Miljö

Brandhärjad mark ska bli ekopark

Stockholm (TT). Statliga Sveaskog, ett av skogsbolagen med stora ägor i det branddrabbade området i Västmanland, planerar att göra en ekopark av sina 1 500 hektar brandhärjad skogsmark.

Publicerad

Ekoparken, som skulle omfatta drygt en tiondel av det drabbade skogsområdet, skulle gynna de arter och naturliv som speciellt växer i marker som brunnit.

– Vi sätter av 20 procent av våra marker till naturvårdsändamål och då prioriterar vi de områden som har störst naturvärden. Och i och med den här branden har det här området fått väldigt höga naturvärden, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog.