Digitalisering

De var mest lättlurade i nätfisketest

I ett test där man ska skilja mejl med nätfiske från äkta e-post klarade sig personer i företagsledningar och ekonomiansvariga sämst i Sverige. Mer än 8 av 10 bland dem som deltog lät sig luras i provet, där man nu också kan testa sig själv.

Publicerad

De yrkesroller som var bäst på att avslöja nätfisket var personalansvariga (HR) och it-personal.

Enligt säkerhetsföretaget McAfee som genomfört undersökningen var det dåliga svenska resultatet bland personer i företagsledning och ekonomipersonal bland de sämsta globalt.

"Det är extra uppseendeväckande då den här typen av it-attacker i första hand riktar sig till ekonomianställda och personer i ledande positioner", påpekar McAfee i ett pressmeddelande.

Nätfiske eller "phishing" är it-attacker som görs via falska mejl, oftast med länkar som leder direkt till skadlig kod när man klickar på dem. De mejl som visade sig svårast att identifiera innehöll äkta avsändaradresser och samtliga länkar utom en var ofarliga. Även ett par äkta mejl visade sig svåra att identifiera.

Av de 924 svenskar som deltog i undersökningen lyckades endast fem procent identifiera samtliga mejl. 84 procent lät sig luras av minst ett nätfiskemejl. Resultatet av undersökningen finns här.

Den som vill testa sin egen förmåga att avslöja nätfisket kan prova här.