Övriga nyheter

Boomen gör gamla gruvor lönsamma igen

Dannemora gruva. Foto: Mikael Wallerstedt
Dannemora gruva. Foto: Mikael Wallerstedt

Gruvbranschen rockar fett. Gamla gruvor öppnas på nytt. Men särskilt många nya jobb blir det inte.

Publicerad

<p></p> <p>Den starka efterfrågan på malm och metaller har lett till en formidabel gruvboom. Tidigare olönsamma gruvor öppnas igen och helt nya etableras.</p> <p>I Dannemora järngruva återupptas driften. Börsnoterade Dannemora Mineral har tillstånd att producera 2 miljoner ton per år, men siktar just nu på 1,5 miljoner ton. Utvinningen är tänkt att starta under andra kvartalet 2012. De första provleveranserna av malm har skickats till sex potentiella kunder, varav en hittills har slutit ett långfristigt avtal - Salzgitter.</p> <p>Sveriges äldsta gruva, Garpenbergsgruvan, är fortfarande i drift. På bara några år har ägaren, börsnoterade Boliden, tagit ut mer silver än vad som utvanns i Sala Silvergruva under mer än 400 år. Utöver silver innehåller malmen guld, koppar, bly och zink. De två sistnämnda är gruvans största produkter.</p> <p>Boliden investerar nu 3,9 miljarder kronor i en expansion av Garpenbergsgruvan. Ett nytt anrikningsverk, nya schakt- och underjordsanläggningar samt infrastruktur ska öka malmproduktionen från 1,4 miljoner ton per år till 2,5 miljoner.</p> <p>Statliga LKAB investerar också stort och planerar att öka produktionen med 35 procent.</p> <p>Mer malm ska brytas när gruvan under Kiruna nu utvidgas. I fjol invigdes dessutom ett nytt dagbrott i Svappavaara.</p> <p>Trots stora investeringar skapas inte särskilt många nya jobb. Totalt räknar gruvbranschen med att det behövs 4?000 nyanställningar i Sverige de närmaste tre till fem åren. </p> <p>Modern gruvdrift handlar alltså inte så mycket om arbetskraft, mer om automatisering och effektivisering. Exempelvis väntar sig Boliden att produktionskostnaden per ton malm minskar med omkring 25 procent när den nya anläggningen i Garpenbergsgruvan tas i drift.</p> <p>Förutom gruvbolagen gynnas även svenska verkstadsbolag, särskilt Atlas Copco och Sandvik, av metallyran. De båda bolagen levererar produkter till samtliga faser i ett gruvprojekt, från prospekterings- och investeringsstadiet till själva brytningen.</p> <p>Alla nya gruvprojekt som nu planeras kommer att pressa priserna på malm och metaller. Men från höga nivåer. Den allmänna uppfattningen är att priserna kommer att ligga kvar på en historiskt hög nivå. </p> <p>Den globala tillväxten drivs i allt större utsträckning av tillväxtländerna, som kräver mer råvaror än de utvecklade länderna. Det talas därför allt oftare om en "supercykel för råvaror". Och att vi är mitt uppe i den.</p> <p>Den enskilt viktigaste faktorn för efterfrågeutvecklingen är Kina. Under 2010 förbrukade landet nästan hälften av världens produktion av järnmalm och 40 procent av zink respektive koppar. </p>