Innovation

De har gjort plast mer transparent – och ledande

Professor Jay Guo visar upp den transparenta, ledande plasten.s Foto: : Robert Coelius/University of Michigan Engineering, Communications & Marketing
Professor Jay Guo visar upp den transparenta, ledande plasten.s Foto: : Robert Coelius/University of Michigan Engineering, Communications & Marketing

Trots att deras tre plastlager omsluter ett skikt av metall har materialet ett större ljusgenomsläpp än vanlig plast. Så gjorde forskarna för att öka transparensen.

Publicerad

Plast har ett något sämre ljusgenomsläpp än glas, men plastens transparens kan förbättras med hjälp av skikt som minskar materialets ljusreflekterande egenskaper. Vid University of Michigan har en grupp forskare arbetet med området, och dessutom lyckats lägga in ett ledande lager mellan plastskikten.

– Vi har utvecklat en metod för att skapa skikt med en hög transparens som leder ström, har en låg disighet, utmärkt flexibilitet, är enkelt att tillverka och är väldigt kompatibelt med olika ytor, säger professor Jay Guo i ett pressmeddelande.

Av de tre antireflekterande lagren är två dielektriska, det vill säga en isolator som kan bli polariserad av ett påslaget elektriskt fält. Mellan dem ligger det 6,5 nanometer tjocka, ledande lagret bestående av silver och en liten mängd koppar.

De dielektriska lagren innehåller aluminiumoxid, som minskar ljusreflektionen på den sida som är närmast ljuskällan samt zinkoxid, som bidrar till att leda ljuset genom plasten. Faktum är att materialet trots sin inkapslade metall har ett bättre ljusgenomsläpp än vanlig plast – 88,4 procent mot 88,1 procent.

– Det togs för givet att genomsläppet i det ledande skiktet skulle vara lägre än genom substratet, men vi har visat att så inte är fallet, säger forskaren Chengang Ji. 

Den ledande plasten öppnar för förbättringar av allt från pekskärmar till LED-paneler. Och professor Guo ska gå vidare med ett samarbetsprojekt där man använder transparent, ledande material i fönstermonterade solceller. De ska omvandla infraröd strålning till elektricitet men lämna ljus i det synliga spektrumet för att lysa upp rummet.