Miljö

Byggindustrin använder upp världens sandreserver

Byggbranschen är på väg att länsa världens stränder på sand – för där finns den kvalité som krävs i cement. Redan i dag avvänds mer råvara än vad jorden producerar. Nu varnar forskare för en tyst miljökatastrof.

Publicerad Uppdaterad

Det pågår stora infrastrukturprojekt runt om i världen, där förhoppningen är att en allt större andel elbilar ska rulla. Men bygget av nya vägar och broar bidrar i sig till stora koldioxidutsläpp. Exempelvis har Cementa-ägda Slitefabriken varit den näst största enskilda koldioxidkällan i Sverige.

Enligt Naturvårdsverkets mätning släppte deras cementproduktion ut 17 411 741 ton koldioxid under 2016. Beräkningar visar att världens cementproduktion står för sju procent av de globala koldioxidutsläppen.

Enligt cementindustrin ligger dock siffran på 3-4 procent av världens totala utsläpp.

Nu uppmärksammar bland andra German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) att cementproduktion för med sig andra negativa miljöfaktorer. Enligt OECD använder byggindustrin årligen 27 miljarder ton sand, och förbrukningen kommer inte minska. OECD räknar istället med att mängden kommer dubblas till 55 miljarder ton sand år 2060.

”En ekologisk katastrof”

Redan dagens förbrukning landar i själva verket på 40 miljarder ton om man även tar med den andel grus och sand som används vid markarbeten inför hus- och vägbyggen, samt för att anlägga kustnära bebyggelse. Mängden som förbrukas är därmed dubbelt så stor som det samlade sediment som världens floder bär med sig varje år.

– Problemet är att efterfrågan på sand ökar snabbare än våra kunskaper kring de miljöeffekter som uttaget innebär. Det är en ekologisk katastrof i det fördolda, säger dr. Aurora Torres vid iDiv i tidningen Science.

Byggandet förbrukar redan i dag långt mer sand än vad planeten producerar, och världens öknar är inte en aktuell resurs för byggindustrin. De sandkornen är allt för runda för att ge ett bra byggmaterial. För cement vill man istället ha den lite grövre sand med vassare korn som finns på världens stränder – och där hämtas den ofta på olaglig väg.

Sanden kan ersättas med plast

Sanden är viktig för ekosystemen, och agerar också vindfångare för landskapen innanför kusten. Därför jobbar vetenskapen nu för att minska den mängd råmaterial som krävs av byggindustrin, med nya tillverkningsmetoder. Forskare vid Bath University hävdar att de har lyckats ersätta tio procent av sanden med plast, utan att cementens styrka påverkades.

– Plastavfall utgör ett stort problem – och allt vi kan göra för att hantera det här, och slippa lägga plasten i deponi, är välkommet, säger dr. Richard Ball vid Bath Universitys till BBC.