Opinion

Det är för bra för att vara sant

T f chefredaktör Jan Huss.
T f chefredaktör Jan Huss.

Vetenskap och Folkbildning heter en svensk förening med 2 600 medlemmar. De gillar inte hokus pokus och vilar sällan på hanen när något pseudovetenskapligt påstående hoppar upp.

Publicerad

<p>Pang, bara. Och så får slagrutegubbar och audiofiler slokörade krypa tillbaka under stenen.</p> <p>Ny Teknik har inte varit befriad från uppfriskande VoF-skäll.</p> <p>Till min oerhörda häpnad ser jag föreningens ordförande Hanno Essén uttrycka sig positivt till italienska forskares demonstration av vad de hävdar är kall fusion. Där många bara ser slangar och folie ser Hanno Essén en vetenskaplig möjlighet.</p> <p>Vi skrev om forskarna i förra numret och intresset för vad de möjligen åstadkommit har varit enormt.</p> <p>Ett återkommande ämne i VoFs artikelarkiv handlar om cold- och för den delen, hot reading. </p> <p>Det handlar oftast om någon nissepelle som på olika sätt läser av personer och sedan säger det personerna vill höra - mot betalning, naturligtvis. "Du är missförstådd och förtjänar bättre ...".</p> <p>Jag tycker mig märka motsvarande metod i de italienska forskarnas retorik när de får höra Hanno Esséns teori och det får mig instinktivt att rygga tillbaka. </p> <p>Ett annat återkommande artikelämne hos VoF är faran för auktoritetsargument. Alltså att man låter uppgiftslämnarens renommé färga det som sägs.</p> <p>I det här numret får forskarna berätta själva. Hanno Essén avfärdar dem inte och på föreningens hemsida får man veta att han är "docent i teoretisk fysik, Stockholms universitet, universitetslektor i mekanik, KTH. Forskningsintressen: Atom- och molekylfysik, elektromagnetism och relativitetsteori, mekanik".</p> <p>Men har han rätt eller fel? Döm själva. Det enda vi förbinder oss till är två sidors het läsning om hot reading...</p>