resa verkligen är nödvändig. "Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige", står det bland annat. Den som är sjuk bör inte resa alls.
 • Stockholm ställer in planerade operationer och förbereder sig nu på att ta emot fler virusdrabbade, berättar SVT Nyheter. Stockholms stad har infört besöksstopp på äldreboenden och servicehus.
 • Från och med i dag, torsdag, får ingen köpa mer än tre förpackningar per gång av febernedsättande läkemedel med paracetamol på apoteken, rapporterar Dagens Nyheter. Detta för att motverka hamstring och att det ska uppstå brist.
 • Sverige uppges ha säkrat leveranser av andningsskydd till den svenska sjukvården.
 • Enligt en sammanställning från Lif, de forskande läkemedelsföretagen, pågår just nu minst 40 forskningsprojekt inriktade på att ta fram ett vaccin och 400 läkemedelsprövningar för att se vilka läkemedel som kan vara effektiva mot det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Svenska kullagerjätten SKF stänger tillfälligt tre fabriker i Europa, i Spanien, Frankrike och Italien, och drar samtidigt ner på personal.
 • Kina rapporterar inte ett enda nytt inhemskt fall av det nya coronaviruset på torsdagen. Det är första gången det har hänt sedan man började föra daglig statistik över utbrottet i januari. Dock har 34 nya fall konstaterats i landet, där det rör sig om personer som har rest in från andra länder. I den tidigare hårt drabbade Hubeiprovinsen har man börjat lätta på de hårda restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning.
 • Italien förlänger sin karantän, som innebär att landet har mer eller mindre stängt, efter den tidigare bestämda tidsfristen den 3 april.
 • I Mexiko har antalet bekräftat smittade ökat till 118 och ett första dödsfall inträffat knutet till det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
 • I Ryssland har det första bekräftade dödsfallet relaterat till det nya coronaviruset rapporterats. Det ska röra sig om en äldre kvinna med underliggande hälsoproblem som dog av lunginflammation.
 • I Rumänien har regeringen infört stränga straff för den som bryter mot sin karantän, den som gör det riskerar fängelse. I dagsläget ska drygt 3 800 personer i landet vara placerade i karantän.

18 mars:

 • Två personer har avlidit i covid-19 under dagen, vilket gör att antalet döda i Sverige uppgår till 10.
 • Lastbilstillverkaren Scania meddelar att produktionen stängs i de svenska fabrikerna i i Södertälje, Luleå, Oskarshamn från 25 mars. Även anläggningar i Frankrike och Nederländerna från 25 mars.
 • Världshälsoorganisationen har varnat för att självmedicinera med ibuprofen för att motverka det nya coronaviruset. Men svenska Läkemedelsverket ser ingen anledning att göra en generell avrådan från att vare sig ta Ipren eller andra antiinflammatoriska värktabletter, berättar SVT Nyheter. Myndigheten har i dagsläget inte kännedom om någon data som talar för att substanser som ibuprofen skulle vara farligt vid covid-19 jämfört med andra virusinfektioner.
 • Flera läkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö har konstaterad eller misstänkt covid-19, rapporterar Sydsvenskan. Detta gör att att den drabbade avdelningen för specialiserad kirurgi skär ned.
 • Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna räknar med att antalet svårt sjuka patienter i covid-19 kommer att öka kraftigt de närmaste dagarna, enligt Dagens Nyheter. Sjukhuset har nu satt upp ett tält utanför entrén till Nya Karolinska i Solna för att möta efterfrågan på vård.
 • Socialstyrelsen har fått i uppdrag att hjälpa regionerna att öka antalet intensivvårdsplatser i landet.
 • Sveriges Radios Ekot rapporterar nu att personer som är svårt sjuka i covid-19 i Sverige för första gången har behandlats med ett läkemedel som har utvecklats mot ebola. Läkemedlet är ännu inte godkänt, men kan användas efter att Läkemedelsverket gett sitt tillstånd.

 • På flygbasen Ärna i Uppsala ska Försvarsmakten öppna ett fältsjukhus med 30 intensivvårdsplatser för coronapatienter, meddelades på onsdagen

 • I Italien har antalet dödsfall till följd av coronaviruset ökat med 475 personer senaste dygnet, det högsta antalet hittills i landet.

 • Storbritannien stänger alla allmänna skolor från och med fredag 20 mars, och premiärminister Boris Johnson uppmanar även privatskolor att stänga.

 • Gränsen mellan USA och Kanada stängs, meddelar president Donald Trump på Twitter.

 • I Colombia vidtar man nu kraftigare åtgärder för att förhindra vidare smittspridning och beordrar därför bland annat alla över 70 år i landet att isolera sig.

 • Både El Salvador och Nicaragua har under onsdagen den 18 mars rapporterat sina första fall av det nya coronaviruset. El Salvador har sedan tidigare begränsat folksamlingar och infört reseförbud för utländska medborgare. Nicaragua har ännu inte infört liknande restriktioner.

 • Australien skärper också sina åtgärder och inför reseförbud för resenärer från hela världen.

 • I Afrika har 30 av kontinentens 54 länder bekräftade coronavirusfall. Totalt handlar det om 450 kända virusfall. Flera läner har infört åtgärder för att förhindra smitta, i form av begränsad eller stoppad flygtrafik. Minst 13 länder har eller ska stänga skolor och universitet.

 • Nederländska forskare uppger att de har hittat en antikropp mot det nya coronaviruset sars-cov-2. Artikeln är dock ännu inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift eller expertgranskad.

17 mars: Sverige har sammanlagt åtta döda

 • EU stoppar inresor till unionen för att hejda smittspridning.

 • Även Sverige inför ett inresestopp till landet från och med torsdag den 19 mars och 30 dagar framåt, för resande från tredje land. Inrikesminister Mikael Damberg (S) tror inte att detta kommer att få någon större effekt på smittspridningen, eftersom vi redan ser en nedgång i resandet. Men han menar att det finns en poäng med ett gemensamt agerande inom EU och betonar att vi har ett väldigt ansträngt läge i den svenska sjukvården. "Då är det inte rätt tid att resa till Sverige", säger han.

 • EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är försiktigt optimistiskt när det gäller utvecklingen av ett vaccin mot det nya coronaviruset. Ett tyskt forskningsföretag har gjort framsteg som tycks lovande.

 • Alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Sverige rekommenderas att stänga, meddelades på en pressträff med statsministern, skolministern och Folkhälsomyndigheten på tisdagsförmiddagen. Förskolor och skolor kan i ett senare skede behöva stängas. Regeringen "blixtbereder" därför en tillfällig lagstiftning för att vara förberedda för en situation där även grundskolor stänger. Om förskolor och skolor behöver stängas behöver barnomsorg säkras för barn till dem som arbetar i sjukvård eller i andra samhällsviktiga funktioner.

 • Fram till tisdag eftermiddag har åtta personer i Sverige med covid-19 avlidit.

 • Danmark har på tisdagen beslutat sig för att förbjuda folksamlingar med fler än tio personer för att förhindra smittspridning. Därmed stängs många verksamheter, som gym, frisersalonger och nattklubbar. Restauranger ska enbart kunna erbjuda hämtmat. Matvarubutiker ska hålla öppet. Det nya förbudet mot folksamlingar över 10 personer gäller från och med onsdag den 18 mars och fram till åtminstone den 30 mars.

 • AB Volvo stänger från och med måndag 23 mars sin tillverkning i Tuve med 1 500 anställda. Företaget stänger också fler enheter i Europa.

 • Volkswagen stoppar produktionen på merparten av sina anläggningar i slutet av veckan. Sista skiftet på de flesta håll blir på fredag, rapporterar Reuters.

 • När Ericsson håller stämma 31 mars ska vd Börje Ekholm medverka på distans, för att undvika smitta.

 • Flygplanstillverkaren Airbus stoppar produktion och monteringsjobb på sina fabriker i Frankrike och Spanien i fyra dygn.

 • Finland förbjuder sammankomster med fler än tio personer samtidigt. Universitet, högskolor och grundskolor går över till distansundervisning, medan barnomsorg fortsatt håller öppet.

 • Frankrike skärper restriktioner för sammankomster, samlingar med över 100 personer förbjuds. Offentliga platser som restauranger har stängts med undantag för matbutiker, banker och apotek, bland annat. Frankrikes president Macron: ”Vi är i krig”.

