Innovation

De har tränat svampar att jaga radioaktivitet

Foto: University of Saskatchewan
Foto: University of Saskatchewan

Forskarnas svampar har lärt sig leta upp skadlig strålning, som får deras koloni att växa. Nu är förhoppningen att de ska kunna hjälpa till vid sanering av kontaminerade platser.

Publicerad

Redan på 90-talet noterades att svarta mikrosvampar växte kring den havererade reaktorn i Tjernobyl – och de drogs dessutom till områden med hög radioaktivitet. Förklaringen visade sig vara att svamparna innehåller melanin, liknande det färgpigment som gör människans hud brun som skydd för skadlig solstrålning. Svamparna utnyttjar dock melaninets förmåga att omvandla joniserande strålning till kemisk energi, som får dem att frodas.

Alla tidigare försök att återskapa de här egenskaperna i en laboratoriemiljö har misslyckats, men nu har ett forskarteam vid University of Saskatchewan visat att de kan träna mikrosvampar till att hitta radioaktiva källor. Teamet publicerade nyligen sina resultat i tidskriften Fungal Biology.

Hemligheten var att under lång tid utsätta svamparna för blandade former av skadlig joniserande strålning – både alfa-, beta- och gammastrålning, vilket liknar exponeringen i exempelvis Tjernobyl. Forskarnas svampar har lärt sig att känna av kraftiga strålkällor med hjälp av sitt melanin i cellväggarna, och den långvariga exponeringen har låtit dem bygga upp en tolerans.

Likt i Tjernobyl omvandlar de strålningen till energi som ökar tillväxten. I och med att svamparna konsumerar strålningen så öppnar detta givetvis för möjligheten att använda dem för sanering såväl som för spårning av tidigare okänd kontaminering.

– Vi ville se om vi kunde träna svamparna till att identifiera vissa radioaktiva nuklider. Den kapaciteten skulle öppna för att använda svamparna som billiga och samtidigt mycket känsliga biologiska sensorer för radioaktivt nedfall. Och eftersom svamparna växer som gensvar på radioaktivitet så skulle de kunna innesluta mikroskopiska partiklar som hindrar strålningen från att läcka ner i marken. Så potentiellt skulle vi kunna använda de här radio-anpassade svamparna för bioremediering av radioaktiva platser, för att städa upp radioaktiv kontaminering, säger radiokemisten Ekaterina Dadachova på universitetets hemsida.

Hennes långsiktiga förhoppning är att med utgångspunkt från svamparnas melanin kunna utveckla produkter som exempelvis kan skydda patienter från bieffekter av cancerbehandlingar, eller astronauter och flygpersonal från strålning. Det är även intressant att titta på om man kan omvandla strålning till en mer användbar energiform.