Övriga nyheter

De gjuter in giftfritt flamskydd i plasten

Vd Amit Paul demonstrerar Paxymer-koncentrat i pelletsform. Materialet gjuts ihop med plasten i stället för att läggas utanpå. Foto: Jörgen Appelgren
Vd Amit Paul demonstrerar Paxymer-koncentrat i pelletsform. Materialet gjuts ihop med plasten i stället för att läggas utanpå. Foto: Jörgen Appelgren
Amit Paul beskriver Paxymer som ett multimekanistiskt system med tre huvudparametrar. Foto: Jörgen Appelgren
Amit Paul beskriver Paxymer som ett multimekanistiskt system med tre huvudparametrar. Foto: Jörgen Appelgren
Redan i dag tillverkar Paxymer material till exempelvis 3M. Bygg, el och transport är branscher där företaget ser fler potentiella köpare. Foto: Jörgen Appelgren
Redan i dag tillverkar Paxymer material till exempelvis 3M. Bygg, el och transport är branscher där företaget ser fler potentiella köpare. Foto: Jörgen Appelgren

Två svenska bolag har utvecklat giftfria flamskyddsmedel som blandas in i plasten vid tillverkningen. Ett av medlen finns redan i en svetshjälm av lågprismodell.

Publicerad

– I dag gör vi material åt 3M, som använder det i en av sina svetsmasker. En modell som lanserats över hela världen, om jag förstått saken rätt, säger vd Amit Paul, vars Paxymer är ett av de två bolagen.

Genom att ersätta de vanliga polyamiderna med ”Paxymermodifierad” polypropen, har 3M kunnat gå ner i pris och sälja masken som en lågprismodell, enligt Amit Paul. Han berättar att de också har köpare inom strömbrytare, genomföringsrör och liknande produkter.

Vanliga halogenbaserade flamskydd, framför allt bromerade flamskyddsmedel, fungerar genom att reagera i gasfasen och fånga upp de radikaler som annars accelererar brandförloppet.

Samtidigt utvecklas giftiga rökgaser, och dessutom bryts halogenerna inte ned utan ackumuleras i det naturliga kretsloppet. De orsakar även arbetsmiljöproblem vid produktionen och plastbearbetningen.

– Det som är unikt med vår teknik är att den adresserar brandsäkerheten redan vid tillverkningen av materialet som ska skyddas. Man tänker ju ofta på flamskyddsmedel som något som sprejas på i efterhand, men här gjuts det ihop med plasten under produktionen, säger Amit Paul.

Paxymers flamskyddsmedel är baserat på syntetiska polymerer. Amit Paul beskriver funktionen som ett system, med tre mål: att minimera utvecklingen av giftig rök, att åstadkomma så långsam flamspridning som möjligt, och att förhindra brinnande material i droppar.

– När materialet som blandats med Paxymer närmar sig 500 grader tvärbinds hela materialet och man får en skyddande förkolning på ytan. Förkolningen skyddar mot flammor och kapslar in materialet så att det inte droppar.

Samtidigt minimeras de toxiska gaserna, till skydd för brandmän och andra som exponeras för branden. Därtill har man undvikit de långlivade giftiga ämnen som ingår i halogenbaserade flamskyddsmedel.

– En annan fördel med inblandat flamskyddsmedel är att det är mycket stabilare än påsprejat medel. Det nöts inte bort med tiden, säger Amit Paul.

Det andra svenska bolaget som utvecklat giftfritt flamskydd heter Deflamo och har basen i Malmö. Även deras medel blandas in i plasten, men är baserat på karboxylsyrasalter.

Flamskyddsmedel kan påverka miljön

Gör: Halogenfria flamskyddsmedel för plaster. Har patent.

Ort: Stockholm.

Grundat: 2009.

Startade som en avknoppning från PP Polymer, grundat 1985 av Amit Pauls far, doktor Swaraj Paul.

  • Det finns hundratals olika flamskyddsmedel med varierande effekter på miljön. Samtliga är fettlösliga och långlivade (svårnedbrytbara), vilket gör att de lätt ackumuleras i näringskedjan.
  • Läckage till naturen kan ske under produktens hela livscykel – vid tillverkning, under användning och när de skrotas eller förbränns.
  • Ett 70-tal olika flamskyddsmedel innehåller brom, som kan transporteras långa vägar genom luften och till och med har återfunnits i Arktis.
  • Halterna av flamskyddsmedel har under de senaste decennierna ökat kraftigt i vår miljö. Ett par av de vanligaste bromerade medlen (HBCDD och BDE-47) har dock börjat uppvisa en minskning på några provtagningsställen runt Östersjön.
  • Flamskyddsmedlens hälsoeffekter på människor är inte klarlagda, men det finns studier som tyder på att medlen kan ha hormonstörande egenskaper.

Källor: Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen.