Populärteknik

Då uppstod jordens tektoniska plattor

Forskare har räknat ut när de tektoniska plattorna uppstod. Foto: Scott Nash
Forskare har räknat ut när de tektoniska plattorna uppstod. Foto: Scott Nash

Subduktion är processen där mötande kontinentalplattor ständigt trycker ner havsbottnen i manteln. Fenomenet har inte alltid varit ett faktum, men nu vet forskarna när det uppstod.

Publicerad

Jordskorpan är för närvarande uppdelad i sju större tektoniska plattor samt ett tiotal mindre. Litosfären utgör cirka 100 kilometer av jordens yttre skikt och gränsområdet där de litosfäriska plattorna möts är en subduktionszon – eller neddykningszon. Där tvingas havsplattorna in under landplattorna och ner i manteln, vilket kallas subduktion.

Så har det inte alltid varit, men buden kring när de tektoniska plattorna uppstod och subduktionen inleddes har varit spridda – från 0,85 till 4,2 miljarder år sedan. Nu har dock forskare vid Scripps Institution of Oceanography tillsammans med University of Chicago räknat ut tidpunkten. Det rapporterar National Science Foundation, som har finansierat forskningen.

Slutsatsen är att processen startade för 3,75 miljarder år sedan. Subduktionen i sig gör det svårt att hitta spår från den tidiga jorden, men forskarna har undersökt jordens äldsta kända bergart – Acasta Gneiss Complex i nordvästra Kanada.

Den anses vara 4,02 miljarder år gammal, och där såg man spår som liknade det berg som bildas runt en så kallad mantelplym, exempelvis på Island och Hawaii, där landmassan rör sig över hetfläckar. En skillnad sågs dock hos material som var 3,75 miljarder år gammalt där berget hade spår av en modern subduktion.

Deras arbete är publicerat i Science Advances