 • Runt om i Europa införs liknande eller strängare regler, med bland annat stängda skolor och stängda gränser, bland annat i Tyskland som stänger gränserna mot flera länder. Spanien har utropat nationellt nödläge och infört förbud för alla att lämna sina hem förutom för att gå till jobbet eller köpa mat och andra livsnödvändiga saker. Liknande restriktioner gäller i Italien.

 • Flera länder i Sydamerika stänger sina gränser: Colombia, Chile, Peru. Argentina, Paraguay, Uruguay och Peru begränsar inresor i länderna.

 • USA inför nya riktlinjer för sammankomster, högst tio peroner får samlas på samma plats. Männiksor uppmanas undvika nöjesresor, shopping och onödiga besök. Vidare avråds från att äta på restauranger och besöka barer, med tillägget att det fortfarande går bra med hämtmat.

16 mars: Ytterligare tre döda i Sverige

Region Stockholm meddelar på måndagen att ytterligare tre personer med covid-19 har dött. Det rör sig om tre äldre personer med underliggande sjukdomar som har gått bort det senaste dygnet, vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

I hela Region Stockholm har nu totalt fem dödsfall inträffat som kan knytas till det nya coronaviruset. Totalt har sex personer i landet nu avlidit efter att ha insjuknat i covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset sars-cov-2.

På Ikea of Sweden i Älmhult får samtliga cirka 2 000 anställda stanna hemma. Detta beror på att en anställd har bekräftats vara smittad av det nya coronaviruset.

Regeringen har på måndag morgon presenterat ett nytt krispaket för svenska företag för minst 300 miljarder kronor, om det utnyttjas fullt ut.

Redan från och med måndagen den 16 mars inför regeringen ett system för att möta permitteringar och undvika uppsägningar i Sverige.

Med ett nytt system för korttidspermittering ska företagens lönekostnader kunna minska med upp till 50 procent.

Staten ska också tillfälligt ta över sjuklöneansvaret under april och maj.

Riksdagen drar ned till antalet ledamöter vid omröstningar och sammanträden i kammaren till 55 till slutet av mars. Riksdagens voteringar kräver närvaro i kammaren, det går inte att delta på distans.

Den som stannar hemma för vård av sjukt barn kommer inte längre att behöva ett sjukintyg från den åttonde sjukdomsdagen för att få fortsatt föräldrapenning, meddelade socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi på måndagen. Beslut ska tas av Försäkringskassan inom kort.

Folkhälsomyndigheten uppmanar på måndagen alla som kan i Stockholmsregionen att arbeta hemifrån den närmaste tiden för att minska smittspridningen. Statsepidemiolog Anders Tegnell avråder också äldre från att gå ut, till exempel för att handla, och upprepar tidigare råd om att inte hälsa på äldre släktingar.

Även om den danska regeringen nu har stängt gränsen mot Sverige får Öresundståg rulla in till stationen i Köpenhamn, efter ett beslut fattat i natt. För att få komma in i landet krävs ett giltigt skäl, som att du bor eller jobbar i Danmark, eller ska hälsa på en nära anhörig som är svårt sjuk.

I Norge har 1 000 av totalt 23 000 anställda vid Oslos universitetssjukhus försatts i karantän. Sjukhusledningen öppnar nu för att det kan bli nödvändigt att frångå karantänsreglerna och be de medarbetare som är i karantän och symptomfria att ändå komma in och jobba.

I Kina har antalet nya coronavirusfall minskat drastiskt, samtidigt som de ökar i andra länder. De senaste dagarna ska fler fall av det nya coronaviruset ha upptäckts hos personer som kommit till landet än bland landets invånare. Kinesiska myndigheter är därför oroliga för att smittan nu förs in från utlandet, berättar nyhetsbyrån TT.

I Venezuela försätts nu sju delstater i kollektiv karantän för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset. Matleveranser, hälsovård samt viktiga transporter och säkerhetsåtgärder är det enda som är tillåtet från och med måndag morgon.

Nya Zeeland gör precis som Sverige och förbjuder sammankomster på över 500 personer för att förhindra det nya coronavirusets spridning. Skolor och universitet håller dock öppet, precis som här. De som kommer in i Nya Zeeland ska isolera sig i två veckor.

I Turkiet har 12 nya fall av det nya coronaviruset konstaterats det senaste dygnet. Totalt har nu 18 personer där bekräftats bära på smittan. I Turkiet är skolor och universitet nu stängda.

I New York stänger alla skolor, samtidigt som restauranger och barer enbart får syssla med hemleverans. Även nattklubbar, biografer, teatrar och konsertlokaler ska hålla stängt.

Flygbolaget Finnair drar ned sin kapacitet med 90 procent från och med den 1 april. Upp till 2 000 flygningar ställs in under perioden 16-31 mars.

Den 15 mars: Storbritannien kan tvångsisolera äldre

Inom kort väntas den brittiska regeringen komma med besked om tvångsisolering av alla personer över 70 år. Denna riskgrupp kan alltså försättas i hemkarantän för att undvika risken att bli smittad av det nya coronaviruset och undvika dödsfall, och samtidigt se till att sjukvården kan ta hand om de patienter som behöver vård.

Serbien har utlyst nationellt nödläge. Förskolor, skolor och universitet kommer att ha stängt för att förhindra smittspridning. Också Slovakien utlyser nationellt nödläge, vilket inenbär att alla butiker utom mataffärer, apotek, bensinstationer, banker och postkontor stängs.

Under en presskonferens på söndagen har Sveriges statsminister Stefan Löven läst upp ett antal uppmaningar:

 • Stanna hemma om du är sjuk med snuva, hosta eller feber. Detta gäller också vid lindriga symtom.

 • Undvik de besök i sjukvården eller på äldreboenden som kan undvikas.

 • Besök inte släktingar i onödan.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varm vatten.

Flygbolaget Sas har lämnat besked om att permittera upp till 90 procent av personalen, eller 10 000 personer. Många flygningar kan drabbas.

Den 14 mars: UD avråder från icke nödvändiga resor

På lördagen den 14 mars har UD beslutat att avråda från icke nödvändiga resor till andra länder, det vill säga besöks- och turistresor. Beslutet gäller till den 14 april. Detta beror inte på smittrisken, utan på att man vill se till att resenärer ”inte hamnar i svåra situationer”.

Apoteket avråder äldre och personer i riskgrupper att gå till apoteken, eftersom det är mycket folk i butikerna. I stället uppmanas yngre personer att hämta ut deras läkemedel med hjälp av en fullmakt. Personer med symptom på den nya coronasmittan ska inte heller besöka apoteken, utan göra sina inköp via ombud.

Apple stänger över 450 av sina butiker i 21 länder fram till 27 mars, för att förhindra smittspridning. Beslutet gäller inte Apples butiker i Kina. Samtidigt donerar Apple över 15 miljoner dollar för att bekämpa det nya coronaviruset. Techjätten uppmuntrar sina anställda att jobba hemifrån om det är möjligt och uppmanar övriga att minimera sina sociala kontakter.

Den 13 mars: Allt färre nya fall i Kina och Sydkorea

Det senaste dygnet har åtta nya fall av det nya coronaviruset konstaterats i Kina. Det är den lägsta rapporterade siffran från landet hittills. I den virusdrabbade provinsen Hubei börjar myndigheterna nu att lätta på restriktionerna. Där har omkring 56 miljoner invånare suttit i karantän sedan i slutet av januari.  Däremot har restriktionerna i mångmiljonstaden Wuhan i Hubei ännu inte lyfts, berättar nyhetsbyrån TT.

Sydkorea rapporterar 110 nya fall av det nya coronaviruset, det lägsta antalet nya fall sedan den 21 februari. Enligt myndigheterna i Sydkorea har antalet nya fall minskat dramatiskt, rapporterar nyhetsbyrån TT.

I Sverige stoppar allt fler sjukhus och äldreboenden för besökare, allt för att förhindra smiittspridning, berättar TT.

