Innovation

Deras flamskyddsmedel är gjort av te och nötter

Forskarna har hittat ämnen från växtriket som kan ersätta de hälsofarliga kemikalierna i dagens flamskyddsmedel. Testresultaten är lovande.  

Publicerad

Med jämna mellanrum får vi betala för våra kemiska misstag. Ett av de senare gäller flamskyddsmedlen. Många ämnen har visat sig vara hälsovådliga, bland annat de bromerade flamskyddsmedlen. En rad kemikalier har också förbjudits. Nu tittar Central Michigan University i Mount Pleasant på ämnen från växtriket som skulle kunna ersätta dem.

Bland ingredienserna i deras växtbaserade flamskyddsmedel ingår bland annat gallussyra, som finns i nötter och teblad. Och från bovete kommer substansen 3-(dimetylamin) bensoesyra. Efter att de har behandlats med fosforoxitriklorid förvandlas ämnena till flamsäkra organofosfat.

Det ska dock sägas att forskarna ännu inte har genomfört toxikologiska tester på sitt flamskyddsmedel. Bob Howell, polymer/organisk kemist på universitetet, påpekar att saker som har utvunnits ur naturliga material generellt sett är mycket mindre giftiga.

Universitetet blandade sitt flamskyddsmedel i en harts som används för att framställa elektronik, bilar och flygplan. Bitar av det behandlade materialet tog längre tid att antända än proverna utan medlet. Och när lågor väl hade tagit fäste varade branden i mindre än tio sekunder. De obehandlade bitarna brann upp.

Forskarna mätte den syrehalt som krävdes för att antända proverna. De behandlade bitarna behövde minst 33 procent syre i den slutna kammaren. Det obehandlade materialet antändes redan vid 19 procent. Dock ställde forskarna aldrig sin produkt mot ett konventionellt flamskyddsmedel.

Teamet presenterade sina resultat den 26 augusti vid the American Chemical Societys årsmöte i San Diego. Eftersom råvarorna är lättillgängliga och den kemiska processen tämligen okomplicerad tror Howell att det skulle vara ganska enkelt att dra en gång en storskalig tillverkning. Det rapporterar Science News.