Innovation

Deras kamera tar 70 biljoner bilder i sekunden

Kameran skjuter ut ultrakorta laserpulser som sedan delas upp i ännu mindre beståndsdelar med hjälp av optiken. Var och en av de uppdelade laserstrålarna som sedan träffar bildsensorn ger upphov till en bild. Foto: Caltech
Kameran skjuter ut ultrakorta laserpulser som sedan delas upp i ännu mindre beståndsdelar med hjälp av optiken. Var och en av de uppdelade laserstrålarna som sedan träffar bildsensorn ger upphov till en bild. Foto: Caltech

Världens förmodligen kvickaste kamera är tillräckligt snabb för att fånga ljusstrålar i rörelse.

Publicerad

Vad är det för något? Forskare vid universitet Caltech i USA har tagit fram en kamera som kan fotografera upp till 70 biljoner (10^12) bilder i sekunden. De modernaste mobiltelefonerna kan i jämförelse filma i uppemot 8 000 bildrutor i sekunden.

Hur fungerar kameran? Tekniken kallas för compressed ultrafast spectral photography (CUSP). Kameran skjuter ut extremt korta laservågor som bara varar en femtosekund (10^-15 sekunder) vardera, och använder sedan optik för att dela upp laserpulserna i ännu mindre beståndsdelar. Var och en av dessa upphackade, korta laservågor träffar sedan kamerans sensoryta, vilket resulterar i en bild. Processen förklaras i grafiken nedan.

Kameran skjuter ut ultrakorta laserpulser som sedan delas upp i ännu mindre beståndsdelar med hjälp av optiken. Var och en av de uppdelade laserstrålarna som sedan träffar bildsensorn ger upphov till en bild. Foto: Caltech
Kameran skjuter ut ultrakorta laserpulser som sedan delas upp i ännu mindre beståndsdelar med hjälp av optiken. Var och en av de uppdelade laserstrålarna som sedan träffar bildsensorn ger upphov till en bild. Foto: Caltech

 

Vad ska den vara bra för? Kameran är tillräckligt snabb för att fånga ljusstrålar i rörelser och andra otroligt snabba fenomen. Forskarna själva menar att tekniken kan komma till nytta inom en rad områden, bland annat vid experiment inom grundläggande fysik, inom life science och vid miniatyriseringen av halvledare.

”Vi ser framför oss tillämpningar inom ett rikt utbud av extremt snabba fenomen, som ultrakort ljus, vågutbredning, fusionskraft, hur fotoner förflyttar sig i moln eller biologisk vävnad, och fluorescens hos biomolekyler”, säger professor Lihong Wang vid avdelningen för medicinteknik på Caltech i ett pressmeddelande.

Var kan jag läsa mer? Forskargruppen har presenterat sitt resultat i artikeln Single-shot ultrafast imaging attaining 70 trillion frames per second som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.