Miljö

Bränderna skadar långt bortom Amazonas – men resurser saknas

Foto: NASA EARTH OBSERVATORY HANDOUT/EPA
Foto: NASA EARTH OBSERVATORY HANDOUT/EPA

De omedelbara följderna av bränderna i Amazonas regnskog är luftföroreningar och hälsoproblem i närområdet. Men de omfattande bränderna har också andra effekter som sträcker sig över tid och bortom Amazonas.

Publicerad

– Vi har länge sagt att det här är ett globalt miljöproblem, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

Karin Lexén påpekar att en tropisk regnskog per definition inte kan brinna.

– Den har två perioder, en våt och en våtare. Bara det att den brinner är ett tecken på att det har blivit torrare. Bränderna är i sig ett uttryck för att förhållandena i Amazonas förändrats drastiskt på grund av avverkning, vilket påverkat regnskogsmiljön.

Bränderna har både långsiktiga och kortsiktiga effekter för miljön, förklarar Torsten Krause, biträdande lektor vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling. Han har bland annat forskat i colombianska och ecuadorianska Amazonas.

– Bränderna avger inte bara kolmonoxid, de förstör också skog som absorberar koldioxid. De förstör hemvisten för en rad arter och ursprungsbefolkningar. De förorenar floderna.

Inte ovanligt med bränder

Bränder i Amazonas är i och för sig inte ovanligt vid den här årstiden. Det är torrperiod och för att kunna odla på den näringsfattiga jorden har man traditionellt bränt ner skogspartier. Det som är nytt är omfattningen.

Tidigare fick jordbrukare bara avverka en viss mängd skog, men under president Jair Bolsonaro utnyttjar många att de kan tänja på gränserna utan straff. Men Torsten Krause säger att det storskaliga svedjebruket kommer att straffa sig.

– Skogsavverkningen kommer att få ekonomiska följder för Brasilien. Regnskog är en viktig faktor för att producera regn. Ju mer jordbruket avverkar skog desto mer äventyrar de sin egen verksamhet.

Torsten Krause poängterar att det som främst ligger bakom bränderna är att det finns en global efterfrågan på de brasilianska produkterna. Det ligger ett ansvar på politiker att ställa krav på produktionsmetoderna, men också på oss som konsumenter. Till exempel kommer mycket kött som säljs i Sverige från djur som fötts upp på soja från Brasilien.

– Det handlar om vad vi äter och köper. Vad använder vi för att köra våra bilar? Kan man inte ta cykel i stället? Måste vi äta så mycket kött som ändå inte är nyttigt för oss? Är vi verkligen beredda att ändra på vårt sätt att leva?

Karin Lexén sätter sitt hopp till det uppvaknande som nu sker i de brasilianska delstaterna, inte minst när de utländska bidragen till skydd för regnskogen försvinner.

I vissa delar av Amazonas är 19 procent av regnskogen borta, några procent till och man når en så kallad "tipping point" där skadorna på ekosystemet inte längre går att reparera.

– Än så länge går det att undvika genom att stoppa avverkningarna. Det finns fortfarande mycket kvar att rädda.

Bolsonaro: Inga resurser till brandbekämpning

Brasiliens president Jair Bolsonaro säger att regeringen saknar resurser för att bekämpa elden.

På onsdagen syntes röken i São Paulo, 200 mil från bränderna. Samtidigt tände president Jair Bolsonaro en egen eld när han sade till journalister att allt pekar på att ickestatliga organisationer ligger bakom bränderna, allt för att få presidenten att framstå i dålig dager.

– Det är det kriget som vi står inför. Eldsvådorna tändes på strategiska platser. Allt indikerar att de åkte dit för att filma och starta eldsvådorna. Det är min känsla, sade Bolsonaro.

Senare ville Bolsonaro lindra sitt uttalande och uppger att han inte anklagat organisationerna för att ha tänt eld på Amazonas, utan att han endast berättat om sina misstankar.

Illegal skövling

Presidenten preciserade inte vilka organisationer han syftade på, men flera miljöorganisationer med Världsnaturfonden WWF i spetsen har dels lagt skulden på de många bränderna på jordbrukare som avsiktligt startar dem för att illegalt skövla områden, dels på Jair Bolsonaro för att han upplåtit naturområden till jordbruk och gruvnäring.

Tidigare har Bolsonaro skyllt det växande antalet skogsbränder på naturliga orsaker.

Bara i år har nära 73 000 skogsbränder registrerats i Brasilien, enligt landets hårt ansatta rymdforskningsinstitut Inpe. Det ska jämföras med att det under hela 2018 registrerades 39 759 bränder. Huvuddelen av bränderna har brutit ut i Amazonas.

Inpes chef fick för några veckor sedan sparken sedan institutet släppt satellitbildsdata som visar att avverkningen av regnskogen ökat kraftigt sedan Bolsonaro tillträdde som president.

Spär på kritik

Skogsbränderna har spätt på kritiken mot Bolsonaros klimatfientliga retorik, som aktivister anser sporrar skogshuggare, gruvägare och jordbrukare i Amazonas. Både Tyskland och Norge har stoppat sitt ekonomiska stöd till skydd av regnskogen och beskyller Brasilien för att vända kampen mot skövlingen ryggen.

Försämrade relationer mellan Brasilien och Europa skrämmer den mäktiga jordbrukssektorn som befarar bakslag på en av sina viktigaste marknader.