Övriga nyheter

Boverkets slutsats: Studenter kan bo trängre

Student- och ungdomslägenheter ska kunna byggas på fler platser och med mindre area. Det föreslår Boverket i en rapport till regeringen.

Publicerad

Boverket har haft i uppdrag att komma med förslag på hur regelverket för student- och ungdomsbostäder kan förenklas så att fler lägenheter kan byggas. Under torsdagen presenterades myndighetens rapport.

Ett av förslagen är att lägenhetsarean kan minskas genom att samma utrymme används för arbete och måltider och att mindre plats avsätts för förvaring. På så sätt ska storleken på bostaden kunna minskas med 25 procent, enligt Boverkets beräkningar.

Myndigheten föreslår också att den ska ta fram ett nytt allmänt råd om buller utomhus, och höjer riktvärdet för lägenheter som är mindre än 35 kvadratmeter. På så sätt blir mer mark tillgänglig för att bygga små bostäder.

Dessutom föreslår Boverket att tidsbegränsade bygglov kan beviljas under längre tid, vilket ger byggherren större möjligheter till ekonomisk avkastning.

Boverket har också haft i uppdrag att se över kraven på tillgänglighet för ungdoms- och studentlägenheter, vilket Handikappförbunden har kritiserat. Men i sitt pressmeddelande skriver Boverket att myndigheten inte vill frångå kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Att slopa kravet skulle spara knappt en halv kvadratmeter i bostadsarea, vilket Boverket tycker är minimalt. ”Det är också ett viktigt krav för de studenter och ungdomar som har funktionsnedsättningar så att de kan delta på samma villkor som alla andra” skriver myndigheten.

Men när det gäller vindar som inreds till student- och ungdomsbostäder tycker Boverket inte att de behöver vara tillgängliga för rullstolsburna. Därmed behöver inte hissar installeras eller förlängas i sådana hus, enligt myndighetens förslag.