 • Region Skåne har infört besöksförbud på sjukhusen för närstående och stoppat drop in-besöken på vårdcentralerna.
 • Från och med i dag, fredag, stoppar Regoin Kalmar besöken på alla länets sjukhus.
 • Region Värmland har infört besöksförbud på alla vårdavdelningar, med undantag för kritiskt sjuka patienter om anhöriga inte har luftvägssymptom. Region Uppsala har infört liknande bestämmelser.
 • Region Stockholm har inte infört något definitivt besöksförbud, men rekommenderar alla sjukhus och geriatriska vårdinrättningar att minska antalet personer som befinner sig på sjukhusen, utöver patienter och personal.
 • Attendo och Vardaga har sedan den 11 mars stoppat för besökare.

Regeringen tillsätter en samordnare gällande coronavirusets effekter på näringslivet, Anders Ferbe som tidigare bland annat varit IF Metalls förbundsordförande.

En nationell lägesbild är att det råder brist på personlig skyddsutrustning och provtagningsmaterial i de flesta svenska regioner. Socialminister Lena Hallengren (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) ska därför ha ett möte med tillverkarna om den svenska produktionen under fredagen.

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att arbeta förebyggande mot läkemedelsbrist som kan uppstå på grund av det nya coronaviruset.

Den som blir sjuk ska kunna vara hemma från jobbet i 14 dagar utan läkarintyg.

Venezuela och Bolivia har redan ställt in alla flyg från Europa. Nu har även Argentina, Paraguay och Peru bestämt sig för att göra samma sak. Peru har också beslutat sig för att stoppa alla flyg från Asien. Argentina stoppar även flyg från USA, Kina, Sydkorea, Japan och Iran, berättar TT.

Australien uppmanar sin befolkning att ompröva eventuella planer på att resa utomlands.

Den 12 mars: Fem anställda på Hallands sjukhus har sars-cov-2

Region Halland bekräftar på torsdagsmorgonen att ytterligare fyra personer som jobbar på Hallands sjukhus i Varberg har testats positiva för coronaviruset. Detta innebär att totalt fem personer som jobbar på sjukhuset har smittats. Inom hela regionen uppgår antalet nu till över 20 personer.

Hallands sjukhus är nu i stabsläge. Personer som behöver akut vård eller förlossningsvård kommer att tas emot på sjukhuset som vanligt, men icke-högprioriterade planerade operationer ställs in på torsdagen och senareläggs.

Den svenska regeringen väljer att inte stänga skolor, eftersom det kan försvåra arbetet att hejda takten på smittspridningen. Men regeringen öppnar för att öka skolornas handlingsutrymme så man kan förlänga terminer, ha undervisning på helger eller undervisning på sommarlovet för att kompensera för den undervisning som eventuellt drabbas i skuggan av det nya coronaviruset.

Smittskyddsarbetet i Sverige har nu fokus på att fördröja och platta till utvecklingen av viruskurvan, så förloppet blir mer långdraget och så sjukvården hinner med, berättar nyhetsbyrån TT.

Kriminalvården stoppar besök och permissioner på samtliga anstalter och häkten, för att förhindra smittspridning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är redo att med kort varsel föra upp 30 förproducerade hus som kan användas för provtagning vid misstänkt covid-19 utanför sjukhus. Flera sjukhus i landet har drive in-provtagtning för personer som misstänks ha smittats med det nya coronaviruset.

Gymkedjan Sats har bestämt sig för att stänga ner alla sina gym från och med torsdag 12 mars klockan 12 och två veckor framåt.

Norge stänger alla förskolor, skolor och lärosäten från och med måndag för att förhindra smittspridning. Landet förbjuder också vårdpersonal att resa utomlands, vare sig privat eller i tjänsten.

Frankrike har på torsdagen beslutat att förskolorna, skolorna och universiteten i landet stänger från måndag, för att förhindra spridningen av det nya coronaviruset. Detta ska gälla tills vidare.

Tjeckien stänger gränserna för medborgare från ett 15-tal länder, däribland Sverige, för att förhindra smittspridning. I landet ska nu undantagstillstånd råda i 30 dagar och alla sammankomster med mer än 30 personer förbjuds. Alla skolor ska hålla stängt.

Även Slovakien stänger alla skolor och kommer inte att släppa in utländska resenärer förutom de som kommer från Polen.

Också Portugal har beslutat att stänga skolor från måndag.

USA har infört ett resestopp för resenärer som besökt länder inom Schengen-samarbetet, som omfattar ungefär hälften av Europas länder, från och med fredag den 13 mars. Stoppet gäller  i 30 dygn. Det gäller inte Storbritannien. I New York gäller nu också undantagstillstånd.

Mi Feng, talesperson för Kinas hälsodepartement, uppger att landet har passerat kulmen av cornavirusepidemin.

Twitter uppmanar nu alla sina anställda att jobba hemifrån.


Den 11 mars: Första svenska dödsfallet och stopp för stora sammankomster

Världshälsoorganisationen har på onsdagkvällen gått ut med bedömningen att det nya coronavirusets utbrott är en pandemi. Detta förändrar inte organisationens bedömning av hotet som virus utgör, vad den gör, eller vad länder ska göra. Att kalla för det en pandemi har ingen juridisk betydelse.

– Men att använda begreppet betonar vikten av att världens länder samarbetar öppet med varandra och bildar en enad front i våra ansträngningar för att få situationen under kontroll, säger smittspridningsexperten Nathalie MacDermott vid King's College London till Reuters, uppger nyhetsbyrån TT.

På onsdagseftermiddagen bekräftade Region Stockholm att en äldre patient som vårdats på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och var smittad av det nya coronaviruset har dött. Patienten hade covid-19 samt underliggande sjukdom.

Regeringen har beslutat att stoppa sammankomster i Sverige till max 500 personer, i enlighet med rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Det uppger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) till Ekot.

– Det är en smittskyddsåtgärd som kan ha effekt i det läge vi befinner oss nu, och för att vara effektiv så bör åtgärden gälla över hela landet, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande om hemställan som myndigheten gjorde.

Beslutet gäller förbud mot publika evenemang med fler än 500 personer, och gäller alltså inte för större arbetsplatser, skolor eller privata sammankomster.

Region Stockholm har fattat beslut om att fokusera provtagning till personer som redan befinner sig på sjukhus eller är i riskgruppen.

Attendo och Vardaga har infört besöksstopp på sina äldreboenden. Folkhälsomyndigheten har särskilt uppmanat personer som jobbar med äldre att stanna hemma om de är sjuka.

Regeringen har på onsdagen temporärt slopat karensavdraget.

I Danmark ska alla offentliga skolor, förskolor och utbildningsinstitutioner stänga från och med måndag och två veckor framåt för att förhindra smittspridning. Den danska regeringen förbjuder också folksamlingar med över 100 personer från och med måndag, en skärpning från den tidigare gränsen på max 1 000 personer. Landet har också begränsat resandet och avråder bland annat från resor till Tyskland och Frankrike.

Även i Polen ska alla skolor, förskolor och universitet stänga i två veckor för att förhindra smittspridning. Även biografer, teatrar och museer omfattas av stängningen.

I Norge avråder försäkringsbolaget Tryg från alla utlandsresor. Skälet är att bolaget ser en ökad risk för att bli strandsatt på resmålet, berättar nyhetsbyrån TT.

Att stänga Tysklands gränser skulle inte hejda virusspridningen, menar landets hälsominister Jens Spahn. Grannlandet Österrike har dock gjort en annan bedömning, och har förbjudit inresor från hela Italien. Tysklands förbundskansler Angela Merkel räknar med att så mycket som 60 till 70 procent av den tyska befolkningen kan smittas, eftersom de inte har immunitet och det saknas botemedel.

I den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, som drabbats hårt av det nya coronaviruset, får vissa företag ett okej att återuppta sin verksamhet igen. Det handlar om bland annat kollektivtrafiken och leveranser av medicinsk utrustning, berättar nyhetsbyrån TT. Däremot får invånarna i Wuhan fortfarande inte lämna staden, eller provinsen Hubei. Skolorna håller också stängt.

Samtidigt har Kina beslutat att alla som anländer till huvudstaden Peking från andra länder ska sättas i karantän i två veckor.

Nadine Dorries, biträdande minister inom det brittiska hälsodepartementet, har smittats av det nya coronaviruset sars-cov-2, och har satt sig själv i karantän i sitt hem.

I Italien har ytterligare 196 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset från tisdag till onsdag. Totalt har därmed 827 personer dött efter att ha smittats med sars-cov-2. För att förhindra smittspridning ska alla butiker i landet, förutom matbutiker och apotek, nu hålla stängt. Apple stänger alla sina 17 butiker i Italien på grund av det nya coronavirusets spridning.

