Miljö

Chalmers studie avslöjar råoljans totala klimatavtryck

Utvinningen av råolja har betydligt större miljöavtryck än vad branschen tidigare trott. Enligt en studie, där Chalmers har medverkat, beräknas utsläppen vara 42 procent högre än industrins egna kalkyler.

Publicerad

Mellan 15–40 procent av växthusgasutsläppen från den bensin och diesel som vi tankar i våra fordon kan i själva verket komma från utvinningen, transporten och raffineringen av råoljan. Det visar studien “Global carbon intensity of crude oil production”, som belyser oljeproduktionens klimatpåverkan.
Olika typer av oljor kräver olika mängder energi för att utvinnas och raffineras. Det finns också stora skillnader i hur mycket metangas som släpps ut eller eldas upp vid utvinning. Sonia Yeh, professor i energi- och transportsystem på Chalmers, är en av medförfattarna till studien. Hon berättar att den har mottagit mycket reaktioner från omvärlden.

– Rapporten har skapat mycket diskussion med nationella regeringar om klimatpåverkan av oljeproduktionen. Detta inkluderar den kanadensiska regeringen eftersom deras oljesandproduktion har ett av de högsta utsläppen i världen, och även den amerikanska regeringen där vi har pratat om de höga metanutsläppen från några av fracking aktiviteterna, säger Sonia Yeh, vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers.

Behövs en fungerande infrastruktur

Studien sammanfattar tio års forskning och tar upp flera sätt att minska utsläppen. Exempelvis behöver hanteringen kring metan förbättras, där ett oljebolag inte fångar upp gasen under utvinningen. Utmaningen ligger i att få till en fungerande infrastruktur, höja gaspriserna och implementera regler från regeringar.

– Sker oljeutvinningen nära en fungerande gasinfrastruktur så blir det lättare för oljebolagen att ta hand om metangasen. Sedan är priset på gas ganska lågt idag, vilket inte gör det särskilt ekonomiskt gynnsamt att fånga upp metan. Regeringen måste också göra nya kontroller och sätta nya regler, säger Sonia Yeh.

Vill man minska utsläppen så måste man antingen byta energikälla eller kontrollera utvinningen på ett bättre sätt. Importförbud av ”smutsig” olja inte kommer leda någonvart, då exportörerna kommer sälja på en annan ort istället.

– Höjer man oljepriset och inför en koldioxidskatt i ett land så kan man påverka den negativa trenden på riktigt. Men det kommer bli svårt för vissa regeringar som inte är villiga att införa regleringar, säger Sonia Yeh.

De länder med den ”smutsigaste” oljan är Venezuela, Kanada, Ryssland och Indonesien. Medan en av den renaste oljeutvinningen finns i vårt grannland Norge, vars olja kräver mindre energi att processa.