Samhälle

Det här kan en ny regering driva igenom

Uppgörelsen mellan S, MP, C och L innehåller flygskatt, skärpta regler för gruvutvinning och förbud mot att sälja fossildrivna bilar från 2030.

Publicerad

På fredagen berättade Centerpartiet att man är beredd att stödja en S-ledd regering. Det regeringsalternativ som Centerns partistyrelse och riksdagsgrupp sagt ja till innebär att S och MP bildar regering.

Enligt utkastet till överenskommelse mellan S, MP, C och L ska man samarbeta om budgeten och ett antal politiska frågor.

– Överenskommelsen gör oss inte till ett regeringsparti, men inte heller till ett passivt stödparti för S, säger Annie Lööf till TT.

Enligt utkastet till överenskommelsen mellan de fyra partierna ska åtgärder genomföras inom en rad teknikrelaterade områden. Här är ett urval:

Flyget. Flygskatten ska fortsätta, en obligatorisk klimatdeklaration vid köp av flygresor införas, Sverige ska ta initiativ till att omförhandla internationella konventioner som i dag sätter stopp för att beskatta flygbränsle, ett förslag till miljöstyrande start- och landningsavgifter ska tas fram, obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle ska införas.

Transporter. Från 2030 ska all försäljning av nya bensin- och dieselbiljar förbjudas och regeringen ska driva på ett likadant europeiskt förbud, ett årtal ska utredas för när fossila bränslen ska vara helt utfasade, kvotnivåerna i reduktionsplikten ska susccesivt skärpas efter 2020. Skatteregler ska underlätta för cykelpendling. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas.

Utvinning. Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds på samma sätt som med uran, och reglerna för utvinning av alunskiffer skärps.

Kemikalier. Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor införs. Förbud införs mot mikroplaster i fler produkter, och ett förbud utreds mot ”onödiga plastartiklar”.

Avfall och återvinning. En skatt på förbränning av sopor införs från och med budgeten 2020. Utredning tillsättas om alla produkter ska ha ett produktpass med information om vad produkten innehåller, var den kommer från och hur den kan återvinnas eller tas om hand.

Arbetsmarknad och kompetenser. Ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas.

Energi. På energiområdet formuleras överenskommelsen på ett övergipande plan: ”Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land.” Vad de konkret innebär finns inget besked om nu.

Utkastet innehåller förslag om en rad andra politikområden. Hela utkastet går att läsa här, då Liberalerna publicerade det i sin helhet på fredagen. Där finns också ett utkast till överenskommelse mellan C, L, M och KD.

Liberalerna ska ta ställning till om man ska stödja Löfven eller Kristersson på ett partiråd på söndag. Inför det träffas partistyrelsen och riksdagsgruppen på lördagen för att ge sin rekommendation. På måndag träffar partiledarna talmannen. Onsdagen den 16 januari sker statsministeromröstningen.