I Spanien har över 2 000 personer smittats av det nya coronaviruset. Skolorna i huvudstaden madrid ska hålla stängt i två veckor för att förhindra smittspridning. Det spanska hälsodepartementet räknar med att det kommer att ta mellan en och två månader att få slut på epidemin, men i värsta fall uppåt fyra månader.

Läget i Iran bedöms vara mycket allvarligt. Där har hittills 237 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset, enligt bekräftade uppgifter. Men bedömningen är att siffrorna är osäkra.

Personer som rest i de värst virusdrabbade länderna och anländer till Argentina, Colombia och Peru kommer att isoleras vid ankomst, berättar nyhetsbyrån AFP.

I Seattle, på den amerikanska västkusten, har alla samlingar över 250 personer förbjudits fram till sista mars. I San Francisco har samlingar på över 1 000 personer förbjudits, två veckor fram.

Google uppmanar sina medarbetare i Nordamerika att jobba hemifrån.

Årets upplaga av spelmässan E3, Nordamerikas största, ställs in på grund av oro för smittspridning.

Lufthansa ställer in totalt 23 000 flygningar från 29 mars till 24 april.

Den 10 mars: Tecken på spridning av covid-19 i Sverige

På tisdag eftermiddag har Folkhälsomyndigheten berättat att man ser tecken på samhällsspridning av covid-19 i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Risknivån för samhällsspridning i landet höjs nu till den högsta. Men myndigheten ser dock inte någon allmän smittspridning i hela landet.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta gäller både i arbetslivet och privatlivet. Bedömningen sker utifrån det läge som råder just nu i Sverige och i världen, och är inte en prognos.

Västernorrland, Kalmar, Kronoberg och Jämtland har fått sina första bekräftade coronafall, berättar nyhetsbyrån TT.

Utrikesdepartementet avråder nu från alla icke nödvändiga resor till Italien.

Italien är satt i karantän. I dagsläget beräknas tusentals svenska medborgare uppehålla sig i landet. För att få lämna krävs nu en skriftlig självförsäkran där man uppger skäl till sin resa.

I Italien är förflyttningar nu begränsade till motiverade arbetsresor, resor som görs av hälsoskäl och övriga nödsituationer Det rapporterar nyhetsbyrån TT.

Det norska flygbolaget Norwegian ställer in fler flyg till och från Italien, med anledning av det nya coronavirusets spridning. I första hand gäller det tisdagens flighter mellan Oslo och Rom, berättar TT.

På tisdagen har Spotify, med cirka 5 000 medarbetare globalt, uppmanat samtliga medarbetare att arbeta hemifrån de närmaste två veckorna för att hejda smittspridning.

Den 9 mars: Första bekräftade fallet i Region Halland

Från och med den 9 mars rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även personer som har vistats i den österrikiska delstaten Tyrolen och får symptom som feber, hosta och andningssvårigheter inom 14 dagar efter hemkomst ska erbjudas test för covid-19.

Region Halland har på måndagen bekräftat sitt första fall av det nya coronaviruset. Det handlar om en person som har varit i Italien, och fick milda sjukdomssymptom efter resan. Patienten har isolerats och regionen bedömer inte att riskläget har förändrats.

Region Jönköpings län bekräftar i ett pressmeddelande att ytterligare två personer är smittade, två kvinnor i 40-årsåldern som har rest i norra Italien. De har milda symptom och behöver inte sjukhusvård, utan är isolerade i sina hem.

I Stockholms län har ytterligare 32 personer konstaterats vara smittade av det nya coronaviruset. Hittills i länet har totalt 147 fall bekräftats. Av dessa har 121 personer smittats i Italien eller varit i direktkontakt med personer som har smittats i Italien.

Region Värmland bekräftar också ett nytt fall, en högstadielärare i Karlstad som har smittats efter en resa i norra Italien.

I Iran har 43 dödsfall registrerats det senaste dygnet. Det innebär att totalt 237 personer i landet har dött i sviterna av det nya coronaviruset. Antalet bekräftat smittade i landet är över 7 000, enligt hälsodepartementet.

I Sydkorea minskar antalet nya fall.

I Kina väljer man nu att stänga de flesta av de tillfälliga sjukhus som har byggts upp på grund av det nya coronaviruset, eftersom antalet nya fall minskar.

Fygbolaget Finnair har beslutat sig för att ställa in planerade flygningar till och från Milano samt Rom. Detta gäller i dagsläget fram till 7 april. Sas har bestämt sig för att förlänga sitt flygstopp till och från norra Italien till den 3 april.

På måndagskvällen utvidgade Italien den karantän som hittills gällt den norra regionen Lombardiet till att gälla hela landet. Den italienske premiärministern Giuseppe Conte uppmanar landets invånare att inte lämna sina hem förutom för arbetet eller nödvändiga ärenden.

Utöver detta förbjuds också offentliga sammankomster i Italien fram till och med den 3 april. Även idrottsevenemang stoppas.

Enligt en ny studie från Johns Hopkins University är inkubationstiden för covid-19 5,1 dagar (medianvärde). Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset och utvecklar symptom gör det inom 11,5 dagar.

Gates Foundation kommer att skicka hemmatester till invånare i amerikanska staden Seattle som är oroliga för att de bär på det nya coronaviruset. Provet skickas in för analys och resultatet ska vara klart efter 48 timmar, berättar MIT Technology Review.

Den 6 mars: Ny avrådan från UD

På fredagen har UD beslutat att avråda från icke-nödvändiga resor till delar av Italien och Sydkorea.

De italienska regioner som UD avråder från icke-nödvändiga resor till är Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana. För Sydkorea gäller det staden Daegu och provinsen Gyeongbuk.

Läkare i Kina har testat att behandla patienter som insjuknat i covid-19 med ett gammalt läkemedel mot malaria, berättar Ekot. Läkemedlet testas som ett antiviralt medel. De kliniska försöken sker på tio olika sjukhus, däribland i Wuhan, Shanghai och Beijing.

Preliminära resultat från 100 patienter tyder på att medlet kan motverka lunginflammation, minska virusmängden och förkorta sjukdomsförloppet för smittade.

EU:s hälsoministrar samlas på fredagsförmiddagen för ett nytt krismöte om det nya coronaviruset. Syftet är att undersöka hur förberedda medlemsländerna är och vilka behov de har.

I ett pressmeddelande bekräftar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att en medarbetare i Karlstad har testats positivt för covid-19.

I Stockholm stänger ytterligare tre skolor tillfälligt på grund av det nya coronaviruset, som drabbat Stockholms län hårdast, berättar nyhetsbyrån TT. Det handlar om Danderyds gymnasium, Viktor Rydbergs samskola och Viktor Rydbergs gymnasium. Av totalt 94 bekräftade svenska fall fram till fredag morgon finns 59 i Stockholms län.

Kunskapsskolan i Nacka håller också stängt på fredagen.

Flera skolor runtom i landet håller sedan tidigare stängt eller har uppmanat barn som har varit i smittdrabbade områden att stanna hemma.

Apple, Google och andra bolag i Santa Clara County, Kalifornien, uppmanas undvika resande och skjuta fram eller helt ställa in event med många deltagare, berättar The Verge. Detta sedan sex nya fall av det nya coronaviruset har bekräftats. Countyt uppmanar också till att minska antalet människor som jobbar på armlängds avstånd från varandra, och att alla som är sjuka ska stanna hemma.

Cupertino, Mountain View, Palo Alto och San Jose ryms alla inom Santa Clara County, vilket gör att beslutet påverkar många stora Silicon Valley-bolag. Förutom Apple och Google handlar det bland annat om Tesla, Netflix, Linkedin, Intel och Nvidia. Facebook och Amazon har också kontor i countyt.

Den 5 mars: Antalet svenska coronafall ökar

I Sverige är det Stockholmsområdet som hittills har drabbats värst av det nya coronaviruset. Under morgonen rapporterade Folkhälsomyndigheten att 31 personer i Region Stockholm har konstaterats smittade.

Antalet fall med coronasmitta i Italien fortsätter att öka kraftigt. Den italienska regeringen har beslutat att stänga alla skolor och universitet. Sportevenemang ska genomföras utan åskådare.

