Digitalisering

Bredbandsstöd för glesbygden kan få nya villkor

Foto: Hasse Holmberg / TT
Foto: Hasse Holmberg / TT

Jordbruksverket väntas i dag besluta om nya föreskrifter för bredbandstödet till glesbygden. Stödvillkoren ser därmed ut att kunna ändras igen.

Publicerad

Inte en krona av de 3,5 miljarder kronor som ska gå till bredbandstöd på landsbygden har hittills delats ut av Jordbruksverket.

Politiska beslut har försenat handläggningen, liksom väntan på Jordbruksverkets föreskrifter och nya it-system. Därutöver har själva stödvillkoren ändrats sedan utlysningen gjordes i september 2014.

Efter att Post- och telestyrelsen kommit med en marknadsanalys sänktes gränsen för hur många invånare en ort kan ha för att kunna komma ifråga för stödet till 200 personer.

I eftermiddag väntas Jordburksverkets generaldirektör Leif Denneberg besluta om nya föreskrifter för bidragsmiljarderna, som ingår i det svenska Landsbygdsprogrammet. De tidigare tänkta reglerna kritiserades i höstas av Konkurrensverket.

Om de antas kan tjänstemännen som handlägger bidragsansökningarna på länsstyrelserna även behöva utreda om bidragen verkligen behövs på en ort. Det uppger Jörgen Fransson, enhetschef på Jordbruksverket. Då behöver handläggarna ha kunskap om kommersiella aktörer som har planer på att rulla ut fiber i det aktuella området. Är det så ska Länsstyrelserna neka orten bidrag.

Dessutom föreslås föreskrifterna ändras så att fler byalag, ekonomiska föreningar och företag blir tvungna att göra breda upphandlingar av fibernäten.

Beloppsgränsen för när man får göra en direktupphandling sänks nämligen med 50 procent till 250 000 kronor.

En annan ändring berör straffavdraget för när antalet hushåll som lovat ansluta sig till fibernätet minskar efter att ortens ansökan lämnats in. Jordbruksverket hade i ett remissförslag föreslagit att om 5 procent av hushållen hoppade av, skulle bidragsbeloppet minskas med 20 procent.

Detta skapade dock ramaskri hos många länsstyrelser, och när Leif Denneberg i dag överväger de nya föreskrifterna har straffavdraget minskats, enligt en snällare skala.

Ny Teknik har tidigare fått en skriftlig kommentar från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) angående förseningarna av bidraget:

– Regeringskansliet följer noga Jordbruksverkets arbete med att genomföra landsbygdsprogrammet och har en löpande dialog med verket. Det ingår i Jordbruksverkets uppdrag att ta fram it-system för att hantera de stöd man förvaltar. Regeringskansliet har blivit informerat av Jordbruksverket om att utbetalningar för stödåtgärder inom landsbygdsprogrammet kommer att försenas på grund av det omfattande arbetet med att ta fram ett nytt it-system. Det är ju givetvis olyckligt att det drar ut på tiden men jordbruksverket jobbar på att få till en lösning så snart som möjligt.

Gilla Ny Teknik på Facebook