Samhälle

Coronavirus kan vara smittsamt i 37 dagar

En illustration av ett coronavirus. Foto: Science Photo Library
En illustration av ett coronavirus. Foto: Science Photo Library

Den som drabbats av det nya coronaviruset kan vara smittsam i över fem veckor. Det visar en studie vars resultat publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet.

Publicerad

Texten är uppdaterad.

Ett kinesiskt forskarlag har studerat läkarjournalerna för 191 coronapatienter som skrevs in på två sjukhus i Hubei-provinsen från och med 29 december 2019. Den 31 januari hade 137 patienter friskförklarats och 54 hade avlidit.

Medianåldern för de 191 patienterna var 56 år (47–67 år) och bland de avlidna 69 år (63–76 år). Ytterligare sjukdomstillstånd förekom i nästan hälften av personerna som ingick i studien. Högt blodtryck var vanligast, följt av diabetes och kranskärlssjukdomar.

De mest framträdande symtomen som påträffades vid inskrivningen var det vi är bekanta med vid det här laget: feber och hosta. Men det rörde sig inte enbart om torrhosta, utan även sådan med slem. Trötthet var också ett vanligt symtom.

Studien bekräftar att hög ålder är en riskfaktor för allvarligare tillstånd för den som drabbats av covid-19. En vanlig komplikation för de i studien som blev allvarligt sjuka var blodförgiftning. ”Det kan möjligen ha orsakats direkt av sars-cov-2, men vidare forskning krävs för att utforska hur blodförgiftning uppstår vid covid-19-sjukdom”, skriver forskarlaget i studien.

Men det mest uppseendeväckande med The Lancet-artikeln rör resultaten om viruspåvisning, som kan vara en indikation på smittsamhet. Analyser av andningsprover från de som överlevt visade att det nya coronaviruset kunde upptäckas i mellan 8 och 37 dagar. Mediantiden var 20 dagar.

”Det här har viktiga implikationer för beslut om isolering av patienter och när det gäller hur länge en antiviral behandling ska pågå”, skriver forskarna.