Samhälle

Covidfallen fortsätter att öka i Sverige – större intresse för att ta vaccin

Trycket på vården väntas öka de kommande veckorna, när fler smittas med luftvägssjukdomar som covid-19. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT
Trycket på vården väntas öka de kommande veckorna, när fler smittas med luftvägssjukdomar som covid-19. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT

Antalet inlagda patienter med covid-19 på landets sjukhus har ökat med 27 procent till 1 700, rapporterar Sveriges Radio Ekot. På flera sjukhus är situationen redan nu ansträngd, och smittspridningen av covid och andra luftvägsinfektioner befaras fortsätta att öka de kommande veckorna.

Publicerad

Förra veckan rapporterades 9 766 fall av covid-19 i Sverige, en ökning med 45 procent jämfört med föregående vecka, enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten bedömer att det speglar en ökad spridning av coronaviruset i samhället.

Vecka 49, veckan som avslutades den 11 december, provtogs 33 918 individer för covid-19 i Sverige, en ökning med 33 procent jämfört med föregående vecka.

Förutom coronaviruset fortsätter dessutom spridningen av andra luftvägsinfektioner som influensa och RS-virus att öka.

Befaras öka

Folkhälsomyndigheten tror att ökningen kommer att fortsätta de kommande veckorna.

– Om man tittar på hur det varit de tidigare säsongerna så kommer det säkert att fortskrida några veckor till, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog, till Sveriges Radio Ekot.

En del av de smittade kommer att bli allvarligt sjuka och behöva vårdas på sjukhus, och vårdpersonal kommer också att insjukna.

– Det kommer att bli en ökad påverkan på hälso- och sjukvården, säger Lindblom.

Problematisk situation

Redan nu är situationen svår på flera håll i landet. På torsdagen stoppades alla planerade operationer i Region Kronoberg fram till och med måndag. Läget beskrivs som extremt, med omfattande överbeläggningar och hög sjukfrånvaro.

På luciadagen meddelade Södersjukhuset i Stockholm att man gått upp i stabsläge och hade en "mycket ansträngd vårdsituation" till följd av den ökade smittspridningen. Förra veckan fattade Akademiska i Uppsala samma beslut.

Den ökade smittspridningen de senaste veckorna har lett till att intresset för att ta covidvaccin ökar. Framför allt är det personer som tar sin påfyllnadsdos.

"Det är glädjande och mycket viktigt nu när smittspridningen ökar", säger Lindblom till Folkhälsomyndighetens sajt.