I USA har delstaten Kalifornien utlyst nödläge till följd av coronaviruset. Ett kryssningsfartyg på väg till San Francisco har stoppats, rapporterar TT.

Enligt en kinesisk studie av viruset sars-cov-2 förändrar det sig långsamt när det sprids från människa till människa, rapporterar TT. Det ger hopp om att hitta ett vaccin som inte behöver bytas ut lika ofta som influensavaccin.

Den 4 mars: Den första smittade i Sverige har tillfrisknat

Det första fallet med konstaterad smitta av det nya coronaviruset, en kvinna i 20-årsåldern i Jönköpings län, har nu tillfrisknat, rapporterar TT.

Antalet smittade personer i Sverige har fördubblats över ett dygn. Från 15 bekräftade fall på måndagen till sammanlagt 30 under tisdagen. Enligt Folkhälsomyndighetens uppdatering på onsdagsförmiddagen är antalet smittade i Sverige uppe i 35 personer.

I Europa har Polen fått sitt första bekräftade fall. En man i västra Polen har insjuknat men hans tillstånd ska vara bra.

I Kina fortsätter antalet nya fall att minska.

Flera svenska storbolag har skärpt sina reserestriktioner. Ekot berättar att byggbolaget Skanska har infört resestopp för internationella affärsresor under mars. Ett liknande beslut har industriföretaget Atlas Copco tagit, men med undantag för affärskritiska resor.

Elektrolux har reseförbud till de länder som har drabbats hårdast av coronaviruset.

3 mars: Nio nya coronafall i Sverige

På tisdagen den 3 mars har nio nya fall av covid-19 bekräftats i Sverige: fyra i Stockholmsregionen, tre i Västra Götalandsregionen, ett i Region Jönköping och ett första fall i Region Skåne.

Region Jönköpings län bekräftade sitt tredje fall av det nya coronaviruset i ett pressmeddelande på tisdag morgon. Det handlar om en kvinna i 50-årsåldern som är närstående till en man som bekräftats smittad i slutet av februari. De var på samma resa i norra Italien och återvände därifrån den 24 februari. Kvinnan insjuknade den 26 februari, har milda symptom och hålls nu isolerad i sitt hem.

De nya bekräftat smittade i Västra Götalandsregionen har rest tillsammans i norra Italien. Det första fallet i Region Skåne kan också knytas till området.

Sedan tidigare har Sas ställt in sina flygningar till och från Fastlandskina på grund av det nya coronaviruset. Från den 5 mars ställer flygbolaget också in flygningar till Hongkong.

I Sydkorea har myndigheterna beordrats att arbeta dygnet runt för att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset. Hittills har totalt 4 800 personer i landet smittats av viruset och 28 personer har dött.

Facebook och Twitter väljer bort att inte delta på South by Southwest-festivalen i Texas som äger rum 13-22 mars, av oro för det nya coronavirusets spridning.

2 mars: Måttlig risk för smittspridning i Sverige

Ytterligare en person har smittats av det nya coronaviruset i Stockholm. Det är det femtonde konstaterade fallet i Sverige och det femte fallet i regionen. Personen vårdas på Karolinska sjukhusets infektionsklinik.

Folkhälsomyndigheten har på måndagen skrivit upp risken för smittspridning i Sverige, från låg till måttlig. Detta beror framför allt på läget i Europa, där hundratals personer har smittats på kort tid, däribland i norra Italien.

I Italien har hittills över 2 000 personer testats positivt för det nya coronaviruset.

Transportstyrelsen har valt att dra in tillståndet för flygbolaget Iran Air, eftersom smittspridningen i Iran inte bedöms vara under kontroll. Därmed har samtliga flyg från Landvetter och Arlanda till Iran nu stoppats.

Utrikesdepartementet uppger att mellan 2 000 och 3 000 svenska medborgare befinner sig i Iran just nu.

I Region Stockholm och Västra Götalands åker nu vårdpersonal i en särskild bil hem till personer som misstänks vara smittade och tar coronavirusprov.

Kinesiska myndigheter har rapporterat 202 nya coronavirusfall. Det är den lägsta siffran sedan i slutet av januari, rapporterar nyhetsbyrån TT. Över 3 000 personer har dött till följd av det nya coronaviruset, varav majoriteten i Kina.

EU har höjt risknivån från måttlig till hög.

EU-parlamentet ställer in 130 evenemang i parlamentets lokaler under tre veckor framöver och stänger för externa besök. Detta ska vara en förbyggande åtgärd mot smittspridning.

Biltillverkaren BMW har sagt till 150 av sina anställda i München att stanna hemma i 14 dagar, sedan en medarbetare testats positiv för det nya coronaviruset.

1 mars: Nytt svenskt coronafall

Antalet smittade i Sverige uppgår nu till 14 stycken. Det senaste fallet upptäcktes i Västra Götaland och bekräftades på söndagen. Personen har smittats i norra Italien och upptäcktes via smittspårning, på grund av ett tidigare upptäckt fall. Personen ska inte vara allvarligt sjuk. Totalt sex personer i Västra Götaland har nu konstaterats vara smittade av det nya coronaviruset.

Under söndagen har också fyra nya fall av coronaviruset konstaterats i Norge. Där har nu totalt 19 fall konstaterats hittills, varav fem är anställda på Oslos universitetssjukhus Ullevål. Ingen av de smittade är allvarligt sjuk och samtliga är nu isolerade i sina hem.

I Finland har tre nya coronafall bekräftats, samtliga har kopplingar till en person som tidigare har konstaterats vara smittad. Totalt har sex personer bekräftats vara smittade i landet.

Sedan flera fall av smittade upptäckts på kanarieön Teneriffa har hotellgäster suttit i karantän. Nu har de turister som inte har några symptom och testas negativt mindre än 24 timmar före avresan fått börja åka hem. De får fortsätta sin karantän hemma, berättar nyhetsbyrån Reuters.

I Italien har totalt 34 personer nu dött i sviterna av det nya viruset. Nästan 1 700 fall av smittade har bekräftats där hittills, varav 83 har återhämtat sig från smittan.

I Sydkorea har hittills drygt 3 730 personer bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset. Mer än hälften av dessa fall kan kopplas till den kristna rörelsen Shincheonjikyrkan. Nu har huvudstadens Seouls ledning bett åklagare att utreda ledaren och elva andra personer i rörelsen, då de anklagas för att ha bidragit till spridningen av det nya coronaviruset i Sydkorea.

I Iran har elva nya dödsfall och nästan 1 000 smittade bekräftats. Men sifforna är ifrågasatta. Sex epidemiologer i Kanada uppskattar att det snarare borde röra sig om över 18 000 smittade i Iran.

Världens mest populära museum, Louvren i Paris, slutade ta emot besökare på söndagen. Detta berodde på att museipersonalen inte ville jobba av rädsla för det nya viruset.

29 februari: Ett till fall av nya smittan i Sverige

På lördagen har ytterligare ett fall av coronasmitta bekräftats i Sverige. Det handlar om en person i Stockholms län, som hittades tack vare smittspårning.

För att öka tillgängligheten av tester har regionen nu börjat med provtagning i hemmet. Personer med en misstänkt smitta kontaktar först 1177. Därefter görs en bedömning om personen behöver testas för covid-19, och om testet ska ske i hemmet. Då kmmer sjukvårdspersonal hem och utför detta. Sedan får personen besked från infektionskliniken på telefon om resultatet av provsvaret. Om provsvaret är positivt transporteras patienten till infektionskliniken.

I Göteborg och Uppsala har man valt att sätta upp provtagningstält utanför sjukhusen för att kunna testa fler personer.

Alla fall som hittills har bekräftats i Sverige kan knytas till utlandsresor i de värsta virusdrabbade länderna, som Italien och Iran, eller genom nära kontakt med någon som har smittats så.

28 februari: Färre nya coronafall i Kina

På fredagen beslutade kommunalrådet i Staffanstorp att kommunanställda som har rest i smittspridningsområden för det nya coronaviruset ska stanna hemma under inkubationstiden, vare sig de har några symptom eller ej.

Kommunen uppmanar även skolelever och förskolebarn sm befunnit sig i riskområden att stanna hemma under inkubationstiden. Folkhälsomyndigheten anser att detta inte är en effektiv åtgärd mot smittspridning, eftersom inga studier hittills har visat att barn sprider smittan. En sådan här åtgärd riskerar i stället att slå mot barnen, menar myndigheten.

