Innovation

Chef vid KI avgår – erkänner fel

Martin Ingvar, arkivbild från 2008. Foto: Kent Hult / Sydsvenskan / IBL
Martin Ingvar, arkivbild från 2008. Foto: Kent Hult / Sydsvenskan / IBL

Det redan skandalomsusade Karolinska institutets vicerektor Martin Ingvar avgår, säger han till TT. Ingvar är föremål för en internrevision och har i samband med den funnit att det kan finnas grund för kritik.

Publicerad

– Det räcker för att jag ska dra slutsatsen att jag riskerar att sakna det nödvändiga förtroende för att kunna fortsätta utöva det ledarskap vid KI som jag är utsedd till, säger Martin Ingvar till TT.

Han vill inte berätta närmare vad det rör sig om, men enligt DN har Martin Ingvar tjänat flera miljoner på att sälja en IT-plattform som enligt kritiker utvecklats gemensamt av KI och Stockholms läns landsting.

Tillsammans med landstinget driver Karolinska institutet det unika samarbetet Program 4D. Projektet syftar bland annat till att ta fram nya vårdmetoder och mäta vårdkostnader för fyra vanliga folksjukdomar. Den digitala plattformen har utvecklats i offentlig regi inom ramen för 4D.

Men IT-lösningen har sedan vidareutvecklats av Martin Ingvar. Genom ett nystartat bolag har han sålt vidare plattformen, tillsammans med vd:n för 4D-projektets IT-leverantör.

– Som statstjänsteman har man vissa regler att följa. När det är tusen regler misslyckas man ibland med att följa alla. Jag tycker då att eftersom mitt förtroende naggas i kanten av det, är det dags för andra att ta över, säger Ingvar.

TT: Tycker du själv att du har begått något fel?

– I samband med faktagranskningen kan jag se att jag har gjort ett fel. Storleken på det eller vad det skulle kunna resultera i har jag ingen som helst insikt i naturligtvis.

Bengt Gerdin, läkare och professor emeritus vid Uppsala universitet, som tidigare utrett Paolo Macchiarinis verksamhet på Karolinska institutet, anser att Ingvars beslut kan vara klokt.

– Ett förtroendeuppdrag i akademien är i ordets rätta betydelse ett förtroendeuppdrag, och är det så att det förtroendet rubbas så kan han inte arbeta, säger Gerdin.

– Det är en sak att avgå, en annan sak att bli fälld för att ha gjort något dumt. Det här kan vara ett sätt att behålla förtroendet. Han kan inte fungera som vice rektor om han hela tiden är ifrågasatt. Man måste ha allas förtroende.

Ingvar ställer även sin plats till förfogande ”vad gäller övriga uppdrag utanför KI som kan vara relevanta i detta sammanhang”.

Mikael Odenberg, ordförande för KI, tycker att det är bra att Ingvar kliver åt sidan "tills det att man har sorterat ut vad som är rätt och vad som är eventuellt fel i detta".

KI har nyligen skakats av Macchiariniskandalen och nu stormar det igen. Men Odenberg säger att det ännu inte är säkert att Ingvar har gjort något fel.

TT: Kommer ni att rekrytera en ny vicerektor nu?

– Det återstår att se. När den nya rektorn har tillträtt under nästa år kommer vi att arbeta en hel del med Karolinska institutets organisation och det kan bli ganska stora förändringar.

Enligt Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, står det klart att ”förtroendet för KI och den kliniska forskningen skadades under förra årets händelser”.

”Samtidigt så ska vi komma ihåg att det är just genom att KI tagit situationen på allvar och nu arbetar för att återupprätta förtroendet som fler saker kommer fram i ljuset. På kort sikt bidrar det säkert inte till att stärka förtroendet, men långsiktigt kommer det att göra det”, skriver ministern i ett mejl till TT.