Samhälle

Bräckt vatten fyller camping-poolerna

På Saxnäs camping, där Lasse Sörensson jobbar, finns numera endast Östersjövatten i poolerna. Foto: Karl Nilsson
På Saxnäs camping, där Lasse Sörensson jobbar, finns numera endast Östersjövatten i poolerna. Foto: Karl Nilsson

Saxnäs camping på Öland använder numera klorerat havsvatten i poolerna och en del av toaletterna. Syftet är att trygga vattentillgången och spara det kommunala vattnet.

Publicerad

Det var inför risken att vattnet kanske kunde ta slut före sommaren som ägarfamiljen på Saxnäs camping tog beslutet att investera i en ny anläggning.

– Då förstod vi hur allvarligt det var och började fundera på vad vi kan göra för att spara vatten, berättar ekonomichef Lasse Sörenson.

En pump strax utanför strandkanten leder in vattnet till filteranläggningen, där det går igenom ett finmaskigt så kallat patronfilter som tar bort alger och sandkorn.

– Det var nödvändigt för att kunna använda vattnet till toalettspolningen. Mekaniken i en toalettstol är oerhört känslig, säger Lasse Sörenson.

Systemet tillsätter automatiskt klor och saltsyra för att justera pH-halten. I poolerna märks knappt det bräckta havsvattnet.

– Det är ingen av gästerna som har reagerat på att det är sjövatten, de har snarare varit positiva till att det känns mjukare, säger Lasse Sörenson, ekonomichef på campingen.

Läs mer:

Sparlatorer, som blandar in luft i vattenstrålen och därmed minskar åtgången på vatten, har installerats på duschmunstycken och kranar i handfat och diskhoar. Tillsammans räknar Saxnäs camping med att åtgärderna ska spara 2 000 kubikmeter dricksvatten per år, vilket motsvarar ungefär 30 procent av campingens förbrukning.

Investeringen har kostat 250 000 kronor, vilket Lasse Sörenson beräknar ska betala sig på fem år genom att mindre kommunalt vatten behöver köpas.

Det nya systemet har bara varit i bruk i tre veckor. Men än så länge är ägarna nöjda.

– Nu kommer vi inte att gå tillbaka till kommunalt vatten även om hela Öland skulle drunkna i grundvatten, säger Lasse Sörenson.