Vårdguiden 1177 i Region Stockholm inför ett snabbval för människor som hör av sig gällande det nya coronaviruset. Genom att välja knapp 9 kan de personer som befinner sig i regionen och ringer in till Vårdguiden slussas vidare till utbildad sjukvårdspersonal för att få svar på sina frågor.

Det senaste dygnet har antalet nya coronafall minskat i Kina, till 327 stycken. Det är det lägsta antalet nya smittade på över en månad, rapporterar nyhetsbyrån TT. Samtidigt har 256 nya coronafall rapporterats i Sydkorea det senaste dygnet.

I Sydkorea kan majoriteten av de bekräftade coronafallen knytas till staden Daegu och området runt detta. Framför allt är det den kristna församlingen Ny himmel och ny jord som har drabbats.

Nigeria har bekräftat det första coronafallet i landet, en man som har varit i Italien. Mannen ska inte uppvisa några allvarliga symptom, men vårdas på sjukhus.

I Japan ska grundskolor och gymnasieskolor hålla stängt från och med måndag för att förhindra smittspridning.

I Sverige rekommenderar arbetsgivarorganisationen Almega nu medarbetare som har varit i riskområden eller som har exponerats för smitta att genast meddela sin närmaste chef detta, för att ha en dialog. Rekommendatinen är att personen ska arbeta hemifrån i 14 dagar.

Facebook har bestämt sig för att ställa in sin årliga utvecklarkonferens F8, som skulle ha ägt rum i San Jose, Kalifornien i maj.

På fredagen stod det också klart att bilsalongen i Genève ställs in. För att förhindra smittspridning har Schweiz förbjudit alla arrangemang med över 1 000 deltagare.

27 februari: Fem nya fall i Sverige

På torsdagen har Folkhälsomyndigheten bekräftat att ytterligare fem personer i Sverige har påvisats smittade av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar. Tre av dessa finns i Västra Götaland, varav två har haft nära kontakt med den person som tidigare påvisades smittad. Den tredje personen ska ha smittats under en resa i norra Italien.

En person i Region Uppsala har smittats under en resa i Tyskland. Denna patient vårdas nu.

En person i Region Stockholm har smittats under en resa i Iran. Patienten vårdas isolerat på Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare bedömt risken att nya coronafall upptäcks i Sverige vara hög, på grund av den senaste tidens utveckling i världen. Därför var det också väntat att vi skulle få nya fall av smitta i Sverige. Samtliga svenska fall hittills har koppling till resande, antingen direkt eller indirekt via nära kontakt med en smittad person, enligt myndigheten. Det rör sig alltså inte om någon allmän smittspridning.

Personer som kommer till Sverige från kinesiska Hubei-provinsen, Sydkorea, Italien och Iran där det förekommer viss smittspridning eller som har haft nära kontakt med personer från dessa områden uppmanas hålla sig hemma om de känner sig sjuka och kontakta vården via telefon.

Hittills har totalt sju fall av covid-19 bekräftats i Sverige.

Ericsson stängde på torsdagen tre av sina europeiska kontor sedan en anställd i Kroatien insjuknat i covid-19.

Folkhälsomyndigheten anser dock inte att friska personer som har rest i områden där det nya coronaviruset sprids ska stanna hemma. Man är inte farlig för sin omgivning förrän man börjar få symptom (hosta, andningssvårigheter eller feber). Om man uppvisar symptom efter att ha vistats i riskområden utomlands ska man kontakta 1177.

I Italien har antalet döda i den nya coronasmittan stigit till 17. Omkring 650 personer i landet har bekräftats vara smittade.

I Danmark har nu för första gången någon bekräftats vara smittad av det nya coronaviruset. Det handlar om en man som varit på skidsemester i norra Italien i förra veckan. Danmarks hälsominister Magnus Heunicke säger att situationen tas på mycket stort allvar, och att arbete pågår för att begränsa och spåra smittan, berättar nyhetsbyrån TT.

Också Pakistan och Afghanistan har bekräftat sina första fall av covid-19.

I Sydkorea har antalet nya fall av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya viruset, stigit det senaste dygnet, till 334 nya fall på torsdagen att jämföra med 169 på onsdagen. De flesta som har drabbats finns i staden Daegu, och utbrottet ska framför allt ha drabbat en kristen församling kallad Ny himmel och ny jord

26 februari: Andra bekräftade fallet av coronasmitta i Sverige

På onsdagen har det andra fallet av coronasmitta konstaterats i Sverige. Det handlar om en man i 30-årsåldern som besökt norra Italien. Han insjuknade tre dygn efter ankomsten till Sverige och vårdas nu på infektionsklinik på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han ska efter omständigheterna må väl.

Enligt smittskyddsläkare Thomas Wahlberg ska förutsättningarna att identifiera dem som har haft kontakt med mannen och som kan ha blivit exponerade för smittan vara goda.

Att ett nytt fall har konstaterats innebär inte att risken för allmän smittospridning i landet är hög.

På onsdagen meddelade arrangörerna av Geneva International Motor Show att den stora bilmässan som börjar nästa vecka blir av.

Ett tiotal passagerare som har fått lämna kryssningsfartyget Diamond Princess vid japanska Yokohama har uppvisat symptom för det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. Passagerarna har tidigare testats negativt för viruset.

Sedan tidigare har över 600 personer som varit ombord fartyget bekräftats vara smittade. För ett tiotal av dem bedöms tillståndet vara allvarligt. Tre personer har dött.

Antalet nya smittade och antalet nya dödsfall i Kina minskar. På tisdagen dog 52 personer i sviterna av det nya coronaviruset i landet, den lägsta siffran på över tre veckor. Samtliga fanns i den hårt drabbade Hubeiprovinsen. I samma provins har 401 nya coronafall bekräftats. I övriga landet uppgick siffran till fem under det senaste dygnet.

Eftersom spridningsrisken nu bedöms vara mindre har tre kinesiska provinser nu sänkt sina varningsnivåer: Xinjiang, Sichuan och Inre Mongoliet.

Samtidigt ökar antalet nya smittofall i Sydkorea. Där har ytterligare 169 personer bekräftats ha blivit smittade.

Algeriet har fått sitt första smittofall. Även i Norge har det första fallet av covid-19 bekräftats. I det här fallet handlar det om en person som har besökt Kina.

Irak har bestämt sig för att förbjuda offentliga sammankomster av oro för smittspridning. Dessutom hindras irakiska medborgare från att flyga till nio länder, däribland Kina, Sydkorea och Iran.

Brasilien blev första land i Sydamerika att bekräfta ett fall av covid-19. Det handlar om en 61-årig man som rest i norra Italien. Hans hälsoläge ska vara stabilt och han ska vara i karantän i 14 dagar.

25 februari:  Volvo Cars kinesiska bilfabriker har fortsatt stängt

Volvo Cars produktion vid motorfabriken i kinesiska Zhangjikou sätter i gång igen i veckan. Men bolagets tre bilfabriker i landet fortsätter att hålla stängt på grund av det nya coronaviruset, berättar nyhetsbyrån TT.

Biltillverkaren ser situationen som allvarlig och räknar med att tappa volym i Kina, både sett till produktion och försäljning, under det första kvartalet i år.

I USA begär regeringen 2,5 miljarder dollar av kongressen för att försöka bekämpa det nya coronaviruset, berättar TT. Över 1 miljard dollar är tänkta att användas för att ta fram ett vaccin.

Sedan en man på Teneriffa insjuknat har omkring 1 000 hotellgäster på ön försatts i karantän.

Svenska utbildningsföretaget Academedia har på tisdagen meddelat att man ändrar rutinerna för att ta emot hemvändande resenärer från Kina. Dessa rutiner gäller medarbetare, förskolebarn, elever såväl som vuxendeltagare. De som har varit i Kina och kommer hem får uppmaningen att stanna hemma i 14 dagar, vilket motsvarar inkubationstiden. Hemvändande medarbetare uppmanas jobba hemifrån och utföra sina ordinarie uppgifter så långt det är möjligt. Vårdnadshavare, myndiga elever och vuxendeltagare uppmanas kontakta förskolan eller skolan direkt.

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för att upptäcka personer med covid-19 i Sverige vara hög, samtidigt som risken för allmän smittspridning i Sverige bedöms vara låg.

