Populärteknik

Curiosity har bildbevis på forna vattenflöden på Mars

Den här bilden tros föreställa en uttorkad strömbädd på Mount Sharp. Foto: Nasa
Den här bilden tros föreställa en uttorkad strömbädd på Mount Sharp. Foto: Nasa

Nasas strövare Curiosity har hittat stenar som ser ut att ha formats av rinnande vatten.

Publicerad

Snart tio år in i sin resa på Mars yta fortsätter Nasas rover Curiosity att göra nya fynd. Närmare bestämt nya tecken på att vatten en gång flödat på ytan av vår grannplanet. 

På väg uppför det 5 500 meter höga berget Sharp i Galekratern upptäckte Curiosity stenar som ser ut att ha formats av rinnande vatten. 

Det senaste året har strövaren rört sig från ett område med mer lerig mark till ett område fullt av sulfat. Nasas forskare menar att övergången från lerrik till sulfatrik mark kan ge en insikt i hur Mars klimat för miljarder år sedan tros ha genomgått ett kraftigt skifte.

Det var i det här övergångsområdet som Curiosity tidigare i juni fotograferade vad som tros vara en uttorkad strömbädd eller en liten damm. 

Ger en tydligare bild av Mars historia

Lägre ner på berget har Curiosity hittat spår efter större sjöar, men med de nya fynden börjar tidslinjen för hur förhållandena planetens yta har förändrats klarna. 

– Vi ser inte längre rester efter sjöar som vi såg lägre ner på Mount Sharp. Istället ser vi många bevis på torrare klimat, som torra dynor som emellanåt hade bäckar som rann runt dem. Det är en stor förändring från sjöarna som kan ha framhärdat i miljontals år, säger Nasa-forskaren Ashwin Vasavada i ett pressmeddelande.