Innovation

Crispr bakom ”stort steg framåt” för skräddarsydd cancerbehandling

Foto: Johan Nilsson TT
Foto: Johan Nilsson TT
Foto: Patrik C Österberg TT
Foto: Patrik C Österberg TT
Foto: Patrik C Österberg TT
Foto: Patrik C Österberg TT

Forskare har lyckats hacka T-celler i kroppens immunsystem så att de attackerar tumörer. Metoden kan på sikt hopp ge för patienter med cancer som inte kan behandlas idag.

Publicerad

Det amerikanska läkemedelsföretaget Pact Pharma har utvecklat ett nytt sätt att angripa cancertumörer genom att modifiera patientens eget immunförsvar.  

Nu presenterar en grupp forskare lovande resultat från en experimentstudie där 16 patienter fick varsin skräddarsydd behandling som riktar in sig på just deras tumörer.  

– Det här är ett stort steg framåt i utvecklingen av individanpassad behandling av cancer, säger Antoni Ribas, en av forskarna vid UCLA, University of California, Los Angeles, till brittiska BBC.  

Metoden går ut på att genetiskt förändra T-celler som spelar en viktig roll i vårt immunförsvar. De patrullerar kroppen för att upptäcka och döda cancerceller eller celler som exempelvis smittats av ett virus. För att sniffa upp de oönskade celler som ska angripas använder de proteinreceptorer. 

Problemet är att receptorerna kan ha svårt att upptäcka cancerceller. Till skillnad från virus är det ju kroppens egna celler som har förändrats och börjat föröka sig okontrollerat.  

Den nya behandlingsmetoden består förenklat av fyra steg: 

  • Forskarna vaskar först fram de få T-celler i patienternas blod som redan har receptorer som reagerar på just deras cancer.  
  • Sedan vaskar de fram andra T-celler, som exempelvis hittar virus men går bet på cancer.  
  • Dessa T-celler får sina receptorer utbytta mot cancersökande receptorer. Detta är möjligt med hjälp av den Nobelprisbelönade Crispr-tekniken, som gör att man kan klippa och klistra i arvsmassa med stor precision.  
  • Till sist återförs de modifierade T-cellerna, som nu har siktet inställt på cancerceller, i patienterna.  

Syftet med studien var att visa att behandlingen är säker och att de modifierade cellerna kunde hitta in i tumörerna, vilket de gjorde. Nu krävs större studier för att ta komma fram till rätt dosering och för att bedöma hur effektiv metoden är. 

De 16 personerna som ingick i studien hade bröst-, lung- och tjocktarmscancer som inte svarade på annan behandling.  

Hos fem av patienterna stabiliserades sjukdomen, för de övriga elva patienterna fortsatte cancern att förvärras. 

Forskarna har publicerat sina rön i den vetenskapliga tidskriften Nature.