Flera länder i Europa har fått sina första coronafall, däribland Schweiz, Österrike och Kroatien. Samtliga drabbade ska ha varit i Italien, där ett hundratal nya fall har upptäckts.

I USA menar smittskyddsmyndigheten att det inte längre är en fråga om ett utbrott kan ske, utan när och hur många personer som kommer att smittas. San Franciscos borgmästare har deklarerat att det råder nödläge i staden nu, på grund av det nya coronaviruset.

Bioteknikbolaget Moderna Therapeutics berättar att har skickat in en möjlig vaccinkandidat mot det nya coronaviruset till statliga forskare i USA.

24 februari: Samsung öppnar fabrik igen efter virusfall

En tredje person som har befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama har avlidit i sviterna av det nya coronaviruset.

I Sydkorea valde Samsung tillfälligt stänga en fabrik, sedan ett coronafall bekräftats där. Fabriken, som ligger i Gumi, skulle ha stängt till åtminstone den 24 februari. Efter att man desinficerat lokalen har fabriken nu öppnat igen, rapporterar Zdnet.

Sydkorea är det land som näst efter Kina har drabbats värst av det nya coronaviruset. Där har totalt 763 personer bekräftats ha smittats sedan utbrottet, fram till och med måndag morgon.

Sju personer i Sydkorea har dött i sviterna av det nya coronaviruset. Arton personer har hittills bekräftats vara återhämtade från smittan.

För att förhindra vidare smittspridning har den sydkoreanska regeringen bland annat förlängt förskole- och skollov. Dessutom ska personer som anländer från Kina omfattas av mer övervakning.

I Kina har antalet nya fall minskat. Det senaste dygnet har 409 nya fall bekräftats, att jämföra med 648 fall dygnet innan. Samtidigt har dock antalet döda stigit, till 150 fall jämfört med 97 dygnet innan.

Kina har sänkt varningsnivån i flera provinser, från den högsta varningsklassen.

Fyra länder har bekräftat sina första coronafall: Irak, Afghanistan, Kuwait och Bahrain.

Under en pressträff betonade Världshälsoorganisationen WHO att spridningen av det nya coronaviruset till trots, så rör det sig fortfarande inte om någon pandemi. Organisationen utesluter inte att viruset har potential att resultera i en pandemi, men utifrån den information som finns tillgänglig i dag är så inte fallet i nuläget.

23 februari: Över 150 bekräftat smittade i Italien

Under helgen har antalet coronasmittade i Italien ökat, från tre bekräftade fall fram till fredag morgon till över 150 fall, inklusive tre äldre personer som har dött i sviterna av det nya viruset. De tre personer som avlidit hade underliggande sjukdomar av allvarligare art.

I de elva värst drabbade italienska orterna råder reseförbud, man får alltså vare sig resa till eller från orterna. Detta innebär att över 50 000 personer är isolerade i vad som kan bli en flera veckor lång karantän, enligt Italiens premiärminister Giuseppe Conte. Den som bryter mot karantänsreglerna riskerar böter och i värsta fall kortare fängelsestraff.

Karnevalen i Venedig har stoppats och flera sportevenemang har ställts in.

Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten uppmanar svenskar som har besökt virusdrabbade områden i Italien att genast kontakta sjukvården vid tecken på luftvägsinfektion, berättar nyhetsbyrån TT.

I Kina har Geely börjat sälja bilar på nätet som levereras direkt till kunderna, sedan det nya coronaviruset hindrat potentiella kunder från att besöka deras fysiska showrooms.

21 februari: Evakuerade från kryssningsfartyg testades positivt

Två personer som evakuerades från det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama och fördes till Australien har testats positivt för det nya coronaviruset, enligt ABC News.

Innan de lämnade fartyget hade de testats negativt för viruset. Nu har de isolerats och ska må relativt bra.

Totalt 164 personer som befunnit sig på Diamond Princess har evakuerats till Australien och ska nu tillbringa över två veckor vid en karantänanläggning i Howard Springs, i norra delen av landet.

Hittills har över 600 passagerare som varit ombord kryssningsfartyget bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset.

Nyhetsbyrån TT rapporterar att omkring 500 fall av coronavirus har upptäckts på flera fängelser i Kina, något som har väckt oro för nya smittohärdar.

Både Facebook och Sony har bestämt sig för att inte ha någon fysisk närvaro på årets Game Developers Conference, som ska hållas i San Francisco i mitten av mars, av oro för det nya coronaviruset, berättar Engadget. De kommer i stället att dela med sig av sina nyheter på nätet.

I Sydkorea har ytterligare en person dött i sviterna av det nya viruset, därmed har två personer i landet dött på grund av det nya coronaviruset.

Hittills har 76 727 personer smittats av det nya coronaviruset, varav 75 467 personer i Fastlandskina, enligt bekräftade uppgifter. Sydkorea är det land utanför Kina med flest bekräftade nya coronavirusfall, totalt 156 stycken.

Totalt 18 562 personer har återhämtat sig från det nya coronaviruset. Totalt 2 247 personer har dött.

20 februari: Två på kryssningsfartyg döda

En man och en kvinna i 80-årsåldern som varit ombord den virusdrabbade lyxkryssaren Diamond Princess har dött i sviterna av smittan. De lämnade fartyget, som har hållits isolerad i hamnen i japanska Yokohama, i förra veckan och fördes till sjukhus, där de senare avled. Mannen ska tidigare ha behandlats för angina, och haft problem med bronikalastma. Kvinnan ska inte ha haft några andra kända medicinska besvär sedan tidigare.

De är de första dödsoffren på kryssningsfartyget, där 621 personer har testats positivt för viruset.

Under det senaste dygnet har 349 nya fall av det nya coronaviruset rapporterats i den hårt drabbade provinsen Hubei i Kina. Det är det lägsta antalet nya smittade sedan den 25 januari, rapporterar nyhetsbyrån TT. Samtidigt har kriterierna för hur viruset diagnostiserats återigen förändrats, och en typ av sjukdomsfall har helt tagits bort. Om och hur detta kan ha påverkat siffrorna är inte känt.

Fram till torsdag morgon har totalt 75 727 smittats av det nya coronaviruset, varav 74 578 i Fastlandskina, enligt bekräftade siffror.

Total 16 446 personer har återhämtat sig från smittan, 2 128 personer har dött.

19 februari: Passagerare får lämna virusdrabbat fartyg

Omkring 500 personer som har testats negativt för sars-cov-2 ska i dagarna få lämna sin två veckor långa isolering på det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama. När fartyget isolerades i hamnen i Yokohama den 3 februari fanns över 3 700 personer ombord. Totalt 542 personer ombord på fartyget har smittats och förts till sjukhus.

TTELA rapporterar att Spectra Premium i Trollhättan, som tillverkar bränsletankar till Volvos el-hybridbilar, har begärt företagsrekonstruktion på grund av likviditetsproblem. Det nya coronaviruset har stängt Volvos fabriker i Kina, vilket har stoppat Spetra Premiums leveranser. Bolaget har 100 anställda.

Fram till och med onsdag morgon har totalt 75 199 personer bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset sars-cov-2, varav 74 186 i Fastlandskina.

Totalt 2 012 personer har dött i sviterna av den nya smittan, 14 715 har återhämtat sig.

18 februari: Sjukhuschef i Wuhan dog av coronaviruset

Chefen för ett av staden Wuhans största sjukhus, Liu Zhiming, har dött i sviterna av sars-cov-2, uppger kinesisk statlig tv.

Mångmiljonstaden Wuhan ligger i Hubei-provinsen, som har drabbats hårdast av den nya smittan. Det var också i Wuhan som det första bekräftade fallet av sars-cov-2 rapporterades, den 31 december 2019. Totalt 1 789 i provinsen har dött på grund av det nya coronaviruset.

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset inför Ryssland ett inreseförbud för kinesiska medborgare från den 20 februari.

Den kinesiska smittskyddsmyndigheten CCDC har granskat 72 314 bekräftade och misstänkta fall av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset sars-cov-2 orsakar. Studien, som publicerats i tidskriften Chinese Journal of Epidemiology, visar att risken att dö som en följd av smittan ökar ju äldre man är. För personer som var 80 år eller äldre var risken att dö 14,8 procent.

