Innovation

Deras nya metod gör avloppsvatten till dricksvatten – med lönsamhet

Tillsammans med existerande teknik kommer det gå att korta förloppet från avloppsvatten till dricksvatten. Foto: Lindsay Filgas / Rob Jordan
Tillsammans med existerande teknik kommer det gå att korta förloppet från avloppsvatten till dricksvatten. Foto: Lindsay Filgas / Rob Jordan

Stanforduniversitetet har utvecklat en ny process för att rena avloppsvatten. Tekniken ger också en restprodukt som exempelvis kan användas i gödningsmedel.

Publicerad

En energieffektiv metod för att rena avloppsvatten är genom anaerob filtrering, där vattnet passerar genom ett membran.

Ett problem vid syrefattig (anaerob) nedbrytning av avloppsvatten är dock att det bildas bildas svavelväte, även kallat vätesulfid. Det är en mycket giftig gas som luktar ruttna ägg.

Nu har dock Stanforduniversitetet lyckats omvandla problemet till att i stället bli en lukrativ inkomstkälla. Det skriver de i ett pressmeddelande. Metoden går ut på att mikroskopiska organismer omvandlar sulfiderna till ofarliga molekyler. Dessa har i sin tur visat sig ha stor potential för att bli en viktig resurs.

Kan omvandlas till dricksvatten med grön energi

I stället för att använda kemikalier har forskarna utgått från en elektrokemisk svaveloxidation. I och med att processen använder väldigt lite energi så kan en hel stads avlopp omvandlas till dricksvatten med grön energi. Samtidigt går processen att styra så att det inte bildas svavelväte.

Från sulfiderna kan men exempelvis få fram svavelsyra, som används inom många tillverkningsprocesser – bland annat för att producera gödningsmedel. Det finns även en förhoppning om att den nya processen skulle kunna plocka ut material som kan användas i batterier. 

Tillsammans med existerande teknik kan man minska avstånden mellan avloppsvatten och dricksvatten. Forskarnas arbete har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ES&T.