Populärteknik

Datorn ritar det du skriver

Med en webbtjänst och mobilapp kan man rita 3d-bilder som formas efter en beskrivning i ord.

Publicerad

Webbtjänsten Words Eye erbjuder användare att bygga upp 3d-scener med hjälp av en text som matas in. Skriv exempelvis: ”A silver train is above a 1 000 feet long railway” så omvandlas beskrivningarna till 3d-objekt utplacerade i ett landskap som kan vridas, vändas och zoomas.

Då hela scenen sparas kan man i efterhand göra förändringar. Exempelvis komplettera med ljuseffekter, olika väder och fler objekt där detaljer kan förses med olika färger och storleksförändras.

Om man bara skriver "building" väljs en slumpvis byggnad. Men den kan sedan bytas ut mot något annat från det tillgängliga objektbiblioteket.

Bästa sättet att lära sig syntaxen är att öppna någon av de färdiga scener som finns i galleriet och göra små förändringar i texten som formar bilderna. Annars finns olika manualer och videor som förklarar hur tjänsten fungerar.

Words Eye finns även som en app för iOS. Men den är inte lika intuitiv att använda som webbtjänsten. Därför kan det vara bra att träna med den innan man går över till mobilen.

Appen är liksom webbtjänsten i betaversion och erbjuds bara ibland via webbplatsen.

För att använda Words Eye som är helt gratis krävs en enkel registrering och inloggning som ger ett lagringsutrymme för att spara de egna skapelserna och om man vill göra dem allmänt åtkomliga.