Men majoriteten av samtliga granskade fall, 81 procent, klassades som milda. Totalt 14 procent drabbades av en allvarlig infektion, och för drygt 5 procent blev tillståndet kritiskt. Enligt Folkhälsomyndigheten ligger dödligheten nästan i nivå med en säsongsinfluensa.

Fram till och med tisdag morgon har totalt 73 335 smittats av det nya coronaviruset, varav 72 438 i Fastlandskina. Totalt 1 873 personer har dött, 12 887 har återhämtat sig från smittan.

Japan vill testa hiv-medicin för att behandla personer som har smittats av det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. Totalt 520 personer i landet har smittats, en person har dött.

17 februari: Första fallet i Afrika och bilmässa skjuts upp

Utrikesdepartementet skärper reserekommendationerna till Kina och avråder nu från alla icke nödvändiga resor i hela landet, förutom Hong Kong och Macao. Skälet är att bland annat att det nya coronaviruset påverkar tillgängligheten till sjukvård. Departementet har sedan tidigare helt avrått från resor till den hårt virusdrabbade Hubei-provinsen.

Bilmässan i Beijing var planerad till slutet av april. Men det nya coronaviruset gör att arrangörerna skjuter på evenemanget.

Facebook skulle ha anordnat en marknadsföringskonferens i San Francisco den 9 mars för över 4 000 personer. Techjätten bestämmer sig dock för att ställa in denna på grund av "de tilltagande hälsoriskerna med coronaviruset".

På måndag morgon fanns 71 335 bekräftat smittade med det nya coronaviruset, varav 70 552 i Fastlandskina.

De kinesiska fabriker som tillverkar Apples Iphone har öppnat igen, efter att ha varit stängda. Men det kommer att ta tid innan produktionstakten är densamma som innan stängningarna. Det kan därför uppstå en brist på mobiltelefonerna.

Alla Applebutiker i Kina hålls fortfarande stängda.

16 februari: Frivillig isolering över för första hemresta svenskar

I början av februari återvände elva personer till Sverige från Kina. De har under två veckor befunnit sig i frivillig isolering. På söndagen går karantäntiden ut.

Fyra personer som varit tillbaka i Sverige en vecka har en veckas karantäntid kvar.

Folkhälsomyndigheten har inte fått några oroande rapporter om dessa fall, enligt nyhetsbyrån TT.

15 februari: Första dödsfallet utanför Asien

En kinesisk turist har dött av coronaviruset, meddelar franska myndigheter. Det blir det första bekräftade dödsfallet som orsakats av smittan utanför Asien.

En person i Egypten utan symptom har testats positivt för det nya coronaviruset, meddelade Världshälsoorganisationen WHO 15 februari. Det är det första bekräftade fallet av smitta i Afrika.

Sveriges Radios Ekot rapporterar att det nya coronaviruset på sikt kan leda till materialbrist inom den svenska vården. Detta beror på att många medicintekniska produkter tillverkas i Kina. På grund av myndighetsbeslut kan kinesiska leverantörer inte leverera vissa typer av medicintekniska produkter.

14 februari: Totalt nästan 1 400 döda i sviterna av viruset

Kina har utökat metoderna för att dokumentera sjukdomsfall, så både laboratorietester och datortomografi av lungor nu är godkända. Detta har bidragit till att antalet smittade har skrivits upp.

Antalet bekräftat smittade i Fastlandskina närmar sig nu 64 000 personer. Av dessa får över 55 700 vård.

Totalt har nu 1 384 personer dött i sviterna av viruset, enligt officiella siffror. Samtidigt berättar kinesiska hälsomyndigheter att 108 dödsfall har tagits bort från statistiken då de har räknats två gånger.

På fredagen meddelade Sas att alla flygningar till Peking och Shanghai är inställda till och med den 29 mars.

13 februari: ”Coronaviruset har minst lika stor överförbarhet som sars”

Forskare vid bland annat Umeå universitet har gått igenom 12 studier om det nya coronavirusets överförbarhet. Enligt Joacim Rocklöv, professor i hållbar hälsa vid Umeå universitet och en av författarna bakom studien, har det nya viruset minst lika stor överförbarhet som sars-viruset. Det är högre än Världshälsoorganisationens uppskattning.

– Ser man till hur corona-epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller till och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar. Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än sars gjorde säger Joacim Rocklöv i en kommentar.

Reproduktionsnummer visar hur många personer en smittad person i sin tur för viruset vidare till ur en tidigare frisk befolkning.

WHO har uppskattat det nya coronavirusets överförbarhet, uttryckt som reproduktionsnummer, till 1,4 – 2,5. Den nya studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Travel Medicine landar i ett genomsnittsvärde på 3,28 och medianvärde på 2,79.

Folkhälsomyndigheten meddelar att kapaciteten för diagnostik av det nya coronaviruset har utökats, så att totalt åtta kliniska mikrobiologiska laboratorier utöver myndigheten nu snabbt och säkert ska kunna diagnostisera det nya coronaviruset. Hittills har cirka 150 prover analyserats i Sverige, varav alla utom ett varit negativa.

Risken för smittspridning av det nya coronaviruset  i Sverige bedöms fortfarande vara mycket låg.

12 februari: Virus stoppar MWC

Mobile World Congress skulle hållas senare i februari. Men av oro för smittspridning meddelar arrangören att världens största telekommässa i år inte blir av.

11 februari: Viruset får ett namn

Det nya coronaviruset får efter viss förvirring till sist ett namn. International Committe on Taxonomy of Viruses bestämmer att det ska heta severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, vilket förkortas sars-cov-2. Covid-19 (coronavirus disease 2019) är namnet på den sjukdom som viruset orsakar.

3 februari: Tusentals i karantän på kryssningsfartyg

Över 3 700 personer befinner sig på kryssningsfartyget Diamond Princess när det försätts i karantän i japanska Yokohama. Tjugo personer har smittats.

2 februari: Frivillig karantän för elva svenskar

Elva svenskar anländer till Sverige, evakuerade från virusdrabbade Wuhan. En två veckors frivillig hemkarantän inleds.

31 januari: Första svenska fallet

En kvinna i 20-årsåldern som har besökt virusdrabbade Wuhan har själv tagit kontakt med vården för sina symptom. Hon isoleras på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och bekräftas bära på det nya coronaviruset.

30 januari: Internationellt hälsonödläge

Världshälsoorganisationen WHO klassar utbrottet av det nya coronaviruset som ett internationellt hälsonödläge. Flygbolaget Sas bestämmer sig för att ställa in alla flygningar till och från Kina.

26 januari: Avrådan från resor

Svenska utrikesdepartementet avråder från resor till områden i Kina som har drabbats av det nya coronaviruset. Över 2 000 uppges nu ha smittats.

25 januari: Utökat reseförbud

Drygt 56 miljoner människor i virusdrabbade Hubei-provinsen omfattas nu av reseförbud. Omkring 1 200 personer har smittats och över 40 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset.

24 januari: Första fallen i Europa

Två personer har testat positivt för det nya coronaviruset, meddelar franska myndigheter. Det blir de första bekräftade fallen i Europa.

23 januari: Wuhan i karantän

Mångmiljonstaden Wuhan försätts i karantän. Ytterligare två städer i samma provins, Hubei, isoleras.

11 januari: Första bekräftade dödsfallet

En 61-årig man dör i sviterna av det nya coronaviruset, meddelar Kinesiska myndigheter. Det är det första bekräftade dödsfallet som knyts till viruset.

7 januari: WHO identifierar coronavirus

Världshälsoorganisationen identifierar det nya viruset som ett coronavirus.

1 januari: Smitta kopplas till marknad

Flera av dem som har smittats av det nya, okända viruset, kan kopplas till en fiskmarknad som också säljer vilda djur i kinesiska Wuhan. Marknaden stängs därmed ned.

31 december 2019: WHO meddelas om okänt virus

Kina informerar Världshälsoorganisationen WHO att 41 personer i mångmiljonstaden Wuhan i Hubei-provinsen har drabbats av ett okänt virus, som resulterat i lunginflammation. De första patienterna uppges ha insjuknat i början av månaden.

(Texten är uppdaterad)

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en virusgrupp, där åtminstone sju varianter kan smitta människor. Viruset kan orsaka förkylning och lunginflammation. Det nya coronaviruset ligger bakom den lungsjukdom som har brutit ut i Kina.