Innovation

Deras lösning kan samla in koldioxiden vid avgasröret

Foto: Liftarn
Foto: Liftarn

Lastbilens koldioxidutsläpp omvandlas till vätska ombord. Enligt forskarna fångar deras system upp till 90 procent ur avgasröret, och lösningen kan eftermonteras.

Publicerad

Det är Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Schweiz som har tagit fram en metod för att samla in koldioxidutsläpp direkt från avgasröret. Det är lastbilarna som är måltavlan för lösningen. Motorfordon står för nära 30 procent av de globala koldioxidutsläppen och av den volymen kommer 72 procent från kommersiella transporter.

Infångandet av koldioxiden och processen där den omvandlas till vätska sägs inte stjäla energi ur bränslet. Forskarna utnyttjar istället en stor del av den spillenergi som lastbilen har ombord, exempelvis i form av värme från motorn. Först kyls avgaserna ned och vattnet separeras från gasen. Med metallorganiska ramverk (MOF) isoleras koldioxiden från kväve och syre.

MOF är extremt porösa material uppbyggda av metallkluster som är hoplänkade via organiska molekyler. Här är de designade för att fånga upp koldioxid, och när materialet är mättat så hettas det upp så att den rena gasen kan extraheras.

Snabba kompressorer använder sedan värme från motorn för att komprimera koldioxiden till en vätska som samlas i en låda ovanpå taket till förarhytten. Den töms vid en servicestation i samband med tankning, och där kan koldioxiden omvandlas till bränsle med hjälp av förnybar energi.

Själva kapseln mäter 2 x 0,9 x 1,2 meter och vikten motsvarar bara sju procent av fordonets nyttolast. Enligt forskarna är det bara tio procent av bränslets koldioxid som inte kan återvinnas. Systemet fungerar med alla typer av bränslen och kan användas av lastbilar och bussar, men även båtar.

Lösningen skulle kunna eftermonteras på lastbilar i trafik och då kapa upp till 90 procent av koldioxidutsläppen. Det skriver EPFL på sin hemsida. Konceptet är patenterat och forskningen är presenterad i Frontiers in Energy Research.